Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Vereine. 
1ÖS) 
Verkitte. 
1l|<H II. 
Vrlvat • Zweier . 
äwium/* sWtuf,: Paiil 
vleller, Mim,, ühfltiMir, :i\ 
Thtarer u. Bckqnüqmia». Brnin 
.Morrttga'. Weit: äi. Zchnlv. Wir. 
Wohl,, 5kflllü, WlntVtr.ltiii, Mflifit,: 
'Mldfrom.ti#rflHwn»<tr,ii. jditihf.: 
w. wötto>, tivyeitldtiftr. U 
Wförg tWfillfr, tfim ,Wob|tr. 51. 
Timiit ». Vrtinjfr'sdir Crdirftrr» «. 
TlfMtrr WefcIHrtiflfe. Artist. XU.: 
Ut. I^n0<t, y{ifl«HHtr, 13*,' lE<te 
Bdltenplav. 
yrrboiib b. 
Tetttschlanbs. ‘.fioti.: 0. «oticr 
toiilfl, rirtrbihtifir. INI. Lchiiftf.: tf. 
Sdimlbt trlioiortfir. 17. 
Hrrtlii brr ttictiirrfmmbe. Tirat.: 
ti. Scheut?, lUttßimtfrfir. 77. 
t<rrclii „Probeblihtte". Bors,: Aug 
.'!app. SdirHtf.: Kar ilfliifmtiini 
Wtttedit p. Bcmnü: tilbtfcht<ir. hki 
20. Itmi4<mlnr. 
A)scmfd)c$ur«crfd)nft 
>lm» III li kPcovln^ Brandenburg.* 
AuSschuh brr Berliner Tnrngaue 
!. jtoti.: H. Stbröcr. Motmantiftr. 4 
‘ 2. Bors.: I>r, t[. Hddt>, flut Fried 
iich-hatu:N. ^crtmftw.: P. Mimbe, 
tilte 3aeobttr. ich. Wefd)tifwf.: S 
t^undf, Nungestr. 17. 
a) Qiut Berlin I. 
Berliner Tnn«ersch«se i^mporation) 
Bericht feil IN'a 
Bori.: CV- Hoppe. Rentier, Äitfluüiir. 20. 
. •C>üurtfrtjcifi»urJ: o?. L»agenlnedtt. 
4<ur. Borit, tiuguuftr. XI Haupl 
kaneuwart: Lud». SiiW, Banquier 
Vinbenftr. 5. Cx Turmvart: «, 
älonaa. «labt X‘ti;rer, tflrünaucr 
fir. 1* 
u) Maintcr- Abtheilungen: 
k‘,2-10U. 
L Prinzenstk. 70 Montag u. XcnitettL 
II. Brinjenftr. 70 Xfcitft. u. Jvrrit 
Jir. tilbrechcftr. 27 Tienit u. Freit 
IV„ Aleinbecremtr. 2 Ziemt u. Freit 
V. Zorotbeenitr. i:L II. Montag 
u., Donnerst. VI. titonttauniir. 4 
Milnv. u. Sonuabd. VII. Lanae- 
fir. 3t Montag it Tonarm. VIII. 
I tilte Herrenf si-s jUcinbrtrrmtr. 2 
Timft u. Freit IX. tVrflfir. .V» bis 
"7. Mont und ZonnrttX X. Graefe 
ftr. 87. Dien't u. Freit 
h) Lehrlings Abtheilungen: 
II. Prin.;enfir. 70 Miit». il sonnab. 
K«?~ioVa. IV. SUftnbeemtstr. 2 
Mlttw. u. -cottndb. 81/* -lo^U. VI. 
Sronqeliir. 142 Ttenit vl Freit 
8'^— 10V«. IX Prinzenür. 70 
'sonnt. r>. X. ticnnonnÜL 4 
5onnl. 0—8. XII. ^anflrfir. 31 
Sonnt ti—K XIV. ebenda. Titnü. 
u. Frcrr. 8i>,-10\V XVL Berg- 
»r. 5-1—57 Äittv. il 3sltmab. 8V« 
— 10l4. XVII. itlcinbcrrcitür. 2 
3onnt. 0—fiL XIX. 67.88 
Siitto. u. Lonnab. SY*—10v«. 
