Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Gall 
— 341 
Gamroteck 
Theil I. 
* Gall, ff, Schuhmmstr, N SlrltUcncitr 31 pt 
— St, Lchutzm, W 0Bb»ljftr 11 H. IV 
— .£>, Srl. W Neue Sintcrfclblftr 5 
— I Äodjtr, NW Sanbclilr 24 IV 
— A, Schiieibenn, S iSa'fcrtfjovur 4S IV 
Gall« S, C'Uaicr, N viuiitciiflr 42 IV 
— H, Jnpoltbc, bO 9tadmilici|VU'v 11G II H 
— R Tischler, NO iüebcutt b II 
Galladay 5 geb Ligg, Rratt, Sprachlehrern, 
W Sdiöncbcigcr Ufir 30 IV 
©aHafrrS Tli Stukeri», N {Jcfttl'cHiucLitr 
Gallan 91 Monlc, r X Schulzeiiborker,!t 24 
— 31, Stcflm Bny, Somit 47 
— 91, Ww S Pna-,cn>tr 6 T 
Galland, V. Golciilatoi, N yodiitt 40 
— il Dr plul » Pro» Docent a d fiinigl 
Tech» fodjidjiiti, NW ftailjti 25 10—12 
— L! Sbi! f tilasbecmntioncn Spel Sonn 
ftoltiiänbtt ii GlaSbriufcrci S illcranbrmrii 
(il 10h 
— L, Ingenieur, Uchit -Suicait f iluonilininp 
v Tanip) ii Fabnlanlaa, SW 2unpcIho|ci 
ltm '> I (Iti VI 4976) K -10 2-4 
— A, Jlonjl Stall) S Blncherslr 3.1 II 
— G, Stau f tu, SW ßuebridjlti 240 II siehe 
Wallanb A, Wallctoäti 
— W, Stiuifm SW lUlfbadjitr 1 I 1—2 
— Martti! iltidittantu b Saubgcr L, C SUcrati 
berttr üO II (Icl VII 3094 > 8-10, r, 7 
— 91, Stallmann, NW £ninii,tr 50 H II 
— J. Galland, Tapiffericwibrk, Spcc Porgcz 
Stickereien, SW Friedriche 220 Jnb Ignatz 
©allatib Wo' i I 9-12, J o 
— Geltend * Galle waki, iKSafdjcfbi, C 
Spnnbaiicrftr 39 (Icl V 3000) Jtch Carl 
GSallmib ii S (SaUiuSti 
— B gib Mendelsobn Frau, 'Jlcnt, SW Fried 
nch,lr 240 II 2-4 
IDeUatill G, Ingen, lliiUuirljui i Ittibaitfni, 
Schonebg, Gmuadiftc WIE. (PosibiZ 
Fncdcimu) (Icl Fr 86) 1- 3 
— M, ücljicim, W Jtfct,t,tr 8 II 
Gallandt, M, Reiuigiings- n üleparcitiu Anst 
u Heirengardcrobe», Gljarlottcnbg, Sctlmcr 
ftr 115 
Gallant, M, Kaufn, C Prenzlancisli 43 H. 
Gallarach, S Mobislin, W Kroiicuitr 64 III 
— 3V, Dr Chemiler, N Schlegel >tr J1 IX 
Gallas, W, Schlächter, 0 Hübnerstr 10 H I 
— H, Echuldien, 0 Memelerstr 24 25 
— ü , geb Pöichkc, Hebamme, WilmerSbs, Wil 
heim? Aue 2b II pt 
Gallasch P, Bilbh, SO Mnskanerstr 49 IV 
— O , Stammn, NO ISictfistoalbeith' 22 pt 
— ®, Deftillat i! Li<iiienrfBrl, <J An ber 21 tu 
lam c Brücke 4 pt 
— W, GaSarb. S UiBenftr 36 H IV 
— SB, Glasermstr, 8 Ttesbuictslr 25 IL 
— l£, 6anbtl8H’ SO Srangclftr 92 K 
— G, Kanzl. Tiät, Schonebg, Goburgitv 16 
— K, Kuticher, 0 Blumeuthalstr 24 IIL 
— 6, Pferbeb Schaffn, N Bab,tr 44HID 
— A, Schlosser, N Lothringerstr 24 I 
— A, Schneider, N Prenjlauer Allee 199 H pt 
— A, Stembruck, SO Walbemarstr 16 II 
— P, Iitolcrmftr, W ZuSbrtdjtritt. 44 45 Garch 
