Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

IV. n-n 
Piano^orte 
188 
Plakate 
(ittl, h iiiwMhNnkft 
Itt « T, 
HSL«e £ itü, 80<htf*fotS#bi IV1 
ex <»«■».»fc eti t»U* -5 .*.ii ■ Miii* |*| ||| 
m, X 
*# 
u» II. 
öseiMib, f. hXV 
Au!! a 04, ho SuniftiH 
»SMi» 
SS, 80 Ä^hNUll, W |«t 
^ns»rfs, K. 80 tiuiWh 
«= tJ- h<) «4»^alit 4> 1> 
CWlnitS. A. 8 »11 T, 
-P.iH 34h, 9t«y, h\v f|l<14hb.itHtUtt 
yii 
*cr#,w,o «moftir i »“»in 
kneifst, V. ritt I 
«älbNN. 0, 8 ^vSsvtllrt «» 
Ndtnlfl A l?6„ XV &ttltNltaWt lre T, 
r<sp-. tha‘l, 8 XV «Inatrti.mtHi 3k 
Wüt, Vi tiaru!}«- 
fifltrr, tf* N 
«W1HA, CUbdent*, \\ IWNtanliL 
tfTJi.T. Aai-u^am 
ttfiffniäfT. ^f^dtalKi K«1‘ij»Brb 
ttfildb WMtui 
K lio<$mdnn A(frep,(»,8rt »iSpsntckn 
ftr. 177.. T. 
ÄaaK & tbdl, 8 tlf^otMhr.niKT 
MaöAtl, %K X ,3i1tht4Hr IJUplT 
«och A Uralt. S tUiin U*ftUJ*»T 
LscSffB. SW SSVT. 
ArdftL H. i* M III, 
Ärda<f,Vtfaidh,SWÄdit1iia,frt»>XT 
— ($>. SO Reichndtrsrrtkr. «7 II. 
— £frau XW tfattür. 17. T. 
Ätifbtl, iy, X Rd«in»dnAn'tt. “ 
«86 »fMrütar.t'nnidtie, 
ÄrSaiat, C.. t- Vmtiaftr. 7<i pL T. 
Äabf,(L W rüvos P^S I T. _ 
Äubld, fttif O Msrrcnitt. 7ii I. T. 
X 3<Upr«t‘». |7H L 
l'dnamobUHNril.X SktR&fta*»« 12a 
(d. iNetfatkal« 2böi). T. ctu 
. €ttatuft<tt feiBw Pmao- »et < 
Sprrizra i« Ihtarj&RtfL Viffe 
raat b. SnL l'ctjrcr« a. t. Pest 
Lange. Cito, S Alte ^ataSfir. WptX 
— A öe.. X 3dienba*:*fr Atitt 
157 pL Ikaros. 
Lasnaat & S Sa^cttLsnrr. 9. T. 
üffcÄÄsn, St. O «itwbfißafir. 3. T 
— fv SO ttdlbtsatiir. »CL 
Leaz. A.. S tiittnftr. Uh> T. 
KranbarM, Sknbar. W Xotcsthr. 10. 
5;«fdir.fr, CL SO aitfdbttb U?fr HX 
Lcrow. S Xif**fnb4djilr. :$? L 
S*, S\V Santbmtr \\ L 
X,tctf,iicZ'fr.f<fctx^trA.(?o.^>(.H£hrabtib 
Uf« 11. 2. 1C. L t 
Lift.HfrsaaL. SO Äfwttto'tr 154111 
€<?«. ^dt«t'ImBtpOÄtt *Eus»fr. 
Seifr, 8 Pnszcsttc. :>i IL 
Lsbre. 4- 0 ombinr. R II. H£. 
i*c!dUf 2-^ S ‘gnuushr. 47. 
Lädcle. XO Sttttftr. 9 L Epec. 
bffm 'Sliatac#. 