<*) 2t6ilcr=jtbtäeUanorn: 
1 Pnnzenür. 70 Äiiim. h. Lounab. 
2. UL Äläabmenür. 2 
Äittw. u. Soanab. V. 
tBoraannftr: 4 Mirwoch il Lounav. 
r»,,2-{>,i. Vi|. Dororhecottr. VI14 
Ä'unt n. Dounenl.tz'r. VIIL 
• Pnn;ennr. 70 S'tcaftT c. Freit. (>«- 
■ — H*!«. XI. (Somtanniir. 4 ebendann 
»»'1-6^4. XIIL Sangnir. 31 eben¬ 
dann G1;—8V:« XV. tWrqur. 55 bt6 
67 Mirrv. n. 3omtab. ‘CU—S1*. 
- XVILL Braugcllrr. 142 Drcn't. u. 
Hrrit. 6^4—6'.«. XX. tiroefeftr. 87. 
tti SSitto. u. 5onnat. U1;«—SVi- 
d) Damcu-ÄbLheilllnam: 
(7a,(-VU) 
I. ?»teachir. 32 Äontaq u. Donnenrag 
31. Ätcberwallftr^ Sitair. n. Freit 
e) LchLlkrinnea-Äbthrilunara 
(U-7*4). 
L il E fiiradftr. 12 Morrt. u 
Donnent t>z. Lienkt a. ^rcit 
IL Kiedenoallftr. IL 2irm"t rr. Freit 
0 $olt6ibttmti(§c Uebtcnqrn. 
Eo»nr. 3id<tm. Schloßpark schönholz. 
^ g) 31abfabt6Äbi6ciluKfl: 
Freit 5lbb. iördnbcnbargcr Haue. 
Äohrermr. 47. 
I. Arlfbrlrti‘!£Uliljflm(t»ibilfrt}fr 
ti<nibolrt, 
I. illrtbrmlfrtifr Xim mortcih; 
iUfm Voitls ,3fiPhmiib<h', vx 14, 
tWIiiRU'rtj iiii5 ioim.U'fitb 7 ti. 
'-11 fl b (m 11 ii; t r 1 ii i h u f m ti 
..Ärmiiita"! fllNfdmir. 27 
LlEtt H,3omt«tb,7 t»a. tihor 
lotuiibiurtfr Iiiri^rmrinbr 
I« tilirtrlotifiibnrfl: I. M. .1. 
2<1illlftNt.2ii Nl.Moiik.it. ttiiinmt 
h(3 Uh II. WC. fl. ^oiidilmeihiUii 
Itr, :il, :t2. Mttlw. it, Loini.U'. 
bl* 10. I, V. ;1 t$rftdlutV(ir,Ki.tiii, 
Will!, tt. 2*51111(1(1, » in, il, v. .1 
JüiidiiiiiC'llMkcur. i$l, .12. tisUM, ii 
Ateli.h h) <rtiHkMtr.2‘.» 
l’lfr .11, Titlet. «. Airit, HU h, 
II. <<ts »HimIk SdHtWIi'. 2, iWilliü. 
ii. 3vmiab. iP, h, t\w ft. Lchloir 
fir. 27, Jvuit h '.»» 
' r- 
4. I ii t n 
h<ii'in rirbiIdi ,triefeu“ 
In Vbtulv 11enbnr(i: VI. 
’ir. 7k 7i». Woiit. u. 
dmimt. ti h). V. VI. i^ftiilov.i 
ftr. :h, rUilttsu. ». Lo«n<tt'. h in. 
•V turiioeivIu ^ahu" in 
Vhtirioiiciibiirit: iüj.«. 5d»Urr 
ftr. 2!i .11, Timiit «. ,luit. h in. 
I. V. H. ’iViwIo^Hir. ki. \*t. Xieiift. 
u. Freit, k in, II. v. Ä. Lchlof.. 
ftr. 27, ^iitrn». ii. Lonnab. h lo. 
»V. A. »tiribljoiiir. dJiittw. b - u«$. 
«I 0»*iI?«4 ereilt Berlin UhVii: 
ÄV. ti. VücJtvür. Mc. Ziemt. u. 
