Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

R activ ih 
— 49 
Renkert 
Ihcil I. 
stcfjc 
■ ir 
7 pt. 
' IV 
Rackwitz, H, Jlciufm, N Gfjnuiiufti 99 I. 
A 9In4wi() & Goiitp » Jordan & gcfcte 
Rad - Rennbahn - Controlo - Apparate 
Gesellschaft m. b. H., SAV Fiicdnch 
ftr 225 IT. (Tcl IX 6548 ) 0-12, 4 -7, 
Rabatt, C Frl, Wasch- tt ^(nltonfl, W 
gittitfeuiir 1 pt. 
Rabba, C, Zahiikuiiftl. SW 3htfct|fr 47 
(bish Sllciaudtiiietiftr 22a) 6—8 Nm 
Radcl, G, Gartottt6if, 8 ftitschmciltr 64II H 
(Tcl IV 630) Wohn 0 'Bafiutljoritr 1 
(6i»f) Sm)cu ttfn 53). 
— 2, ffinfrnf» 8 Smfcit llfcr 47IIIU (6k 
3!aim>)itfit 40) 
Rabeiiiami, P, fiaufm, 8 ürEontlt 185 HI 
(Tcl IV 2u73) 
Max Rades, SBctg- 11 Hüitcnprobuetc 
Schöue6g ScIjKjcnU 61 Juh 'War Zlades 
Dlabtdj, G, Rohia6akhdlg, X lto(oiuc|H 147 
(6>rh auch Simmeiisti 1%) 
Slnbiifc, E F Saititii, lmucmiibctt Schöuebg 
Spouhol;>ir 5 (Po'l6ez Fucduiai,) fiehc 
G Sinccfiiti Nachf 
— Söiinio, Phoiochcinik, W Sicgliljfiiii 87 
Nadischat, 33 Schaiikw, SWr Zimiuerstl 53 
(6tsl; Paffauerftr 37a) 
Radkr A»q. finiifm, S Gitfchmeriiuttjc 80 H 
Itcijc 3iabfc & yantU 
— Radlie & Hankel, (Iioulcuifitcitfuf 
(Wiitchtticnti 81 2H IT (Tcl IV 3814 
Jnh A»q Frudi 31 adle u Dito Hankel 
Rablech R, SUwtt Schloffemifli, AV 2itil|tr 2 
H pt (6irh Stöm99i&8«|lr 27) ’c 
Radomkki, L- Smipii Sdjöitc6g &o!f;cn|lr &U 
NadoschowZky R, Gfioiiiiiigrr, XW 2tii|eittlr 20 
(t i Maueiiiü 16) 
<Iiadt, § üiudici, AV Sfcuimctili 13 I 
Radtkc, F %itdjfjM 0 Siiayttamiiti 13 pt 
(Oi*f) Peterk6>ugcriir 48) 
Nadiinz, C, Milchhdl, XO fflaijcvilr 
(6i4; 31i 47 48) 
SRstffcs, 31, Schuh, imfli ii Poriict 
3mumnuc(fii(hitr 7 (Bivh 2?all)tr 9) 
Raqiiit, O Binuei, X Schltenwmt|ii 2; 
S'imnoriir 2) 
SRnnii’, £>, ®o!&ar6, X Scrgiit 68 
Sicitc <5odjm 36) 
Raguse, I, Schuhmimtr W SEüiiSmgitr 1 pt 
9iafite, "'s, ftaujm SO 'i'JcWjtotih 10 11 
Tcichttei L So|c ifjauei Slchf 
9inl)mci, 5 23Ioiihii Conjict, f Vi>chositi 17 
H pt (Xc( V lulö) rofjit C Slcitci 
3liarit 3 I1T 
Rähinri, C Wäichchdlz ’c, 0 ünngcia 2' 
Ginn 2siii>uiu|tr (2cl XII 4951) ’s 
9laf)iitiq, F, &c|tf;stft3fnhr 0 3tichthofe,t>ir 26 
HI (M) JSttllmc Thcatersir 18) 
Nah», Albert, KinbergardcroBcnhdlq, Gesch u 
Wohn SW SchsiljCitilr 63 I (2e( I 2845) 
(I)i h gucbiidjiti 13 ’i SMtc Stoiaitcc 5ßlo(, 
7 8) J»h War Rnhn 
— P gc6 ®ornet)fij Gifcitb Bcamiww, Schöucbq 