Lstz. SO 3tä[ittnir. 13. 
RaLalet. 3el. SW Äod?itr. 20 L 
— X. S\V (Scr^fttflsttr. 1'77. (o. l.Ärnl 
W Psrsr^rscnrr. 114 j 
S?fl5lbf8^Tfrb^SO SH±cs$fr4m!r.l2.". 
—. Silbdes, SO abnattlrtt. :t\ 1 c. 
SXV 8fip$iflfrfrr. 48. aesr. Isis. 
rraaiirl SfllaeiildUma cifctö 1 
Mcvcr. F> S Zir?<sbo$frr. 2& 
— 9L, X ÄoÜmtr. 13. 
Rrlle. RichLr!». SXX* Sicbfnftr. 5#3» 
irdt ÄflsaaaMctfci:r. (^abrc) 
KifbnlttSf »os »Ulbriä -Eiossr", <>c 
tregnrfrtS. ictittftc* 3cbnLrl Wtzr-e 
Prcbe. Xbcil^ablsB^cs. kealanic 
SkbizivnqcL As^s-rss« ta cflfc 
£c!)ar.«L Rnchhaln^e LLkvLdl. 
^tre P122SS »fmsutra brittcst« 
Tos Bit präzü'er Spitlatt. 3i;sb«i 
iL Rfpararsrnr blfliatL 
Rrttaq Stad3f„iLSO>l8ra:idcntr.l24.T. 
Äobti, dL, S Crantnr»x l.V» IL 
— L Go., <3., SO SRcKtoirtiur. 121. 
Köre L Ce^ i.SOJWÄfBfrcr4frsr.l42. 
Müller. (Üebr, O ^rmrknrrtcr Älltt 198. 
— 3., SXV ßif'diiBmtr. 90. 
Stnalcr, A_ SO ^dtfea;tstaftr. 40i 
— e» W 'SoiibdBfrnr. 119. T. 
Re4veba & Co^ SO Äöprcltftrnr. 121. 
Srabnt 2U XW ÄarV'tt. 21 L T. 
2»babrr wriscmi Saf^caan. 
SCeafrib, L. SXV (i&irisitoHtr. 15. T. 
SlfsgfbüEfr. (£„ 0 yinBforrr. 70. X 
ReLhass. S-. SO 2lalismtr. 43. L 
SffiKföfr. 5-* SO Glfcmrc^ See- 
Lrcyfr'chcs Haus. T. Ra^azm c. 
SSaftfricgrcr. XX' ^ot?basertfr. 12*5. 
9ht6tr, SL. XO 0*r. 3ratin:rtcn:r. 16. 
— L Ce^ 2L, 0 älftaabtriir. 21ILT 
RoeSkr & Co^ L. SW Älcxaadrweu. 
fa. 27. 
Otto. <?cr»I, SO Liegmtzerftr. 3. T. 
Cwi6#»(u8*. v, h 10, 
o, hxv wuwiwi,r, m 
»41114 «, O «6bU»iNf, 4'«. 
piÄ«#, ^4Utfä. <* i\ T 
4 1*1, T, 
VlrS. M, o ,1 
iwü»i#tu ^41-Ml sRtNil 
u«.ii Zwchmr. » T. 
V- ^rtttP4Öri A, tf#4 
r #<{,< ft t, 
•p.rff'tf'eji.Mf'sif h M4tz A Öemp 
M> W T, 
furff^tv ,l4htl VVHMtN 
AWtf ^M«t(>4hbKiW U 
1'ifpft,§9i»i#t«?ib4th, XV 
Mt, W T fiflno#, tllüdrt, C«K* 
^tlb/lwiiif. XO iu% 
.i„ X ViaiftiHi, 1U' L 
tl, hO |w> 
jit4lerv. H ttoettmNinKnMt » l 
’ltuti, ^ . O u 
CttdhM, tf, Ä. 0 itmtfr W T. 
