Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

tikmieritf) 
- 10 - 
Wobtsjniuf 
n«t i. 
tHtmtitldi, M-, «<b. Renl., otr>Vtdiiftf 
^IlhclM'lUav il, L (W»b. Wtifalur Pko« I 
OottosiOH«ohatU»B&okorol Vorw&rts 
o. 0. m, d. K., 0 am CuMfjnbtf'V N i 
KtkchLsi-fuhr. £, tfupel ». 'itirljclsf. 
Genossenschaftsbank „Weddlng” E 
0, m. b. N Llüllnilf. I I. 10-12 
ll’leh. ihini tiu^rnftr, 2A) 
Wcnrlrtj, l£, Sdmr.Nrf.ti-, NO Mailcnburü" 
fir.2'.'. (bleb- 4>clioriniir. 2t.» 
— H, fi(K Wtbfdf, L?Iv, NO Vanbcbfifln 
a«cf 41. 
Olcnfar, Slob.. Dr. phll., W <2uUtmfefir. :t2, 
tHmfdi, 1l, Dr. imM* pr. flut, XW Ihuim 
fir. :U L (Ifi. II. F) h in, :t 
Genß, Musik-Iren. XV (feuibu'ttftr A II 
1. $«lö« t« Mu^kwett J^etwann ©cifu 
Tho Ocnllomaa Wallhor ßllbersteln 
Henenmrdeattikelacfch. XW irtuhtidj'tr. h7 
pt. (Irl. I. 4*> I) 3«b. L'alib. Silben:«« 
Gen.z» C., FtibrtaMütMeik, Cdalloileudg 
JtdifsC tftiebrtdmr. tü pL tbitlf. t^eaheHr-hf 
George. H. y<nc6ttiiwilfr. SO Ctt'abcid 
liier :tt IIL (fotb. fcMfuertr. 24). 
— P.. AVstlcrmfir^ O Nichthoseuftr. 24 lll.(htb 
Mundffbcrgfritr. 10). 
— <*., Sem 2. ir'ortoitflf'd?, SO Lchleü'ch> 
fir. 21 pt 
— ftr, geb. Lurcharvi. ^tau. X LLHaurbarger 
fir. 19 I. 1) k. ChcsüSc 
Jabnl Ävoll Fr. George. 
Gcppert. ti., Ger. A^cy- XW Xcrotfacca’ir.6 
E <$tL Iw 531F) Bashsn.r. 2.) 
— 5L, -chMlcb, X Ärac Hoch'lr. :tß IV. 
tofrflrb. ritL, Xarifcbont, 2tüblm(tmtr. 3 
(Strafft, 5t5ht Äcfior, SO Acichcnberger 
ftr. 75 I. (Heb. Scedlrtr. 35). 
Geraschcwskr. Pol. Beaur^ 0 Richiboftn 
ftr. 27 IIL Ifri»b. tiro^faurnr. 30). 
Otk&r Gerber r: ja firtt^fa. 
Gerber. V, Cb. Poü Äiiit.. SO L?rangtl 
hr. 3 IIL (blsd. Ititctmiir. 22). 
(BcrMfl, V, %ltUkt!inr, C «pavbauen':r. M III 
Otto Gerbsch * Co., Saüw. ti SeiiibfcL. 
C Lchlotz Play 1 pt (ItL IüL OlH>.) )nh- 
^raa v. (Srtbfä. 
Gcrbsch. C- Lc^hdU C Lchlotz Plax 1. 
— geb. Lilcke, C Echlev Plctz 1 
i. Cuo (Lrrb'L L Ev. 
Örrttio», i1, Sm^ SW Frie^nr. 4 L 
Jul. Oerdlag, IrrgeL. Smr. d. l'wencno- 
fbrf. Äranfc & Co. Ärr. @rf. in iVnadjfB, W 
©BMjfrr. 10 7c. 
Heinrich Oerdlag, LkirchLlq. u. LtLrre 
flcf, Cbarlottcubg, Lalz UfcrZLdd. Ebarl. 
271) -nh. H. (Lcrdisg. Soh». XW tiant 
buromfr. 30 11. E (Ztl IL 41). 
Gergaut. 2L, Reerier, 0 <?r. Zraarfcncr 
ihr. 133 J. 4-V 
Gergker. Lopez. u. $rtcraL SW SUir 
Iarobsrr. 130 IIL (ItL IV 214b.) (bi*b. 2ia 
benür. G*). 