Ftfii. >•;- |iM4. V.A.rbcitbd,d*iüiit 
«. Xoiutmt. s |0, 2 cd. Ä. ebenda. 
Mittw. it. Lonnab. «8 Fr. fl. 
«eUflliperftr. Tienü. 7'3 IMj. 
7. ^ttbogravben- Turnverein: 
tiithflmftr. 117, Donnem. V--10. 
K än«er luinöcrein „tiar* 
iter": Roöjftr. 1:1, dienst, u. ,lmt. 
^ 10. !». A»kaniichec r»rn- 
verein: L'.Ä. ZenpflboierUrfr^l, 
XUitft ii. Freit H—Hk cdi. A. edcnda. 
SSpbl ii. Rittv. 7-!«. 10. Zuru 
verein „Friidi auf-, Berti 
dVilbclmitr. 117, Dienii. u. Freit, b 
bi* 10. 11. Alabemischer turn 
verein „Cberueeia" in <£bat 
lottenbtUfl: Lchillcn'tr. 2V- M 
iViliiö. u. 2oimab. 0 -h. 12. 2 u r n 
verein in Tempeltzof. 2ommer 
Äeit ^irtenwäldrben. Freit. ** 
bis lO1'*; dinier, Ticn»t u. Freit 
b'g-10'.i. 
IL Äöllulfcher XKrubejirf, 
13. Berliner Xuracrverein 
SdUitr. 4«; -4i>. M. 91. Mont 
Ton amtS»; -10 V*. 5di. Ä. SVi«®. u. 
Sßnnab. 8~ia ‘X A. Äeiit 
Soanerit 7—h1\. 14. Turnverein 
^Iahn " indiirbotf: Hieteaitr.?.>, 
1.M. Ä. SiittD. tt Connab. b‘« bi 
10'«. IJ. 3lhe rsriegk l. Zonuerit 
9—10'.. 2. Ä. Tienn. it Freit t’ 
bis 10l 5di. A. ä^ilup. it 3onnüb 
6—8. Fr.A.Äont8—10. RübchenA. 
SSont u. TonttmL ti-8. 1.1 Xurn 
verein „Friesen" in Airbors 
ÄNfiebedttt. 4'J. M.A. TienitD-lO1 
2. Sl. ebenda, «iittro. 9—101'5, Lch. Ä. 
i*iitim.7-i>. FrATonaerfi-tiV—ia 
Rädch» 9t 7—8V3. 10. Turner 
ittiait beo Serein»„yiereus- 
Reichcnbcrgemr. 131. 132. 3t. 9L 
Tienit u. Freit 8—10. L L. Mirtw. 
». Sonnab. 8—10.' 17. Xnrnver 
ei» ^Vereint Borwarte>": Berg 
maunftr. 28. 21*. ±K. 3L Tienit u. 
Freit 81'z-lO. V. L Äirrv. u. 
«onnQb. 8*^—10. Fr. Ä. Tonnerit 
8—ia 18. Turnverein ..Otten 
Ad»l, n. 'Ttiiwrrii, ä fit, V, ft. 
‘Midiil, ii. 5oiuirth, h in Fr. ti. 
Wiitw> Ihiis* 
pcrrlit in bei 
riin: xVtiiridNr^i- 
fl. Xifim, tt. Fielt » wr 
V. fl. Waitt, ». Xomwiit. ;i in, 
27. ZiiriieifdiiUl ut 
b. JUiiiu: M iM 
❖fiml.tn, KV. iiami itetVi » Fielt. 
h‘, 10',. 
IV. 3rt|öiil|sliifsr frtmalrl. 
2k „UI d; e". I u ut u r t r I ii A111* r n 
jjNrkrcti: J^lnfei Kr i*idnuu,nilhm*2 
XüHiifitth lo v?i hirnnrifiM 
..»>toli ii. Für: :Mt. ,1. jtu,i 
inXt o7.Xlfim ii ,niHi>'j. |ip, 
V. % clifKtifiiir 41. ,Wttiu, u 
soniiflb,i 10. Üi.'H oiiitKiilti l'V.», 
Xoitiierft.H lo:m.ytuUMPiifdui 
Inriiüvrelit: :Kbemfip<i»t»imr.I..* 
M. A. Xifitit ii. Fteit» IM13. V..* 
Wimv. ti.5i>mnib> in ;il .linde 
»iHdifr I it i nurteMi 
fllbrtdmtr. 22. Xüimnfi<i,| 0-h. 
