Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Schneider für .Herren 
— - 223. -- 
Schneider fiir «tietmi - 
16,11 IV. 
'"■■J-JÜ 
llili'iicl, ft, SW llMiljflmfir.-ai; • 
2liteflim, äs., 0 i>ntd)iitr. 62. 
Zlitlo, G.. N Sttalfiinbcritr. 31 IV 
mom, S Stallfdirelbeiitr. ISO. öl 
— \v, (.' lilttmibictfir. 2 H. IV. 
Iljonin», 91., O ßmiilftnltv All« 123. 
— Allst’- SW Eraitieuftr. 120. 
— H., 0 ;|orubi»fctflr. M. 
— O., SO iVtetchiorilr. :i.i 
— 1)1., SW .MilUMitjllr. o, 
2lioiterl, «., SW ßilebildjftr. 237, 
2l)6rid)i, D„ 0 lllfilcrflr. 83. 
lüorlifcn, 3t, SW Sitte Jaeobstr. 17. 
42lioritiaun, N Stderftr. 149 II!. 
ilirnu, G., SW Möiketustr. 121 K. 
Unol, tr., NO Olcorgeiilirdjitr. 37a. 
2liul(e, iy., S Slallfdirclberftr. 40. 
2liftridj, St., SO 3Briittqelflr. lltö. 
2liiirlltifl, St., SW llochflr. 47 III. 
Thüriiki». P., \V Aütowstr. 52. 
liebet, .< XW jllt.jJionbit 1« IH. 
2iebe, äii., V ilönlfliii Stuguftnflr. 3. 
2ieger, 36., SO Stbatbeuftr. 95. 
liegt, 3t. SW Hon,fir. 3. 
2iec, St.. NO blicderstr. 8. 
— N '•tiriumeitiir. 93. 
— Hm».. (', Wupoftr. 29 tl. 
— Herm., XO Paltifabenftr. 84. 
— SO Trcsdcncrilr. 127. 
2tctze, St, XW Speneritr. 13. 
— (£., X Müllcritr. 40b. 
lilguer, G., W üiitliir. 29 II. 1T. 
2iUner, E., SO Melchiorstr. 21 H.HI. 
2iram, G., 0 Holzmarltstr. 44a II. 
— iy., (J ßifdierftr. 2 111. 
— I>, NO ftiiritciinjalberftr. 15 pt. 
— S.*., NW Gmbenerilr. 6. 
— M., NW Vrkdowsir. 9. 
— 'JJf, X.Gi)iuiiiectlc. (53. 
— P., XW ijtlljcliMkaucncvftr. 12. 
— 33., 0 Vluinciistr,' 3:1. 
2immler, G„ S Oraniutftr. 07 H. IT. 
— G., 8 Prinzenstr. 31 IV 
Tiiiius, F:, N" Prumikiistr. 148 I.. 
liimcberg, (?., W Stugeburgerftr. 79. 
2iti, F., NO Lietzmaunstr. 12. 
2irpitz, O., N. Sdstientaimfir. 34. 
Tisch, H., U Augitststr. 47« III. 
Tischlcr, St., NW Gcrhardstr. 11. 
2»mar, H., NW Üilvimcfcrilr. 30. 
Sifsicr. St., SW Feiluerstr. 3 H. HL 
2ig, St., N Uruiiitcuflr. 6. 
— H., NO Höchstes«!. 29 I. 
— 3-, SO ilottbuferitr. 10a. 
42obef, I-, SW Bcrnburgerstr. 12 H. 
TobS, P., N Woltanlstr. 65. 
2ortet, E., 0 Tchillmgsir. 27. 
Tolkodorf, (£., W Leipzigerstr. 37. T. 
— $., XO OSoltiioroitr. 40. 
Töllncr. G., XW Torotheenftr. 23. 
Zoraafdjcf-'ti, M., 0 RüdcrSdorfcr- 
itr. 20. 
2ontmerbidi. O., XW Sirfemlr. 20. 
Tonn, Sl„ NW Phitippstr. 20 IL 
— (i„ W fiötfieiieritr. 46. 
2öpct, G., C Sptntbauerflr. 78. 
— ©., N Scmmicriir. 6. 
— P., N JaSmiindcrsir. 7. 
Zopetem-ita, St., C FricdrichSgracht62. 
Torcklcr. St.. SW Kochsir. 20. 
— F., W Mionenftr. 7. 
42orf, 33., XO Gollnowstr. 20 UL 
2ornier, 33., XO Lievinaiinstr. 4. 
