Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Förstcrlivg 
309 
Frahm 
ry-ii I. 
IL 
oU 
H. 
tct» 
21. 
cn» 
6. 
cn» 
H. 
i. 
scr 
T. 
er* 
pfc. 
19. 
it 
t\: 
1L 
IV. 
IL 
it 
rv. 
\U 
er 
r» 
e. 
9, 
U 
ic 
)t. 
I 
D. 
L, 
Törsterttng. W, Xiichlcr, SO Aottbuserstr 3. 
— if, Tnnidien, NW Dorothecnftr. 13. 14 H 
— A, Werkführ, 0 Zonidolserstt. o2 3s. 
— 2s), F»an, Sdiönebq. Spoiiholzfti.24I. (Post 
bez. Fiiedenau). s. H £. (yocrftcihug & (£ö 
ti O. ftntum 
— A, geb Vioarf, ^ran, Inlibrin c Kold mit 
Silbeuvhdili. NO sPsiidimßitr. 10 pt. ii. I. 
— H. flefr. Äul)iic, Lw. X Boifm'tr. 21 II. 
— P, JnlMttcrtymfruit, O Holimarltili .‘4 I. 
— M, fleb vaitmniui, Zimmervermieih. SW 
Alle Iacobnr 14,1 
tJforftuistcr, I, Wermut Bureau f Ctafeß n 
iHcstctm, W Mnuerfti. b III. tId. I. 5050. 
-- M, Stmifm, W :Diauatti. b Iis. 
Forftmann. ti, 9Lmnu, liljarlottcn&n, Seilutei 
{tu 98 1 
— H., Iiidjlci, SO SkaUyersti 58, 2 Is. Us. 
& Huffman«' LuchsbU, HnUnegnstn» U,I 
(Tcl V. Ih59) CmiO. Cx r%oiflni(iitit, (som 
iiiciv Rath u. E .vuffmamt (Serben n. 9t) 
s. ^orftnrr, V(, stfmtw, Prem Kicut. z. T, ^ 
Ciscirachcutt 01 II. 
— G, orl;r, Prem. Vieiif tut 2 C'lcnbe 9ieai 
z. ß, command z L^regs Atadeune, NW 
(iicrljiubtlt 12 Jls. 
— £>., Pol Si'a , ;Jchletibf., Polvbamctih 30pt 
— W, stell Gräfin Iyenpliv. Baronin. um 
Cbeut, W t’flfinncnU. 15 IV 
— 31, oiTi / vui Obcntluiit ,Wtistrtbitr(vU Oll 
— i? , Spiitdjletjicuu, W VutlKMtr 4h. 49 
('mrtcttlf. pt 
Korsliier. H. Bunten w Puitdf(nt.,N0 
bcrflcrtti 101 K. 
Körstncr, <t, VlpiMIjifeiibes, Ishnrlottciibiufl, Mittu i 
ßfnebudjfn (Uhpl (Ict. (sljstU. 410J Staut 
u £ie;t 10 11 
— H, Weil Shichhbl , 5chönrb,t, Meu;elsu 2 
II. lPosibez ßnebcmui) f Valuta Wcuaju 
Si’tlmifl :r 
— lU(KlMxl) Cdv, (')vlUtU^ tsitvuU 
w. Gnunvii» Droqul. Wiiusu^f, .froitw (rnnr, 
N ctaiqiui'ctm 12a ]. E ilcl. 111. 2121) 
— £, Wtittiutt. Truü. S Witfdmuuli h I. 
— W, H«. ÜVamt, X W Vchrlniii*. 4M> 
— P.. Haupl LtcttcramlL A'slft. X‘icttl d 11 
W Sltiflcluirnnm 41 pt 
— 8. Poerstnqr, ^abil üüific^cjcOnclci !Wct|> 
wmunt, C ^Uubnni -l I. UU 1 47ß<n 
Juli <3 tfocntnct ^oh„ S SUtv viuvlifti D4 '»'> 
III. (Xcl I 40DÜ J ti- 10, 4 II 
— ^ , qeb Lchmidi. uiu. In*, X (i)ict^us)rtstCHCi 
str. 7.t IIF. 
— e., Rtf, x\ SoiboiirfKi MnlN 2. :i II. f. t! 
(Brijliitir. 
