Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Froese 
— 333 — 
Fuchs 
Lhcil I. 
Arorsr.A .gcb^beibcrgkr.Schucibenn, SOEkalitzcr 
ftr 114 m. 
— C, Schneibenn, 0 Fruchtitr 66. 
— I, geb Riegelmann, Ww, Teinpclhos, Kaiserin 
üluguiiaftr 2. 
— W. geb ’Sntmeicr, Ww, C Petuftr 29 
Frofln A Ladner, SO SSusfaurrstr 28 UL 
— R. Aulchlägei, 0 Grüner Weg 41 H 
Frost. W, 9tid iteet Hur. f Veiaiiichlagiiug Don 
Hochbauten, W Süloroftr 100 UL 
— 91, Dr mcd, pr Arzt, Gharlottenbg Leibniz 
Iti 23 ]>t 8-10 5-6 (Icl Glmrl 72!) 
— 91, Ülafiiiarh, 0 @ürtel|tr 41 111 
— P Wantbimnt, StegIi«,Ro!henburg|tr 10 pt 
i-4 
— 'H Barb,er, N Dallboiseisti 23 
— Bau Drechilcrinstr S Uollbuitr®amm62 
— F, Bilbh, 0 KönigSbergerilr 4 11 I 
— 91, Böllchei, SW Gueisenauitr 24 
— H. Frost * Söhne, Bronzewsbrk. Spec 
ätclcuditungotörper f clecti Licht u 
Waä befferen WcurcS, h\V ftomiiMiibantcii 
flr 7711 (Id I 2714) 3nl) <Xiiir Rr°lt jun 
— ü, Weiht f SamrncoiiTcrl, N Sruimciii 
ftr 71 pt 
— I, Giieub yrnrnt Slcu-SJciucnscc König 
Ghauffcc (>lb II 
— jun {lemr, Fabil, S äilitrfjciiti 42 IL (Tcl 
1\ 1711) | H Rfroit & Söhne 
— 0 feil1 R-eiiciioclinu, W jliindjth 20 K 
— G Ob Wörlncr, Briy Spätl)|li 31 (Postbez 
Bauuiidiulciiweg) 
— fi.Wcm jlraml, Neu>Weij;cnice Parhir 101 
— R «liumndi Slrnlnu, Dorfitr 40 (Hausn) 
— M Tech» u diirittg Giimmiw Bandagen 
Vcrbaiid>toi>c NW Slailjtuoromtr l pt (Iti 
H 2074) 
— P fiautfbitn, SW SdifiUiiIlv 28 I 
— & Bruiis Hot;drcchsteici mit Dainpsbitr 
Spec i-änlen » Tieppciigcläubci S Bopp 
fu 1 3iili £> Frost. 111 li 01 BrniiS 
— G, Inipect, NO Riicbuiili "» 
— G Weil Stmijt Sccr NW 'Puteiilti 56 I\ 
— litt, Uanim, Echönebg, Biotlicnstr 48a I 
— 9116 F W n Osr, Slniifttr hW Sulnloo 
Ufer 5 pt s R S Froit & Söhne 
— Sttfi Jlaiifm, SW @n«|umii(lt 07 pt 
— B Itaufm SOStnlitimtr 93al 12’/j-1',j 
— Otto flamm, S Bukowerftr 14 I 
— Otlo Ntaiifin, N Piitbu)ei|tr 42 pt 
— P Unufm WRurbridiitr 187 (Icl I 7794) 
— Gort Gilbt Lehrer, SW Bergman is» 28III 
— Gt)i Stöbt Stlim Schönbot; Nr 13 pt 
— ? Poi;etlaiimal N AnNamerllr 22 
— Sj Poilbcauit N Beteraneiistr 8 
— W, Iniimtiu, Sübriibc, Etegtitzerltr 0 pt B 
— O ilteiibant, Gharlottenbg, Sdjillrrftr 104 
— C F, Rentici, bW Rnidnchstr 240 III E 
— Rtrb Rentier, SO tiollbmcrflr 3 I 
— H Aentiei S Btücherfti 59 I 
— Ä Roh Eii-hdl, N Tioultieinierstr 5 UL 
— SS, Rohrtrs,, N ftolomcitr u ö 
— 6 Schanliv, N Ütergftr 21 (Tcl HL8770) 
— t', Schlächter, N Liebenwalderstr 60 
— I, Sd)U'||ci, N Licbenwaldcntr 5 IV 
— <t, Srtjmicb, NO Hvchsiritr 22 H I 
— W, Schmied 0 Frankfurter Allee 03 IV 
— 91, Schnnbmnilr, W Stnldicnlljttr 13 
— R, Schneibermstt, NW Eleniialciftr ti H I 
— A, Sd)ul)imuitr SW Lautwitzstr 0 K. 