42ontow, H.. 8 Jlomntaitbantenftr. 01. 
42oron, H., 0 Barielstr. 8a I. 
Torözaner. I., X Lothringerstr. 16. 
2ottnni>, 31., X Sicbciimailcriir. 40. 
2mbant, E., X |vt6i6ctlincrflr. 84. 
2väqcr, L., XO itcibctiir. 40. 
Train. S-, XO ©r. granffurlcrür. 48. 
2rampc, 3(., N Hochmcistcrstr. 25 I. 
2rampcitaii, S[„ X Rügnicrstr. 16. 
— äy., XO Fmdcnslr. 101. 
Tramicckcr, 6., SW- Markgrafeirsir. 18. 
— 3t., AV ticip.vgcrftr. 91. 
Trapp, iy.. X' Sötliucnrr. 16. 
— Job-, N RäritcitEcrflcrftr. 4. 
— SuL, X Borsqslr. 18. 
4— Jul.. W StcinmcCitr. 17IV 
Trauth, 3L, W Zicteiislr. Ca. 
Trcbligar, (?., S Buckowcrslr. 8 K. 
Treibe, (?., SW Ptlra-IIfcr 12. 
Trätet, 2., C Hkitige^iWr. 10. 11. T. 
Zrcnbct, I., XO (SccirEWatbcrftr. 14. 
Tretti», R.. W firaufenftr. 72 H. IV 
Treuherz. F., G Stn ber Stadtbahn 39. 
Tribut, XW Karl'tr. 21. 
4Tribuih, G„ W Maucrsir. 2 IL 
Triebke, St. XO Greifi-walberstr. 8. 
Triey, E., 0 Kl. Martussir. 9. 
Tritt, D-, XO SongcnBedfir. 7 H. T. 
Trojan, (!.. X Metzerstr. 33 IL 
2roionott. St., XO Georgenkirchstr. 4. 
2roncn, F., 8 Wafferthorstr. 69 K 
Trost, 31., 8 Buckowerslr. 11IV 
2rottner, M-, W Mohrenstr. 15. 
Troitnom, 3l.. SO Brangclftr. 67. 
Tnitoß, F-, SW aRarhrofenftr. 27 a. 
Trnmpter, O-, W Slaitiefir. 3. X 
Tnuiy & 3!of;, W$tfjm!itr.28.T. Hoff. 
Sr.Hoheit b.Hcrz. v.Eachseil-Meiniii. 
Truteuau, (?., W Ansbacherstr. ög. 
4Tr.;c?iak. I., SW Lindenstr. 12. 
Trzqbiusli, 33., 0 Soppcnftr. 2L 
Tschackert, O.. SW Jenisalemerstr. 66. 
Ti'chammer. R., 0 Grüner Weg 107. 
Tscheppe, SS., XW Wilsnackerstr. 28. 
Tschöpe, H„ 8 Simcnftr. 32. 
Tucholler^ L, SW Feilnerstr. 5. 
Tylerz»k, X Hagenaucrstr. 1U. 
IljtfoiuMl, iH.,-N Ulebciueiilberitr. 34, 
Ulket, A., N SiySuhotzerstr. 1 II. 
llcrfcr, St., X Vorolnqllr. 6. 
— F.. N Meue Hochstr. 2t. 
— X Öolliiierilf. SS II. 
Übe, H3, S iWtlcrlir. 2 I. 
Ufermami, R„ SW Sitte Onco6(n; 13Ö. 
ittirbodi, iy., X iiloii8tlirt)ftr. 45. 
llliitiofi, v-, NO Fllebkiijtr. 32. 
lilnit, St., W 3i!iil)elm»[lr. 1(15. 
Ittbrld), St., Wlioii berflciibiftr. 11 pt. 
— (£., S ilioflijsir. 51. 
Ittid), W.. O itt. ffiiUtnJi'lr. 4. 
litte, H', S Stlerfliibiiiieiidr. 99. 
iltleilrt),N Prlii.^eii.Sttlee 15. 
— I., N Goltieiflerfir. 0. 
Kttnmim, SS., HO lUiaiitciiffetftr. 120. 
lllliidi, «., SW ilimmeiftr. 72. 
— IT., N Snualibcnltr. 21. 
— F.. XO liieiibclofotinftr. 7. 
— tieiitr., NW Geihardtitr. 2. 
— Hugo, NW Thuriustr. 7 pt. 
Utiirfj, ;W., X SMeiitr. 11 IL 
Umlniibt, if., S Bocckhslr. 2. 