— C, Näherin, 0 Frankfurter Allee 174 
— 3R, geb Fischer, Plätterin, 0 Zoriiborfer 
ftr i IIL 
— Th, Frl, Schneiberin, SW Tcltowcrsli 21 
— A. geb Opitz ffitu, bOCrantcitttr 187 HJV 
L, Ww, b0 Reichenbergerstr 120 III 
Galaschik, M, Schneibenii, 0 Alte Schinhanser 
ftr 42 III 
Gallawarschnig, I, Coiibitor, SW Alerandriinm 
ftr 108 IE 
SeObtunncr I. Frifeurln, W Nollendoisstr 40 
Balle, A Aufseher O Caprivistr 4 
— P, Bilknmstr S Plan Ufer 92c pt 
— A, Saijiibiamt, Panlow, Florastr 36 
— F, Sricflr, Neu Weißenfee, Parljtr 6b 
— O, Buchbinb, 0 Koppenstr 8 H I 
— Dampfkessel Reparat, NO SauMbcrgci 
ftr. 120a H. DL 
— C, Dekorateur, W Eligliljititt 8, 3 Pori H 
— H, Drechsler, SO Wieiterftr. 33a K 
— O, Fabrikarb. SO Rotflcrftr 4j H IIL 
— Jlail, Fnhrh, N Eamlcifti 35 E. 
— K, Fnhrh, Rixbf Herrfurchstr 2 I 
— W, F»hch, N Btunncititt 82 L E (It( 
EL 2610) 
— A. Gastw, N Jnvalibenstr 37 pt 
— 0, Gürtler, O fflcibmmeg 29 30 
— F, Kaffenbote, SO Köpeitickerfir 169 IV 
— M, Kaiifm, NO Sanb66erget Allee 6 H IL 
— M. Koch. W Stcmmetflr. 44 III 
— 6, Kutscher. S Bitschiiurstr 53 IL 
— Gust, Kutscher, N Antonslr 84 IH 
— Bust, Kutscher. N llsebomstr 28 IV 
— I, Kutscher, 0 Langestu 8 H. pt 
— SB, Lederzuncht, 0 Blniuenftr 50 II IV 
— @, Lehrer, W kiuiiewalbstr 104 IL 
— H, Lilhogr, Charlottendg, Änimmeftr 47. 
©#Uc H, Loconiotioiu^r Bochag Rnuimelob 
@jtlic|tr 10a. pt 
— '-'I, Maurer, N Sutlmaiimtr 2 H IT 
— fc, Manie- SO Oraiiirititt J01 H K 
— 3lidmr6, Mechanik 3nl) e ücrtitatt f rlcrtr 
mrbicm Stppatate SW Jllti jacobili b IIL 
(Icl I\ 5ixl) 
— C, Ocfo tont SW jHüdici Plal, 2 pt 
6, Poltbeaml O Rmchtltr J4 II II 
— L! pi Datier Jln utfcnbf fioppcm 2 E. 
R Salller S Eplittgnbitgaffi 4 II H 
P Schanlw N i'crgiti ili 
— F, Ednmtui 0 Pallitadunn 14 stö I 
O, Schneibei 0 L?eidenweq 17 III 
— I, Schilnmnti S jjamriliontr JO II 
— J1, (rdji'liucti 9uiM t'uih liaiibicmm fil II 
— (r, Stallone.iDadj.a üiditfi'bg JJinifliinllieii 
>ir 4 1 li’ottbi^ Riicbndiit) 
— G 2ilcgr Siti, StciumiUiu 10 
— R Ti d)lc Siirbf SteuimeOiti 2K 
R iycrlmitr iorljag 31iimmcUb 91cm 
Pun; jllkrttli us I 
Ernst Qalle, LilbliM NW 2oioi!nrn 
llr 21) iliniflhallc IV Jnl) Gni|t Gelle 
iColin N Jldirlir fil E 
— (i Jiiiiiitctiii O Siongcilr i>7 
— I Itdm L«.hierin W Poikbameuli III 
— M, Malerin, W Polsbanieuti 4ij Watts) I 
— M, geb Riiilr Sleiit, S 6)ii|dmicnlr liO E 
— R, geb tiumij ävm, »Uiil SW Batnlhei 
III 11 I 
— 3, Schiuibeiin NW Lnisenitr 55 
— Ö, äSiu N iliiiiiuniiir 107 II pt 
(ilnllct y Lehrer, O liicniclam 44 lli 
— K. Näherin, N Binnnuiitr 157 H IV 