— L Schnhm. SW Martgrafcnitr 83 
— C. F. Frost, Sdn.tjwfbit, SW Jrrusalemrr 
fti 37 pt I»h Adolph Schumann 
— ist, Te>< !, Stegich, Beymesu 15 
— A, T>. Assist, Lharlottenbg, @mic 6» 
Corpus!» 11 
— (£, Tiichler, NO Linieiistr 7 IV 
— St, Iifd)lH»(tr, O Iorndvrsrislr 4 L 
— P, lltjrm, N W Witsnackerstr 31 pt 
- 6, SBcitrct mtite WÄteciiilrbtiifli 2 
(Tcl IX 68W) 
— F. W. Frost & 86hne, Waare» Bers 
Gesch, SW äBatcrloo-ll|cr5 pt Znh. F W, 
Alb >> OSc Frost 
— (i, iBibrrmftr, NO Friebenstr 56 II m 
— I, Webe», 0 Franlsmler Älltt 107 
— Aälhe, SMuiiititbajat Bbclmciß, 8W Stömg 
grätzerftr 73 
— te, geb Frick, Cigarreichbl, N Nigenerltr 17 
— S, geb Richter, Fbrkww, 8 Imyclljemn 
ftr 11 L 
— «, Frl, Er Lichters, iheftllr 2 I 
— M, Modistin, SO Drekdenerstr 19 M. 
— A, üBtg, Privat, NW tuihauencrftt 14 IV 
— 6, SirohhiltiiSherin, N Schwcbtcrftr 27 II. 
— B. Ww, 0 Mim Weg 51 H. pt 
— L, geb Berg er, ÜB», Borhag NiimmelSbg 
Turrschmidtstr 17 L 
Frötschl, $, Schloss«, Rixdf, Hobrechtsir 831> 
Fröwiiid, VI, Räuchrr«, 0 K»ppe»ftr ß K. 
Krowel«, W., Bankbeam!, N Danzlgcrstr. 14 UL 
6-0. 
