Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Lrtl-ci, 
- 1007 
iJWIM—P»W IIW llil'IHI» 
CriiJfU. A, tUth, b, toftttfeftifeitfo sft* 
ft$fi u Velin tn (hfwlumbetot ,-Mh 
sükdk«' (fl iMäUtiLc 5<tiw.lu h 
iitommiu&l » I (2/1 IV, i#i r» |o 
4 a 
Lmhllnq. HfiwE. %-^m S«r ifbdi 
Itilftibjh (Ütffftidit 4* 
Cnöwntm j a Ctyitmmm u Cilmätt# 
— tL I>1' hlrd,, (i|, Aiv Cwf flitl I fttaud* 
fianty n MtiitshlHf, X Ctiinifiibtitfld 
ftr, 44 (td III. ll*M V'2 M',. 4 t* 
— IN., illahnd^mi. W SMote-is utt 1, 
—JTrlodr. Friai Ort)im*mi Jfc OoM Com- 
Mft&dit - Oes.i tmufJsmpflfid, ,\o Wt 
,lfä«*fuilfr»r 1*1 (Id) Vfif tofl <*ff, H 
Cilbmaim. 
— Ctniln», teuf Vttcfttä-. bXV Stilln* iwlbfi 
fir 21 ir 11. 
— lUltbtiA. Unter, W ttad-bäb 3 11 III. 
— Cup, Cb. W «äflfiltr. v pt. (2d 
IV. UH7ti) 12 I. 
— NOtlt Arflnlfutlrtfir, tit 
I. (Ifl VILiW) f Jrlcfi iltdüj Cittfwaiw 
& Cs. ?t 
— D* UlffflPttrtH c Va^f» Anlaß* W 
^jwrtnfir. 1 k\ 
— Hcrman«. titipfaldimirb, X Vsik»''it.I2U§1 
— Leopoll», Iiftfjkr« sortier. SO «djsuMfir 2& 
— ttbra* Shsrlollenb-^ VÜD0WN 
ftr. hu 11. 
— fl, Zimmer«. (8r. Stichlers., <Hie«f«4bMfff 
|ir 2.1 
— ÜSdrir. Vw^ Pinklonairin. X 2Vn*a aertr. WI 
— &, tiw, jC'üaNU^ 80 ttoubafer Ufer '»> 
DrtftUMln, X H»<b, LLöacbz. Woibcnftr. -K 
Crlfftap, ftlbcrt, StbaifB.. O £tralaurtftlfctl7li 
Crflfb, Äldiatb, tfckbrr. XO Vanb6btr»itfftrll t 
Ortley». flMuii, Ücahlcr, X £?aümaitr. fil 11 
— C. ,r- ttdbii f. rbLrm-er \V 
. PaKaae. Labe» v. ttobn. W SteaUtmtr. X 
— a'anftöiP, SNatotuarb, SO flciibafcr Ufer fi 
— (hust, IM Aecha, Rath. Sie«- b. Hauprpo^ 
amU, XO Boschivgir :X) L 
— ßrunj, Xarn, XO «pUnott^r. 13L 
— Johanne». IdKJtatir.SW trilbdmftc. 1711.1 
— fStkne. «cb. tiatettiM, So, W Bülov 
ftr. m n: 
PettlfT, Carl. W flronrafir. 7 1L 
— C#fnr, Lecovos d. 5d?ultb«6 Braunri. X 
ELövLauser Äö« .% -31) fZri. M. VkX) 
Crtlitb, C.pcni. Pondca«!,^0 9lMtbcttHr. 71 
— Ea»«el. ELls^er. 0 Alvsnrktr. 37 b. 
— Ida. ^cbamaf, O ^angrtr. l’J L 
0mß«R. S. 3n4fai«r, PLirlow. Sl»a!:ea 
Park L f. LS. Crrtlicg L Stoldc vor». 
Fntz yönnibitt 
— W. OertUng A Botho vorm. Fritz 
WÖetendlok, aKfltd»amfbtf, Änf$fiflc :c, 
X UfcrtLo pt ^cb- S. Ccrtlisa u. 3L Rorhr 
CrtUff, Äaganr. etb. 3ftftnbarM, Lchrtnv»^ 
SW Snftjntaa^tr. 4 111. 