«ftUv6. y, so ihn :$h 
, X »Vhar.Bühr VI p8 T. 
»hfthrt A tie, A, so 3?i*4itaflfirti 
fldS 1,1 
Äs rndnq. 80 ?U1d?fttlwgrr 
*ir 114 
'Hi'tntt. «1, X £d»5nbda>r ÄNce U%7. T. 
2aMb<i^ V • Xubt, f«J 
idsjsf}»« Ühr,SXV^f?f6i4Bnlir 11 
tl48l. Si > X5prtitd«*if, 11-V T. 
Mtt XdBP^bftiifK 2,pso 
LSttdmavlr A^sfböt. SXV ,3hfbrldf 
f.T W I. T. Hgl, tiurltmb Ho^ 
lU#ftdr,l<lL 
<diinadsn. ff, SO Vsl-fSd^rr. II. 
5^tQ<i i^idR^dbiir. C ^oachrm 
irr. 11. T. 
Z&'.ttm A W, Äfr;fU SO fteptelifir 
fu. IMa. T. 
cHalfip, B. XV iWfeiTB^r. 21 L 
cÄlobff. E. O VdBgcitr. l\L 
5<SmrM A XO <9r. sytjnl’ajtfi 
irr. K. H, II. T. 
X SXV PulU4«ttM. 12. I. 
5*KtM, Huac'cn: ^«bnk, (£» SO 
Crdaiffi«tr. :il. 
- ff„ SXX' .liGKentr, 43. 41 
- Äab^ X t<aiaBflthr. 11. X 
— wn. Ä (i», ,^ncdnch. SO ÜSdn 
CttBfB 1>Ia| 13. 
— O ttcm^frtaAfrtr, 10. T. 
— ck.. X ttrttitotttHr. 11. 
56eU, S CtaBtfaftr. 135. 
cö’ör. £>, XV jKdi:bdiltr<l?f:r. K 
3«5enifU. tfreft, SO 3ldh|fiitr «» 
— S frtR;rc<tr. 'M 11. j*t T. 
3diSbfrt. v-, SXX' edSÖRcbfitttitr. 31 
3rüste. P -Cvta, O yiaocnnr. TB.T. 
3<toalff, vflh. frioiD» onfMäni^r, 
^ne-nS. SXV Sf^dnr. 10 L T. 
3oalv <' ‘prra^ldamtc. H. 
- Stifte O «»Bfr 4kj 2 II. 
3Lükt. Hnnr^ SO Crdcirafrr. 167 
3d?wirv, AI . SO SifCKMr. 1—«1 
eftsrttiiczL SW McitTr. 61. T. 
3aM, Äcb» SO ÄfKtittbfUirnr.iVkT. 
3<:lfr, L. XX (ifathrrnir..'» pt T. 
3eU:«. XO Äre: rtönranr. 16. T. 
3<m!ft 3L S Urbarer, llü. 
cifBxrt IL. S UttdH^. 1U2 I. 
ccasrr, C Äizrvitr. 19 L T. 
cMc^fabftd. <x, SXV Stsofntr. 10. 
rmtfr. Ü., O iSartetttt. 27c. 
3t62frsMaK, ÄlbfN. SO Äanaar.«« 
^lap 13» 
3 tart Ä 6<i„ O Wallvtr IbMlnirr. 1. 
3tci2fiiaa A 5oa#^W Siifetiaiftr.il.T 
3!cuupm XflCbf., XV Silbflcrrtr. 9S. T 
«traft. O krwtnr. sä. 
3toctrL Rfttln A Go, S LZs^mdor 
f x ;üRL 
liabfr, ^ SO Craaifahr. 109 L 
Jravtwtia'Hbe SizntelirshesHsRQ steh 
1?iM0fcrtr*cbnt Rr^rncM l^jo, L, 
XV 2tviraeritr.H9. 120 T. 