Fr»wri»,C Metallgbes. Col vtrnncwald.Wangen 
heiinftr 4 B (Icl Will» 50) t C Seit« L 
Rrtmimt ’t 
— E, Od Verwalt Kei Rath, W Rurrüritoii 
dämm 20 21 I 
ftrotocitftlb, I lyra» Reut, W Motzttr 84 pt 
HrrabSfcW Hausdien NOfei Smnllinkriti S8H 
iirüchmanii, E, sBcrfäufcrut SW gucbrtdi 
|I1 214 II 
Isriiltjk R, Schmitbrimlt N Schiiliti 51 II I 
— i'y, Sftiutjm, SO Wraugeliir III 
— fi Gdiiihm, Sdiöiitbg, Mcii,eli» 3 ($l’lt 
bez Uneben,in) 
— M geb Riebet ^eilenhww I» Veinanei 
ftr Ll I 
— M Si'U) NW Lniienltr 22,i I 
Sriitfr M, Giganen ii Gigaretten Berianb 
geicti C Holier Sieinweg 10 L 10 12 
SUoljii NA\ Pantiti 22 L I 4 
— ü Mannn C (lulin Glniitocri ’i 10 I 
Srilli B Cilonora iHtim-fciibi l'ltoraiti-nm 4 
Jfriiljoiil G Dachbed, tlJirbt, Pn»; ^iniibjat) 
|tr 4*t 
— M, Woirni 91iiiudrnbt McRbinjitr 100 
(Tcl !»e, '»J) 
— 0, ficiiibirfiiilimmili, NW Cui|tiifti 41 II II 
— M dnitriinicntm X Stnrgaibcritr l'l n 
— (i, <liit|(t)ri O (topvriifti 01 
— Ib, Vrbrrr M\ peiiniti i» III 
— ffi , Maichineiib > \\ Wot,toiutIiiHr 14 
— E, 'Rainer S Urlmintr 124 II II 
— 91, 'Viiiiitrr W Mrofi toorjnjuiiti ,2 IV 
— A, Portier NW Rattienomuti 104 pt 
R Procnrift S^onebg Stiibeiiranchiti ipl 
5, Pios d SJat Lckononiie illiditjanm \\ 
MfimDerflirftr 2 IV 4 "> 
R, Sd|tiid)liimflt, N ('jcudititr 35 H I 
— «, Sdiloffor N Soltiifir 4 
— I, Sdmlim NW Biemeiili 47 II II 
— G Iiichlci Sd>oncbg (ianvl|tr 15II I 
— 'l)i gib ^eiligiag ,~nm SWi’liieilviroiiltrJOlI 
— 91 'Hudrfb Beamtww NW Iliuriuilr 57 
Rriilibufi ^ngsiilir 0 l')iibuienti 10 1711 
Isrilhfahrt G Spebit S Sicue Ja ob|tr 20 II 
1 Boichliibl lV ^iiiOfsttirt 
Frühholz © Stiilidi« V Supftieiiitr 7 II I 
Sriil|llilR 33 ülflinl NO Paliiiabemtr 18 II 
0 Äsptialtleg W Passanenir 41II I 
— (i ])i plul Ghfimt, \\ Pot'dameifti N)u 
— i! Giflamttrntbrf ^iicbiidiobg Psaiuti IJ.i 
— 91 handekm N Mütlci>tr !0a II 
— S, ßmidetoin, 0 ttoppi mtr 50 II 
1 itanfm 0 Sdiilliiifliti 1‘) 10 
S. ttmifm NO (Dr Rmiirnirlerlti 77 II 
W tifliifm NO aiMiiinitr 11 
— G,;Kol(rriibi[,3icn Öa'ie.MCi rtnbtaiti 8 pt 
— 91 Prern üiait, SO Gl|ni|ti, 1 Siuufchi 
fd)e$ CmiiS I 
— !», Pioducleiihdl N Tiontheimerftr 13 
— M, SchuflKO, NW Peilebergkiiti ä il III 
— 0, Iildilri, N Ed)iil|ti 28 IV 
