Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Müller 
.. — ,90.7 _— 
Müller 
• Thijl- 
f. 
Müller, Ä>igv-B»chhaI^,.Nirdft.:R!ch»rd.Platz 11, 
— G'.;,S<ii#aII, SO,5iauiiljiiflr..85.-. 
—;Gar(, -Bnchhait, .SW Atcraubrineustr. 18 IL 
— Gruft,'SUudjfjiilti,. SW yiubfiiilr. 115,1V 
iftf., .äindjliniu ^i^öjicbg., Gcbanslr. 34 IL 
— ©corps, StinijfiaUij XW ©crftoröftr. SlLL 
— ©iijt, 'Biidjlnilt, -X Unbilr, 25 H. L 
—1 Hugo, i!urti!lixlt.,'.X ■üSollincrstr.' 0 I. 
r^Jne-, Bnchhall, W Glfiholzftr. 3 H, pt 
— Jvf., Budilinlt., N Srljrklüiiri'ilv. 52h H. pt 
— ftnrl,! A|id)hall., .S'Mollbiifcv Taun» 32 11L 
5—-0. 
— 2co, ÄgL-Pnchha«, XW Brückcu-Allee 10 NL 
— 3»., And-Hali, JV Gdjiincbcrgci' Ufer 3Gb I. 
— C, S)ii(l)sja!l-, N\V ilrcboiustr. 10 31. 
— £tlo,-Ü)iid|ljalt.,, XW Stromftr. 10« IV 
— 5)5., Bnchlialt., N ÜJliillrvftv. 13.1 IV 
— 5K?., ajnrijf)tUt„ XO^altiiabcnflr. 30 317. 
— WUH., iittdjsxilLvSW govlilr. 74 H. IV 
— ?lbolf, Seit Siudjliblg, Norddeutsche .Set- 
lags-Aust, X Dmnieii&iirgcrjtr. 3a. • 
— Ä. I, livi't. Anchlidl, SW Blücherslr. 3 I. 
E (Icl. JV 3428). 5-0. - 
— Gb', Buchllbl, XW tocorgcuftr.. 33. ,E 
— 'Gb,' Bud-Hbl, Ülciuideubf.," Skefibenzstr. 3. pt 
— Friebr, iOiid|lib(„ W Bülowflr.'72 IV 
—"Friebr, Buchl-bl,,Gtegli|>', Sflviiblflv. 3 L 
v. .tiriiri), ViichhdI./ X Sluhcplatlflv. 21 II. 
—' D,"DiV.licrtng'dbiidjl)M,Icmpcl|]i)i,llIumcutl)nl. 
' ftv.'l E I.'«: K. F.'MLlkr. 
— Carl Müller, Kolportage - Buch- 
. handlung,. l!iid)stfi[<i.,S(j .«'ijljlijijctftv. 1 I 
iä-2, tio/Sus). (£nil-i!)?iil(cv...: ' 
t. Möller, Perl. 58iidjl)Mfl., W 
' Slotsjciicrftr. 44 pt (lel. YL, 30ui)!x' Jiilj' 
, Dr. Ptto aSiilltv. 
H. W.' Müller, SBcft. Pudi'hblg, SW 
■ ' SiirffimuiTberilr. 2.pt.’Jiilj. ,fc." !ti. i'ifillcr, 
j- SBoIjii..SW (»roBficcrcuftr, 20.. .. 
■7- K. J. Müller, Evang’el. Buctir n. 
Kunsthandlung, W i'JJoiircnflr. 27 pt 
:,(Iel. 1. 52».) 8-8. Juli. Gnvl tiiQfeuboif. 
— Clomona Müller, Fabrk. u. Buch-, Stein-, 
- Lichl-, $llcd)briict=. Gopir-. 11. .Sraiisparcnt 
färben, Sinusse, Soltcnmasse, iyalzciigufiauil. 