Gallriske, R, Handcldu,, N Sroinenuiiibentr i>9 
Galteiikauip C Dr jur Site Piäsib b Neichr 
baut Dinct, Gbailolltiibfl R-aiaiieiisti 12. E 
O, "vniiiptm a O, <Sr Vidjtcrr Zehlenborset 
fli th 
5 Staiisra .Schöncbg,Itaifei Cilljclm Platz 4 
Galler 91 Sattler, Lorhag iHuiiimrlotg, 
Iiinidjnubtitr 18 III 
U Gallrra Jl Fian, !)ialjcuii, S Prinzeisinnen 
ftr 12 IV 
Gallert R Üindcimitr SO Waldeinarsti 'II pt 
— y, Banarb Nen-Lcibensee, Langhaiiisti 6 
— @ Voloiualto u Bullerhbl, 0 Thaerstr 21 
— M Wer Seer, Charlottenbg, Rückutsti 8III 
— F, Pv,t 9lfnit N »ergitr 38 II 
— P, Ww, Modilli», N Staslttiiun Allee 48 III 
Gallcskk, O, Maurer, Chailotteubg, Goethe 
Iti 46 
Ctallewskl * Co., Henen- ii (liiabtn Goii 
lertion, U Postltl 30 (Sei V 1051) Jnh S 
Cohn » fflmi Solinger 
Galle««», E, Satifm, W Magbebutgerflr 10 pt 
— F fimifm, Charlottenbg, Grolmanstr 58. 
— I, Kaufm, C Neue Frubnchftr 47 IT 
— S, ftaufin, 6 Stralanerstr 27 IIL s ©allanb 
6 (9aIIei»6li 
— Emil Qallewskl, Schuhlv ii Schuhmach 
9lrtit Engt. 0 Rochllt 4 I Jnh «mtl 
Gallewsli 
Galley, F. Buchhal!, 8 Sdjönlctnftr 19 EL 
91, Buchhalt, W Tauelizlenstr 13a 
— O «Lrtner, Stilbs, Glasowstr 41 H HL 
— H, Maurer, Reiiiickcnbf, itlirftr 31 pt 
I Mauicr, Rirbs, @la|o»itr «H I 
— H, Pf^rdeb Schaffn, 0 ©iibciurttr 3 IV 
— G, Schlosser, NW Mtfioicrftr 26 IV 
— M. geb Syabewitz, SBto , Sllbl Fleisch 
bcschaiienn, 0 KönigSbergcrftr 22 L 
E, geb Becker, Mobistin u Lihreriu s ebb 
Schnitt, 0 Gubenerslr 3 IV 
@nUi, Richard, Kansni, Agent u Commiss Gesch 
Veitr b Farbwerte Point Meist, r, Lucius & 
Brüuiug Höchst» M,SOHüpemiufti: llöllpt 
(Sei VII 1295) Sfflofin NW Lesfingslr 541 
(Icl IL 1043) 
Galliard, R, Schneiderin W Echwerinstr 5 I 
Gallien, 9L, Gürtler, SO Abiniralstr 4 H pt 
— P, Gürtler, S Grimmstr 8 
L, Haubclsm. Rirds, Richarbstr 65 IIL 
il, Kaufni, 0 Münchcbergi.rsti DIE 
F, Metallarb, lnbf, Hobrechtstr 14 IL 
@ Postbcamt, W Grunewaldslr 99 
W Tischler, SW Plan Uf« 4 
Gattin, A, Bicrsahr, W Stciumctzftr 6 IL 
81, Bierfahr, N Danzigerftr 21 IV 
@, Bureauarb, Neinickeubf, BeUinersir 29 L 
F, Droschk Kutsch, Rixdf, Kopssti 34 35 H I 
— F, Fuhrh, Rikds, kuesebechtr 118 L 
— O, Gärtner. W iUctilftr 38 
®, Kaffenbote, NW Lehrtetsti 27—30 H I 
W, Rentier, Rciiuckeubs, Berlluer'tr 281 E 
— E, Schuhmmstr, N Liebenwalberstr 28 
-.6,06 Tclegr Asfist, 8 Müllenhoffstr 2HI 
— P, Töpfer, N Gerichtftr 74 IH 
— H, Frau, Rirbs, Hermamistr 202 HL 
H, geb Übel, Genb Wachtmstiww, SW 
Halleschestr lti IL 
(SeCiit, E geb Stcnibcrg, Siu , Charlottenbg 
l'c:aIovy|tr j2 II I 
Galt,na Muieumsbeamt, N0 Marienbmger 