y. geb Plans ltaiifm6rr,N0 Pallifadenlir 20 I 
Frilhscholz, $!, (inuibirii, < Gamphanfeiiitl 411 
Frühschulz 6, Maurer, SW t'omih 2 pt 
M,Tischlermftr,N0Kicisrw,il!ieilti 26 27III 
ffrühsiikgr, P, Stnufiii N Sundivstr 1 T\r 
— ß 'Wobiitoi, N Sd>ö»ha»ser 9lUtc 181 in 
Fruhftorsrr, H Natnraluiihbl. n Zoologe, NW 
Thnrmstr 37 II 
ürrttfrt, W, geb ffiitt, Schneiderin SW Oiainen 
flr 110 111 
Frühtrunl O, Sbilarü, Ghailollenbg, Tegelc» 
Weg 7 II 
Frünb. R, Sd)iiI)iii, N Diedeiihoseiicchr 5 K 
91, geb Biciteubürgcr, ftrau, Hotlbes, N 
grlfbllchju 105 I II IL (Icl III. 5225) 
ffrihibt, W, Rentier, Haleufee, Kroiipiinzen 
bannn 5II (Postbc; Col Ginneniald) 
S Sdiantiu SO Etiiabeth Ufer 12 pt 
— JohS penj Wachtmftl u Zahlniltr ASpir 
Staniltioorflanii bei Alldeulfchcn Verbände« 
Juh e Anriiinflbni f Milil Dienftauge 
legeich (9liiSheb, G ith, Invalid „ Auge 
legeuh b Mannscha» b Beuilanblei,staub), 
W LülM'slr 85b (lel VI ,LW) 
— Maria Fuhrgesch, N Soldinnsti 2 pt 
Kruuskr, W Slotbni SO Snlbcinaiftr 41 
Frunjkk. N, Eleeliolechn Gezenitdiibc, SODlbal 
bertiU 23 K 
— G, itorbin, NO LaiidSbeiger Allee 44 III 
— R Maheiir n Pidljel) N fii sfiichrstr 6 II 
R, Maurer, Gharlottenbg, Potvdameritr 31) 1 
— R, Schneid s D, N0 Elbmgerfti 1II 
Krüö 6t), Schlosser, N Dallborsirstr 23 II I 
Fruschle. E, Näherin, NO Greiötlialderftr 18 
»rstfow R. Ww. Seilt, W Marbiirgmlr 711 
Fruth, A, Schneider f p, NO Weberflr 40a pt 
Frydinski, V, Stub u Derolal Maler ng 
Färb u Lacklager, NW Slo|todciftr 15 H pt. 
Frydrychowicz, A, Buchbinderei >» Dampsdek, 
0 Brmifil 3 4. (Icl. L 4311) üBohn 
Nr tll 
FrqbzinSkl St, Schloss«, 0 Fnebndix'rclbir 
fti 15 IV 
ttrurr L Sojncibmn, SO Mariannenltr 51III 
Sritte, D staifirer W ölriinrmnlbilr 128 
lyiiab lOm 9IU, Grii link jiohdi Scti, NW 
9tliill|li 7 
Rubanbt 'II Uautm N Baditr 19 
3übel G Giseiibieh, N Üoltam 42 II L 
— G, (Den Vertreter von »liidintl Cppmnnu 
m !Ltnr;bni(i ll S Gbei III ^»larbt li Sien 
(labt a vbl (9ihc> iptot,) N Glinifciilr 
U Sdintm SO CppUiuntr 2i> II 
# ^iiitid Oanptiii o 2>, \\ Siettetbed 
|li 12 11 III 
Surtid u Bimbach II Toriihciin !>! Filii Kill 
Banei tiliiinatn ni, \\ iHünibngaitr 14 r> 
Siidlj 91 ilurnt CSIoientlialiiitr 10 17 II 