Gnmmtlidjc illcufili™ f.. iVudj« 11. Glcliv 
brudevcieii. ■ Audi- 11. GtciiLbuitfiimfrfjiiicii, 
ir Hilfsuiaschiucn,' Aulograpliischc Pressen, S, 
Sflcianbrincitilmfic !l< fiel. lV,1101.)ti—o, 
5—7. Aohu. SW lyalciloo-Hirr" 10pt.3—4. 
— 9(b„ Büdiseuin, \V Gteiiimcliilr. .75 31L, 
— 5>liig„ Büchienin, X Miclerfliv 2. 
— G, ituffclicr, SW X'iiibcnfti'. 79. 
—. £■>:, .itliiffctitr, W ftlottiucllttr. '18. 
— ii)t„ Buffelicr, NO iiinbzertitr. 19, H. L 
r— G, Slliiticiicv. X Mnilniiicii-l'llkr 10111s. 
— H,' Bjiglcr, XO Älfciierbccritr. 5 H. pt. 
— ili., ilüfllrv, X Jifiic Hochslr- 40a. 
— P., Sül)iicuat6., X Gditictiiaimilv'. 18. 
— l5., $1  itv.-Vlisi.il.,  N illquilrrfliv 25 31. 
— (i., Ihiv. Jliiii't., S Sirfr>ii(mdiitt'.'74 pt 
■ D#H!.,,S)ltt. iHjih't., X AauzigcNtt. 03. 04, 
— Ollo, lluv. Slitifl., IJliiiif., ycvfliti'. 58, 3. Stufst. 
— Bnnh.„ sUnr. ticnml., Rviehiidjibg., Fra»!- 
fiirlrv Chaiiffcc 94. 05 I, 
— Carl, Bur. Slrmiit., XW Sidinflciiftt. 8 1. 
-s- Bnr. Pramt., XW Stcubalrritr. 3 H 
— ätrnml., XW Zwinjlliitr. 8. ■ 
— SS., B»v. SUcnmt., XW Ouitzowstr. lifl. 
— K'., yiiv.. 6Ik[„.X Hl. .tniiiibiuntrilr. 8 I. 
— 15., Sm\ Tial. b. Itniirvl. PqtcntaiutS, Fric- 
bcimn, iHf)ciiiitr-.37 I. 
— Gntl, Sfnr. 'jjicit.,' W Mauciiir. 85 31. II. 
— Gb., B»r. Sifii., XW SAittrlitr. 3ii. . 
— Griiit, Bur. Sicu., XW ääciiclijftr., Kgl 
Pvrzclla»mm,ui»clur. 
— B»r. $irn„ SW fifiirbridiilr. 15 31. pt 
-r- ffl„ Bur. Dicu., XW Sorolljmtilv. 00 H. II. 
— Hnnr., Bur. Sirn., SW ;Jimmtr[ir. 87 I. 
— 89., Hilf Dicu., ,x w Hinbcisiuilr. 8 31. 31. 
— F., Bur. Mrfi., S Siimmiuifli. 8 1\' 
— D„ Bur. Woll., SO üübbeuwftc. 8. 
— F., Bur. Boritrf)., X Stdriflr. 27 331. • 
— Hank, Bur. Soritdj, ör. Uichlcrf., Boulustr. G. 
E 1-2. 
Hcrm., Bur. S!oiilcsj.,SW Sdjöiicbrrflrtiir. 7 3. 
— £>., Bur. Boriich., X $rrn,lauer 9(llcc 205 3s. 
— N.. Bur. Süoiilcfi., 3lcu»3BcifjcKfcc, Slöiiig. 
Ghausscc 3'!. 
— S9„ Sütflmnitr. a. D., V>' Luihniir. 9 131. 
— SI11I., Biiiitciim., W Simicrflr. 23 pt 
— (Srorfl, Büislcuui., XW Felbzeu»iiiciitcrstr. 0. 
— C., Bfii|li'iim., S tiitichiiivrilr. 38 33L 
— Müller * Braun, Bulirr-Grosihdlg., X 
öiuiiiiciiiir. 10. (Icl. 331. 10 >4.) 8—8. Jich. 