m 4^ l II pt 
— Jl Polt Sinnt X Bndisiol;entr 14 I 
VI Zelegi llifnt N <jJd)iikiiiuitr 14 I\r 
Äalliuat S Sniichci NW '■HilsitasJentr 16 
3 Sdilonn n Portier W Sichnmnnitr S 
Gallincf S, Dt lind pt Sli’,t W äSittcn» 
b t lüti tu pt (Icl VI 2'71) e—10 4—5 
Jl jt il (io|bud)briid Bc> W Gojsowstr bIL 
(i Uadilnig) i (üoibetfe <$. Walliiicf 
— I 'lamm \\ Stngüburgciiu 42 U E (Icl 
IX i Mli-I) 1-4 
— S UaiiTiii NW liiU'iiadtiilt 4J II 
GaUiiiet ’1 Tiacouisiiii, S &afiirt(jor|ti 211 
toallinflcr (£1), tontntinmljbl, Schoiubg, ^idni 
ur i pt 
fe »lundici X W Liclenti 1 pt 
Gallinn t üamufir ii Backwhbl, 0 Zorn 
i'uHUti 14 pt 
Galt »in i. <5o. (f, Veitr aucro Häuser, 
'uuobit idjiu b (IU IV Aiöl) 2>ih t 
Wiillmn 
Giillinski i>) Ti'dilet N Rtnitud ilr 46 H I 
GaUiuskli v Dichter NO T l|itcrstr 47 I\ 
Gallipp S3 l'Haier, N Smmemünbirstr 48II 
Gallis L. Rechn Jlatl), NW Platz »or dun 
'iClilli Ilioi 1 II 
Wallit G ßabitarb N ißicn,laiin älllee40b It 
(')nlllti G 2n|clictf, W l’iit’iiriteiifti U" 
Wartcnh pt 
Wallte H )<|trbib Sd)affii \\ ä'laiturgiriti 7 
GaUmcistcr V Ind,ur XO Glbingeiiti 29 II 
Olnlliiert S geb Bolkinann ®ni N Schon 
liai |cc JIUcl 122 IV 
Gallo W Waituj Segel Ikiluu rsli 8 pt 
V Slnlcnd Saro, Icgcl, Scrnanciitr 
Stadt Lasseiwcrkc 
Gelten W Mantet, N iUemanerfli 50 III 
— ''If geb Janickc Ww XO Clretfe» al6ct|tt 11 
Gallonska I Bahnarb SW Möckerniti 77II 
H, Oallowsky, dlamalurtbrf, SOSiintcuffcl» 
Iti 121 (Icl \11 4644) Jnh (i it 3) 
WiilloniSli) 
GaUowskq (i, Fabrl, SO MantcuffUstr 1211 
E s (i WalloiDiitii 
— 91, Fabtt SO Mantcnffclstr 121 I siehe 
H öallorotli) 
— P, Pinuo|6il SO illantciifsilitr 121 II 
Gallrein F Buchbind SW ilodjitr 20 H pt 
— £i, Itoiifin, SO Waldemaritt 22 HL 
— P geb Sack, Ww, N Wohlertilt 15 H pt 
Gall»-g ffl, Trichter. SO Falck.nstei»str 27 H. II 
Gallus 91 Architeet, NW Haoelberger 
ftr 5 I E 7—8 
— (i, Dachdeckmsti NW Banbelitr 8 IL 
— F, Grünlramhdl S Staltfchrciberstr 52 K 
— O, Kaffenbote. N (Bartcnftr 11 
— fi, Loeomotivheiz NW Lehrterstr 42 I 
— P, Schuhm, N Brnnncnstr 24 Ging 3 I 
— Gallus * Wolf, Fahrt p Tafelgerothm 
H Ülitteifti 87 pt (Icl IV 3412) 8-8 Jnh 
Gigmimb GalluS (Prag) u Jsibor Wolf 
— A, Plätterin, Lanbsberger Allee 135 II II 
Gallwas, 9l Polier, N M-«er,tr 5 H IL 
Gh, Wäscherin, C Fiichrrftr 35 IU 
Gallwitz L, DrechSlermitr, Panlow, Park 
[lr 22 II E 
— W, Hauptmann a D, Schönebg, Sranachftr 1 
— M, Oberitlieut. W Paffaneritr 12 HL 
M, Schanlw, N Gl[affer|tr 14 pt (TU 
IU 2205) 
— R, Schianbenbreh, SO S6BB«iciftr 20 HL 
A, Schuhm, N Schlvodlerstr 226 K. 