Umlauf, P., N Jytaiiferfijlr. 52. 
Uiificr, St., O Pettijlr. 5. 
— R-, SO Siaiyiir. 4. 
— «., SW Sitte CVuobitr. ICO. 
t- S., NO Siieiultr. 27 II. 
— M., N Mütlersir. In IV 
— 91., S Üranbeitlniißitr. 02. 
UiiglauBe, 91., S Pünzenstr. 15 IT. 
Iliirau, fy., 8 Stiinenstr. 48 pt. 
Unruh, Aieitir., S Sitte Jaeobstr. 50. 
— Herm., C Senbelftr. 23. 
Uuoerferlh, 9f., XW Sfanbelftr. 40 pt. 
ttneeiridil, M., X Mütterslr. 7. 
UrDau, St., W Mohrenstr. 53. 
— (£., X Süritenbeigeritr. 11IV 
— M., SW itonimnnbaiElciiilL 78. 
t— O.. S Sresbeneritr. 29 UL 
lttbanoroefi, I., W Stloenc-Ietcnstr. 24. 
Iltrcbstt, St, SW Slartgrafenstr. 83. 
Urin, I., N Fehrbettinerstr. 11. • 
llertvitz. 2t)., N WötiteUslr. II. 
Uledit, NO 33cberftr. 25 II. IV 
— .6., 0 Saugeftr. 17. 
litte, 33., W Mailerftr. 43. 40 IV 
Ulpotl, 23., XW 'Siliimdcrjtv. 46 HI. 
llllcdit, S„ XW Alt-Moadit 133. 
tilehtoro, L.. SW Simnicrilr. 72. 
i'eit, H., 8 SBafferltioritr. 41 II. I. 
Üeime, M., W Hnrfnrftenitr. 102. 
— W ftönterftr. 2 K. 
SjenSte, 5„ SO Lübbenerstr. 21. 
Benz. 5„ N ilailanicn-Stltec 58 UL 
4— £?., C 33tinmciiUrilt. 12. 
t'ctter, 31., NO t'anbsbergeriir. 102 II. 
— i5., 8 Brandenburgstr. 48 IL 
— M., XO Höchstestr. 20. 
Vetters. 6., XW Luifensir. 21 HL 
Viebt, 33., X Sfflinemünbctjir. 41. 
Lieht, SS., X Ed&tegclilr. 5. 
Vierhnb. (S., SO .Slöpeniiferftr. 159. 
4Vie;e. 3t., X Lothringerstr. 62 II. nT. 
41'iltain, ?}■, X Gr. Hamburgerstr. 41. 
SiUmoro. 3t., X 3lnflamerftr." 4. 
— (r., SW Siarfarafcnjtr. 87. 
Viola, St., SW ÜRitlcnroalberitr. 8. 
Vogel. St, O Brestauen'tr. 20. 
iy., X Snumenftc. 177. 
H., XO Pnttisabenstr. 98 IV 
.(x, X Stratfunberitr. 8 L 
— Jsibor. C Rosenthaterftr. 10. 
— C Linienstr. 15. 
— B., C Slllguststr. 57. 
Sogt (er, K., O Linienstr. 161a H. IV 
Sogetgefang, H., X 2ieckstr. 10. 
Voges, F.. X Tumkersir. 7. 
Logier, E.. X Anklamerstr. 31. 
— H., X Brunnensir. 7 H. L 
— O., XO Golliiowftr. 4. 
Vogt, B., S Slbmiratslr. 18a H. IL 
— Carl. SO Reichenbergerstr. 64. 
— Carl, SW 33ilhetmstr. 144a. 
— E., S Sebaiiianstr.-39. 
Voiqt, Mb., SW Alte Faeobstr. 1. 
— Stmanb.. XT Neue Hochltr. 40a. 
— (£., C Stn b. Fischerbrncke 12 HL 
— E„ 8 iludorocnir. 6 IV 
— .{iciur., XO Büschingslr. 19. 
— Herm., X0 Greiftwätberstr. 226 IL 
t— Herm.. S Prinzenstr. 58 IL 
— I., 8 Stbmiralftr. 17 H. K 
— O., C Sleinstt 11. 
— Paul. N Bruunenstr. 118 K 
— Paul. N Tieckstr. 1. 
— 3i., S Prinzcnstr. 94. 
— Willi., SO Sorauerftr. 7. 
— Willi., X Ctrclixerstr. 72. 
4SoigtIönber, 53., SW Friebrich- 
str. 52. 53 L T. 
435oigtmann. K., SW Draiiieniir. 122. 