IV. Idiib it ii m nie ii l ii riiun ein 
„Orr V’: IflfdHrn'ir.^ n^, Wittiu. 
II. eOlllUlb. h |0. 
V. turubr.ilrf Norde». 
:ct, I»rnvereui Wtfnnbbruitneu: 
?.V. ti. iVibm. 22. tVi'imo. st cMi.dh. 
>'2 10. I. V. A. ‘Vimvii All« K 
Xfeilst, u. Freit n 10. II. m ^ 
•i’utbauritr. 2:t. Ätttw. u. Soniidi* 
h 10. Fr. ti. Primen tillrt h, 
Xonnfiit.?» t>‘.. :i|. Iurnarreiii 
10. 
b) Gau Berlin IL 
Scrliuer Turn rath. 
Besteht feil 1837. 
Bon.: H. Lchroer. «tobt Xcmtoart, 
QormdnnpraSc 4. Hanpiichnsus.: 
Baut Zugqe. <ZrLuauENtr. 30. 6e= 
• schärte?.: S. Runde, Bergwettsbir^ 
Rnngektc. 17. Obettsniwari: L. Äre« 
' «enow, Stcbt Xnrmo^ Elisabeth- 
ftr. 57. 
M. ti. Btumennr. 63 a. Äitt». 
Sonndb.8',r-M  Fr.8Ulrdutttr.4H, 
Freit 7l,j—91/;- 1U. Xaubstnm- 
me n-Tu rn v e rei n «Friedrich- 
M. 5C Ätttfuefrr. 4'\ Minv. n. 
Sonndb. 8—10. 20. Turnverein 
..Hakcnbaibe-. Ä. ti. Tiessen- 
bachstr. 09, Sliltm. u. Lonnad. bU 
bi» 10. I. L. ti. Socttbür. 17. 2Ü‘ 
Mont u. Tonnerrt 8—10. IL L. ti. 
yoetfrtr. 9.10, Treust u. FrcitS—ia 
33L üöuigstadtischcr Xuntbc^irf. 
21. Männer-Turnverein..Einig 
leit": (Sonnannfrr. 4, SZont a 
Tomierft 10'*. 21 Turn- 
Vereinigung Berliner Lehrer: 
I.3X.Ä. Vrinzennr. 70, Mont rt 
Toanerft 6—8. IL 2R. 5L Sarteu- 
ftn 1IS>, Freit 6-8. 23. LnbeS- 
fchcr Turnverein: Elisabetbnr. 
57. ?*>, Sl. ti. Mont tu Donnerst 8V2 
bit-10. t*. ti. Siitov. u. 2ooaab. 8—ItX 
Sch. ti. Movt il Tonnent 7—8".. 
24. Tnrnerschasr des Berliner 
Haubwerter-Berein»: M. ti. 
tyndbcibitr. 57.58, Tienit u. Freit 
8—10. L S.SL lÜcibclitr. 3L :ti, 
Montu.Tonnent^'.—10. IL^Lti. 
Georgenkirchnr. 11. Äittm. n. Eonndb. 
8—10. Fr. 3L tiuguftitr. 21, 
3Kiti».6—10. 23.Aänner-Turn» 
verein in Veitzeusee bei 
Berlin: Vörrhstr. 24, 2R. 3L 
LledPiNii: M. ti. ^ditiftr. i*. 
Kiliro. ir. «coniidb. h'4—10^. |. 
V. ti. i'aitfitr. H. eöcndstnst h 10. 
IL V. ti. P'lugllr. |2, Ttcttst. 