IrrM (?_ SO 3dmnMtr. 27. 
lUbri*. O kraattir. 14 IL T. 
Urbang, Ä.. S CictcinAr. 60 IL 
jttfriiat. 5L SO Moabafmir. 4 L 
SdCfürr A Go^ C. (4. «. b. 
O rtrasthrtcc Sß« 47 IL pt T. 
Srftear^issp LagfrIobaMt^aBL. 
O 5rrd««r. 8. 
Stfrtr, ^ S« > ^rärffenr. 13a. T 
Sfötr, 5L. SXX' ’Batltantmtr. 2 IL 
- O ^mnlferttr All« 63. 
Sc;:tmabcr. <rb„ SXV Stawaftr. 10. T. 
SuttA, Gxa?t SO Valdesarttr. 27. X 
PlLLS» HKb F/ägcl. 
Bebltr, 3L. XO Üc^fberacrtt. 16. X 
3 filier & SialelmamLWßoBrbitrrftr. 5. 
b) ^rvortflfsdu 
Nbraba« $iäsefctlffdbrit XO 
StonbtbfTffmir. e«3. X 
5tff. Carl. O Äarkarnr. 13 L X 
Gkck'cM. 5- SO Stelbertitr. «ß. X 
t-naer. Jt-. XV Lsabsraseanr. 15 pt 
CcrZ & Ädlnmaa, dt, SW Ärnbt« 
fx 34. X 
KaLzfit. SL SW Tenaucrnr. 3S X 
RnöAtL 2lb^ X ^riednchfrr. 130. X 
ttofppcn. SW ^rir-riLür. 235 X 
Äanchfv^rb.LORfiäk»-frgfrfrr.l2L 
Mittag stacht 2L, SO Jiöpfnitfcr^tr. 
124. X 
Re4pfb2 L Co., SO fiipemdcrin 124. 
um*#, r *> t 
i A. ho Mftflihi 4 pt, T, 
* iwfe*#, 8W AlUhi* 
itf t 7. Hat tiism, 
tctM, 9teb, SO Kf,4tv-nön 
Nh <*s T. 
St4«> * vs. 8 k'i T. 
T’fVi ,v hO 114, Tr 
A U6-» ZU, XV Slt* 
i,4. 
rt «rttttiMtudrt*. 
Nk»rhf C^hXVfdtlMmHr, II X tfmr 
v 5kirn« a 5ähi, 
>i^nm t5. hXV Atuhiif-Ht, 2K X 
P 2chr,-pt4v^ .tz ^Mb«f 
PIniiosurie-Brstaitdtlielle. 
Aeeilfl Csknp^ Unad tilflcr A (tiefe# 
h :r- T, 
AuHfimdtm . S LchU'lf^s.^ w }»* T. 
IVtasft jCslieiMiictroifp^^hnf -t«#! 
ert A V0~ hO H>^frU?vu l.M.i T. 
i'itu, Vöhu >otiiti«hr.7 X 8<tlb 
blKftfl I 
vitbbm A .{anffr. ,K SO Sfdlitn 
♦it, IjS X 
(S^iViSal/ AIS» XdbU. «VjV A C* 
tftZai S tlUi’U»‘ t. 31 1. X tll<$R6 
WrtiktdPitm, tNi bcl Vct 
(Sefp. li. o iVattPcrtrr fl!Uf 71. X 
AinhnaBB, ** *>XV UiiSfdif. 17 X 
Wtrr A tiatv, SO tiifrebabanr 12 X 
^clf&fr A SO t.Valb<mei 
ftr. 14. T. 
M. 0 Äraai»fr. .Im, 
^fpf, tb. 58» S AUf^dfoHir.fff.T. 
^acob, SC) ÄaBira^rhit.r/* X 
(6.1.Affiil S(llK4ttaaRrti«T‘la»2l ) 
SL S 'ItfÄfrböfinr. III. 