Forstreuter bc (so, Wwft, 51flcnt u Commiss r 
Hypolhtl n Wumbbc), (Shnriottcnbß, Shmi 
slr. 0 viih- t’hiil ^otilicntcr 
Forstreuter. N, ^aiitvdjint, W (£ulmfit. 11 JV 
— W, Goldmd, 0 'tsioclttuciitr R2 IV. 
— E. 0)iirt(ri, 0 iyiumnijti. :$1 1V^ 
— (?, Ahm, SW Siostt;sr: (?2 Jlf. 
— II), thutfm , 0 gUmncnitr. ud. 
— W, Sdjantiii, SO ihsali'eiiislrtti. (in pt 
— Äda, 9ivittri)blfl, O F^anlsur'.n X'Ulcc Ut, 
Von Ic flrdtt, W., fleb von Boiflto Rhev. Ww, 
Baronin, W PotSdainerstt-. yo S»u, Öaitciil). pt 
^ottttfiur, 31. Nähen», S Satlcrihovftv. Kt. V, 
ffortak, F, Schiieiderinstt , SW ^litdnchst» 1011 
^ortaiistC, H, ^lgalicimi, XO Ußcliucrfti 1.2 IV 
- H. isignucnflciri), NO Mehnerjtr. 21. 
- O, sinubclßm, X Weittbergsweg <>. 
^ortstttlcr, A, Dtcnhn, SO Cttvryftr. 301. E 
— W, Tischler, S Wrimmfh. 42 Is. 
orte, , Mfil Ssli^oi ii. laiulcfjici, Chat 
iottenl'fi, StHtistmtn Plah 1K IV 4 -fi. 
-- P. .Uüiugl Int^rr, ChaUottcnbg, Wilmerö 
boiferin. 107a IÜ 
— 9(, ftcö (Beißt mimb, vw Maglftr. , X 
Sdjleflolfii. 10 IIL 
— L. stob Plcns;. !Sw.Husei'riii, 8 Piinzenslr 47 
Sorten. B, SchaiispreKritr, NW I» den gellen 1<i 
liortrmd, W . Schnhin, NO Cotheninöitr. 17 III 
^ortlf, H. Briesirnji. bO ^olctmilcmili 21 11 
iVt, Lchlkü», W Hinter t> katholischen.uitdjc t 
Iyodl)Utnim, C. Poslsccl, N yiumlctsir. 8ti I/. 
^orthnber, C, Sd)lM)t<imfU , N 5cl;x&tlUnc\ 
ttr Vü pt. E) Tel III. 2I'.'0». 
— I, geb. Gujlrau, Renj, NO Lanbsberglr 
str. 44 I. 
^ M, fleö Baal), Lchlachlcunsüww, !N Feht 
Bclhnciili % I. 
Ivorfi, 5, ilniifw, W Äiinflbrbuistcrflt 17. 
sortier, 51?., .^nucbicit, SVV {yricbuchitr. 6 III 
* C. Schlosser, X Wmchlstr 0 It. 
A, Frl, Näherin. S Luisen Ufer 31. 
Ilortmami, W. Cinauenmach, Nixbf, Pruiz 
Handjerystr. U H. 1 
— H, Comptoilbote, N Sieimdfitbotscrsti. 50. 
— M., $il, NW Handelslr 12 H I. 
hurtmaUcr, A. Hanpinl. i <&x. (ikti Slabe. W 
Vtitxbadicisli. 8 111. 
ourhitr, P, Mchgch. 0 Blninenstr. 50 H. 3D. 
Fortuna. *Ö . Äaufsti, W ÄurfurstcuUr 25 III. 
- (r, Maler, N 9h)fcsti 21>. 
- 31., Manrei, ^ricbiidjobii, Oifutclilt 2. 3 1\ 
- 9k, Ob IcU'fli Assist, N £djiut’hivrilr 1 II 
- C, ^niicturid , t>itcbnd;5bfl, hüifvlitt 2 r 
- $, 2x'nl)ü(j; n b Oilbahn, U ^ulnqur.40111 
i^ocrtfch. 9t, BlistUier. SO Uotibitsasir 8 I. 