Freit 8 KK Fr. ti. Pantsrc.ii. 10 
Tienit.ki,- «i>4. luntverei 
„Friich aus" in Aiever. Lchö 
bdufen bei Berlin: Vitthciiftr. I 
Freit 0 |0';2. :>». Turnverein 
..Dörner" tu ttciniifettborf 
b.Berlin:M. ti.u. v. ti.. Haiisotter 
ftr. 81, Tienit u. Freit M* 10'». :i7 
Turnverein in Xcgcl bei Be 
lin: Haupt'tr.»*., i». u. V. ti. Ttcn‘t 
u. Freit 8-10. 
VI. Turnbrjirt Moabit. 
.‘W. Turnverein Jtutti NvthL 
I. Ä. ti. Itiurmitr. ^»r. Ätti». 
Eoundb.8—10. IL H». ti.. CaijsoB? 
itr. 11.1, Tienft. tu Freit 8-l(X 
IIL i«i. ti. Ibtirraur. »i, Tienit 
Freit 8-ltt IV. &\ A. ^cv»yow 
itr.. Cde I4ocfom#tt|itr. iVitt». 
3oandb. 8—10. I. V. ti. tttraer 
ür, 13-17. Tiemt il Freit 8-10. 
IL L. ti.. Xhurmitr. krr. t 3cctm 
Sannt 4-6, i. tiint. «-K m 
kf. ti. Quiyovür. 115, ÄUtm. ». 
Sonnöb. K—10. IV. L. L. Gerhard 
ftr. 4. f>, SKont u. Dptutrrit. S-10. 
I. 2dj. ti. Luieowttr. 11.1, Tienit 
n. Freit. 6—8. IL 3ch. ti. Stephan 
itr. 1. 2. Äont. u. Donnerst 6-8. 
IIL «ch. ti. VcflfSdroftr- Ecke <$»b» 
tovskqirr^ Mittw. u. «onvab. 6—8. 
Fr. ti. SilbelmvbdOfnentr^, SKitm. 
6-9^. Fechmuude: Cnifiomitr. 115. 
Tonuem. 8V«—10. 
«Il ^otiuriin Zat iifii: 
istmudditr, IU Seiimi, I »3 On. 
i1) Aemiri liebnMttfit: 
l'^UIItlllliltt t. ZOIUH. 12 
U 01191 h ihn 11 die II ** ii n in \\ 1111 
■2d»iot;r.tii „SdiditNH''. 3vtmi- yjm 
Kt Tdiiui.iimirr: 
I VilH.tfUt .'ti, Mont n X0«tttt»t. 
6 “ II. U-1<, 
U h 
In 3*iab«lini. } »nun: 
ÄiedeihJrtliin. 12, Wont ii Twnurt, 
I» s, 
il Hubei .11 ic»k: ilUnitiNchr 
BtfOl* tun ti tu i Utiin 11, 
XldlM.. Xt>mifl(|. u. Fielt K Alts: 
feiten XeimeiM, I. 
K| II it it 11* 1 tilttlje tlttM. 
Ufa Ia t.Vl'ViilfitViO i3i<tt 
<l| au Berlin IV. 
tifrlhter turn.«Icnostntschafi. 
Ilfftrht ivit |w^|. 
J'Oi^.: Cito £AiVrr. Witmilnilfi'it 22. 
11. 11. .IfttiWtVtiMti: ^.tul 
Miinde. Alte *Vuoi»*tt. KaHfrt 
to.tit: tiboii Bfuidiif. i'mdetrfru. 1L 
Chitiitiiroiiit:H Vitdf.>tw:fitt’chi<r, 
tikmiii'iiufiiMr. 7. 
ut äVtlnucr tibtbeiltintfc«: 
I- Frauen tibteiluuq -es Pcr 
ItnerXnrnraihs: Nottür. 46-49. 
Freit 6-9'«. 
c) Sau Berlin IIL 
Xttrnattnembe in Berlin. 
Beurbt »eit 1S|< 
Bors.: Dr. B. (xiafc. (^tjurna?. Lehrer, 
ti« Friedricd-hai» ?U. .Houvt- 
idirifto.: 15. Vdnge, 3inmcclfrbarg. 
t'rio^ tilbertftr. 6. Hauptlanenw.: 
E. Fricmann. SdHenbirrgFtr. ia 
Cbcrtumm.: O. Hanidrle. Heb. d. 