£ci|. Müller 11. Rriehr. Brauu. 
— Bernhard Müller, Bullerhbl., W LeipMer- 
ftr. 24 pt Cp. (Ie(. 3. 1750.) SBofm. Gol, 
Gruucwalb, Brahmstr. 10. E (lel. Will». 230.) 
— H., Butterhblq., W Bluiueuihalslr. 4 pt. 
— 58!., Bulterhblg., S Sieifciibodjflr. 54 pt. 
— 6., Gnfvtler, 0 Bluiuenslr. 7 K. 
’MlLVS- 
Müllcr, L.. Galcutnt. b. Stäbl, Gasaust,, SO 
fflnlbciimrilr, 34JV   
— W., Gnlcuinl., X Dauzigerstr. 7 I3L 
— A., Gemeulard., 0 goriiboiferftr. 33. 
E., Gementbaugesdi., Ülirbf., Berliuerstr. 70 3. 
D., Ghefrebail., SW jlreuzbcrgitr. 5 pt. E 
L., 31r. pliil, Ghcircdait., Fricdeuau, Haubjery 
ffr. 21 I. 
— M., 3)r. pliil., Gheunk. im Aaiitrf. Glefmibsi. 
Amt, Gljnilotteiibfl., Mnifev Sriebi'idjilr. 57 331, 
— C.M.Müller*Co..Gliciiiifdie■" 
iyabvil i. Tempelhaf 11. Auffil, i. k 
Bölimo»/ LomvI. SW ilntll)- 
flr. 14 pt. (lel. I. 1845.) Jiisj. 
Sieiim. Gohrs Cji. 
Sy. iWmjer.   
— Müller * Melswlnkel, Gheui. tvrfjii. 
Wp-uale, W Glfibol.iilr. 0. Juh. 3i. Müller 
11. 3- MeiSwiukel (Effeu Siuhr) 
- Müller & Co., iyabrt. chirurq. Jnfinuiiciitf. 
Giliebnmfioi 11. Baubageu, S Priuzeustr. 42 pt 
(Ze(. IV 1343.) Iuh. G. ffifiller. 
■ E-, 5'iibv. d)iiurq. Juslrum. iii ift'clals n.,.vmvl 
niimmi, XO (ir. Fraulfurterilr. 44 II. III. 
— H.,Gliirur§.IuilrumeuIeuu,.,XVoIta!lr.0 II.III. 
— F., Gljoisänqer, SW Äudeustr. U5 IV 
—"B. Müller, Christbaumschmuck-,' Sdihppeii 11. 
RciicrmcilSIJrvcr, Giiflr.üajer.X äagitc.UUll, 
Jnl). Frau Berlha Sifilter. 
B.,<£ig(ivifitnHi.;SO'9leid)hi6ergerilr. 14l ILI. 
— O., Gigavreiülrb.', X' ®d)ö|il)aiiier Sllec 70il IV. 
— & ®c„Uijlafäitf6i't. „Abl>bn§", Hauj>5- ^Lepal 
Gtrdliuiibei''@liieifiirleii, SW Glmrlottcnitr. 15. 
Juy. Gb. IWfillcr li: 8. Bogl. " 
— G„ Gignneiiftuf; SO Cranicuftr. 183 IV 
" G.V ©flSnfnjtil., V lllijteilr.'' to pt. 
E.. ‘Gignneiifbit., .(töiiigl. Preusi. Stempels 
Disllibulimi, SO iVimileiifielilr. 100 pt. (Icl. 
IV. 9:174.) 8-10/3-8. 
^•crb., Gigairenfbrl., 5>ieu - Lei^eusee, jtöiiig- 
GhaUsiee 80 IL 
Jyiiebi'., Gignirenfbif., C SiiiSeiflr. 32 pt. 
(9„ Gignri'eniCil., Rirdf., MneicDeflftr. 43 pt. 
Wust., Gigarrenibd., XO Ivfnileiiroalhciilr. 11. 