Boit, C., W SöitiggräBcritr. 17. 
Völker, E., SO itöpenidcrftr. 176. T. 
Volkmann, C., S Neue Jaeobstr. 18IL 
H., XO Lanbwehrstr. 13 pt 
— I., SW Wilhelmstr. 21 H. n: 
Vollack, R.. XO fit Rrantfurterftr. 1. 
Vollanb. S., SW WUHelmstr. 129 IL 
Vollbrecht, G_ XO fteibetftr. 9a HL 
Vollmar, 23., XO Marienburgerstr. 2. 
Vollroth. ß:, W Jäqerstr. 4 H. IV 
Völz, F., X-Müllcrstr. 173a. - ■ 
SSonberfaal, 8., 8 Jaeobikirchstr. 9. 
Vorlanf, gerb., XW Sllbrechtstr. 11. 
— Frieb., SO Neanberstr. 35 UL 
Vortiich. E.. SW- Kochsir. 75. 
Boß, 3t, X Slralfunbcritr. 62. - 
4— Gart, W Behrcnflr. 28. 
Wo||, Carl. SW fteitnerftr. 13. 
i— Gart, W itünlfliiuüctflr. 21. 
— L, XO Sleuc StiinlflUv, 21. 
— W„ NW 'Woflliiciiir. 4D. 
— stoli., S $ie6beiierftr. 116. 
— Aoh.. S Ülltlerftr. 117 IV 
— V., N SditfiielHc. 2 IV. 
— 0„ N Weiiditfir. !lö II. IL 
Hotti, St., X 2te«£(oniftr, 56. 
Sie IM, X, NO .(iclimborfctftr. 13. 
Ittjiiictal, K., X :tioii6tird)(ir. 7. 
Wadihol,. St, W «leglioetiir. 13. 
— 3-j„ X Motonieiiv. 10. 
Wachsmuth, iy.. SW Xcttainciftr. 171. 
Wächter, R., V Sopljieitjlr. 26. 27. 
— H., S Stuiienfir. lll. 
3i!abiSM»Ii, W„ SW Zinimerstr. 56. 
Wageiier, s?„ C Scharrenjlr. ü. 
— .v., N Sctlcvslr. 11. 
Sditeriiiget, G., X Slugetmünberltr. 1. 
— IM., X Stcatiuubecitr. (w. 
Wagner, 3t., ö «tcatauerilr. 49 K.H. 
— G., XO Wt. Rrnutfiirterfir. 59 II. 
— G., N Wotgafierilr. 12. 
— I'ieorg, 0 Vaugeilr. 18. 
— Oleoig, N Elreliyerstr. 31. 
— Wust., XO Diene ilönigitr. 19. 
t— I., SW Slteriinbrineuilr. 17. 
— L„ XW Lilisensir. 61. 
— ist., 0 Lophienstr. 13 II. 
— Wilh., S ZreSbenerilr. 39. 
— SSilfi., N Sletliiteiflr. 1. 
Wahl. ff., N toeiidintr. 32 HL 
$>at)uctt, X SSiesenfir. 19. 
tSätmclt, iy.. SO Gliiabelh Ufer 4.‘> IV. 
tSiliiljnfrieb, C Probsislr.' U> Itt. 
jjithrig, iy.. W SJauerilr. 45.4611.U. 
— 31., N Gtiiiuisecftr. 35. 
W»lbe, G., N iKüllcrftr. 2 III. 
SBatbooget, ©., W liSrunemalbitr. 110. 
Walt, St., NO Sfoppenstr. 40 II. H. 
4i!al|6ürth, Pl,, C Lnrgslr. lit Is. 
ISaKenfana, :W„ S Piinzenstr. 21. 
Wallignra, 2., X Sundenir. 7. 
Watsch, G., X Slugustslr. «3 I. 
Walter, 3ltb., NO liiuienilr. 1. 
— Sing., W Miirfütsteutlr. 39 L 
— G„ C «loilenir. 8. 9. 
4- (im., ü Säallftr. 23. 
— Fra»^, NO Höchilestr. 49. 
— 3., S Üaifcttriorilr. 33. 
— 31., W siömcrftr. 20. 
— 33., 0 Saugeftr. 73. 
— 33., NW Stcphanitr. 21. 
— 33.. NO äScinftr.:» lll. 
433atteritein, St., XW Csjcorgcnflr. 37. 
— G., SW Schönebtrgetitt. 18 II. IV. 
— P., U Stn ber Stabtbatm 50. 