Turner, Liynhäuscmr. 22. 
a) Äännertibt Heilungen: 
I. Torotbceniir. 1.1 14. Tienit 
Freit. 8'l5—10,,2. II. (Sennanmtr. 4. 
ebendann. IIL rkangcitr. ."I. SKtti». 
tL Sottnob. 8'^—10‘V I V. Klein 
beemtstr. 2, Mout n. Donnern. 
81,’.—lO1/;- V. Sranflrlnr. 142 
Monraa u. TonnmX 81101'.. 
VL Lützotvsrr. K4. Ki. itiitiro. n. 
Sonnab.8—10. V1L tilfrrditnr. 20, 
ebenbauu. 
b) tilte Herren-tibtheiluugeu: 
L Dorocheennr. 13.14, Dienit u. Freit 
7—8'/.. II. Xiederodlliir. 12, Mont 
it Tonnent 8-10. 
c) Äugend.tibtheilungen: 
I. tilbrabtftr. 27, Äontag rr. Donnern. 
6—ia ILDerniinaerftr. 18a. Tienft 
n. Freit 8—10. ÜLSracgtlitr. 142. 
Mittwoch u. Sonndb. 8—10. JV. 
Belle-tillidneeirr. K), Dias:, il Freit 
8—10. V. SetBfNbnriicnrr. 4«. 
Mittwoch u. Sonndb. 8—10. VL 
Laugeür. 31 (Schüler), SSiuro. -s. 
Sonaab. 6l’?—8. - VII. MiebrnoaB« 
ftr. 12 (Schüler), ffiiinr. u. ^oitnab. 
6-8. 
L Yonlttr.h, Xicnti. ».Freit ll.titcbrr 
tvdtlMr. 12. Muttu. tt. Sonnab. 
III.ISbonneinr. 71.Mittu?.u Settmib.i 
IV. 4dUe .vetren) ^iilmnr. I.V ÄVVjnt 
u. Tounetit V. tilte -aeobitr. 127,1 
Xienit. VI. Petersburger«r.3.Mtttw. 
u. vconndb. VII. Panlitr. 2H, eben 
bann. VIII. Mortiittncn Ufer in,; 
ebenbdnn. 
Ii) Velirlingv tibtlieiEungm: 
L Panlür. ■*, Mont. u. Xvnnrrit IL 
Weorgenitrd'ttr. 11, cbenbaim. III» 
tidnertboritr. 31, Dien«! u. Fuit 
IV. S(dti?er»tr. .H 06, Mont il 
Tonnent V. Peterburgei ftr. 3. eben 
bann. VI. tihotinrtMr. 74, Dienst.! 
u. Freit VII. Wraefcitr. KV-#<| 
Mont u. Xonnerit VIII. Möpctttdfp 
ftr. 127». Tien't u. Freit IX. tfol* 
»drerftr. 5. Mont u. Tonncrü. 
c) Ddmen tibtheilungen: 
II. Vörori tie^rf, 
Xrtitlitjfi nueieiH ^abii ^ 
Atli itlflltehfre, vrftfa 
Mu*‘rtö. V«l»tlh«lit9t{t, 122. llitltbdlk: 
iHiiionfUi.Vir^n tdllborf 
^01 r Vfl'tu tl.MM«inb, 
Xstülpn luuibeiun oietntA» 
im»i jU» itibrifl ’üotj.j vrörec 
Vmeij, 
Xettifdsn limtmeiii Ftlld» 
tini Mubtm hed. stUtf,; 
«ciellitunti.rmfii, J^jener, 
i <«11 «ti e 1 I ii 1 it u e 1 e i n ..Froher 
M111 ir 
^nv Vtt.tiin.imi, 
feuifdWi 1111 itüt‘lein Adbi! - 
VmPeMbei,i. tHon, »liifoli >i.ifch. 
bitilin. 
lutiiyetfiit „F1 o|| u jC*eiiet" — 
«i!e|t ^elitidfiidoif. 4<ot<. Äle$ 
iSuntlier, tinttiiiinuir. ',2. 
Kl. MÜnilchrr t*nlrf. 