— .(leinr., Gigntteiifbrl., S Püuzeuitr. 03 ]>t. 
■ticim., Gignrreurbil., SO Lauiiverstr. 15 II. 
— Hcrm., Gignnciiibit, X i-Jcllinerilr. 7 pt. 
M./ Gignnciiibit., Glmriollciibg., fiü|juio 10 pt 
P., Glgnrrenfbrf., X Hochitr. 2n I. 
— Paul, GifliuTcufbi'I., SO Giiuniitr. 15 pt 
— li„ GifliurculiMg., 0 ?iiiierbnrgci'(li. 1 jit. 
Gatl, Giganeii- 11. Weluliblg., W Pol^bamer 
ilf. 83h pt. (Icl. VI. 4112! I. 
GlgiU'reuljMg., X Süörtljeiflr. 20 II. siehe 
’at. üiotiic. 
Heiur., Gigarreuhblg., X Piiuzeii-Allec 83 pt. 
Ashu. IV 
— •'öityo. Mannn.; )u(i. c. Cigarren-, Papier- 11. 
Sdjrcil'toljMg., XW ilniVV'i"'. 5 pt. 
Sul.,, Giflnirciiliblg., S\V iViödcmftr. 123 pt, 
(Icl. 3X. 02011). 
— Dito, Gigarreiiljbtg., SO Krünauerslr. 30. 
— Cito, G'gmTcitljblg., (’' üiiiicnftr. 03 pt. 
31., Gignrreiilib'lfl., W Pokbamerslv. 73a, 
(DiUlciil). pt. 4 - 7. 
Slot'., Gignrrcii- n. Wciuhblg., XW Lcssiug 
Tnr."41.' (Icl. IL^i^O): 
55., Gignrienljblg., Glwtlollcubji., Sdjti'ilcr- 
sir. 02 pt.- " ‘ 
Ab., Gigarrcuiu., X Etraliunbeislr. 52. 
G., Gig(mciim.,'X'0 Kicifswaldcrstr. 14II. 333. 
91., Gigarreiiin.,' X 'Bliclilicrilv. 31 31. 
A., Giielciir, X" IBölHiieriti'. 451.’'“ 
Hcrm., Gifcleur, S Oiriiiimilr. 37 3t 31. 
Hugo, Giiclciii; 0 il’iüiirfjebergciilr. 12 IV 
0., Gifcleur,' S Echöulcilislr. 0 II. 
&!., Glnumtiirnrb., älirbr'., Atiiefcbedilr. 21 I. 
tonst.,Glavinliitibrl. m. clettr.'Jleitieb, S Sicfjeii- 
bndlitr. 35 31. (Icl. IV 12S2). 
G„ Glnliicrnrb., SO SKuofauerftr. 38 31. 
L., Glauicmrb., illirbs., Stefiniicofir. 72. 
Gl)r., Glauicrm. 11. Stimmer, NO tieorgeiv 
tiichitr. 58 31. 
Glnuierilimm., X Scljrbelliiietilr.lOa 31.33. 
P., Glauicritiiiim., X ?iiunlibeiiftr. 00 II. 
55., Glavicrstin»»., 0 Fraulfurtcr Ällec 118 II. 
Nalliff-, A-, Go!oiiin!luI)blg.,X Viiiicnjlf. 115. 
pt,. Juli. (E. Vegcl. 
i!(., Goloiiiolmljblg., Paulow, Brcil:str.20ptE 
Alph., Goloiiinlroljblg., Friebeiiau, Hnubjcn)- 
ftr. 80 pt. 
Slut., GoloiiioIii)fjbsg.,S03)i(iiinuueii>Plnti4K. 
G„ .Goloniqlii)., Delikatesse»-, Wem-, Silb- 
11. Oleilfigelliblf., XW Alt iVicabit 21. 22 pt. 
(Icl. II. 000). 