- (£,Initrm. Duecl,XW 5diiiibittnrbnmm2(>till 
- 91, ^elbiuvbcl, Lüiönevq, tSolmmciini >1 pt 
- H, 'Vt'alir, S ^icrfoutuiriiili 7.1 II III. 
- O, Subbuccl. b ^Ustiibcnluiuia etui^claln. 
Ütvvs ^ves, SW WrüsU'vCrviiit; 11 3. s st 
Paul «tslbctiwrt <1 (5c>. 
- E. <|cf» 'Sibct, 9tcnilel. Pankvw, Vie.teül .'.1 
- B , stiö. Siafj, i?tu , (’ 9ccuo ,\iu'budmi .10 i»l 
Fortschritt, Act. Ges., SW ,}uijmeritr h 
pt (IU I 127i) U—7 Tir I)i £iio 
ii. Cito Fiichbea 
Fortuna, Allgemeine Versicherunga- 
Actien-Gosellachaft, Tlau^poU Bcri 
< ’ 9ii)!mir)ali’i|lr 10II Cp (Tel Jil.tnjjli .1 
Direkt P TI) Vorbuäien u (rbm iSdjiciKi 
Fortuna - Apotheke Bernhard Gold¬ 
mann, (' ^istflünculi bii (Tel ’II. 0.12 ) 
vnf) ilnuth l'blbmii.m 
Fvr.uuari, 2, Bübhau^r, 0 StiaUmi 10 
2 II. I 
Hortura. D, Ohimmuu , Lustballcnc' «. Spulw 
N Echöiiknuner Slllrc I !7 II pt 
JVoriucrslf, Ctiiifslcb, S llisnintu d> 1 
ti, £b IcK'fiv Am,l, X W Sal^ücbflnin *.tU 
fforivirf «Ci, (ft(istrriMit)M , W 2uinmctiiti U pt 
U, nniierirr. «djuufbsl, hu'ihvn’ti 3‘» 
foocfr, '1, iHwtu’v, XW Lpcnernr 10 pt 
VI, '-Wut, X «d)ul50itbi)ticj|ti JI\ 
s sl «OK 
- M. Istuutani \ «co a D, (fhtulytiviibit 
llblttithsn IM II s. 
'ii', Vortncr, SO ‘i'onuiftilsti M 
- 9(, Pros, IJr, C'n'b 9ieg 9iall) ii iVt'aioi a Z 
Sd)vneb^ , Hauplitt 107 II 
'JW, tsdwabamin , (* 'Uvüiubalcn'ti 11 !l IX 
Ä't, (leb 9iin'(imcl, um ^n'lrz Jiatl), W v>ohui 
^Ilcuiui ,t II 
- .ftil.iVZnlmn,W ^otvbamciur Oi.Waitui 
btuiö 11s. Dicint 10 12 
G, MoblNiii, t ’ 9ti'n'iitlinlrnir 11 II IV 
Fofsau, ^, <5d)itcibi’tmiti, so :iituini)iiMt .U 1 
P, 5d)iicibcimtli, SO EkaNyer'li 52 II. 
iH, -Stimttbn, SO 'Vtnxntnnvu iUav 11. 
^osiü. VI, Mol liifcttb 9icd)it 9iiut|, XW 
sti’Piiniiiit i.i n* 
91, Mmifm , X tiijdn'itniti. 1211. 
- H, LoconiotlUsillil a D, X (vkcnvlr 41 
P, Eüitoiscr, S £ri)ti:lo)ti 24 IV 
Fofihagctt. fl, fleb. Sdinlz. ii'iu, X Wattm 
m 57 III. 
^liste«, ^ Xnwi, NW Sfiueiu'ti 9 II I. 
(Vi)tii)Ciil|sliifi, VI, Holz u. ßiihiqcfdj, SO £fn 
htniti 117 pt 
Rutil, v, VlRCtit, SW Mommmibflittciiflr 18 I\ 
- VI, Vtlbun Äib. S Divifcnbadjui 5S If, III 
^, ^nrfttrifl, NW Du'ipeür. y 1. 
,<Ö, Brivrttrtg, Chailotturbg, Potöbamei 
fir 31 IV 
- 3, UUniUfifi, SO ftotlBusci Nscr (>2.i II. IV 
— (5, Buchbliib, W 01Icbit|djTti 17 II III. 