E Slijrjit n Gommiff GhaitoUeudg P»|N 
lo;VHi ‘Kl 
Vum Slflintur b WlaBflfiellidiatt i SroiV 
fint a i)i, NW Si>M»nbStio' 3 11 (-il 
II N)‘l) 
— 0> 9tpothek Spec Vehaublg p Mag"» II 
iliiuieiilubui, W Üeip;iqcr|tr 1(4 ILiolin 
Gdionebq, Rrrgrfir 05 II (poiibe; Fu, 
dcnan) 
— b 9trdiitecl 0 jiSiiifletuifleriti 1 I B 
— P, I)i lind, pr 9tr;t ’s < Slcm Schon 
ImiihhIi 1 > IL (lel V Wt-i) (| Nachtrag 
h 10 1 5 
— W, Slimunt N W Pntlivlli 7 IV 
— Ii ,91iimli a Gciitr Üutili O Ilmnltr 44II II 
JV i'idir SW" Ottos,bmrrinli o pt 
— G I Biidnei» ii Goiibiloififlciiitliidiniltii 
iiogi lsiij h Oianuititr 1 II pt (Tel 
1\ I1M) Jiili 'liidmrb RuchS L 
— Otto itärfiiimtr s 3Ui(jcrin 13 pt 
— Otto itsldirinili, S Urbdiiftr 18 pt 
S, ilnlniarb O ßmnfliirler Jlllre 113 IU 
— Im ilnlniarb N IMiueintr 12 IV 
V Bahnaib SW ii'illibalb 9ltc>i»ftr 24 J\ 
G Stal)ii!d)nf|n GI)Hilotleiibg, Miiobtixboin 
(n 58 II * 
V Öaiibiiuiniirfineib S Uibaiillr IU, IIi 
'i’i l)i plul y ii Htm djivar, SO Uoprnidci 
|ir 110,i 11 
Albert Fuchs, Banlgefch W Hohen 
wllmnlr 14 TmiIi 911 b Rudis II 0 12 
— Gni|t yni bin imb Riiiuii, S Sd)tneiinad>ei 
lli 8 pt Woll» SW Rinbringfillr 22 II 
— P Aaibici L 9liiginlilr 40 pt 
— W Bantiicht, N Üleiiinfinboiicrftr Cobll 11 
— E, Bintalii. NO Tituteisir 11 II 
,X Still in hr SW fiimiti 0 II II 
— W iUuifalir, N (ingtMiiiiciiir 14 
— G 3'itblinmi W Wiiniiioatbili uO 
— £> Bildhanei, (' Picn;lai «in 1‘) II III 
O Ülucftrag , NW Emdeneistr III 
O iliiriibmb, sWr FimIiiciiIi 11 III 
— P Vndibind SW Möckiinsti 111 IV 
— Jl, -iMirtjbrmf6cf, S llibonitr 4S II 
91 »Igl Wen ©tantüfnji Bnchhalt, 3s Oic 
uchtur lli I 4-0 
— F, Bnchhalt, W Potsdameisti lOfin 111 
— W Bndihalt, N Liinaistr 2 pt 
— Mare Bud)halt, SO Uopemctultr 124 IV 
— Mor, L'iichhalt, SW Riirbiingmu 29 1IL 
— 3, öndjtibl, iicrtricbftompt b Mobenwett 
ii Illnftr Fiaucujeituiig W Steglitzei 
ftr 00 pt 9-12 
— F, ütügler 0 (vriiiifi Big 115 III 
— M, Bnr Beamt, NO 0>co>gruIiid>|ti 18 I 
— R, Butteihdlg (’ Neue Rnebrichltr 41 II 1 
— 18, Garton u Gtmstbrl, S Prin>coiiinc>i 
ftr 20 11 I 
— 2, Gigaricnfbrl, SO Rcichnibeigerstr 7211 ].t 
— 91 Gigancnhdl NW Hanelbirgerstr 5 
— ti Biicleiir, SO Adalbertsti 71 III. 