Gergomrc. 9L. fiaafsL, csecmcttri, SW jSatt 
- gtttfcnär. J3 IN' 
Otto Gerhardt, Bnchhsndlim^ n. Ab* 
tiqnariat, XW Torochteu^r.6 (diSH. Usi 
ocrmamr. 3). 
Gerhardt. Dr, Sürgmaflr. t. «chövebcrg. 
Lchösebg^ Erdvaunk». 5. 
— 5t, ßano, W Charlottenstr. CC pt stehe 
2fla$i<6 & Co. 
— (*., ELlLchlersur. n. SarftiBrt, CharloileL 
barg,$ilmtKborfcrnt7 pt. E (ItL Cbarl. 440» 
— S., Schlechtcr, 0 Slrcsmanchr. 1G IIL (oifb. 
Scideuweg 65). 
— VerfiL. SmciL, Cchoaebg^ BeÜerstr. 41 
(Poiike^ Ariedeuau), 
A. Gerlcke, Hol; u. KohleLtzdlg^ Steglitz. 
Gtyotftr. 16 E (ItL Etegl. 70). Iich. Aug 
(jkrüfe. Voha. Rr. 74 (bish. Nr. 73). 
©tridf. Balth. Magiür. B«r. Mft. u. brnmat 
SchriftäL. X ©reiftnfiogenertir. 74 L 5—61 
— 5U Dr. phiU Cb. Lehrer o. Leibuiz-GyiLL. 
Charlotteabg^ Äantftr. 39 IIL (birh. Grolman 
fir. 68). 3-4. 
Gcrickc.Vaade. 5L, Pstztzdܫ W (E^atlottcn^r. 34. 
Gctiflf, 5r- Bor. DILL, 0 Frankfurter Allee 38. 
— 5, ©oft»-* O «rmitftr. 13 (ItL YIL 875) 
— 3L, vw. Poitseer., O Frankfurter Allee 39. 
0, Zchle«ck. X<) 
Hr, Jl If. 
Wilhelm Oerlsch, 6if<nicr. ;<. ?Seh». 80 
7 I. (fcUfj 5.t5ctlHlt 411, 
Wftldrt). , Äfft. Zur, N TorVaft^r, 71 IV 
H. rt'chlttei ii AWfifcMÄ, hW 
MIT II, iM IX, Ti«l. 
WftliJt :* Atif .XC'fc«^« 
fit, (it r>r, u, 
Oltruinr. tib, l>r. ^Itll i^<h Cf*. dtnärvdih 
tiufl t flllflan ftl». ?1RM, W 
StuigatitWit h N. 
tHrrmer, I»r. n.*<L rr Äiv, o SiiäMjo 
Alles 2.Vi I. tfr.fö. UM 
h 10, 4 < 
iHerwerltfuf, Z. SW Ctänifn 
ür. Hi* t VI IV. :ui| 
(Hertiib, V, cüitlcr, SO ,1 IV. 
Oferelft, Cb. seb, Nu;fdi, ^<nk. W Unln 
VittXn 21 E 
titerfch. iitdnt, bcA, v ^ tfcwwrt 
u.C<M!ftf!fpK»,#" AMetiu.7 II. (Ist. la.JVUI# 
Horrmana Oorion, :c.. W Sr'er 
hrrfä« l’idth C if. onb. Vhiltrc 
bftfl Cp, ijtöni H. ÄVocr, fltbnl, Hnvan 
a. hr. Cxal- Arrabcatm. 
(Hers»«. Anb. VaitrAanm. SWfUn iVrrlll 
:6öaeb5, \'daÄ$ir. 1^ !• <Wca A 
«btth. 
3a rfjff. 
oteotg V. Äraiicr, \V ^ifteric’tr. 20 C| 
(b:Mj. 2l{ÜfOiit*lr. 10). 
3, gtS. Virberaann. t®. CoALkrz Ä<i!b 
W SuiottaHr. 2«; rurch atifcetteib verjsgeL. 
(«frfrfin-X*oE)fnrttin. C., Kaie; a. Ähsl 
b. Cbc'c- t. 5?aa& ©fc^?airruf, XW Salbe 
a?B<rir. 8 IIL 
GerrvirrA. XaK Cigarren, X licd’ir. 7 pt (Tcl 
IIL XI79I. 
— S., cd'osfr?.. XW 3::rsi-":r. 50 pt (h^b 
JtBBfTlr. ‘<1. 
Gesang. 2^ 2*=dtM. C X«:f ^rir?ridbrir. 69 pt 
». C. Scafr Äfldf*. ll. R. cftvilcb A Co. 