— K, (Stflntmim, N ^eiimiiast;. 47kIf. 
— H. Gtsclcm, SW ^offcuciitt 1) H. U. 
- ft, Elsenb ?ltb, «djmmgcitbf,MoiciictUi 3ii 
- M, Mntitcmbi), Vichtcnbg, >Uugiteg, ßotD 
scheö Han^. 
- M, Äaiifili, S Püiii'Ufer 42 pt 
- (5, MuMchci, W «tcc^Upciftv H7 
- o, Monlent, (fsmilültntbn, cri)ii|t)ii 20 III 
rt, PoUier, SW Hornjtt II. 
St, Schaiikw.. N ?lm ^ii'ibliofcn 2n pt 
6t-, vd;iictbeimfir, S Otanieustr 151 IV. 
- Cli, Srtinbmmiti, t* <rei)bti)tt 30pt Wolm 
C 9l'c»e Wiuuilt 31 IV. 
- lli.1, Sdniliili. S Stclllschu'iberstl. 5.1 H. If. 
- vi, Ivlcfli Ärb, SO Cxmucivtt 167 IV. 
- Tisd)le». N OUofto Hamburfietstl 8 II. I. 
II), Iisdilcr, SW lilnuitbafti. 0 11. 111. 
M,gcb UUim\lotu,Uaufmctiim ,S9iittcistr.ll2 
VI, Rtl, iViübiltin, NO Koppensli. 37 pt. 
- VI, ZU, Pnual, W myti IK) I. 
M. Srifiiubciiii, W ii'ilhclnifli. 101 II. IV 
(£, ^ciläuti'rm, W Etffl,ol;str 22 pt 
VI, gvb «Uvfifivr, Ww. (J Wip^fU. ü IIL 
JVuctfc. I, Schiieibci, N .(lod^mcistvitn 5 
tfrütfctthcucr, 'R, Hslii^bun, 9hibuif, iion 
fti 57 II. I. 
VI, Stautet), 9iubf, Moufili 57 I. 
^otr.W.LUiufm, NOSit JsuiiUiurtciih 21 24IV 
S-octfrfi, H, Sdilchiii, XW limuiittr 52 11. III 
- B, ,3U, Schitcibeiui, tShstUotleiibst, jtanl 
|tv 50 nr. 
^öu, I, Liainaiitsd)leis, N Vtiifliifuti 88 11. I 
de ffoitctiiilb, L, Wiaf, Obeisilieiit, Mil'l 
Slttflchc b. b. ßnutWI Botschasl. X\ il>eublu 
fti 28 pt. 
^ouquet Vl, Mfiufm , 0 5-uicht|ti 05 IV. 
Rouquct, H. Ukuipttcr, Xr Gljustmciistr 10. 
— P'eidlb Älutsd;, 0 .Uroittsti 13. 
— A, qcb. Bcllack, Ldst-u. Gemüsehdlg, 8W 
y'CtiVimimsu 101 K 
Foarage-Handlung Fr. Wolf, NStctiimr 
Hi 21pt (,ifl HI.TiOi**) H 10 ^ul) '^nul'Svli 
i^oiuö, (£, qi6 ctohl, Piwatlcre, S Stall 
fdjutbasü 0 ]s 
Avureslicr v , Ivdilct, SO iHcidtcubcu^istr ICK» 
Is Jmmtctm, SO fyalrtcinumfir 4 1 II. 
Ronnitöiiä/S ^adjcinialer^sW v.oihmiinbaittcn 
tll 80 M III. 
K, h’.amu, X L'itu'iomcittr 10 pt 
^rounticr, P. finluf, patmi ctnlplattcn, S 
^ocitiiui 12 I E 
- v, Ntaiifi i, S Vadnuiutiuti 2 I E (Iil 
IV 2571 ) 2 1 s itu)iiall tiKtutitc legctu 
Eee 
- Ii*, Mniirm , (ShatU'ltehl'fl , 'SUntctiboifii 
fti ,is,t I PoU II 
- £, , O ^anqi'ill 12 11 I. 
- 'S, Maler, XW ürbrtam 21 IV. 
VI, ^iobitpo!, SO Bii'd)'iiiiür. J't If. 