— Ä Gtopuiipicl, Siijfbl, Bkitinciltr 74 H 
— Otto Fachs, Golonialw Sfibrnicht, Dell 
cotfhHi ii Buttcrhblg, N W SKitlrlitr 14 pt 
B «Icl I 441,1) Jnh O I Fuchs IL 
— F, Gonditor, s Drerdineisti 121 I 
— Fachs * Bosenborger, FabrI u geitickt 
Goiiftclioii u 'SstMoit Nenheitin tu Damen 
lliiihongrn, W Taubenftr 21 (Tel 1 1017) 
Jnh Max u Reib Roienbergei 
H, Gonfett StiÄcrct 0 Grüner Weg 10211 
— F, Griin @d)ii6ni, »iWr Stirdjili 23 II IV 
— Cito Decoia! Maleiei. N S'uiiincnili 1521 
— Rachflgr.W, Delicatesf in.'r Fisch-u Con 
strsciitbil Maraanne Niedeil, Reu Wei|>cn 
fee, Langlianssti 04 pt Jtnfj 91 Zietmsly 
— G, Diener, W Vehreui» 6.1 K 
— W, Diener, W Movitr 74 II IV 
— Ä, Tirect n D. N W Jagowstr 17 II I 
— Sub Duett, SW Kleiubeerenilr 1 I 9—12 
— G Drech»leimit> SO Reiche ibergeriti OJa 
— H, Dreher. N Jasmuubeisti 12 I 
— Ä, Eilend Bcaiut, Sdjöntbg Äotheuür 6 IN' 
— 81, Giepöcht, Uid>lcii6g, Weibeuieeerstr. 
Asche'icheS Hans pt 
Carl Fachs f Electrotechu Fabn! Carl 
Fuchs 
FmhS, P, Fabrlarb N Brunnen flr 96 H. I 
— (i, Rbrlbii, N 'Volomcftr 22. E (IcL 
II 570) f hemr Fuchs & Sohn 
— I Fabrlbe,, SO RichaeUirchitr 41L s A Ney 
u S 9ioedei 
— O Fabrtbei, N Koloniestr 22 s Heinr 
Fuchs A. Sohn 
— Leo Fachs, Fantasie Wollw, Gachenez, 
Tncotagen Giigro? f Heiligegeiftstr 46 pt 
(Tcl 1801.) Juli Leo Fuchs 
— 3 Feueim, S ltrbimftr 81 UL 
— G, Rudi 1)61 NO henierSdorfeistr 5 IL 
— bb Rniciir O Wi Ruiiiliuitcritr 4 >'. 
5 Rnhili Ghailollenbg Wallitr 2 pt E 
— '& Ov Wnitncr Lidite.ibg Doisttr 23 pt 
— G Waitiu NW' vtoylowskiistr 38 L 
— fi, OtoitiD, NW Banbclitr 1 pt 
— Joh Wnitio n Orgelbauer, C Ülr Piäsibeiiten- 
flr 5 pt 
onl ('Saum, 0 Fiaul>»rter Allee 49 (Tel. 
\1L 1912) 
— F Wen Virtiet, N Oianienb'irgeksir 87. 
(Iti III 2037) 
— G, t'ici SIRtsf, SW Cirbriimntnn 15 II 
— I, vier Affe)7 W Pallasitr 2 I\r 
— F Wn Sttint N Glniiibnigmlr 41 U 
— R, (9er Sccr N Iiwaiibeniir 127 II 
O Oip|d)(itlsbiiu N Stnrgnrbcrltr 74 IIIV. 
— Robert Fachs, Gelinde Gommiff Gesch, 
C Uinigslr 1— I Cp 
(', Wlnfbiidtitabtniii SO Neanderstr 30 
— G, O'lasri, Spec Llildereinrahm, Fabrk pho- 
togr Ptattcii u Rahmen S Braiidcnbnig- 
flr 29 pt ii L E (Icl IV 1385) 
0), ®ln)crni|tr, 0 Siübleintr (>0b IL 
— L, Goldarb, 0 üaiiflcftr 8ü III. 
— M, ('lruiifiiiiiil)bl, Ghailotteubg, Stuttgarter 
Platz 1 pt 
A Wiutlei, Rirds, Richaid Plah 10 UL 
(i, Kgl Kütei Eiped II Boilteh, Nizds, 
9ling6alinflr 8-14 
— Joh, hanSelsm, N VorNgitr 31a H XL 
— Sof ^>andetsin C Snncnfti 240 IIX 
O, haiidelom N Sdilieninnnftt 3 H pt 
Georg (lauplin W Kcithsti 21 II 
Keoig Haiiptm b 91, SW' {lebtuioiinftr 4. 
ffl hauSdieii, Rirds Jtiif|ibftf|ti 2 IL 
— F, (icu£m SW jtreiijbcrgitr 20 
— 9t, Hulgel) u Maffuii, W Äurfürflut« 
iti 1251 II pt 
— 6, Heilgeh » Vaibier W Weideriche! 