Watther, 3t, NO Gr. ,3m nffitrterslr. ,u. 
+- G„ SO Siuiigeftr. 13. 
— F., SO Püdlcrstr. 14. 
— 3i., N Echönhauser Stttee 122. 
Walz, (£., W SKaueciir. 28. 
33anbelt, 33itti.. X Sfaiferftr. 20. 
— Wilh., C Soadjiutilr. 11. 
Wanke, D.. N Sfuguftftr. 17. 
Sausner, 3-, X tiiricbcnomttr. 17. 
Kantikow. Cilo, W Mroueiiflr. 47. 
— Otto, SW Martarafenstr. 8‘>. 90. 
Sarful, L., NO Üichteuberflerftr. 6. 
iBaniiini-li). SS., SO Äotttmferilr. 10a. 
Warmnth. G.. 0 Hot;marklftr. 36a. 
Warnet), 3i., XO Weorgcnlitchftr. 66. 
Warniitg,K.. N Prenztaner Slltee 205IV. 
Warntröß, Jy., X Wartenitr. 172. 
Wamstebt. C., X Stbolfftr. 23. 
Warschawsii, £., Xilntnneiiitr. 193 H. 
tSartmann, ©., SW ,yriebrichi>r. 207. 
SSartcnbcrg, D- W Göbenfir. 13. 
— S., C Petrislr. "14. ‘ 
Wäscher, Jy., SW SSamtfjcrffr. 10 H. 
Waslowsty, Iy., SO Wienerstr. 1—6. 
Wasmunb, B.. X Johannisstr. 13 H. 
Waffe.' I., X Glfaiferfir. 11. 
Waterftrat, F.. XO 2anbsbergetffr.41. 
Satter, B.. SO SBrangclfir. 112. 
Weber, St. C Tragonerstr. 26 IL T. 
— Aug., XO Lanbsbergerstr. 120a L 
— G.,'"X Schlegel str. 4. 
— Gart, SW 2cttotterftr. 27. 
— E., X iteifelfir. 7. 
— Fritz, X Bnrgsborfsir. 3. 
— .fiertit., X Golbetgerfir. 29. 
— Herm., XW Seffi'itgftr. 24. 
— Herm., X Groincamnbcqtr. 42. 
Joh. X Tumkersir. 81. 
Jof., W Hohenfianfcnftr. 2. 
L.. D ÜKarfnSfir. 44. 
— Th., X Prinzcn-Slllee 77 H. I. 
— 33., SO Sieidienbergerstr. 183H.rc 
— 33., C An ber Strataner Brülle 5. 
ScbcntS. M., SW Fürbringerstr. 5. 
Wecker, 31., 0 Rricbrich ilarlftr. 19. 
iSebet, G.„ SW Kochstr. 4. 
Webell, £)., SW [yriebrichftr. 33 V. 
tWebke, il, XW Schumannstr. 15b IL 
Webler, A., C Edjatrcnftr. 1 HL 
Beg, 3t, X Febrbellitierftr. 83. 
'-Secierter, Mb., X Prenzlauer Slllee230. 
— Aug., 80 Abalbertstr. 21IV 
— Stug., XW Äirkcnstr. 11. 
— Stug., XO Sanbtoefirffr. 34 
t- G„ S Mathieustr. 19. 
— Ferb„ XW Marienftr. 8. 
i— 31., W jtöthenerflr. 42. 
— O„ 0 Frankfurter Slllee 127. 
— St, SO Grünauerftr. 8IV 
33., 8 2tc3bcitenir. 78. 
— Wilh., X Frankelkistr. 26. 
SSegner, 311$., S 31eue SHoßftr. 16. 
'Wffliter, Stiit.; H tiifiiiianiilir. 4. 
— Stug., N Wr. Hdiitburgcrili'. 3V. 
— Stug, XO Pallifabeiiflr, 40. 
— Wuii.. SO illeldieiiberflvriir. 115a. 
— ,ö., C Wlp»iir. 7. 
— 5., N Gliiiiiifceiir. 52n. 
— V., SW Alüraliletflr. 12. 
— C„ SW Veriiniaitin'lr. 108. 
— Iti., W slrnufenflr. 59.60. 
Wdipte, 31., NW joitiicilr. 8 pt 
— ii*., XO Slintifibergetiir. 51. 
t'Wehieii, 2H., W »laiionififlr. 31. 32. 
Weliriuaiilt, H., S Dresbeneillr. 86. 
‘tieidiaui, M., C Slratnunftr. II. 
WeidierM, G„ W jiülolultr. 68 pt. 