Ha iptifr 138 IU E 
— 2)i 2 ginn, MV Sllopttodiir 22 
Naht», C, Dr meil, &ch Rkg Rath ’s, XW 
Lerftitr 13 IT 
Raich Aait Aauschloffcici, 0 Rigacytr 2 I 
(Tcl TU 1927) 
Nacrlinq, M Frl S'liobnfm Vs GhaiOiicniii 61 
(6t h Tre->dcncrsir 9i) i Gunipciz L Go 
ülnfolu, G, fiitiitra X Adolsil, 8 HL ] Rudel 
& 9iabto 
NaloU^ky, Gharl, ge6 Becker, Ww, Fncdrichss 
Bcrl»icr>tr 96 K 
Rambler Ander, W fiioiiciijlr 60 
9iam»t, H Bcrstch Bcamt, Schönckg, Clanach 
fit 7 1 (Postbez gneitnatt) 
Ramlau, R, SBraunct Siuct, SO ftoMitjcr 
lit 11L E (6tiöf) Reiittlkcttdorfersti. 23d) 
91 antut, C, tzastw N Chauffeestr 36 37 pt 
(Tcl HL V16) 
— A, W 2(ttg26ittgct|ir 70 
giamtttr, E, gc6 Müller, vw Rechn Rath, W 
&o6citilr 22 (6i'lj Charlvttcnbg, Schlütcr 
ftl 76) 
Rammelt (n?, Frau, Fuseuriu, X M! Hambur 
gcriir 21 H m 
Ramitionat F, Kanzlt>t S Stboldsit 3 
Haust, F Banlöcainl, W Alvcnrlebenflr 4 m 
Liansohoff, C, Snutttt, N Brumtcustr 185 IL 
2 pt 
XO 
(5> h 
(6t b 
Raphael, 8it|l, Kaitfi», AV üatzln>tr 11 | Le 
fiutc S, Naphael 
Jaqnes Rapliaeli, {jitSttl n I Kaufhauk 
0 9(it 6ct Spaildatiec Siürfc 2 (Tcl 
T 1705) sc. 
NaphaUi, D, SJcitr ic, imunSitiicit SO Rc, 
csjut6«gtrilr 9 III 
Ludwig Rappaport & Co., Boulge^ch 
N Fittiuchiir 111 I (Tcl m 987) (btoh 
Rr 110) 2c 
Rappaport, L, Vauquiet, X ßfinbuihiti 1111 
(Ctsjfi 9it 110) s Ludwig Rappaport & Go 
— Adolph Rappapoit, Getreide ’t, X 
(Stiliqrgci|tgn|fv 11 H (Tcl V 3672) Perl 
haft Ö>t| Jul Krucz 
»kappoport, A Gigarettuifbrk, 0 Suttnt|ii 40 
pt (6,oh N> 82) 
Rapsch A Baggermstr, Vorh»' Nitmutelcbg 
Türrichmtdtitr 27 I 
Napsilder, M, Schriltilcllet C6arlotteu6g 
Kautslr 111 (6,ch XW Llopstochlr 7) 
Raschdau L, Ka>>crl Siesandtrr z D XW 
Somntcritr 6 I 
91af(t)C, 32 Schildermaler, S StubcitcriU 
(lnsh $uiijOiitir 64) 
Raschke, E, Schlächtei, X Sdjlitmnimtli 25 pt 
(bi-h 3tott Itichlit 24) 
Diafcnarf, Frl, SW flrctiiBrrnitr 21 2. H EI 
fliacSfclbt , Gjmlto, XW Thurmilr 7! pt 
Herm.Rasmus, fiaiirm Lrrtr ’t, AV Mre 
fürltritbamni 243 HL (Tcl) (Stilj feitci|ciian 
ftr 6) 2-4 
‘HtifmuJ 21, 6cm Lchrcrtu SO Betlmme» 
U|Ci 3 HI (biSl) Gttcitl Uici 20) 
‘Katamaf, 'W, X Echöiihol^eritt 1 III 
Vorn Rath SC, kaijctl Bank GchoitrEg 
ßjotln tut 32 (Dtfh X>V .'atiilabi Such 
lii ü)_ 
A, Ätneudteu SchöttcBg Goihcuitt 52 
(bi'h XW lictt|15bl Suaiilt 1!) 