Gesch, Mar. 5ScX Zr^rt x SW 
Ämbiüt. 12- 
Gesche. P-. flaafö-, S Stfedserir. C (h#ft 
Urbacftr 4V>. 
Geschkc. XO 1*Wa?t:i*‘ir.3l (hib 
Knd'. venfcanr. I. 21. 
OtcitH, 3d?aisasi:r. SW Ci-r,icr/u. 101. KV 
[buh. 5<^io?csiir. 17). 
Oesellsdisft Deutscher Dramatiker 
e. O. m. b. H. in LSqn., W ^teflf^derhr. > 
Gesellschaft für BrauereUBetrleb 
m. b» S. In Liqu., W 3ülcartr.<>7 (bUb 
Än Icoptlbe^r Berg 6) ^rqmlLkr Slbr 
itosaem. 
Gesellschaft für Brauerei Spiritus* 
uad Presshefe-Fabrikatlon (vor¬ 
mals G.Slaner), SXV leliosrmr. 47. 4x 
Gesellschaft für electrlsche Hoch 
und Untergroadbahaexi la Berlin. 
W Lösisgräkerür. 124 IL <ItL VL 991 
ibifh. 2inb«nr. 29). 
Gesellschaft fär Gewinnung* sero- 
und organotherapentlscher Prä¬ 
parate G. m. b. SOflöNsirftti!r.22 L 
Gesellschaft f&r Torfinoor -Ver¬ 
werthung E. Stauber * Co. ist zv 
ftrtiäot. 
Gesellschaft Jacobshof G. KtitTke 
A Co^ Iraa»pcrt :s- SW Äi:e Jacob 
ftr. 24 Ikb. <>u*l u. Ulrich Ä(a*He. 
Gesellschaft Urania (illL W.l W lasbea 
fir. 4S. 40 :c. Tirecror Dr. Paul eptrf. 
Gesellschaft zum Vertrieb von Neu¬ 
heiten Loewner ft Cic^ XW SZitiri 
fir.25 IIL (IH.L7Ö4) (tiöh. «efirenftr. 14) 
GkSkr» Äü6^ Fnfrar :c„ Scfia. C WresaHer- 
ftr. 37 pt. (bish. Xragcsfritr. 31). 
Grftrwktz. Pauk. Butter» v. flßfc (rurcüblg 
u.ÄargLNllc-LpeciLl-Ge^chäir. XW errrten 
ftr. 39. 
Geftrich. Archttect. XW cpracrir. 21 L :t 
f. Heu LtreukeL 
Oovers A Schmld, TuchfkrL (Gcrli^ 
Filiale Sntia S AuLeastr. la UL (ItL 
VXL 4946) (biSb. Smittlr. 21). 
Gewerkschaftshaus G. m. d. E, S 
Auneusrr. 16 L (tcL VIL 3733) 9-1, 6-6. 
tMcn<r, t?. <M> Si4!tz i. &im* 
^tnM m W 
™ «<lr, Äi^UnÄki'Hl» ir, HO 
tu, W ihl IV. 2*’-k1 
III. 
- V, n. VliMr« # 
»!f. r# IV, Ml 
« V, stti. ÄVuMlUitnirt, W üm'bMwiit I 
(bitt), *>11 
WblitJflHH. U , S f.T 
Wd« IVa :tu * owh ViNf. 
Gfflttt. C. V, tidii Cf^hir, Qa—Vü^t 
>W «1 ht Kit&f 2 IIL <I*i 
IV, K*1) (t:ib CbätlnifaN, <LpsrNv<r 
hr, yu, 
X iUarrtf'ir. 7h ftth 
Aftvr 
Giebel «in. ftd 
^Itchaid Sltfltfir, 
Gkel»», ^5ui, 
Ht. r/».i nfiejiit i*4fcrJi 1 
lHir#e>, X 1*^1 II 
Äiifcaib cäali \ C.i, 
Gierte, ft. Avtraa, O J^el jratii^r. f»U D 
f. Leck: Lach A Kifile. 
Gieraat fttisa^X Ci44itfi ^<rvr-.^'ri. XX 
7 IV (Ztl) tbit^ äVa^fya 
fir. 311, 
Wltfdif, üUttMtKr. W Yiei’ir. 77 C*ai1(Ki? 
Glese. Vfbm, XV LÄepei'rr. 16III 
- H. <<6a$a, O eäiSis^nr. 21. 22. 