'Weibel, G., W ^liebrtdjftf. 76 lll. 
'Seibemanit, G., NüKieiiitbcriietfir. 61. 
33eibner, 31., N 'iioiicfitchjir. 6. 
— iy., NW Galuiuftr. 7. 
•Js-eibow, H., W Slegticeiftr. 42 pt. 
'ticiget, W., N Sttclmnitr. 6011, 
Weigell, St, SO Aosephstr. 3. 
'Seigt, G„ XO Webersir. 48. 
+ £>., SO Crauieiiftr. 17 IX. 
iöfihfr, N 4<ot)eufir. 43 IL IL 
— 33., SO jlbiUbetlstr. 87. 
SSJeitanb, sy., NO Hödifleftr. 19. 
— I>. S stitlciitr. 104. 
tieintauii, St, SW £olmoflr.4 II. UI. 
— fl.. 0 lirectauerftr. 30. III. 
Weiubetg, St, 0 ilrmilitr. 11. 
— »>., W slmufciiitr. 17 II. IV 
— «., N Sitarbrüderitr. 6. 
äjeii.-ll, iy., C »ioblontlilr. 10. 
iy einer, W., G Wallftr. 23. 
Senile, 33., N StngermimbcrFir. 12. 
Weinstein, .{i., SW .Simmersir. 78II. IV. 
Weicbrob, St., 0 3)lumcnstr. 13. 
Weise, iy., C Stralatttri«. 18. 
4— iyranv O iyricbrid)6gracht61 II. I. 
— H„ SO Walbemarstr. 69. 
— lll., S Vrattbcitburgilr. 9. 
— lli., NW Schiffbauerbaittm 18a. 
— 33., SW Sitte Sacobftr. 173 II. HL 
Weisheit, 3t, W Vulheiflr. 13. 
33eif), 31b., N fiorliingitr. 25. 
— Stug., N Saarbrüifetflr. 30. 
— Sing., W Sdielliitgflr. 6. 
— iyräni, X 33öhlcristr. 18. 
— W.. N (Sraunftr. 42. 
— Hcrnt., C Seijbelffr. 8 H. IV 
— i’l., NO Webersir. 23 IL 
— W., N 33öl>Ierlstr. 15. I 
t"Seii;ciiitein. 3„ (' lyifcherstr. 26.27 II. 11 Wiebemauii, St, SWMrof;l'ccrcititr.70. 
— Weorg, N Slbolfitr. 21. 
— Mull., N Stiigufifir. w. 
Wentleiu, ü., <1 iVlotteuftr, 10a IIC. 
Stfei'fchte, 3Ü., HO 3lbnlberitir. 33, 
Werth, 3t, 0 3Iaupach|lr. 7. 
- Gittl, (' iluiteiir, 9 III. 
4— tihr., NO dchlenbctgeiilr. 8 1IL 
— ffl„ N -tiriiitiieufir II, IV, 
— H„ S iiiirfteiiflr. I I. 
3Setiuiiu'ti, ,X„ S Wlisdiiuetflr. 70. 
iVeldie. 'ti.,S\Vllel(e Stltiauce PIai)13. 
Wesel, St, O Vnngetir. 83. 
XO dir. isiiiutiitrleiilr. 30 IV 
Weiieiflti, ffi., N Sitarbiüderflr. 16. 
33e«te, venn., HO Sldtluerflr. 145 it 
Wefoled, J5„ S Tteobenetflr. 76. 
Sieffel, G., (J «Edjaiteum. 12. 13 HL 
St!eifelon>cli|, ti., X Otautcuburger. 
fir. 12 II. II. 
West l£nb Glolhiitg Gonipanl), 5eoij 
& Go., VV Rticbridiitr. 85 pt T, 
433eflermelet',H.,W 't<ul6baiiiciilr.U2b. 
'Seiifalit, £•., X tir. Hainbntgec- 
fir. 3 t 
Weittit, sy., X Piitbusetslr. 31. 
— H., N Piilbusetsir. 47. 
Westphal, G, N .Maftniiieu-Sltlec 7ö IIC 
4— ß., SW fürbringerstr. 3. 
— I, XO Palltfabensir. I04a L 
Weiset, G„ X Pankstr. In. 
— G, 0 itbuigebcrgeiitr. 21a IL 
— jyran.i, N Sipiiteinüubeiitr. 07. 
— Sriebr., N HJulbiiitgerftr. 12. 
Weyker, W., NO Sleue Alöuigftr. R. 