CrtttfiBB f a. Chrtcana b Crttaaaa. 
— Kar. BuchSruL. Ätrbf^, ffiamjfrftr. S9 00 
— Carl. BLntrm»., O etrolaurr ÄLer 20aH.lI. 
— ivrmoüÄ. Canhzmnpinb, X ^rrajljcrr SS« 
LLr-247. 
— DaSdkL. SO LkkAvitzn^r. 37 1L IX* 
— Yaklav. Trr4Mrr. SO JlftdKabmm'.L 183. 
— <Swg, ^rrber, X Äoleairnr. 131 I1L 
— Stagaft FubrL. X Sol-raemr. II- 
— Carl. Sefcrk, X ^UalaflfBttr; 7 IL L 
— Hatzas. <S4lD4BÜcer. X eoltiarrtr. 10» H1II 
— Otto. Otirißfr, SO SfatUttfrftr 14 L 
— ^ahcfr, Hciztr. SO Strarrtr 23 IK 
— 3t, ÄstafuL, O (>o[;rcrfltiL 50b L 
— Frasz. Äifmta^ Stirbst ^vraMranr. 197 M. 
— ConHactin, fttnafarr, SO ^toli^crtr. Hla 
— Vsll. ftiih'dNT, XXV 9fa*riKr. -II, 
— Irsts. Uatfönr, Äirbf» Ialm-ftr. S2. 
— Mert. SSflartr, Cdarlottcvbq,. 6cc$^crtr.4SH. 
— Äcurrr, Btfarr^bf, Sraabfabaigtitte 
fcna 
— Aagsrt. MückpSL!^ XW SScncaÄr. 17 K.* 
—> 5- Äclfrmbo., SUacrtbf., Srcakabar« 
Sychrttr. 1L E 
— SSilbtln, Packrr. O Stralaarr 3TOcc galf. IP. 
— Silbclat, Pnvatirr. 0 ^ron^srtfr 9UkY 82IX. 
— <5eüa», Sech«, SO (tnuivtr. 12 L E 
— GmS, CLlo7»tr. X Rylmr. 19 H. IL 
— Rruchow. SchnnstrLrr. W BarzArüseaftr. 1 Ql 
(IcL IX- Ttt») 
— Xn-ard. LSshssnL. SO MichLellirchAr. 12 K. 
— Lrchrl»,Llcppcr. SW Hs-rl-tzcrAertzr-37 3L 
— CcrirCb. Tclcgr. Scrr, XXV Strp^aaftr. 35 IL 
— Cotl Nchlcr. FnkdnHLfclderftr. 6 IL 13L 
— Richard. Tischler. O Iilfctmtr. 16 IK 
— xljchlft, X Tchoshssscr SO« 43. 
— Taftüv. ^anstrat, KW WeLrrnr. 39 IL 
— Manc, geb. Prahl, Bschhaltsv^. X SUtcr^Sd. 
— SkrtfoSR, ^ocMift, OÄf ^pca$trM 4 ^oti 
— SOmmt, Sibmn, SO Äbattrclftr. 23 IL 
— St, geb. SScrtta, ^crttfifraa, W v.b. Hqbt- 
Pl 15 H.K 
Cffsiii 
Sl.il  f. 
CrltüiHII ÜtUfrlMt 6^ Pt^v 
•trblfSPf^ U K 
<1, Kcpirfil hW 
tfl III, 
tVuKdfh Vw «tWI^nfWian 
«f 2h 1 II IV 
CiN'hl^ita - KWIMpM 
fit, n $1 iv 
- «lerhff, X\V 4i H 
CrriwöBn 1i4»t |ir jur ei rtdl,, dit^nVhi 
tUef <i b «fli timeumAl 
tiöff .(I E 
- Ömutsl. flfb Wi4f, älfüikK* XV II 
CtimfUfr, W\nm, S»rad*a, 
Äfttififir H III, 
Öh ^flll b 1|4uWfr fd«d rtlldi 
£mrfi&<\U n Mbm H4y(4f4 i C«Sjk< 
(’ 5t?lndwditi II (Id I 14'./> 
Äebdl, fldtt,w, M) A^ftiidnhr IÄ 11 
I Holle A tffl 
Crmrr, j^dutlA, -öliLn. SO SlahtrHir. 771 
X KUuttflffttiu XV tiyttal», 1H 
ttdtt, Ättcf«f4alfb, hO 3 
Ctetaim. Kdaüdteb^ ttnlK 6<ldM>iNi<H II 
ilitl Kooleur. XV ^lettiich^ir 17 U. II. 