— B, geb Rohdcn pro Ma>or Schöncbg 
Gmimdjfti 1 (Poftbez Fricdenan) 
— 91, geb Raschle, Ww, Pupat, NW Lessing 
fti 25 pt 
Gaüzein F Biichbmbmstr, S Schieiermacher 
fti 12 H pt 
Galmerl 6 itaufm, NOfil Fianksnrlerstr 101 
s Aug Ruolai 
GalnowSk», F ttlcmpitcr Riidf, Rosen,tr 24 
GelofiSlit, I, Destillat, SO ©türauctflv 5 pt 
Galonsti, il, Sattler, SO Schnubltr 46 H pt 
— 8), Schur der 0 Langestr 104 IV 
Galotta G Maffenr, N Pulbuserilr 35 
Galow, E, Geh Kanzl Gut „Fricbcimu, fiaiib 
jerystr 67 IH 
F, Kutscher, O Franlsniter SlUee 72 H III 
— Gmft Mvbclt.ichleret SO Reichenbergerstr 1J5 
— B, Port Assi», N Lycheneisti 4 II 
— F, gahlmslr a D n Ablheil Borstand i 
Deutsch Osfizier Verein, SW Uorlftr 7S pt 
6-7 
Galowskli I, pip Kanzl 'llatfj, N Gartenftr 26H 
Galfter, P, Kaufm, S Giaefeslr 83 H. 
O, Kitnsthdl, NW Lehiterstr 11 IL 
— Th, Kunsl- u Gemäldchdlg, Fabrt farbiger 
FenfterPorietzer, C Burgftr 30 pt Wohn 
Charlottenbg, Kantitr 61 K 
— E, Magiftr Scct, Panlow, Florastr 57 I 
Geister G. scnfioimtr tzialensee,Kursürstcnbamui 
13J pt <Po»tbcz Gel (üntnemalb) 
— W, Procunft SW Lidilerielbeiitr 11 
— F, lapc; Gl)arli)iii itlig SaDitr 12 H. JL 
— SJ It'chlcc W Stiinmctziii 37 II IL 
— 91 Sängerin $ale!tfu,Snt|untrnbamml32pt 
iPoiibc; Gel Ommeroalbj 
«altert G Lw SO Slbraualitt 16 II HL 
Galuschka, P Itiro, N Lychenerstr 12. 
Galuscht, C Banmitr N Bad,tr 33 L E 
(Icl II 12.1) 8-9 
F, Schlössetiiiitr N Babltr 35 36 
G Junmcimitr Jnh e Bange,ch, N $ab« 
ur U 1 E (Iti II 121’ 
Galiischkt) P Btaiim»! Biet Export, @en. 
■I ilucb p Siichtuihaiiiei Blei, N Prinzen- 
1U > Hl pt (lel IIL 8.114) -10 
V Pio Architeet W Sttfllitzcntr 87 
Galusti •'(, Schctf'ieO X Cra uenbiiigeritr 55 
Galvanische Metall - Papier - Fabrik 
Actien Gesellschaft, N Trist,tr 12 
III II (Sei IL 1041) Dlnctoren Gar! 
liiitzt ii Garl Giiinitpcit 
Galvanophoren-Werke (SystemVoßt) 
8. Ssnbert, Com, Ges., N Oran-en- 
biirgctilr 12 pt (Icl III 8717) Per,' haft. 
Met Wcorg StanislauS Säubert 
('Jnliueit M Suiiuicnbaiigcidjaii, Schöuebg, 
2>iclanb|tr 17 (IU Fr 78) E IPoftbez. 
,7>iedcna»1 Binnnui Bauplatz Gdjuecbg, 
I'fntilcmtr 0 
(iinntbal 91 Seifenhdlg, Gfiarlcttenbg, Pcfta- 
loiiilli 70 pt u Strummeiti 31 pt 
it Plätterin N Aaftauicn Allee 77 H 
flfnmbelut A geb Mcinow Ww, Möbclhdl^ 
Gharlolteiibg Sprceftr lc pt 
Gamballe. ü Bahnbeaml S Camphanfenftr 16 
tilimbctl K, Tischlci 8ieinickeiids,Bürgirstk 91 
(♦liimbtn H, llntfchci Schöncbg, Bahnslr 13 H. 