G„ tSolouinlro. 11. Deliraicffcuhblg., X Ar 
MUerieftr. 13. 2. (iicsch. X Jolinmiiüflr. 23 
Wohu.-X Jvhauui^str. 5 pt 
Gnrl, Golouialw. 11. Gewürzhdlg., X Srniiic- 
müiiberilr. 5 pt 
Gnrl, Golouialiuhblg., Sidjleiibg., Hagen- 
ftr. 58. E 
Müller, G.,Goloiiialwhblg.,Reiuickeiibf.,Pau!owcr 
Alice 42. E 
— Gmi(, Golouialiuhblg., SW Vergmauustr. 
(Icl. VI. 4025). . 
— R., GoloiiiollvfjMg., S Sueifciioiiitr. 03 pt. 
— lyraii}, Golouialw.- 11. Delieateffciihblg., X 
£chlegcl(tr. 24 K. 
— Frih, Golouialiuhblg., XW SSrcboloftr. G pt. 
— firiu,, Golouialivhblg., XO lyriebcuftr. 00 pt, 
— ,"y. ö., Golouialuihblg., Gharlotleubg., lliiobelS- 
boimtr. 5 pt. (Icl. Gfmvl. 077). 
— C'lust., GoloiiialuiHblfl., Sdjbuebg., Ataijci 
Sviebrichitr. 12 pt. 
— Henry Müller, Golouialiv., Goiiievucu 
Äeiu- 11. Butterhblg., C lllosteiitr. 47 pt. E 
(lel. V. 32G7.) J11.H. H.Müller. 10-12. 
Heim., Golouialw., sESein-, Butter- 11. Del! 
ciiteiienliblg., SW Reueuburgeistr. 0 11. 15. 
Mohn. Jiv. 0 pt. 
— Heuu. Golouialiuhblg., X Icgclcrstr. 1. (Icl 
31. 10118.) 
Hugo, Goloiiialivljblg., X Hussitcustr. 08 pt 
— 31., Golouialw. 11. Mehlhdly., SW Stlcraii 
biineuitr. 7. (lel. 3V 1433). 
— Müller & Franz, Golouialw. Giigr., SW 
üinbcuitr. 211. (Icl. 3 V 3505). Jnh. 51. Mi'ügcv 
— R„ Golorisl,,X Pautür. 51b 33., 
— ,P., Gol(iorleiir, 0 Juiigitr. 3 III. 
— M. Müller * Co., Gonimiji. @rstf|. s. techu, 
älcbni'iünrt., AV Giilmitr. 20.1 I. I11H. Mai 
iWiilter. • 
H„ Gompolfstbil., SO Mauieuffelstr. 122 3, 
(lel. V3I. 8M.) ' ., 
— Jv, (Tompt. Bote, S güistcjiftr. 10 IV 
— :Uu, GouPt. Bote, X SIJ. .yambiivgciflr. 15. 
— 31 b., Goiivt. Ticn., SW,Platt-User 7 331. 
— G., .Goiibi|v X Sastaiiicii-jlllec 10 H. 311. 
— Jnl., Goiibit., Ghailottcubg., Spanbaiici 
Beig 23 31. 
.M’„ Gouditor, C Konuaiiiiiir. 5 II. 3T. 
ä'(„ Goubitorei, SW Holliiinuiiflr. In31.311. 
•Hob., Goiibit., W Stursfiritcuitr. 75. Wohu. 
"W Uaubgrafcitflr. 1 pt. (Icl. V3. 4000.) 
Diub, Goubitorci, W Sbirfiirilciistv. 20pt. 11. 
I. E (lel. V3. 2001). 
Ant, Iuh. c. Goubitorci 11. Gast-, XW Fricb- 
richilr. 01 pt. (Irl. 3. 4422). 
M„ Goubitoiei u. Gnfi-1, X Beiuauerstr. 50 
pt. 11. 3. 
üiiill)., Goubitorci 11. .Gnfö, Marzipan-, Gonsi- 
turen-, Ghocoliibeu- 11. Houigkuchcnsbrl., Giiqr. 
li. S'et.fS 2n\'bciicrstv. 112. 