33vt|er, Ci„ X Cvaiiiciibitrgcritr. 91. 
Weyhe, St., N t'iitlenilr. 62 II. 
Wenljer, M„ NO Linienstr. 241 n. 
Wibbing, St., C Jiicbermallitr. 19. 
33utcnt, F, SW Hollctniuvtr. 30. 
Widiert. G., X Fehrbellinerslr. 27. - 
— G., SW fflarfgrafenftr. 91. 
— (?., U Slugnitftr. 42 
Wichmaiin, VIv W Willielinstr. 50. 
— G., W eteglmer'tr. Nl. 
433ibtöf, 31, W" Iäqerstr. 73 IL 
Wibnchhowix, Ä„ N Sdjtegelflr. 31. 
Wiebet, JJ., N Rclirbellincrnr. 53 I. 
Wieberneit, iy., S Wafferlliorslr. 61 IL 
4WiecenIy, Jt, C Wreuabterftr. 28 HL 
Wiechert, I., SO Sireltuetflr. 118. 
Wicdjuuinn, G., S l’ranbeitburgflr. 53, 
Wieezorek, 3t.. NW Sinfiftr. 20. 
Wtebebnitii, 41, 8 Alle Jaeobstr. 101. 
33eif;er, G., SW Barutherflr. 8. 
tieij;ert. St.. S Sdjöitleinjir. 27. 
Weitzhosi, S>., XW Piivwalkersir. 2. 
i!?ujjtopf, is., SW Möckernstr. 96. 
4Wctf;U)auge, G.. XO Jleibetflr. 20. 
tWeiit, il., C Mititer Wilheliuslr. 28II. 
•Scitli, G-, XW Haunoocrscheftr. 17II. 
Stlidli, £., S Sitte Jaeobstr. 16 HL 
Welle, St, NO ISoIlnotoftr. 40 H. IL 
JSetti, o„ S Branbenbnrgstr. 5. 
Weiler, (>).. XW Treyiestr. 21 H. HL 
Scllhauicn. 33.. X Dauzigerstr. 20. 
Well,nütz, G„ N StraBburgerfir. 9. 
Wel§, (>>., SW Schöncbergerftr. 27 HL 
Welsch. X Panlftr. 52. 
Wel;, 33.. 0 Sinlilenitr. 44 III. 
Welket, H., NW Rathenowerftr. 76. 
— P., S Lnifen-Ufer 29. 
33enb, H„ W gricbridjstr. 76. 
— £.. W Jyranjöfifdjeitr. 17. 
Sctibe. £., 0 Mrautftr. 16. 
Setibel, G., SO 31aititnnftr. 3>). 
Senblattb, iyranz. W Mohrenstr. 21IV 
— Rrifc, SO 31aitnt)ttftr. 49. 
— 3t, X SroittlKimciitr. 11). 
33ettbier, P., SW Pultkamerstr. 7H. 
SSeitbl, Strn., W LLtzowftr. 11 pt. 
— Gart, X Scinbergsmeg 15. 
— T„ 0 2Scme[crfir. 45. 
— Ernst, 0 Frankfurter Slllee 150 IV 
— iy., 0 Ärautflr. 16. 
— ®eorg," XO Slt Frantfttrlerftr. 22. 
— H.. W PallaLftr. 7 H. HL 
— Hemi., X liedflr. 10. 
— I., W 3tug«bnrgcrftr. 95. 
— M., NO Sanbe-bergerftr. 83. 
— P.. NW jiremerftr. 41. 
t— R., 8 Dreödenenir. 98 H. HL 
— W.. C (Srenabieritr. 10 H. IV 
Wennberg, G., C Gertranbleitftr. 24. 
Sennborf, St„ N Siitppinerfir. 46. 
Wenzel. G., SO ctöpeniderfir. 10a IL 
— F., W Bülowftr, 95. 
— g-., NO Gollnowstr. 32 HL 
3äcn’,lan, H., S Graefestr. 8. 
— 31., XW Dorotheenstr. 83. 
4Scpncr, H., W Bulowstr. 99 pt. 
Werbermann, 3t. SO Abalbertstr. 74. 
Wergien, P., SO Ekalit-erstr. 127. 
Werner, Slitg.; X Lyuarstr. 2. 
Gart. S SrcSbcneritr. 56. 
Gart. 8 Wallftr. 31 HL 
— GcMauS, X Belforterstr. 26 H. 
— iy., X ßj'iijfctftr. 54 pt 
— Heinr., SO GUfabeth-Ufcr 21. 
Heiitr., C Setjbclflr. 2. 