Nacthrl, 2ld Ktllucr, S SBaffcnljoiilr 1 2 (Eulj 
Aduttralftr 38) 
Nathciia» X Htrschhoni Slrchitcctcn, W Pot 
datiier Plaj, 3 (Tcl) (dtsh itotheim 
ftr 44) ’t 
Siatlfcr, "1 Beamter, XW Dilhelmshavenct 
[ft 57 II (6t^h 3!ail;citolucr|ir 93) 
Üiathmaitit A. ö'o., Central 2Lcrf|i j Fafjriad 
Reparatitreu & Uröanslr 179 Ii IC, pt u I 
(Trl IV 2070) ’c 
liatlimamt, F («ailro, XO SaitbS6crgmtr 6 
(Tcl ATII 4%0) 
Paul Schnftltcll 8WGucticuauttr 96 1—2 
— K, Ttichkt, 0 3itt[;ll)ojcit|tr 29 III (6iM; 
Falcke iiietivtr 41) 
2 Di med pr Slrzt -c. S Ora 
ittcii|tr 52 I (Tcl IV 2193) (btvlj itoii 
6 tfec Tanim 12a) 8—9</> 4—6 
Ratsch C, Tiichl rmilr, SO SSicitciiir 11 I 
(Tcl IV 5140) 
Slattt, V Bankdeamt 2chöuc6g, Mcrscburgcr 
Itr 9 I (6uli Hohcuirtedbcrgilr 2ij) 
Ratzrl A, gc6 Matre um ftanjl Rath, XO 
Staitiij6crgit)lr 10 IL (6t h Frtcden>tr 51) 
Raüii, P, GigntrcithMg, X Sramcit6iirgcr 
fir 38 pt (6ish Ncitc Schöühaii'rriir 3) 
Siait, 53 fitttcitsötf, C Prettzlatictitr 53-55 
(Tcl AU 4°31) 
9iau6c, 2’i ^läsjmit SW Bellc AlNa>tce>lt 85 
— B, Namen>tickenit SW Bellc Alltauccnr 85 
Staub! }«S, A, Schtieidermitr i Dantcnconf 
Cpce cttgl tt deut>ch Jaiguct<r, X Rupptncr 
>tr 31 pt (6tr6 2'lt 37) 
')iaucr, fi Staufrn XO Furdcnitr 14 II f 
Kaffee A,ö>ierei 3!mter & Go 
Räumest, T>, Bcrlez & Zeitz , DaZ Tabak 
Blatt , 8 28affcttfjor|it 10 11 
Rausch, M, Pol Stätar, X Stargardeytr 23 HL 
Rautcustct», Emtl, Sptcgeltnanu,act, Gold 
rahmeit u <r>ardtttcn6rettcrl6rk, X Glsajscr 
ftr 33 (Tcl) Fabrk X Prtuzcti Allee 20 
Jtth Slluttt Albrccht u Ciml Ratttcustcut 
Nah, M, Dcltcalcffenhdlg, SAV Belle Alltauce 
ftr 20 (Tcl. VI 34) 
Razew^ki, Ssitg, Plattertn, XO Höchste 
Itt 43 H XL 
,Real-Konpon“ Fodor Freund, W 
Kaitomeritr 17—20 I (Tcl L 5113) ’c, 
Juh gebor Freuud. 