Klftlf, Cttfl, H ÄtfraBbnnffliit. HV X 
jtfbtrff. CtMr, XO (*tfi#6B?dlbfd$r 
XI X ^tdfl^fifäaaitf« aBet ÄrtfR 
(Fncrtt. Vaäfr aü/r Purr^ s. Iria- 
fiflbfMeBl'ibfilt. 
U#crmiiB, C., SXX Stibftcvti 113. 
beider,^tf6.0t<ian:n:ttr Tii.h «a- X 
Vacarr A O Blavfvirr 1h 
II. L X ^laao KrLaark,^bnk. 
Vfafdjarr. SO Üliiabfib U'-rr 30. 
Äiidbrr. tffaatb, SO t?taaaciiir. IÄ 
21 IL l X 
Ätrffhtrg, Paul.S Trf*bfan:ftr.l#7.X 
Kobcl A ;1aabfr. SO »IrocVfr. 9 X 
Sitvt. E . S Craaura^r. 14.V 1K X 
Pavkf. Haas. S ftlrianbrisfsftr. 71. 
v. Xdbbttt tori, S SiaAfrtr. _:f7a. 
K^ttmgfr A biraate. SO t*ri|fntr. 7. X 
3Litt. j,. S t!ticVR’tr. 22. X 
3*:tffr. <s. S Vcttfs Ufer 
3*a!m. i*. SO 4*Crt4>5arnr. 18. 
«Äatv jt. XO Sffrrrftr. 10. 
Stsffst. H. n Ä6?ta(bai«i!r. 6%. T. 
ÄidaaaMic^f jfb<T Ätt. Praso^ v. 
tilaeiatar Zfdra. 
3ted. Üb., SW Ufar-MiMtfftc. 104 
S«x$:6cr, iL SO Äbdlbmur. 73. X 
5<i$iartfr A ceba. 3-, S Xir^rat^tb 
frr. XL X 
t?mjfl A ftabeiidi. &er.SO i^cdHmz- 
fir. 1*4 a. X fTcbr! fit bttoranvc 
‘Btaasferir * ikitanbibfitr. Yiifsca. 
tiac«>lf. Äaf'ay; >lriiU«?iet iVar 
qttfttdfKr 6Ianrrr*tl :c. 
Agr»ttUHrsch. 
$if:trrmbfr, Arch^ S Lssroa bastfa 
ftr. 5«lX 
,*ynfbläabfr. C*car. S Sonsanbaslfa 
ftr. 51. 
Pia«osorie-Leihms6tute. 
5tn$M,2SaL.XV Uisigäräecnic. 13x X 
BackbsaH XX' ■^ofebaerrftt. 4. 
Bögn ^ 5pba. iSilbi. SW Äf*fa« 
barpftnr. 25. X 
(iae^fr, <fart 
Casper^CarLW.P6t$dynmtr.t23°T 
XV ^cjfbataftiir. 123a. X 
,tfhäea. 3^ W Zrktccnr. 14 L 
S StaD’dimbfntT. 12. 
A SUfloaea, SXV Arcbtnt. 
34. X 
(*ui \tit. SXX’ ’Xff’aatpjr. ^ X 
JVNtbmnaB. 6 . X ÄSfrnr. 13 X 
vnjff. E. H. 8 CmatfB’iL 150 IL 
Hrakk. (Fart, S Äißfrfir. 1201 X C.W 
BLlowÄ. 47. 4S. 
txsadtt, L- SO 5i«6rflb«9tTftt. 27 L 
kaeditL Äb^ X ,vrirbti6iir. 130 pLX 
>trar»’c.6cErab.S\V Äcriara;rKtttJJÄS.X 
jörraL. XXV korlhr. 17. X 
LfU'Larr. SO 61i;abftb U'fr 30. 
ätAifStteia, O Holzararlnrr. 54a. 