H, 9ii:iUct, b VUaslitbiiiU‘ii|ti 82 I. E 
- , .Uc\( 3rtUi\ci, Muby, ^auuiaur 01 
- VI, «tat i'Oiitil; 1. (Jl, W Pol„darilu Plai 
1 f. IM 
I. fleb i?onoiisstJUf äi'w, Vcfn b fuiitjüs 
vrutachc, 'ctciiltb, Zftnihi'tm. .1 <» pt. 
Vt, flib Ainiia , SO 
V^iaiiiichn 1 r I 
Vlnun, i'oiamenttutji'Ku Charlollcnb^, Bei 
Ititmn 51 pt. 
VI fieb rtälpi!rtöcl,5ri)iicibci,i!,X01?allnnbeit 
m ‘*2 II. 
Vt, L>w. S tiafsvithoiim 70 
P. fleb Vu’itmam!, iWio, 0 9iubtubüifcr 
m lb pt 
Fuwe. Minna. Pensionat. ;Kubf, älemfü 112III 
ftüiuiii, 0>, ^ututci, W Maylctiu 7 II 1 
s<\' stib Vun'iiil, uiu Stmiboxinnt Sea 
( Politur 10 I 
^owler k (Tö^oImi, ^aiiii’UMlmi Vlbparate nnb 
NW 5ri)u7bauvibauuu 
21 pt (Xcl III. MY>) Oicichivtrt 0 3. 
- v>, Man im, W Matl!)attlrd)Ni lh 111. 
^, flvb yiubcu tnv ISommuj SHatlj, W 
Wtitiljslitiirtjm 18 lls 
^ox, P. Ticim, W Vtuq-biuftciitr 10 II. 111. 
VI, Atiinu W Wulotviti 51 pt 
Wcomotci, 0 VhibivrtJtr 17 
^, Cb SU'lluci, XO siannür 47 W I. 
VI, Miiüdici, SW 'Vtiltuiumliuisti 0 IIr. 
91, Miller, XW 5d)autHoi|t!ti 2 II. I. 
51, tiaqcimotuci X Ohtittuui 33 If II1. 
t£, Ril, Schneibeuii, Steql.v. VUbitdjtftr 2** 
^•oi), Püiibeamt, SW Honnti 12 K 
^oy4. v, Vi’iu, ViVibrlof* , (’ Slmulr 7 IIL 
Soi?er, «V, t^itbit, SW iWstifipstfcitsti 0. siehe 
vütobmmö X tfo 
^•oi)fle, C, Mus Xtitffiit, N fliicbndjslr 110111 
Araas, W, Ufll Viidibatt X lu^cfüiusti.^II 
y , SUitsm, SW ZcltomcYiti 12 E 
(5. Ii|dilcr, X 9IHi’m«:bi‘iflnitr 3i«i IV 
(£, ])r plnl., pr. Zahnai;t, W edjtditi. 18 jit 
10 n 
VI, Vt'iu, X Schlieinaiinstl .1 1 If. IV 
D!, qeb lUcvpcn, ii'w, 0 AiWriytr 54 
franse, äil, PoUiei, Chmkotleubg. Schiller 
Mi li7 
If), Tischler, NO PallrsabeM 32 If. 
franst, W, Malet, S ftüntciiiti 10 If IV 
Mai, Piniunqvlbiüitst, SO Elisabeth 11 fei 18 
VI. tUiichlinllcitn, SO iWelchuuflr 20 II. 
- yi, Malierin, 0 Pelcröbuirtcitli 8 II. L 
1W, Sriiiieibeitn, S Monum 10. 
ÄV, ^erkansenn, N Icmplmciitr. 10IV 
- I, Vi’iu, S Dtesbeileiitt 05 Is. 
Fraals. ^, Mechanik, Schöncbg, Colomten 
ttr 57, 2 If. III. 
ßrnftti, VI ,Baclwbblfl GfiailoUcubfi, Schlofjsti 05 
H. Oiailiü, StekUv. Vtlbicchtftr U2.i 
h, OU’srtUflii Vliisieh, NW (5aIvlN)Ir.20 II.I. 
- W, Maler, Pankow, Wollaiilstr. 11. 
- A. Ob. Vcliici, NW Melanchr.ionstl. 14 III 
- y, Ob. Teleqr Ässkst, N Schönl)aiijcL Vlltcc (1! 