Vdil, €dw»rw^ N'o ttitdf}Ritiseftr, *jk 
twnilrilf. h\V fltvMiti iiv 
Crrl«rr,tiilbrlia,Z«eMl,XXX,jldi^f«c’t«iiiir II 
ttto. *tvt'd?er, X ^er^r Ui 
— ÄjRf», Tchueibcü«. <litl fluhrtitht si 
Crfwff*w,^tdHitb>lriIßfr, SOMeilbgWit Kti II 
CrtUri«, ÄMf, -a-eN^ XW tfarVumtr 4>X 1 
-eiaiiL.tt-Itb.S»i«.s Z.XXVt^U^t41 
Ctritfl ,7ra»z. Lchaalw^ f hsKvis^rt^ 
fir. 4*» 
— ^ Tt,chler. XV Ainfcfctchftr. 5 U. IL 
Otto. ^tmneta^rM Ätib^ cchtfaetpobti 
ftr. <! IL El*d «it. Jtlt 
Crttrabarftfr, SU tflffabda«^rf&tiff, Shttal 
ÄMsrd'AL2e. NO Vä'Lia^r !* 11L 
Cmffia, Heer-. Gradca» vkibea 
ftr. 4t L 
ir, Voü a. Snfcti^tL, Lcheaebz^ Gftbf» 
ftr- 47 pt 
CcrtWlch, titlbfte, Kebk- «. SctieltfcM, XXV 
Sdraiaattiiiir. to KL 
Crfwl«. ir- SlfOaeiit, hO Säifjaa^r. 12 
Vods. Är. 04 IL 
Ccttwlft, ^maasa. ^n*rar. XV Bavrealder^r.2^ 
Nu«a?. flZaitöbntt, X e*alyaborfmtL*J.UL 
Cxneaaa, 5Kaarct, X Pappe! iUlrr :c», l. II 
— Carl. 3*®BfT3u X triebecoialbfritr L! 11.111 
— Heanme. geb. StaNS*#, 
XW tiattsttr. 00 IL pt 
> Crr^TK. itncbnä, (h^eciiam, XXX ylrs^ 
barflenr. S. E 
Aslov. Cb ^^tanr. a. D, Silotfiltfs 
Pawrrirr. 55 L 
VsN. Okh. SlaiS, 6rfWr$Pfll 
ReLleab. Laßerorb. Ge'aetter. ».bevsSL Rr 
Lifter.Err^ XV SeaMrr^r. 18 L (IclIX.aJ>Ü 
10-12. 
Kafiap, Laa-ralh e. Z, Charle^eabg, Äcrv 
betfnr 3 L 
— 6bft6dtb, tiiftL b. Än<CT<, CbsrioÜcL^^ 
Äraaimcttt. 3.x 3# UL 
— (P», 2ta|er ha Sn^aiaistimss!. XV Hcibczrt 
kr 27 IL 
Gart Shitrrgstifct, (Smatipdb, Hsdrrchr 
in. 1. 
— AchlL, See. fttaL, Gr. MietL Xage^s 
W 2 pt 
— ättbat. See. SieaL X ^dtbuS^t. 107. 
— X See. Lreat. «. Bat. Äbjcl, 8 Äidxr 
ftt.47 48. 
Karl Sabmg, Lee. Siral l 2. <5ctb. Regr. 
XXV Aailnr. 34. 3* 
— X« Dnletzer W Äsrirftix'tr. 121 * 
BaterILabnche $niaj5caitaU D voa Oiite. 
Gaifit, Stone a. Grfabeü». Ztisttb&sm, 
^tödottcab^, Gocthrür. 82. 