ÄäüfQ 3^ XV Voiitomtmt. 119. X 
SttjbfTt X. XXV Äarlftr. 21 L X 
Piaarno». »yla^H. Hararoarfa. 
B'a^e. ^aliae, C Sltmabcntr. 4.x X 
Bicpcr. Haao Rnaharb, XV Po:^. 
damcrfrr. »t! X 
Casabt E- I^O CSrünrr Sffl ‘*5 LX 
dtfi^flt ÄcAf. §. Richter. C 
äicraabfritr. 39. 
Seantocu Ä, O klaarranr. 79 L Pia- 
itiBflS* aat Tycrlzahlaag a. Misch«. 
h<l DtfltlMlfitti. 4 I, 
t&*%% & , i? VKmUiwht ifi-ä4pt, 
*$nm, n^t hXV 1l#iit4jHiMili, L 
rs-niqm. ho n^idftm, ii If. 
Pianoforte-Mcchanik- 
fdbrlffM. 
P«t, W, HOgcbldiiMi.KT, 
Atvkft, t«, h tUt-bfft ft Jt 
Wfttt A V, O 77. X 
-lipb, Vimt, 80 ftftfiiMfffJ’ff «V* T, 
ie I.VIW1I SOlVdfMKfl^M 1U«»v2l I 
f *Mt. X<hiiffiUf94ib/ti!i ttT, 
^b,. h 3 41 X 
1l!4tid A4bit< ttfllN A 
Vftf. O tWttwuüt, 77 X 
A Mdüia. 80 Äail<i!tnfaHr .11 
,U X 
Sifintf A #3»h<fib, 80 
>u X 
oiuhde, SO Nft(bfäfcti,$#i(ir, 
.... II. 
A Üo. fiaal. SO U&\ 
fcttat*n. II. 
Pla»oso«k- 
Rcparaluranstalte«. 
i>,>'»<>« C. XW tMttrniu. 72. T. 
H. SXV Viabcaük 37. X 
<Ubat, iV. X Saatbtfitffiftr 30, 
itianM. XV f d!**ass«tir. Mft. 
QociVp. Ä, SXV Xlflbrn’ir. TA 
^avfvba. tr- SO Äb^ibfihtt n! X 
Wuit«t. SXV Df^aaernr :w. X 
C»i»5f. Carl. S ÄutfHtr. 1151X v. XV 
^rlda^tr. 47.4x Pianinot a. ^tüdfl. 
Hv^saaa. X Stbdfihda’VtHtirt1175 
Rfparntam» artotp>cbaft. 
tto«m A Üd, XV 'Silbfla^:. '•*» pt X 
i. Tiara#. Hanaoairr«». Crxtria. 
3tfbaticr*, W fvcubjwmtf 
27h. X f|är fi&nc\emr <>drad#ian 
Bfib CwL 
iltcaff. vma., XW Aatl'tr. 17. X 
^Ifpataiartpfttiuu fnr filuatl. Pro 
viso». (laraffatamt izk> Ct^dtt. 
iVatamraib. H. S Hafeadarbf V. 
.4<rzfrftl. ?.. XXV ilarthr. 21 L X 
^urntao». illifld. ^anflwiffl. 
RnL. IV Sl) Äai'laufrnr. 19 
Piauohammerkopf- 
fdbrifrn. 
Vari'L. 5L, S T^mbad^r. 33. 
tSfflia. S Urbaanr. V7 pt X 
ttofr, 5L. SXV Ärebt'ir. 3L 
S. SO (Hrabrtb UVt 5L 
5Vabt X SO Staiibcr»». *7. 
Kf-Lf. SO ÄanaKBfS'tr. 29 
5L. SO ^albfa*an:t. 70. 
"i'aaL 3UK XV Yattrntr. 3t 
S 3<ScaItt5$a. 5 pt X 
Pianoftimmer. 
(k. Ö1at?ianinmcr.) 