- XX cAarn'ii. 16 IIL 
Girffdr, Ä. £6fflf*isr fvr »ch»<d: Le 
». ^s>teiäfi6?if, I^dy nor^» f«r 
ma»ngi$ irrjkim«**!!, XV ?iKrsbcr^n,*r. <X« 
II. pL 
Gieseldssch. (*., SteBpre* ». Ci^evhtL ikr^r 
Xrederl. v. Dach» s. Äffbwrpea, O Pbara 
küalür. (bt6>. ‘PtiaraNmr.SI)7—y,2-1 
Gir|Icr. L- ti'dlmnir, SO Bnver^r. 24*- 
GfrtmbniA. 5L, Ät6i:rrL LLöuck-, Sf3i 
3ittßOftto.4<ht!‘.(?b6$11c:uT:!>8«fi6sh‘$r.,Zll 
Gilde. geb (>c!aaa«, W 
>'ir. 124 pt L C. ctifceff. 
Gil'iH. P(nt<b. £$cas£i„ Ttan 
brrerr^tr. IL 
«Itts. aib. Rtibrtbel- W StifcriaB^r. fih L 
GiIfe*tt#tdW. 1‘, geb. Üi&o, tttv. K-Ubc» 
XV $ic!rrir.r. 1 E iZtL VL 4!Ctil. 
Gi&r. Ä„ PartktMDU W Uav'ttinniSt. 13 pt 
<b,»h. Fmhu&tlr. 1111. 
ÄiA, ftss^sL. SO ^»iiiKi<ir. 72. 
Gustav Ginischewskl, fahxt v. Tiircz 
Etttttittmt :c. Scba. X £anr. 00 L fhifc. 
KüUe^rr. IfAii. 
GImbeL Ä-, Sentier, XW ÄclbfKrBVtxi. 8 I, 
Öioufirtrics. V- Äaib XV towtsl:r. 4^ 
Gkssders. SL, Dr. ph:I, |XW VrL^r« Ä2ee I 
IL (Irl. IL 1 •<?.') i. t^bicNr ftaifbera. 
Gebrüder Glnsberg» XW fiad^r. 31 :r. 
3=6. Ä>. u. I)r. > <yir5bn^ Cp„ S» 
cöL (*ts6frfra. S^eai* 3czbt 2. Dn phiL Äa 
(SiBfbtnt Cp. 
(üittftlirg. 3U ßcsfsu XW" GIcsNainr. 10 l 
(bifrfe. Srä^cav. 13L 
Glp». Cfc* SÄlaÄiena^ C ^enaaasnr. lall 
pL (bi^fe. 2r:cfacsb<r$T. 4h. 
Wirft, (rsiL Srniier, S Stle*f:r. 21. 
I. V- Ärstsrr. SW Xczzfrlbrtt IVrr 19 L 
(ItL IX. 64SX) 9-10. 
Gimdt^-, Cb. SsrserBiür-«. Z-. c^aeransH 
ctcaaüe k:c:cria':r. 2 L Cri 
vSraaecdb). 
GiseviaH, V- Ge^eralLLjcr ; D, \V Isars 
jt«rir. 6 pt* 
Glade, SiQiaa, ^erfr. arks. C^srrr, C Kars 
fir. 19 IIL (ItL V. 11*32) (bi^6. XU 
belrckr. ISr). 3-5. 
H. Gladenbeck ft Sohn, BUd^lesserel 
Actlen-GeseUschaft et<x, $at Na 
gazia W UaL K Liates 5. CL (Irl. I* 
RJ26) (blkh. Cbcrlrtlrcftr. 2^). 
Gladhor,. Lchrrr. S SifcUf.r. 3. 
Gladisch, 5.. 2?abreibe 0 Fmätir. 21 
Glase». H , fiflif. Reg. Satfi, S^tgL b. fiaii 
Pat. AsL. Stl=ertbf, S-dSlZkrirchklLtz 9 L 
(di^h. W Norburgersrr. 9 a). 
Glag»w. C-. Echapaer, 8 2?rfir.te:65rgf;r. 25IX* 
(bif§. SSeri^nr. 19). 
Gta»s, Drogen:c^ SW veßraaaanr. 25 :c. 
A* 01m» Äe^usyi u* W 
Nt, 'il (Ht5 3* 
* «lsik««>» y. Ä4{fl t Tv XV 
Nf, 40 I, 
GUIff, I, Ä5f#t O (ßl ||f, 
- a, hr m..i. rt «tu ?#, 
*ll> 7» I. L RM^t, 31) 
' v, %i ck t it, «filrti f»w 
"4 II, U<1 V|, wwf j g>. 
ti ^4*1*, 
- St*<61, K . %S f, 
- st, , vr«K ilcrtfli« Ä4I>, fiff >, 
' itffMt?**. hW* 
H| I C N» I ,1 <1 <Wr* 
- Ctiiil, fj’r, O f4 m. 
