Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

q'l'lsr J7 
ir 
i>t 
ntnfi 
27 K 
i joi 
«>, W 
i iw n. 
uim ist}-» 
nr 
-II II [II 
iiilLnutei 
i 2 
I 
r 
itfir nb, 
U'il 112 
nmir 11 
MicsaucO 
r SkoiN' 
Zobel, E, (£unt Veamt. N Nykestr 27 ITT 
Ij — Crnn Schutzm, SO Wranqcl'tr Ö(> I 
1'' J‘ — 2s, TroM älilsch. C Draqonmn IS— 
} — L. Zobel, (rtnbblt, NO -Kimmmir 33 pt 
(Icl Als 110} Sich L>w L >bcl 
— P (riKiibuf), X §nm bciu^ti 9 
— (r, tilimLiunjdjiut;, S i'opp'tr 2 
— G, Flora S’iPßi'tic X 3Wcr?n 1 »*> 
— I. Stadt Gärtner N\\ vtmiuiumdictfr 1-1 
— C, ^>au5btcn, 0 Älnmclijtr tI I 
— Carl Zobel, Heuen u Mimbrn (lonfcct 
SO sltycintfcvtT 121 pt iZU Vif 11U(>) 
Inli Carl Zobel Üjufju SO UÖpeturfuitr 11 
J. Zobel, ftcircu u fttiaßfiißflifrcr, 
Frankfurter Alice 37 pL (Zil. MI 4094 I 
Iiih Oar Zobel I 
— ß, CstiQi’it, Gfi(uk'lkttsuj ilitcn.&ccfi(r 12 
— A, Lnvalidc, Schönebq, tBUvqeiik bülspt 
— G, ^affenbole, t1 iUuu Jncdrichitr 11 11 
— H, tiafjutOtilv, AV ß’rtiiijostidjnir »9 
Ä, Maiifm SW ?llti Jacobs. 0 II siehe 
Hemrich Poimm 
— E. ftaufut Schönibg, ßACiti)U Gu 
(l>oilI>ci ßrubctMii) 
— 01, Quufm, N 3iti>ithbvmu S I 
— W, ctaitfm, S Slottbujci ^omiiulIIT 2- 
— H, Ämifm, XO SmiimimcUnchtU 7 111 
— I. Llausirk. 0 5i<N«irmla Alke J7 1 (TU 
^ar K.9 t) 
i IV 
Mainzer« 
C Lrrrrerr- 
jCO pt 
ir lü IV 
2 K 
I't [usie 
- K 
f 
lulrti], N 
Xinipcii» 
UmMnln, 
2i’o(w I 
■ith rf)cm. 
«iflstmfcei* 
i'ttfitaf, 
i fVl 
ih\ 21 IL 
11 IV 
'Ir 11 ir 
i uiniL 
7un 
iikrik {0. 
1. HUT. 
uitmilM* 
uh if.rrr. 
t T 
'aüiji'b.n- 
Minit 9. 
'I pt 
: III. 
)') 
12 IV 
iti j'i iv 
m 51 "»ii. 
Is 
ir r 
i ihfj r. 
Jsü 1 7s. 
&» sXcibis 
'chruer^'r- 
£>UßuU* 
Rtue 
Ilch. 
Mpt 
() pt 
J pt 
!ll ' 1 
Oitr^rtd)* 
tfillt ^ TIX, 
II 1. 
— P , siaufm . XO ikuiritr 42 E 
— W, ctaufni, X Ziccifoiuili 14 pk 
— I. iullncr, W Äülowirr W 11 I 
— 1', cttUtici, 0 .Mutig. (Hrfliiih 10 
— (i, ^cffel'chnued, X ^aittm t‘.b 
— L, Siiincr, Lchoncdq, in 
bcz ^lledkriiirr) 
— i.' , l'ocomöUötös;tci, W (vtü|> (vmidjLit 
fir 21 
— A, Aaqa; A.inch, XW L^fniiuti lOi 
— A.^t'alcnrisir t?f;niloUcn[>fl .Za/uftimcutmu 1 
— (i), JVölor,  (\inbuili  tiji, ^|iiuin ni II 
— §, Maler. £cl)üuiluj ’ifajicuUt 2 I E 
— b/ 9Jio|iljuii)t, XXV ^libtunHuiir 17 II III 
— I. .%nncrm}li, XW titonotfuiu 42 I 
(Tcl II. 2K>1) 
— W , Posticha!,'!, X'O Iiliitcifli U If 1s 
— P, <jiou)L<nvf,i, N ^mijlniuL Milcc 21b II 
— G-.ZoboIBTachf. Picdi'Uui 3oitti Einfalt 
S -Wocdhttr 20 (Xd IV l\^j, oulj 2 «ua 
incijm ii S ^Wquriuth 
•—qs# Jlcctoi b ]I (vctit Gitjidi, G>i ViOitcif 
‘^araflclm 12 I 11—12 
— 'Üittoi, Wi Xiirfjteü 2itut)U Tl 
— W, Sictilm, b 5i>üsii))|ji 21 I E. 
— , Mutiici, X Scliüiiljattut NlKe 70h pt 
— ?(mi, «isjsopunuli, XW -LSittitocscuti 211 
— Anh. Schlosser, S)hibT, 9{o)titilt 2 I. 
— ", Sclilüifir, O 'iuc lnutrili 21 II. 