Mailt 4n pt Wolm NW Peilebeigeisti 24 pt 
6 t'enuignrbcriibcublfl, Gngr, NO Smfu» 
ftr 2h II 
— (i Hol;bilbl> S lliluiiifli 117 
— Ä (iiilmciaitg Cpciat N CiDhaiiuiästr 5 IU, 
Dienst ii Freit 12-1 
— 6 &. P, (inl)f'if, 0 Siiincnstr 47 H U 
— P, {int|iibi(, N Glirillincnsli 33 I 
— W, yiitgtilfllsbit (' i'inicnitr 33 IU 
8f* Hut >i Sd)irml)Mg, MÜPcn EngroS, X 
Brniiiicnftr 150 II (Tel 111 8527 ) 8—8 
— 91, Hiilui, SO Mameiiffelstr 17 pt 
— Ph, Hqpothel Malter, SO ftöpenider» 
flr 110» I 
— Gail, Ingen SW Reiienburgerstr 2 pt siehe 
GIcrtro!ed)ni|djc Rabnl Galt Fuchs 
G, etäbt Anipeet NO Wrri)4roalber1tr 22. 
— I, ttgl »amiuirdien, W Lieideilche llloiriv 
st> 1 11 
— G.ttmijt Veauit, SW'Bellc-9llliaueestr 55IV 
«, .»an,I Natli, b fflioifcm ’ö L 
— 91, jiasieubote, NO Keibeli» 40 
— Adolf, Ntmifm, W Genthineytr 29 I (Tel, 
VI 1531) 2— P/2 
—' Adol), Stmifm, W Lntheisti 9 I 9—11 
— Binno itaufm NW 9lltOiincr|tr 1 II (Tel. 
II 1897) ! M Selig mnioi &. Go 
— !>leith itaufm, Gljarlottrnbg Stantftr 142 lL 
— (Snit, Wanfm , O Andieassir 13 UL 
— Oliut, itaufm, 0 Giipuviflr 21 
— Wnil itonrni W Fiobinstr 2ö pt 
— Wust, <taii|in, 0 Sorndorfcrftr 42 II I 
— Herrn, Slonfm, NO Greisswalderstr 219 1IL 
— I 9) M, Mailsm, NW Lehrterstr 40 I 
— 1! Stanfm, Ghailotteubg, Stantftr. 24 L 
— Mar Sloufm, NO Rriibcnjti 102 I. 
— Mar Sloufm, O Ranpachstr 4 IIL 
— Otto, itaufm, SW Vanlimfciti 9 I 
— P, Kaiism, W Potrbameistr 118 pt, 
(l Nachtrag) s Paul '»eilig 'Hodif 
— S Stmifm. W öjlcbitfchfü 10 IV 
— Victor itaufm, NW Binden Atlec 29 H 
(Iti II 2522) 
— ffi , «anim Sdjmaigciibf 9!nhlaerftr 25 
— t> Stinbirgnibtiobc ii 'JlclicrhMg,NWPerlc» 
bcigerftr 24 pt 
— W, Slicmpnet, 'Hijbf, Rosciiftr 25* IU. 
— I, Sllenipiicimitr, W Maucrltr 63 IU, sieh» 
F Dublin» Nach! 
RIpljoBclifttimi: 4, ae, 1, ot, i, ite nach a, », « (z. B. 3Äac$l#r hinter Mahl«, ÜRöftt hinter P «ser, Müll« hiirttt Muleit :c)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.