CertoL ^vrtffcnife, erb. HersvS. Psööessürv^ 
X <&SafcMier 5UIfC 43 IL L 
Cr»*l»»*!i, FerblLLLb, SteOefrcnllbicL, W 
GeLttzracnrr. 4 H. L 
yCreifit *. Sittmle*. $ahc!?5. A^r, brae 
raHifBL z. 6rt» W S^asmo. 15 UL 
Cnsc Iosepb. ^flsbc'la-, SO @:äasafriE. SL 
Ctest Robert. SatlAcr, Charlottrsd^ Soft' 
ftr.8G ttIL 
— 3««$. Herzer, ZfyxUttaH* Lstzer ^rre 
bnchfx «J H. IL 
SescsfSti. SW ßrsaifffir. 119. (Id. 
IV. 9786). Vvha. St 118 UL 
Cst«s* CarL Pol. Safprctsr a. 2^ NW Ste 
Gtrcs# 4 pt 
Cr»»e, Gart. $dte 
fer.30LE 
Äbolf, SfrfaRt, Rqbf, ZirLnÄr. 30 IL 
Or;aMcwiez, Nachea». lifchUt, X ÄcnZet- 
st^ 19 L. UL 
SatetfiB, Töpker^ O Laagekr. 44 IL 
Cl4fÄ#wafl NO tu* 
Vi t\ 
A«4U X 14 U 
|1< |s 
Crimpfi ^Ät<i * \\* t*» tl 
Cf4l*»ll ,1fUL iHtht XVCM^M*^f II II I 
C# XVU-- «4i*\m. N 1J tt 
CU .w^dih viHHi sxv *»i H 
CfflM hM4*?<t 
Ui f< IV 
CfÄbülf, 
M4Vff 
tfelrwail XXV 11 
CsiMfl HHkN 3*ti6Nyjf,, X <44diVii 
ANfd(t‘ 7. 
Hyflt', titoifötMnN, iirtu <lNi 
Unttm ,U 
CUm ^«ss. *Sdf<ttbrf c*4in> 
fa IN 
Lsbchtzr w^Has Cb 2uata« Tct< 
1, M 
C^bilrt *ÄtaM <1^1* V‘**Hr|, tA». S t*airü*ri 
fit 4 II |*I 
C#fcrif, 6fb ^»6#«, XX 
Pau»r^r. h *i. (*4tu**i v* 
C^berger s#*aa a 
öri, i) II E 12d \H 
Cdbom. 3»m*. Äreiin, W i 1 
fiel VI. 4-1 I 
Ääl Hr 1‘UU, W AefitHiart 
fit, tC I (ZiL VI. s*ül Mj 7'r 
Cibwnu tiHvi#. X IM 
liia’i, Sc&aatt, X ÄifWt lLl. I 11 11 
Äabtrai. 2arfi«m a T«orai, X Lnatz 
bütart^r V* pt, 
CtW, ItfAlfl ,S UtbiT^i 7N 
C*tae>L H, XV f^Sat^r II 
«f'dso^ «ÄfittMtaa* W N 
CfsA (fatl, Ct^fL XO<%r rtiapt*£!!«^t 111 
CfAÄ(, iitaau (iv«ib 
Jfrrisifit J IL IV 
ti^aatb, ifriuirr. .V» 71 III. 
Z<»?er. ^M{«r 4 X,.su t-n 
ÄfffsrtiJb, ELIo^et SO »^rffstiaa^r *17 II 
— (ftaatb, 2<bete5i<ar, Lree. t battf s tvs 
vnvachk OXV ctf^saabtfc^ U* $< 
— ft?, Irdf!rra*:r f 3fcb« SO ÄanESa^ II l 
)ba Ä*L Ä*L Vffcietie. M> SUJitft^r I,i 
Lsche. ÄUrrb, Gro. cUW. ft*no» H<«k. x.. 