Hernt.,'S Prinzenstr. 231. 
— Herm., SW Jonenerstr. 33. 
— §., XO Saruimftr. 3. 
— L., 0 Sicbigftr. 31. 
— Q, X Neue Hochstr. 54. 
— R., X Ghauffeestr. 4. 
— 33., SW Friebrichstr. 7 H. IV 
42Bcrttitfc, Ab., X Putbuserktr. 34. 
— G„ XO Gollnowstr. 17 IL 
4— F., SW Slleranbrincitilr. 114.115. 
Wiebenhöft, H., X (sdjuljcnbotfcr- 
fir. 16 II. 
— P., S SiiHetilr. 2. 
Wieganb, G., O jiüberSbotfcrstr. 59 pt. 
S3iclaitb,i'l.,XO£lt:iiuf|bergerftrJ51II. 
Wiemers. )., X Oiiirienilr. :I4 II. 
Wienaubt, G., S Sebafttauftr. 77 IL 
E'ietiede, H., X'O Stnuiftbergerftr. 19. 
Wierzchowökn, S., SW jintmerftr. 97. 
Wiese, St, W &urfsm"len|tr. 6 L 
— St, N Stfitotblcrftr. 253. 
4— SW Lchnyenstr. 31. 
— H., C »leiattbcrftr. 38 H. HL 
Wiefeuiann. 31., 8 <*raefeftr. 68. 
33ie|cttbcrg, L., X IVonbifou Platz 10 IL 
WieMang, H., NO Slm Friebrichs- 
Itaitt 30. 
Wieäner, G., W Keithstr. 19. 20. 
Dieters, A., SW 3oneneriir. 4. 
433ieit)ötter, Sl., SW Plitikamentr. 14. 
Sictfonoe, I., C Hau->vogiei-Platz 11. 
Wiewioria. F.. C Probststr. 17 HL 
433ilberi, I., SW :limmcrsir. 60 V. 
äSilbbcrg, Jod., H\V Ääramerstr. 153, 
33tlbe, H., NO Jyrtcbcnfir. 91. 
— Heinr» X Tanzigecftr. 68. 
— M., S Stile Jaeobstr. 53 IL 
33itbgrnbe, E.. X Stuguftstr. 83. 
Wilhelm, 31., C Slt. Slitgttftftr. 4a pt 
— E., SW Lergwarntftr. 88. 
— I., X Hufsitenfir. 1. 
— M., X Sioiic-tird)--P(a6 12. 
Wilhelnii. 31., X Sitjdicncntr. 12. 
Witte, 3t, SO Giienbahnstr. 13. 
— 3lttg., W ilirdjbathslr. 7. 
— Garl, S flittcrilr. 97. 
— Heinr., 0 Münchebergerstr. 7. 
— St, C Petci-Ptaö 4. 
— O.. XW Zwinglistr. 10. 
— Cilo, XW eiromstr. 29. 
— Wilh., XW Hannotjcrfchefir. 12. 
33ill G., C Petrtstr. 8. 9. 
— Gart SW Friebrichstr. 23. 
— iy., XW 'Bcrlcfergentr. 23. 
— Martin. X ilaftaitien-SIllee 27. 
Mar. X Sctewnenftr. 8. 
2H., SO Craniettftr. 199. 
Wille, FricSr., SO 33rangelfir. 14. 
— iyriy, S Prinzenstr. , I. 
— 33., XO liiditciibergcritr. 20. 
Wider, iy.. G Cbrrroarirrflr. 10 HL 
Willerfcheit, P., S Hermanit-Platz 4. 
Wittert, £)., X Gjlbergctiir. 18. 
Willim, 3iidi., 0 Grüner Weg 14. 
Willinski, 31., 8 Srcsbeuerftr. 70. 
WilliLkiiiLIy, St., N Vorügstr. 31a. 
Willner, H.. X Lothrinaerstr. 95. 
— 5-, C ftiebridi-Sgradit 3. 
Willim, [y., N SSciitberqetocq 14a. 
433!lly, «... SO viofepiistr. 11 IV • 
— P., O iyrudililr. 66. 
Wilm, 311b., S Bmndenburgstr. 56., 
— Aug., SW ©neifenauftr. 112. 
SSiläkc, R.. SO Stolitzeritr. 11. ' 
SSiläfh, R., SW SSitlibalb 3llcrif-str.32pf* 
— Th., U Setjbelflt. 20. 
Zeichenerklärung: 4 — Jiiiimigsmitglied; T — Telephon-AnschluL.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.