Gambitz, I, Slnrtrcich S Urbanilr 05 H IL 
Gamdke, H, Bahnaib, N Hochslr 41II. I. 
I, Staufni, SO Engel Ufer 2c HL 
— A, Schlöffet NW ÄoyIowSIystr 23 IV 
— 3), geb Köhler, Pto Sßcrf Jnspcet, NO 
Höchsteftr 44 ]/t 
08embot8tt), G Holzmaler, NW Stephanstr 26. 
Gambs, I, Biichbindmstr, S Sebastians!! 15IV. 
@Emt, O, Schlosser, iRt'mdcnbf .Nordbahnftr 11. 
(Semfe, 6, Eilenhobler, N Wiesenstr 12 H. IL 
GL«üch 6, ilotbm N Beritanentr 47a HL 
Gauilin F, Fabrlarb, Borhag Runnnelsbg., 
tiföUjcitr 8 
53 . Kaufm , NW Spenentr 21 H 
— O, Mostnchsirt Borhag Rummelkb, S-^iller- 
ilr 10 H pt ®ol)!i Gölhcttr 6 I 
— M. Ww, N Mupplncritr 27 II HT 
@ewm K 0er Vollzieh, Neu > Wechensee, 
Heiuersborser Weg d 
— 0, Geb Kanzl Dien, NW Stendalerstr 18, 
I Auf« JV 
— 6, Sttiilur, SW Sthöiiibergcifli 12 IL 
— E, Tischler Pankoro, Thnrmstr 10, 2 Aufg 
— Gh. geb Reetz Ww, NW Lehrlerstr 26dHL 
Gammack 9£, tzanbelim, Friebenan, Ringstr. 
23 24 E 
Gfemmtllti, I Feucrwohm, 0 2icBigftt.38IL 
@6wmf(d|, «, Kaffenbote, 0 Burgftr 81 H. L 
— 0, Portier, NW Unter den Linden 64. 
— S fltb Soltschalck, Ww, SO Reichenbergcr« 
ftr 43 H pt 
Gammradt, 8, Mobistin, SWafferthorstr 70 t 
Aammrath, H, Kutscher, N Prinz Eugeustr 18 
@awt>, G, WirN weh OB Reg Rath, W 
Shirfiritcitbamm 247 (lel IX 5304) 
W, Maler Schöncbg, Alazieinlr 13 II pt 
Gampr, E Architeet, Rirds, Hobrecht>!r 82 L 
E4 ■/. 5</2 
91, Eondtlor, S Piiiizcnlli 104 II 
W, Grovbisullat 0 Fianlinrtci Slllct 133pt 
H, Drecholei O sUlnnuiilli 70 2 9lusg L 
— 91 itauim, Slirbf flai|ir5nebrid)|tr 247 248, 
P llliuii, Gl)ailutlutbfl Sdjillcritr 20 
Gamlicn E, Schanlw, Panlow, Schönholzer» 
Iti i pt 
Ganipcr A GcHnloibrofBrl, Spee Haarschmuck, 
Rirdf, Knlsebeckitr 45 I 
— 91, Destillat NW Thurms» 24 pt (Tel. 
II 102) 
— H Gastw, SO Lausttzer Platz 17 pt 
— H, Hanbelkm, Rtsbf. Schönroeiberstr 80 I 
, Schuhm, NW Sch.imaniistr 1 III 
— h, Aussehww, SchöneBg, Kaiser Wilhelm» 
i(i 2 ii n. 
öanipcrt 8[, Loeomotinführ, 0 Pofcncrstr lft 
— h, Fran, SW Wilhclmstr 144 H. 
Gampi», 6, Gasiw, N Demminenlr, 6 K. 
Gamrad W, Postillon, SO Eisenbahnslr 9 17 
Gamradt W, Tischler, 0 PeterSbnrgerstt 20 L 
Gamrath, 81, Pferbeb Schaffn, NO tinnbibcrget 
Allee 2 H IH 
Gamrasche R, Gürtler, W Steglitzerflr 13 K 
Gamroteck, A, Wäscherin, SO Marianuenstr. 2% 
Nlphabetisirung: 8, «, ö, oe, fi, ue »ach e, o, « (z. A. Maehler hinter Mahler, Möfer hinter Moser, Müller hinter Milieu ic)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.