D., Gonbitoreibcf., (J tieilnuibleiiftr. 15 31. 
E (Icl. I. 2324.» s. I. Leutle. 
— 01, Goufeciiijiinir, X Wciid)titr. 78 3V 
Charles Müller & Co., Goufcct. f 
Gugr., Grport, AV »Ironeuftr. 21 I. (Icl 1.037.) 
ttu'lj. Jul. ilVoscS. 
Qoorg Müller Maolif., Gousiliireuhblg, 
SW Blüchvritr. 13pt. Aul,, ßil. S)!. SoHiuei), 
— U. Ih, Gorrcetoi, XW Glromitr. 48 I. 
— Aug, Griiu. Beamt, X Seiiimiucritr. 35 L 
— Aug,, Giim. Bcamt., X Solbiuevftr. 00 I. ■ 
— 91., Giim. Bcamt., S SiJafserlljorftr. 00 31. 
— Ih, Grint'. Gommiff. a. D, X Ghanssccstr. 521 
— l'i,- Giim. Sdjiitiin, XW Sllbrodjtftr. 15 31.3. 
— I, Griiii.-Gchudiu., XW Ttephanstr. 20.1V 
— M; Dachbcck./ XO filcorgciitii'djitr. 34. 
— Aug, Dachbeik, Gharlolteubg, Krummcstr. 811. 
— Gnrl, JaÜibed., X Orcuzstr. 15 IV 
— Garl,'2)ad)brSmilr., N Schliemaiiustt. 42 II. 
— F, Dach deck., X Stettineritr. 17. 
— Hciiir.', Dad)l>crk. il •ijn'.'abeupiitj., SO 
aieidjeubcrgcistv. 130 311. 
— Jnl, Dachbed., Mcif-'JÜ-ciiieiifec, Schönst!'. 0331. 
— N-, Dachbcck, 0 Laugestr. 21 re 
— Ph, Dachbeck, SO Uanfitjerftr. 40 III. 
— Wilh, Diidjbccfmflr, X Aderstr. 81. 84 I. 
— üSilsj, Dad-bcck, 0 (ijrfmer Weg 00 31. 
— äVillj, Dnchbcit, X iWetieiilr. 38 II. JV 
— 31, Damen-Gouscit. 11. Pntzhbtg, S Slotlbufcr 
Dniuiu 07 I. 
— I. Iy, Damemuimtelibr!, C 3io>>str. 12a IL, 
Ging. iliittergaffe 14. 
— Max Müller, Tarnen- 11. ifllübcheu-iViiiutcl 
fbit, Gugr, Grport, W.Urouenilv 42.43 II. (Icl. 
I. 2250) Juh. Mar 11. Julius Müller. 
— Giirl, Dceorat, SW Ziinmerstr. 18. 
— Carl Müller & Cornp., Huil. Sr. Ma>. 
b. Maii. u. Mönigv, Hosberoratcnre 11. .Hof¬ 
lieferanten mehrerer Höfe, Atelier f. compl. 
Giuriditiiiigcu I. .'Hanget, Holz- 11. Polfter- 
möliel in allen Stilarteii, Aiitigitilnfen, Teeo 
rationell, echte'Ieppichc. llniitos Xouvcmi- 
tus iu Stoffen. DeroiirteS Äohnlians zur 
pcrnmiieiil. Besichtigung. Gomptoir u. Atelier 
f. Tccoratioucn, üScrtitättcu s. lapeziermb, 
Sv iyiiebridjitr. 77. (Icl. I. 17»), Tischlcr- 
lucrtstiilleu SW Blücherstr. 35. (lel. IV 0728.) 
J11H. Goinmciz. 3!ath Ernst Sccger. 
— & OlreFfui, Dceorat. Maler, W Gtcinmetj- 
str. 55 31. E (Icl. Y3.2280.) Jnh. A. Müller 
II. A. Greffiu. 
Müller * Sohaefer GeaeHsohaft für 
Dekorationsmalerei m. b. H.„ SO 
®6rli$crflr. 52 III. (Id.jV ,321(1.) 8-C. 