Xm jiwe 1 e|it ^dhii ,u tindtr» 
im linde 4<rti.2 Jieiiiftt 
Münnmimudctit tu 5urlo»* 
j(oil.: m. Hubnf. 
Ziunorrvin „Witid Ätt(- 
a i 0 to. «oii: ^1. Sdiopve. 
Xriiifihei 2 um Bei eiit Ädbn AU 
Biriibditm a. t?. 1*oti.:H. Tutafe. 
XfwtidjüütriiiUer Zurnuerein 
Aeffau. P§ii.: Cb. Poit.tiifift 
>L Xflbtiii,!. Üdvdlietür. 10. — 
Ätobl. XaruhdUf. 
C. Freie Bereiiie. 
Berliner Tur«. un» FrchtgestU. 
schaft für dltrce Herren der gebt!» 
beten «eifllichdiz. Bors.: Stab-arzt 
I>r. Mutebold, «odjftr. 5. Schrifj. 
»au: Cbert Ur. ürüger, Benbler» 
«r. 17. 
Teui scher Xarnoerein „Friesen" 
istrur. I81NÜ» Tienit. u. Freit 8-10. 
flenihineii'ir. 1, II. Hok. Bon. )o« 
banne- Krdufc, Kr. ^ttbterfclbe. 
tiuguild Pt.2. Xum».: Paul Äeiibel< 
mann, Tt. Lsilmersdan. tfmferitr. 21. 
aWd^mdun. herein f. volkstbümltcheS 
Innen u. Spielen. Bon.: 3. Hu¬ 
ben. TrettiMmitr.. Wruutbalcrftr. 56. 
Sihiifto.: P. Midiflnunn, Berf. 
Beamt. Streticentr. l'A Turn».: 
T. VterstmettHim.. Cberberdertr.66. 
Fürn u. Sviclpkay. Äeinidenborf, 
Hduptitr. 4K 
La.IL  <*mttct:tirdm/ li. IIL Koni. I Taubstummen. Turn. Brrein rFric. 
a. Tonnern. tSulciitr. 15, ebendann. Are * •+*** 
d) Spiel tibibeilungen: 
(Sonnt Äddtct.) 
I. öirtb»didU Settelom. lieber Schon- 
bansen. II. 4?irth'cha»t Schwanen 
derg in Straldu. 
|S 
brich". Bors.: dtididrb Asieiener# 
Üaldemanir. :l Sdbriftf.: Mar 
Vutaaerl, Hr. Frantfurtemr. 1071 
Berfamtnl.: Yondibcrgeriir. 73> im 
Bereinklokat llcbg.: Mattovstr. 49 
Mitte, tt Sonnab. 8—10. 
Tnrngesrllschasr Berlin. TOwbit 
Ticnftdgfr u. Freit v. b'.-lO Uh^ 
Kgl. Luisen rlHyurnaits«. Thursnr. 
Ecke üSüeudderitr. Turnwan: 9L 
(rÜ»elM, Äathenoveritr. K». tinmeld. 
a» I)r. m<*d. B. Cdnon. Birttnftr; 11. 
Ik Deutscher Turirerbund 
<«du Brdnbenburq!. 
(«earünbet lst»L Berband von 11; 
luntoereineu, bie in 20 Mditccr«, I Xnnittrrritt „Fkiescn" tg'fgr. i^ä't 
lO Lekrlmas- nnd 2 Tdnten-tidrhlg. Bereinewart: H. slubn. ^obaauiter- 
- *««•*«** — ' itr. 13. »Xcben Dienitog tibenbO bi* 
10''. Ubr in der Turnhalle b. ilöfl* 
nifchen Kömßdfmö»-, )nsclnr. 2 
herein z. Förbrntaa M Tamrn« 
turne##- 1. Tameu-tibth.: Kerhard« 
itr. 4.5. Sttno. 8~9. 2l Tanten* 
tibth.: rsilhelulcbavenernr. 3—5. 
Montad tibenb 7*2—11 1. Schüler» 
tibib.: <$crbdrbnr. 4.5, Freitag 51* 
biß 7*1. Schülkr-Äbtd.: ^tlhelsö« 
bdvenen'tr. 3-5. Tien't tibenb ö'V 
bi# 7lV. Bon.: 0. Untrott ^wing- 
liftr. 27. Tunrw.: ti. Güfelb, Äa. 
t^enottertr. 851 
UnterstützNtlgü-Kereiiir. 