üafefSjrr* «t. Sr^btaj, Üatlia. Il\ 
Por»ba«n Vihss^ff nj7 L 
ÄIbatÄ4af«.tfMiUtUTbg^^r*uIi5u^a 7', 
2U Sfatjr, tikaiteitfsfr^, Ä4V(i Znetr»^ 
itr 34 L 
f^al Verize-gs^ BaitRrr 
$tr. m 
Cid*. Cv T6ckter. S 3fl IL IV 
tfcihf, «eb. !vcr'."».'L. 4?», PLL«LrrN. SX\ 
32 IL IL 
Ctefit as4s*?. ?cä«L SW ÄütefttlM' 
itr. 2* >L IL 
NtLsrb. cUH Seistrt, X KaLn^r IM llt 
Cf^dcwfLÄibrti ^Äfirtbru^», SW Ssrrüxi 
ht. c il ix: 
— Her^LLL PeL JVscL, O 611 
Lscher. *Uihz+ XX If^t^urrst IL 
iZtL L 2.112# b-10 5a. F «S«ta» Ltzea. 
kirca. Ä»b^n«, W ^etwnr |J IL IL 
Ccf<Nrr, ?iAW!,.N’W ihrau 11 
CW**t*. C'H^t Lrear | SetnA, K) 
irr. I7i IV 
«tsaa, O SScixiiifrtr. L 
— (>355. CbalcbrruÄr wdieif, ttafccu 2« I 
Clxlis^. Pnoarrer, eorzlfcwtn 
fir. 3fi IL L 
— Ciiüit. geb. Sn^it 2?», XX' Sir^njtsr 17 
LschiblH. vL (SSÄff. X Cbonser'vr. 
CtolcSÄt i4«L Ü*»te*a, X Jateto,2i 
Cfaltwtti. caNzrul^t, NO (4 
(ytasrreilftsr. 7^ IL UL 
Cf^BttU. fei VLLcr. XXV VeLr^LLÄer^r .1 
— Jta&tatb, X etrelitn'ti; fi3 II- 
— CfitL ke^La^a. c. SW SH&cntz. 117 
— aubert tmsL. i'irsL l Srcab. ^31 5tL -X 
^Sfccha^ V^jlä 124IIL 
SUbnt, ctoslMa’ti- XV WIsh!*^i. 42 J4 
— Die. iTd Samens. C S:sK'm. 11 
C4Nte. Iohara. Sesm^Ä, O kL 3sh«f 
fa. 6 IL 
Cfc, Zrietn^. Äasarr. XW LeL-ier^r. iS 
Cffabtrft. ,"<r-LS2>. 7^4«, a-r*t:!. a 
(R‘«f«ÄrsstttSL2i&ic2b4, SfrailtzzKz C ca 
bßj#,'<Sf5 «Stisii £ (Id.) 
Cirmbrnsfif. - Si&rta, 5=sL x Uri« 
setz«. XV ÄsR&ttsrria; 41 t 
Cfcr, 3=lut. Ä<2str, X SiEiote. 142. 313 H- 
Ctftr. Tb«dor, SeatKisiL, iSrsacstolb.Bita&rd 
ÄCrt X E 
— FnedrrS. Bar. SSissL, Zric-r-L-. AlirLriH 
SiZBHa.^Ict 3H.L 
— (Eo^l Äca*ä, SO RrnLLsrr.PLr 22 IL 
f. EraK Otter & Co. 
CfUf f» Ij.Utiujtl, | tii#* 
A (L3> 
fiV ti4y<4d, h «fy# » fV SU^F 
A ^41 
f*'l l4t4üirm IT | 
tt XX |ai|| 
*5 o |y, 
|3 fl, 
»<}ni 
«u : 
Ereil Owr ck «».. 
^ 7t, 
<2d |X I (| y#t-H » t>< », f^ri, 
tmllrf XX 11 ^ C 
tiati 2"4i<r ti <a || tl 
CM^Ü (} r- IV 
Utril-r <fb r># <1 Ä^wruMi "« 
Clntifwlb ivniäiii* 4<* tA», 
XiMir \ 5u<t.m |X 
» Cttilfb ÄNtb tl 1 T XX 6i* 
r# II 
^ari CWtH $ T «4*4* 
*ii IM III ld tl 
tiwUtr <<* r» XW 
rt»rtHt *<$ 
5*ft1N Htfiirtt, SW 17 IIL 
Cftiftttf ti Afli SiLrr MIT 
ki» n 
Cfif*l#W*U »vr<i fiit Ttr^nt U« O 
*t# III 
C<lrtl#Ä*ll Cait, 3}rrt * Ö^i’un o £*t| 
wsi^f Ki IIL . 