Rede Laudger Direkt <i Laudger. I, Hauptm 
i 3, AV Ans6achirstr 30 HL 
— Robert Recke, Wciugrotzhdlg, XW 
Ktouptn^eu Um 21 (nahe d Molllc-Vrückc) 
pt. E (Tcl H 1525) Juh ')io6 Recke 
— Recke & Schnitz, Wct»gto,ihdlg ’s, XAV 
2!ut|Hl|li 45 (Tcl) (6toh €iaiitcii6urgcr 
fir 75) Allein Jnh Paul Schult, 
RcdclOcvft, P, <5>a|t», X Chauffeestr 26 
Oicrfcithorfer, 2, Kauf,», Bcrtt rc, 8 Se6asltau 
>i, 83 H, (6ti>h LuiM Ilscr 10) 
Reckliug, @ Anchhalt je N Jittialtdcitslt 1% 
IV (6t»lj Pctlrbergetttr 2oli) 
Rcckucr R Fa6rk, X Dauztgeritr 27 (Tel 
UI 5142) f Reckuer u äütiuljii 
Reckzeh I, Ga>iw Chatlottt»6g, Sot)tgitt) 
Platz 13 (Tel Gharl 1117) 
Recttir, SW, Kaufni S SBalliir 70 71 H siehe 
Jlitioi it Älupich 
Rector & Klnpsch, ÄiiaBctt Gonfcct 
feitgr, C Alk Leipztgersir 17 I Jnh M 
Rector it F Klupfch 
— G, JSntr attSro Hä»scr, SW Smbcttiir 4' 
UI (Tcl Ia 5419 j (6lsh Si6afliaii 
ftl 86) 
liebe! & Buqold f Spugel it Bildlitahm 
AV Poi'dammir 134.t (6t*Ij Btctotta 
Itt 23) 
äieber Paul Manuorwibrk tt Fltefeulager 
Stlmcisbf Mecklcu6tirgtlchestt 13 TZohn 
J illjUtiiS Äue 14 (Tel ffiilm 90) 
9iebltch H, Frl. 0 Schilliugstr 21 22 H siehe 
F yowc 
Reefe, 3 Tw SAV Anhalt,it 14 I 
Hermann Reetz ist zu itrciryeii 
Reform Bilbiliiqs-Berei» Eugl, ftaiiz Gott 
»cnattoit AV 'ititit|citfti 69 
Rehban» 3 Priv Gclchitcr SO «öpcmrfa 
lii 110HL ilurh Schuiibstr 11) 
t)!ef)borf F 'CoitCcami, X Siargarbevftr 23 
III (6tvl; Simdfii|lr 91) 
Rchfclb SC Di jui, 6er Affeff, W Dtutcr 
tclbtiti 22 I 
— 2 qc6 Kahler vw Rittcigul 6t| AV Cmtct 
jclbtm 22 I 
Rehm Georg Ti,chler, 3iu6f Mahlowctftr 
Rehldittf/ R Äaiifra, SO oitsiitior lt[cr 44 HI 
8 Reibmtz D Fi'u , Pnoaticr AV Ktrchbach 
,tt 8 pt (fuf) Stfiwcitii|tr 4) 
Reich M Cigarcfcufbrk X 2otljrmgci|it 10 
l.6t‘’T) Mulachtr 29 30) 
— G 3 <$gl Foritcr a D 80 fiott6incr 
Unr 6 II H (6t8[) Foriiciiir 41) 
— A Mitfit SW Johauutter,tt 9 1 (6i h 
R iinitr 21) 
— Tlf it.ittfm, X 2olluiii|it lb H (6t. h 
Si ii|,6itrqcr|ir 3) 
— F, Sialir XO Palltiadeiiilr 4 (CkIj Laubs 
l'ergctitr 98) 
Weiche <r Lnckhalt, 0 31tdilliornt|tr 26 H 
(6ttl) @r Fra»t,urlcrit> 124) 
— E 2ihnr, 0 Elralauer SlUce 25a IL (In lj 
^-raitgclitr 80) 
— H. 6, Reiche, Mctallichrau6cnM, SO 
Oicichcii6ergci,ii 13.) (Tcl IV 9867) (bi-^h 
3>tttcr|lr 7) Juh Haus 3<W$ 
Reichet, Paul It|djlcrm»fr ’C, 0 Sitalancr 
lir 35 (6Kfj Friedrich gratfji 31) 
Reichest 2( Gravcur AV Sicimuctltr 17. 