(1. tirstea . Frauen il gemein» 
Käfigs Bercine.)' 
BcrftUAgungS-Berrine. 
(i. (*f":Iligc Bereute.) 
Vorschuß-Bcrciue. 
i|f. Credit, Tarlebvs» u. BonchuF« 
tanen-Berrtne.) 
Wahlvcremc. 
('. volitüche Vereine.) 
Wiffcnschaftliche und 
Litterarische Bcrrmc. 
tenaUeiL Homburg, Vteuvcrtrcier. | 
«rofebeeremir. 51. <4. (Sosfdi. (San- 
inramart Cborincntr. 12. «. Uraqer, 
<^aaidiri;ttpart StbmebteriiL 2I0l 
I. Berliner Bewirk. 
^eutieber Turnverein Berlin 
gegr. l8i*K Bort. l)r. W. Bemi<Lkc. 
©faitentr. 84. Cberturnmcrt: M. 
Veirphal, tideritr. 21. Hauptichrift 
wart: I. Xenmann, Fibiciaftr. :ßi. 
I. M. ti. tioguitr. 21. IL M. ti. 
tilerätibrinenur. 5.6. IIL M. ti. 5£il 
helmnr. 117. IV Su ti. Sdiea 
Häuser tiUee MMa. V. M. ti. Mpq- 
bit, Werbdrditr. 4.5. I. L.A. tillgu». 
itr. 21. II. L. ti. Wnei'eaauftr. 7. 
IIL SL Schöubau'er tiUee Idia. 
Fr. tt Mdbch. tibtb.: Schönhanser 
tiüee iftla. 
eatfeber Turnverein 5oba 
gegr. 1S»1. Bon.: O. Doske. Ba 
hitbertr. 2. Cbertumtodrt: Ä. üen- 
eer.Xnrnlebrer.Blumenfir.6y.  Hauvt 
»örinwart :H.a>ow,  Srancelitr.27.2SL 
ti. il»d)hr.OL Li*. ti. Blumen, 
*tr. L:.i. II. L. ti. »lopenidftitr. 4. 
Teutscher Turnverein Frisch 
Auf, gegr. 1K»4. Bon.: S.hübest, 
Hööileitr. 18. Turnw.: M. .Mittler, 
Äüdersdorfcmr. 32. Schriftm.: E. 
Boßhagen. Frantmrtcr tiüee 106. 
M. u. V. ti.. Rübersdonen'tr. 4. 5. ItiUgrnu viffenschastlichr Brrrim« 
entscher Turnverein Theodor au«s. Bon.Lobeck.Bergnr.59. 
.Körner, gegr. Ifc-W. Bon.: jtl >sdnm.: "P. Hamonn. tim rioniad* 
Ärugtr. Sibwedtentr. 240. Turnw.: I graben 7. 
H- Hfim» ISborinerftr. 46 Lchmto.: ALgt«. Tcntschcr Lchulvcrcm zur 
v- AXtnt Cbonnenrr. 46. it Ä. drbalhtNR des TcutschttznmS im 
^shorinfrnr. 74. L. ti. Veißcnburger- Slttä’leulc.HdBPtlciiniiQ: tfc?idtmann» 
itr. 4a. itr. 2a. Bon.: tSeb. Äeg. Statb 'Bros. 
erein Dentscher Turner, gegr. Dr. Larreudach, Corneliuöür. L 
irLV. Bon. H. Holub, Äönigyräeer- Lchrinf.: Ifefilt 3. 3-1 «cha^mftr.: 
itr. 62. _ Turnv.: $?. Seintnedn. Dr.Bcntarb,  Jtnrtr.3I.35.  Berliner 
llntenvanernr. 9. Sdjrifnv.: H. Ortsgruppe. Bors.: Sroi.DnSranM, 
potvtann. SdUftr. 56. M. SL Koch- Kaiserin tiagnftaür. 73. Lckakmnr.r 
Ür- 66. J Reichsbdnkapesior Lols,Haukvo!gtei'
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.