PLaffava- u. Fibre- 
Artikcl. 
(f. FiKr- a. Piaffavs Ärtifd.) 
Pinsel. 
a) fffibrifnt. 
Llttaaaa. ^ebacnr#, X ^ibria^nftr. 
41 pt X 
5rtf. -LoLfrLCo^ 0 ftsfjttcbfnfri^X 
baer'.cr & Zehn, H. XX 5?cbrcn- 
itr. K» pt X 
(StfimidiUa. SL XW SiI«Badcntr.54. 
Ha;ck. L- S SUrraabnafatzr. 29. 
joaaamaaa, 9t, XO ($r. Fraatfarrkr. 
ftr. 111. 
JL'fffmaaa^O'O (vr«f#Däl*<r>. 197. X 
rtedo» & 3triab<T4. Cirtaifaix3l H. 
Äcptcaba-jtrr. XSfiBcabsrofrir. 41. 
pen ber^ien. SUf. jlrcab, S Ctacim- 
hr. 56 I1L 
Ämöatr, <1. SO ('tcrlismi. G5 HL 
’S^ri’jrr. Paal. X ^tubnäne. 129. X 
P^raarg. ina. Brack, iyw SXV Hoch« 
ftr. Lid pt X 
JÖ-. SXV Sartfitafrattc. P2 pt X 
3t XX* Jlatifafritr. 35 X 
PirkaeS. 5- SW LoLnr. 21 
Priftz. tL t>raa.WÄarfüitfshr. 11LT. 
Äran. (j ^rra^loacntL 1H. X 
siaßdart. L. SO Gii>abftb<U’et 2L 
sdzalSf, %* W"Äififnx 19 pt (f. 
Äaditrag.) 
Lpficr, 3L, S Priazcasx 47 H. L 
Suit, 5-, SW Belle.ÄÜüuursrr. 105. 
h) *«mi«ii»ni» 
HoiWABi$&&*„ ?h X 
tf jt, 8<)^fi4fff«6<iäftm »ift, T, 
ST L riPtMM, i4’rt flRärtl, 
ft$44KF£<14NK 3 3 p 
U^eUftUt Z H 
t{fciv^pb,8XVJlir.nm.4-» X 
Ilt-Mff#, ti 80 a?dlbfti*!f > IL t. 
*•) #iitMi#raf|iii. 
;*i. So MfwMcWf i » 
I-4R Nf Ifp, als, Ct4Ktia« 
Hf, ,V Ml. 
UlHX, SfcH SW CldPlffthr 1<H X 
hfjl, JVajU , Uh«,«”, 
Kurt T » f tulMkl, 
Pisto»Vcrpacku»g. 
H. Zltt'9u*'<d t^atfanafti) 
Plaidrlenieusabrlreit. 
(I, rir^rr- » U^rrw > 
Plakare. 
«balc Hf.J.s VuJra W II X 
ÄRbfT6. Cerar. XW Zaiötbffrir 71 
T. i « 2V*m<a. Cr*i; ^ar 
bis ciabtbatBSMdta. 
^atnid, 
It. Biirnlclt, 
SW., Honmaamlr. 18. T. 
hp**r|tiiuat: 
Beate ktiatttofedi aeigefWt» 
Puleto. 
h\V voüK4eat:r. IH pt X 
Bc<e. vi- S ti^fdbiir. » III. 
lkfitr.fr  MiedstaibaUaßf« ,>iibnt (^ft- 
fda, XXX 3d:HbaBftta«a *l 7. X 
IMcöplafax 
tkilicrr Haaubntdl aab !Pct1ca* ilc* 
halt. v.*raal* A. L C. «aB^ctann, 
XXV 3ti:wbauetbaaai la. 5. II. X 
LrvfiaUrat .liiidifa ÄeffttS. a. bt« 
trftltdff ‘Fiataü. 
t^di«f. S.rvfls«. SO 3ifi(&fBbfraft« 
ftr. 1>. Z Äfflaaw-Utatatf a. #&< 
kaMiidra. 
i’nSaat ttrtttr* Cs^ XV ÖraartMlbftr. 