Müller, Gruft Decor. u. ZiiumcriMalerei, SW 
Zossencrstr. 50 31. pt. 
— ß„ Destillat, S.W tiinbciiftr. 32 pt. 
— Wottfr, Destillates (>)rimiiislr. 1 jit 
— tiiist, Destillat, X Brnniieuslr. 73 3C. ' 
— Hcrm, Destillat, C Anguststr. 34 pt 
— 12, Destillat, X SSciiibctgimcg 15 b pt 
C, Destillat, X Riumerstr 22 H. pt 
S„ Dcilitlat. X Bruuucustr. 145 pt 11. 3T. 
— Sllub, ^aüvf. u. Diamanten f. iubuitr. Zwecke. 
Gpee. tolaier-ii.Edjriflbiaiiiaiitcnf.S'itljogvops;, 
Gildo, toranit :c, C Slurslr. 23. 
— !y, Diener, XW Philippstr. 13 I. 
— to, Diener, SW .Hugclobcrgecftr. 40 H. IV 
H, Diener, X üolhiiugcrstr. 111. 
31, Diener, SO Ghliticrstr. 128. 
— Ab, Dienstni, X Aderstr, 30 IL' 
— R, Dicusti», SO Slöpemderitr. 31b IV 
— S3, Dienstm, (J SU'eujstr. 5' 31. 3'. 
— A, Direet. b. i]!pu() British nitö a’fc'rcnulile 
Insur. Gomp., XW Aleranber-Ufer 1 IH. 
(lel. 311. 2013). 
— A, Direetor b. Stäbl. öaSaiifl., gharlolteubg^ 
Gbarlollcuburgcriti. 17 I. ' 
G, Diicetor, C ’Slrnlnnerftr. 2.1 I. 
— to, Direetor, N Preujlniicr Allee 30a I. 
— H, 3)i', Pios. 11.'SSltjct. bev$iulfelt!täbii|chcii 
toljimias,'S ilkanbcubiirgitr. 37:1. .12—.1: 
— D., Diiector, X Äclsorterstr. 30'I?E 
S...S5J. iV, 3)r. pliil,..Dirccl. Assisk. h." Kgk. 
iVinf. f. .iSöttcrfunbc, StegiiO, Sfuithersk: 9 L 
— itf, 3)r. pliil, Pi-iv. Docent a. b.'ttgi: lochn. 
Hodjsdjulv, Gljniiolteiibg, Gdjliilcvjtv. "2, III. 
— A.7 3Jr. pliil,"XW Slatlieiiomerslt. 8 pt stehe 
Linnaca !>!atnrhist. Institut Dr. Altg. 'Müller. 
A, l)r. pliil, SW , ('irofibcerciiiti'. 55 pt 
I, 3)1'. pliil.', X Prcnzlaner Allee 205 3. 
— 3), 3)1'. pliil., X Ghoriucrflr. 20 31. 
lyrmij, 3)r. l'i'r, mit, AV'iüiriüi'ilcuflr.131 pt 
A, Dolmetscher, XW i'ehrlerstr. 48v. 
Hciur, Drahtaid,- C »U, illenutbcrslr. 5 UL 
Aug, Dicchüler, X Aderstr. 131 11. 31. 
Aug, Drechsler, SO Wicnerstr. 33a 33. 
Aug, Drechsler. i>icii=5tieiiscii|cc,' 3iölfc|"tr.l4T. 
Aug, Sredj» ler, 3>eu-Weis!cuscc, 31illciti'.128IL 
Ga>l, Siecholer, S JJiditcftr. 28 IL, 
Gml, Siechslenufti', XO L-eberstr. 19 L 
Emil, Drechsler? SW Horustr. 20. 
— Ernst, Drechsler, N Adeistr. 10 331 
— Ernst,' Drechsleimstr, Gharlottenbg, PolS- 
bnnieiilr. 28 II. 