B StraiijBm&mi 0 Laugesir 79 
Reicher C, Schauipteler, XAV Stcgmuud-hoi 20 
11L (Tcl H 2601) 3-4 
Reichert, G, Gheiuiter, 8 Urbauiir 6 
— 53tlh, feaiiw, Rtrdf, Henuaimitr 201 pt 
(Tcl 31 ir 254) 
— W, Schneiderin yi zu streichen 
Reichljoff F fiait,l Ra'h t Slu^wnrt Amt 
XW Pcrlcbcrgerlir 22a H 
Retchtuamt, 3i, Kaufm, X'W Fleukburger 
ftr 11 (sartcitl) I | Lldols Te chmauu 
Nachflg ’c 
9ieichnow, I, Kausm, SW Köuiggrä(cr>it 82 pt 
(6tJl; 3h 55) 
Gebr. Reichstem, Brcunabor Fahrradwerke, 
AV Leipzigcntr 111 pt u I (Tel Ia 5373) 
Jnh Aö, Herm u Carl Reichiieiti (Braii 
dcttBnrg) 
Reichstem, Wtlh, ®a|iw, X Sisictutgfir 12 pt 
(Tcl HL 417). 
Reif, SS, ätagtoctlitoucct, &\V Frtcdrtchftr. 212 
(Siälj Dtnittciiilr 98) 
— Bcoig, Kaufm, 0 ÜTnlliii 23 s Hciuiich 
Franz 
9ieifiell!t, W, AucPalt, XO Jmtuanuellirch- 
flt 27 IV (6,SH eitctfjroaldcrslt 32) 
Sl, geb DchtuS, Kattfmsw«. SO Schleiche* 
ftr 23 IH (ISlSIj HolMatlislr 39) 
9Ieii»ait», Ph, Baikcr, 8 Ct6oldsir 3 (6i$lj 
Slrttdisit 8) 
D Sniitiii, X Tatiotgcrsir 96 I (6tkh. 
3!t 11) 
— ft Ti>chlcr, X Daiiz,gri>ti 96 H H 
Reimer, h, Malcr, X Wriizeueistr 21 II pt 
(6i5f; Fleienwaldcisir 17) 
<3 UM ÄtciSgci Seifet,SSchöitlumtr ilH. 
OictuGcrgci, Santa, Frau, AV Lühowiir 20 IT. 
Georg Reiner, Eiieuwhdlg ’C, 3oUiag 
9iilmiiulS6g, Schtllentr 35 pt E (Icl. 
Rum 13) Jnh Gcoig Steinet. I 
Slemliarb, I, Ingen tt Ma>chmeit>vrk, X 
Sfdciftt lod (Tcl HL 1030) , Dammann & 
Reinhard 
— Sitar, Sitiurm, SW i)mi6nrgiriir 2b (6dl;. 
Mr 2) ’c 
— & jlanfra, XO Friedeutir 11 I E (Tcl. 
ArII 593 
Reinhardt, ® Fuhrh, XO Gn Ftankfuiicr- 
Iti 67 II (Tel ATI 1652) 
— ä3, Geleqcuh Dichter, Srtgtit Hochjiitütaiel» 
lieb, Feitiptele, Prologe, Toaiic ’c AV tz,lc- 
tnt|ih|tr 48 (biSH aiiittimoalbtriu 54) 
10-6 
3io6, iloiijra XW Siostorferitr 46 (iify. 