1». X sarcnt ^arafr ÖU6>36tlbfr. 
0V* f- flabacit J*»aaie 3. 22. 
^stma'itrto$ftaett6adIf$ab:if6ti»Rfa 
Ättb^toii *6ic64rr, XX' Sito»'tt.MIL 
2rl Vl. 4‘tC. Häatat. pnv. <?v>a* 
baba i'Iarat*ÄKsatsrfetaaf3ia:i6* 
Bfa Zt* As» u. Äat!aBM. 
Df«fLf iHrä - tiaabatiaÄra <• tvabnf 
i-iclthztn. XXV3ifc:^baBCtbaaoil7 
l*t X i^«tpla!atr. 
<STÄfl»aaB. £*. XOHaiicrir. 44.45. X 
tltlpaaes. <; Sncatn’tfrtr. 12. 
.vtfMtr Xedi'algcr, C. S Ctaetcn* 
nr. 43 IL II. X 
triidrr, SXX* Oh L 
Utrcir A frontal W Stiitrcftr. 5 X 
^retf A ÄrtB. S Mittcvtr l.t L X 
«rarbrAr tiaim 21 eitel: ScttaaM & 
Lsa^sir. Xitrifbrubsr, l<T#a UL X 
HaSflbä«. XXV Äantsfx 19 h» 
21 X 
Harrlspf. (*fbt^ C 8a bcr,yi:äft‘ 
bzidr K X 
jntBmaaa. C^fbr^ C Seat <?riaBr. 40 X 
jpfUntgtL tiait SW rtsLfa. 5. 
jgitrdL Cttd, SXX Ritterftr. 56 IL IL 
X RfüaLk Plakare ut Vslb- u. 
3ilbnrrä3=c^ :e. 
He^srarnr. v». C. S Lanfa Ufcr 12 
Vctesl ^latate D. 3t P. Ss^« 
HcLrr-aa» & 3d?c?ibt Snlis/r Hszh* 
cK*ialt Tat Sastbrad u. ^Tiarba* 
rtien. i>v. b. b. >~x X JlftajdfBberjftr 
fx 5& X 
valv C ftcay^r. 49. 
vxccobi, HsaS. C l&taair. 4 L X Re* 
clasr« a. 36aafeanfr«’Pl4!atc. 
Baratt Aryx. 36dBfba^acrtrtr.7 ILX 
-röskg. dL. SXV Siäctfn». 61 X 
Äiiacr L ^kbaasa, SO Äbol&ert« 
ftr. 7. X 
Laßbfrg. 35-, SO 35d!bcaura.59ILptX 
ifirNttaan. X Sctrraamfx 4. X 
t#«*ft, L. SO SlidSarihrönr. 40. X 
Va$f. Otto. O tilarttlkr. 25. X 
Raraa-.Ha-s. V vfraiajcatnfir.32 UL 
ÄarftrtprcL Cart XV $*etibamttnt. Ä. 
X ’giatalaaaa&ae fat SaSabefe. 
Rrn'fabaS. Äi«m1b L Co^ 3chöakb-^ 
Haaptlrr. 7a. X 
Äubedi#. L. C Slleraaber^r. 60.701 
Sand & Aattiaaia, CÄam.49pt X 
Swc vlalatt fax die SaWa^aalta. 
v. CU;nrftb L Cie^ V Latzo» UfttSu 
Pas«. & OÄL SCcrfaflftr. 5H.1L 
«vfcialrlLt f. Gatoeialsaanfi. 
Pk6. BaUhrt, W -chsaeberzer Ufer 36c. 
Zficheaerklamag: 4 — ZaaWgrmitgl!fb; X = Telexhoa.Aasch!az.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.