— S, Drechsler, O Dbenuaifeifli'. 13 H. I. 
- 5'i'icör., Drechsler, 3iiibf,' Prinz Hanbjery- 
flr. 30 33. 
— Friy, Drechsler, 0 Pofeuostr. 5 II. I. 
— toeorg, Drechsler, X iforuinnftr-'j,.“ II. 
— Wottfr, Drechsler, U Jiidenitr. 40 11.'31. 
— Heiu, Drechslennstr, SO Hiauzstr. 4 I. E 
— Heim, Drechsler, 0 Ärantstr. 0II. 11.' 
—'Heim.', Drechslcrinslr, XO SiinlcnstiV 241 K 
— Heim, Di'cdjCIcr, SO Siaunijnitr. 15 IV 
— Heim, Drechsler, Rirdf, Piiuz Haubjerystr.oa. 
— Joh, Drechsler, >>!cu-L!eis>knsee,'3>ölkestr. 128. 
— Jul, Dredjilermilr, X (Elfajferltr. 58 311. 
— 'Mil,"2li.'d)stei",'S'Milifcii-Ilser 20 3L 
— ü, Drechsler, SO MiSpciiitterslr. 102 31. UL 
— i'iar, Drechslennstr, 0 Mcmclctjt't. 40. (Icl. 
V33.-3025.) • 
— 9iar, Dredisler, SO Sieguiterftr.'.IS IV 
— O,'Diechsler,"S Gimphanicnftr. j. 
— Lsw., Drechsler, SO Crnuicnftr. 182 UT. 
— Cito, Drechsler, X Sn«6rütfctftr. 14 IV 
— 31.. Dredisler, Ncu-Wcisieiisee, Slöllcstr. 19. 
— Stich, Drechsler, S Boedliilr. 34 I. 
— 3lidj, Dredisler, N tiijdjeueriti'.'O II. I. 
— 31 ich, Drechslenustr,- 0 Magazinsir. 18 K. 
— Ih, Drechsler, 0 Fricbiichsselberilr. 40 IL 
— 51s.!ilh, Drechsler, N Kastauieu-Atlee 88 IV 
— Will), Drechsler, SO äsSciibcnitr. 4. 
— Aug, Dreher, X Hcimigsborferitr. 0. 
— Emil, Dreher, Ghmlottcntig., Muobclsborffilr.OL 
— Gruft, Dreher, X !üoi|cuilr. 31 IL 
— ffcrb,Trcher,XWieseustr,Brameier'fchesHauS. 
Olartcuh. I. 
— ffi'it!, Dreher, X Hochslr. 44 ITT. 
— Wujl, Dreher, X Olarteustr. 70«. 
— il., Dreher, X Reiuideuborfcrstr. 02. 
— JJJ, Dreher, Gharlolteubg., Pcstalozzisir. 3» 
— O, Dreher, XW 3ioftodcrstr. 0. 10. 
— P, Dreher, S tomesestr. 0. 
— 31id).,2irc()cr,3leiuideubf,ScharuH)cCei'ftr.ll7pt 
— Herrn, Srehorgctfpicl, X Schulst!'. 20 II. 1VC 
— B. Dreliseibcu- 11. iinopsloch-Ginipensbrl, 
(J Prciijliiueritr. 1111 I. E Juh. Garl Müller. 
— 91. O„ Drogen- u. Apolhclcrwhblg, 0 Beiden» 
weg 08 pt. 8-11. 
— Wachs., (?., Drogeuhblg, 0 Alcrauberstr. 38». 
Juh. Fr. Arendt. 
— ^ii|), Drogen- 11. Farbenhblg, SW Sibititu 
ftr. 17 pt. 
Alphabelisiinng: 5, ae, 5, oc, ü, ne nach a, 0, lt (z. 58. Maehlcr hinter Mahler, Mäser hinter Mofer, Müller hinter Mnletl ic.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.