VtfiUxa'U >.1, 
«lafrr, ^ fleVe<r, SO <4^;^-,*, -t. 
fir. 11 !. 
Gla-scld. fi4*{is^ XAuc«4t.2i 
1,10 
GI«»Nvc* 5. XXX frubdöi’hernwi# 
hr ?m II | t llrUb "!!, 
J. r. GUesmann tfacbfolc^r th (t 
kidtpfi 
Gla»el. Tv hr trcdL (*<!» JI416, 
?> L 
t\ R#r5fi, Iti f, 
", Ccr.i3*r*V:c?f, 5<Hiutf 
*11. 17 If. 
Glstzer 3t, SörnUtm^s, NO 99 
IL (H!$) Sr, 111 
Glasbrechk. SftsHa. X EdüffiArTÄt, 14. 
Glase. Ä, *ni PsMH, W Ivs^k»«. 
r-rln37 I. Älr:«a>rt Tinas rr, 
Ii4rr ^^sAMaMrt. 
<*, C^iste. W RmWr. Itz |i (ItL 
I«. S3>1. 
Gifte. 25, ? Äfsx^iÄnAr. Il C$d. 
IX. Ä>t 
Gliech. L, ftis'js, FW ftlrrtatnsr'&r. I L 
Glifew, St«1, linier. SO Mfifcrtr 7L 
Franz OUnlck« * 80 ha, O, ■, k. 2t 
Ssnk-^irßetti w, SXV *2 IL rt 
(Iri. IX*. V246) Zez. 
Franz OUnlcke» Boha A Co. O. m* 
b, Crc*. 1bi$r„ £wt Cantifiop^ SXV 
SlfiasbsiWt^T 2-i Hirt n: 371. 
Globus Verlag1, O. n. b. BL» 
stirtTtfcassjifa, XX* P^^rr. 31 pt 
Gl-L C^ii SO «tauige. 5i llt $. 
3L K. <F1m, 
Glsedser, Cxiar^ a. 
SO MeLchr-iÄr. U pt (Z<i VIL 227JL 
!- a. fit*. Sei», e», SO Ä<46ienr. II E. 
M. Giogau* Kflivl- x SsAioAMf, S Lite 
Secebnt. 7X <XtL L f«l) ^si |£«aut 
<tl»S<3L LSsha. SO Ättutaiir. 4 L <I<L 
vil m:}. 
Gl»O,»ttH. flax%, SXV StftXBXtXL. 46a L 
«htis, AI« Asttbftr. 4b>- 
Glomhltxa A Käller, ^nibet •. I$t> 
1 flicNr. W Sü-Irtt I pL 
<Zd. IX. SirAi ätf*x "Xz> LttL. SSitrc 
Gtsrtz Jt, Älmreer, XO JsfftrsflßK^t?? 
ihib. SotMfr;cl,sSr. VI. 
Gl»»i«»r«. E. ^ri, O n-2 IIL 
(Släd, ?!-. 3t$t£l ( HaL'«-. v?rdi<t 2. <Fras2» 
hr, O Sstsrr I^fc^nnr 41 ft 
csartsnr. 131. 
— jen. GziL Saa?n» Cv!rstw.fi»iziÄtt^t.7t 
vfS-ass «^"ÄxrJ^r. 10) 
Glucr. L. Grrerbrf^ SratSritrr'tf. Äcd|, 
Cdaa^re 47b pt |b^5. Äi_ OU 
G»iat, IL. 76?f!2v^rr, SXV Rstziz»':r. 4SILIIt 
GiinS. £4kt.,V:. SO ftmbsVr U*rt 44 
IL IL (H*5. ä==n:nr. 51). 
J. Gobbln, • RezrL Jrisi, vPrrt, S 
Serßeab-iger^r. t*l ihri. Tre;rrr.*n^ 20). 
9-3. Ja-. 5sL <Sf^ha. 
Gocht. L, S-Lbbl.. ■edeetfg^ S^Jcanr. 3 
IIL O-itS. (SfiSrafti. 4,1 L 
(Sebibw. E- SKAtri. d. SsrRtt. :c# 
W 5. (IcL L T£^). ScSs. 
SXV ZiLrrenrr. 4S3l L (bikb. Alle 
ftr. 45). 
Alphakclifiruvg: 6, ot, 5, üf, fi, ttt sach a, 0,« (j. B. Äaehler hluler Nihler, Röfer hinter Mofer, SSäller hisker SSalnt tt)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.