Frabrl, Ä , neb DessoU, 'Sto., Spiodjlvln,, SW 
V^orfiti 74, Eliifl B pt 
Arabrilr. C, Schutrm, N Demintnerslr. 33 If 
Arach, P, i^rfcimUv, 0 Miiljtciistu 4 ß pt 
- ^, iWiu, SW IiltL'iucu'ii u If. 
Fracke, If, JVidctmih , C Nure Sd)önhausers!i 15 
01, itslu^ttit. N Gaitensti 50. 
Frackknpohl, W, Lchnuderrnstr f H.S Oiarneil 
fti 4*) 
^rarfuiuirtf, v*. L'nchlnnb. N Neue Hochfti. 5II 
lyraezyk, W, Donner, SO Woilitn'rfn. 58 IL 
flrardc, 9t, uaufm, O ünußesti ur» 1LL 
W, .uod), N Jnvallbenftr 140 II. 
?V, Mantei, N Wriezenetiti *15 111. 
SW .MsluierUüI .Pantow.BeUlneliti 12^ 11.111 
VI, Miiutkl, 0 Vlnbieacitr 17. 
- IS, Lchanlw, O VlnbieaMtr. 17 IC. 
Fraede, Vl, Echloffer. Pa.ikow, Florattr. 3t. 
— VI, Stcmffypul, NO Seittftr 9 IV. 
— £, Inchler, NW Hauelberqeiüi 3 H. pt 
P, luprei, N llfebomui. 11 IV 
firnbcl, o. ^»stnimeiitciim, Wi'lmncjitsuilfir 14. 
8racdcr, M, o$eh eip 5cci. i. ^m. Minist., 
Pankow. Piulttr. 21 II. 5-7. 
, Hils.bahiiiuait, ,^inb:imu, Albcstr.3411. 
ftracbcrirf), s a. ^lebiridj. 
— äi* , Ci^enthun!, Muiidiebcifleiflr 10 I. E 
— U, «chiicibcimtti, N ^lenVoucr VUIcc 2?J5 IV. 
— ?., Tischler, 9!en 'Saf.eittcr, Stiafcbmqitx 41L 
C. '-Uiv, N Okutenfti. lu. 
, W Bülowsll 50, 1. Elttg 1. 
Rracbcv« P, ttantw. W Culmi'ir. 9 III. 
Limite, ^Iiimeiifbrf, SW lUtotueistr 35 3t* 
lh?, äi?iy, O ,'iüiitbinfeittr. 4 IV. 
^radnch f n ^tebridi. 
VI. Bianei, N Ireöckowstr. 1 IV 
— 6, ihmtci, NO V)coiflenln(htti. i.l II. IV. 
Vllb, Viiiefträqei, SW Amiteiftr. 20 II. IK 
— Äurt, Briefträger, X äi'oflmcnir 8 HI. 
— *Stlt), , XW Beu'selsu 44 pt (Tel. 
II. «ix L 
— V'^iilt. viflsmi. S VIPe ^acöbttr 89 II. pt 
— n Wol)kitI)M,SW Gneisenanftr. 101. 
VI, stiuiuii, C X!iuibv'berrtei)tr. 51. siehe 
VI Umtue X ISo 
— Mar. Miiufm, N ,rUitbdlincistr G ILT. 
Miu Uansiii, Viditnibn, Dorfste 22 pt. 
-91, ilslwtm, NO Wollrtöiöiti ti I. siehe 
Jinis Maltriilch n VI edieilcr gen. jlallmtch. 
— VI, Miitichei, W Macleun 13, 2 If. IV. 
— il, Mutsdjcr, XW .Viubmr. 47 IIL 
— sy, Vebier, Challotteiibit, Westend, Nnsi- 
btium Vlliee 15 pt. E 
— P, Mastistr Eeci. N W^al;webclen'tr 7 IL 
VV Miueual Verwalt, ortiöridPbfl, 
siuta Chausice 27 11. 
— Vl. %’tuiiet, NW ^elb^iirtmcittviftr. 9 H, K, 
— (5. Manier, C Wi*uc ^nebudjttv. 100. 
— ^ , MtUWUt, SO (Eiiui\)in 31. 
VV, ininioium, SO Wtctieifh 25 if. 