Cüilr. <fy»a, <Mb tVSui# S&hntfl ft 
SCff .'I I 
Cfi«I#wML «# X &»«( Kill I 
CÜ*#ll Usirr^si <ik tMlWv ^ 
ifWiWi 41 II 
(vmv £d*niM. v$ I ji 
5ta*i!i N S^fK^t ^ 
SC<tir, L5 "v-er^ £Tti\ X 5*4* 
ftt> 10 III. 
C*U*bI X >W Äetj'<i»’ 
27 ^ IV 
C*lr. <^tr^ Jftlto < , 0*8^*^4 
<*r«4U \E.fretr2h6„ tSetUt«**» I 
^nmevs» NW t^&dw#4»«hc»rj#i IL 
Enuit Otkt, fUn Sfra&tt SW 
Uf« r> IL l> (i* I Äftti W fLftta*- 
kt» 10. II Ll V, 10% 1 £Mn 
J| E 
Cintmrr. $(* S«d nr-M, XW 
£*f*S»«At 15 IV 
C*fio*fL Ä‘4v«fr, SflrfsM, X «irrnrlij« 
%s M IL L 
Cilirtlt), 0a*ui Srr. <^d-w X 
Pr«? s iv 
Ct:^;tb &6ltOT, X Ährj i- 
hojtri'y. 31 
C*ltt* E6trrhmr%iM NW SSfaU* 
" IV 
- SNlfcÜM, . X 
s SiÄnUsri1, V 5tt<* 
Um LLiv J9 II 
Cttelafrhi ^aatni4asf 9dtr)xmr»t„ W ?Ctt* 
pntms I $4 
Oiaibrtck«r Ptpitrrurti - rabitlc 
Lo«v*s>t«tB t roraiucktr, wimf 
S A^tcttt '<1 nid. IV 1*45^1 
vtl 2S t’MNTitn-R Ä ® C «tttra^rthn 
C*«rr &46>o>, Ärrirr, X 4lat5l 
W-I 
crlarj. Hp^Birrl an c , X 
VtfttraAt U fl. 
Cf^aer ÄihnL Ahl * (v-irnpuHinr 
-rsz^r Ka^f. -^.e»nr * pp#i |*C^ 
s iLxnxt 10a. 
Cf<»t4L ,^LL. S4tc^ir. X Cimrr^gmi 
% 42. tt PL 
— at-rir. Wa’tir« 5XV S*.brZir*u 22» 
C*Hl*ft MatÄ, 2^d$1t*L NX* Sae$.,i>ei#ri’ 
•k tl HL 
CfL Ämwc. S», X Ght^crrm <1 
CR«, Sdbil«. Baämivu sUitn^t. 1» 
Cic. Änr^^Ä. 5>rmäw ^tfhcnfrn, 
aiir^üb Si^r-st fir$ 2 IX- 
- Ä«rti. XO <tw«r?rd£t$ 4*sf 13» HL 
- C<Ui? C Äfjjtt. II K. 
CfnL trKiiif, i?», M) SisncsronxSl 32 V. 
Cffo*H%L EUtula. 24w^{i. Sei» 
cHrrret^i l 
CfbteH V-<rL CvrtfiTs^tasa. 31 5*yfsui, 
NO ,>:uvNv2:$ ",7 IL 
— ^rff. 2Ce6at^, C SaitrTsc. < pHL 
ESf»!äW 2- <xr>.;rKv Gr. taÄv S«L 
l 
X SdiriKjim IL 
Cp«L r-LL^. SUi^, •EtiMsrt« 
dLff 31 L 
- Paul Osseat, fUs^su 0 5*r$rrtt 72L E 
(IcL VII. S27SLI S-9 
— Seucl, fLrssitatt, ZUapkL-r § L 
— Stsrt. X 5 IL UL 
8Ip|4MiSniaj: ö, «, i, ee, i, st sach 1 Q.Q. Marper |hia Dahin. RLjer hiatrr S#f(r, MäLer h«ür t:4
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.