Au ia Eladtbahu 50) 
— 2K D Dr, Pitv Toccnt, X Gi|it||ct|ir 31, 
2 Port 
Remholb, ^, But'ethbl SW otabtichiU 221. 
flictittiicr, Sind, Porti Maler, AV2mf|ti 39H. 
SlIU W Stotfjutcillr 15 pt 
9icitt(c, SJiar, Älaufitt, SW Blücherilt 12 
9ieimt3, 31 Stfanipielcr X ZiouSktrchjtr 47IV 
Reifer, I Lehrer, Charlotteu6g, Kiiese6cck 
fir 89 Gatteuh HI (6i<-s; SStilaiidlli 67) 
Rcitler, i . Äauriit, & Jllic Sato6|tr 79 pt 
t Fraitj Etfifc L Solja 
Reift 3i, Di, Apotheker u Chemiker, Char- 
totieubg 1_e>talozzi,ir 87a HL 
S Kai,ut, AV SUcimti 15 HL (Tcl. 
IX 7351) 
9teifsmamt, A gc6 Pollow vw Senator, X 
Smiemti 107 108 (bt^h Platz vor dem 
3!eueu Thor 2) 
A. Reissner Söhne, Vaulgefch ’c, X Am 
Hu));crgia6cit 4a pt (Tcl L 4430) Per,, 
hast &ef Frauz ®nc6cl. 
Retsftter, 2 gc6 Girant, Sin, 3!cni, XO J,u- 
ntatiucllttdjiii oO 1 (6t.H Gici^walder 
Itr 207) 
Reiter, F flaicut Juipccl, SW Holltttatm 
in 3—5 nach audcrhaM vrrzoqcu 
O, Paltiii Bcamt, X Prtuz Giigcnfii 8a 
'Jleik, F Apoihck ’c, XO 6t gtantntrtei 
)ti 30 HL (6ich 2c6u)ci]tr 8) 
3l Fiau, Prwaticic, SW Stile Slllmncc^ 
in 10 
Reiiieübaum, Bcriha Pnthdlg XO Qiollttoto» 
|tr 311 pt (6t h Llüchciitr 17) 
SietWalb, 6, Spcdit, SW öataloo Ittcr 7 
(Tcl IV 3602) ] Bcrl Spcdit ^tttt» üicorg 
31tiroatb 
— A, Rruttcre SW <'!cticn6tirgci|ii 3 (6- h. 
Slittcrlir 57) 
Rcltii, Beruh, Ju,t,t f therap n hygien 
Ko uietik u Physiatne Charlotieu6g, Nöltuc 
lir 6 pt 10—4 (6t;h 2Muer.5boifn 
,ii 60a) 
9icfifta6, Paula, Frl, C-Btiidafn 41 42 siehe 
2.\oi Schuccvogl 
Slenbidjimbt, M Porir tt E-curc Malcr, Gor. 
Lruucwald, feillilr 5 (bish S Blüchcr- 
1U 40) 
9!engel Siachs., C., §aitb,djnh'6rf Gitgr ii. 
Set, S SßilMr 08 pt Juh Frl E Rcngcl. 
Siciigcrt, ffiat, JUtrcralmaffa d Ottilien Quelle 
Juiclbad 6 Pader6oru, 0 Pcicr.buiger 
fir 11 
Rcnkert, C. itaitrra Charloticnbg, Bi-mmS 
Itr 47 (6 ich 31tiiteuitr ti) | Paul 
Ol 0ero ft & Goiup. 
Alphadcitsiriing: ä, ae, ö, oe, ü, «c nach a, o, « (g Si). Maehler hinter Mahlei, Mö>cr hinicr Mo>er, Müller hinter Mnlcrt !t)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.