— D, Puurer a Sl Phil Vlpostel, Sttpciinte.i» 
bait a D. NWPljütyvitu 10 pt. u. I. 1—2 
(titfj Sonnt 
— C, Poitichaffil, O Muitdjeberflcrfir. 32 IIL 
V, Poitl'chann. NO ftnebcinu. 91. 
^, Pros. Ob XWjiu a Vetöuij fjitjmtt, SO 
Strthymn 44 IIL 
9(, 9ie:itui, SW Modi fir .18 E 
©, 'Jieiitu-i, S Vilte ^acobitr. 69 I. E 
Vt, Schantw, C Nute (^ruustr. 13 pt. 
— ('S, '3d)iicibcimfti f X Softmmtr 54 t 
Vt, Schlchm. SO Lrattyersti 117. 
Vi5, Sriiuhm , N rtcbrbUI.iuifU. 52a. 
W, Stiibenmaler, SW Gneifenaiisli 109.110. 
C, Ob Idi'flr. Vtfust a D, S Jyichtcttr. 19, 
Vciut, Iitd)lcr, 0 Bluinenthalstr. 12 I. 
V, Iijchlcr, N Mctjcn'ti 2J 11. III. 
— 'S I,irisier, 0 ^orndorserstr 50 II. I. 
— W, Jimmetm, O Muppeitfti. 78 I. 
— C,^iiillileiiii, Charloltenl'q, ilnimmcstr.62IL 
— VI, steb. 'Sattcubcig, Vläljmu, 0 Bccolauci» 
fti 8. 
— s^ried, geb.Güttler, 9lciti, S Prinzeilstr. 561. 
^rieb, geb Löper. Ü6w, Reut., tiichtcnbg., 
Dorfstr 31 E 
F., Ww, Lichtenbg., Torfsir 22 pt E 
3bsl, geb. Sncco, stiiu, SO Retchenberger» 
str 10 41 IV 
— 2oh, fleb. ^abirtited.Stü, 0 Bartelstr 8 ILT. 
b. Kragstein, B, Äaitfm., Waschenäherel, Spee. 
CbcUicmb, SO (fiifld Ufei 13 pt 
— C. HtcKtwi, 0 älfibaeboifcri.v. 5-1 I. E 4—5. 
— J,Privaticre.Sd)onebss, Akazienstr. 1011.IIL 
— iJ.fleb Mlep)ch, 9ientlere, O 9ifibciöbi)i|fV 
flr 54 I. E 4—6. 
v. Fralistci« u. Nicmsdorff, M , Generalmaj. 
3 D, W Slontflui VlttstUH«lU 41 I. 
ftrnljm, <9, Bellsed. Neiiiig Vsmt, 0 Lange¬ 
st r 09 IL K Wohn Nt. 30 IL IL 
— P, Huhuveikbes, 9ltibt., Steittmetzsir. 50 
pt E (lel 9iir 01) 
— L), Omftiu, (' Vln bor Stadtbahn 37 pt 
VI, jUiitui, S Prin^isittneiistr. 20 L 
— H. uauim, W Nniiiberqeistr. 7. 
— 1, 3Jin«tft, V Sli. DloscnÜifllnili. 11 L 
— (ts). 9iofliltchniieb, N Moiltr. 12 pt 
I. ssdmubei mftt. f. Dameii Confect., 0 
Wvuncv 'Scfl 72 I. 
— O, Schneibeiinslr, SW Alte . IL 
— Üi?, Schneiber, C Kollnifdiesti 1 I. 
W, Schuht». SO Oppelitentr 17. 
— M, Stelttbruck, N Wollimnti 2*) IIL 
E, ^ran, Bettfeb 9leiiiig Vlnst, 0 tiiüiict 
Weg 72 I. 
— ^, Putz ii Pofameiltwhblliii., 0 GuDencr- 
str 5" j)t 
— Vl, (u*b .snclmtm», SsJw, 9ieut, N Hochmeister» 
fir 29 IV E 
— F, qeb ^rahm, 9U".ütnc# W LZnrzburBr. *t 
Alphabetisuang: a, ae, ö, oe, ü, ue nach o, o, u (z. D. Maehlcr l;intn Mahler, Moser hinter. Mofer. MuUcr linüci SRulcU rc.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.