— s),t, Schü'ffu N 6rf)it^cnt<otrmft l^.i If J 
— ’Scsjloiftr, XO Wi'PtgcnürciHd 0(5 II. Is 
— 5s, 2sf)iuub, N Pankili H 
— A, Särmied, tyjsliloUuifoj, Za.tcftlmaitit 
flr 1-, }s IV 
— V(, 3rf)iimSitmitr. | v>, SO Houcmcfa 
tti 107 Is 111. 
— v>, Lchiih«iiii,jr. S 19 IV 
— Dittrfif, (i, tifimljiu, hW jUnlfiu <»I Iilh 
i/ümfi Oirs'auci 
— I, GtcmDiutr u JJouu SW ^ucduch 
fli >2 II 
— Oj , It|c(ilci, SO ßftsificitct|ir 17 
— <^cotfi, inri)lu, 0 vubuci|li 2 Is I. 
— A. Hvcrlima, 0 91ithna jtr i'.7 11. 
— Lichters, (Sfjuuifevfic 02JI 
— A. ßU» LVrfirmautt, 5Viu, Crgancichdlfl 
XW ilvilcimcftvtr 17 pi 
— I, ßib Äcrnbl, s^aubilximmu, SO 23in»iiil 
fn IS E 
— A, geb (,|iftlTct, mtuiu, XO 2L\ß-r 
flr 42 E 
— 2(, ‘övtnunmc, 0 Andreas G7 31 
— L, i3iu, ftauifr, XO JS pl (Zd 
VII 116) f L 3obeI 
— B, Srijucibuut, NO Bariiuilslr 20 
— O, lieb etammci, Ww, S Gilkchuieriir 02 
— FU, Suitmcrümitutl/cint, Charlotteilbg, 
Schlllcrsti 1U I. 
Zobcl-Eckp, V, Dwnci, SW Simconfir 30 ]>t 
Zobelt. 91, ^rfjmtibcmfa, SO Frantfurtel 
Allee 150 H I 
— I, Zimmern,, SO Melchiorsil 20 H IL 
v. Lobcltili, C, Agent, X Pankitl 31 b K 
— Hailptm o D, .CxiniKgcö b „Da 
hum", ChaUottenbg. 5la>Ustr 15t III. 8'/, 
b,L 9V» 
— As, Scrttler, SO Uüii6it|ctfU 15 IV 
— N, Sattler. ÜIcu ÜBctfjcnfcc, Wilhclmstr. 3i 
— F. Echnititell yiitkrqu^by , W XUugbbuigu= 
flr 61 (Tcl VI 44Jb) 9-11 
Zobtibicr, H, Aankbelimt. N TlcsSoivjti. 60 I 
— H, Gärtner, Cos Laiimschntulwe^ Baum 
schutenstr 00 pt. 
Zobcrbier. O , Schlächter, O hronpruizenitr 1. *> 
— Sl, Töyser. 0 ^Uombcutcntr 2 I 
— ?(, fsil, X vton^fudi'tr ",2 IV 
— , orl i'lsllhitti, XO Uhuditirtvir 1" IX" 
Zocblsch N ^lait ihm, SW sUcnc tburqtr 
nr ib.i K 
i?i, Sfimin si.i Sirfihi? -'1IJ 
— 91 «chuhm, W 'ctiumu.wü l*i If. I. 
Sobrtjv, P, Maimii (' SiiiMnn n 
Schiihm, b\V ä>iaii(Uiiritt|ir s 
Zoch E, b’W MrcuVcutm Jt 2 If. 11 
A. Batinbeamt. SO Voiltuuiti 0' 
- Vluq ^ahttbea«i!. 0 'Wimdirbnqrvn 22 
- C iXtUu/, XO ($i grslittfiirit'rjit ÖO öl 
1 ÜO (vaucit 
- i)l, ^luhtci, Sleqlih Aldreäitur 2(> I 
— t5, Cvafliu, W An ihichcifii 2s (Zd) 
— CT, 0)<W üftslilLUtcutui Ükiliucim 71 
A. (^lunfiamliPlcj () (Savuaiin 2<' 
A ('UfutlramliMii, XW 5ticniin AI K 
ti, vaiibrisiii, \ Hoch'ti Is 
a Ostiuötitt, X 2i1niuif]0iiiiü 12 
ü untics)u, C Zianoiuuti j pt 
tr ^au;l, SO X!au)il?ct)ti 21 IV 
X i'üilmnat'iMi 10 if III. 
- t>l ä’uiitici, SO Gfuhyaiu 5S 
— ' 3?iauui, XO tiütlicmuSui 18 
— (£, Portier, Pankvw lücUiiicrin Öl K. 
"ts, diciiiur, L)ny, iOcrbaiii 27 II 
0», 'hutttir, S UüttÜiiKi Taniiil *)1 I E. 
V, 3l)lad)frr, Xr 5miucmunbciUi 18 11. 
'H, EdilüDir, SO Slalttirfh Ot> 11 
O. £d;)iuhcinHl*- 0 tiia'üm 4y Iis 
Gchiiciöa t §. 
A', nett Domum 
Stuuncinti 18 IV 
— Schuuiotw S Scsiliuimtiss) tm II Ii 
Ü, Zapft 11 'Socozat, \\ ^«rr«r|rc»i>*vmnt 
E. Ztichlcrmi^r, 0 ^turijiiti 51 Is III 
-Oolm ‘i(i ~i\ I 
- , X Zic dvmjir 14 I 
b 'J'irUihi r Stower J OHcif osttjUstiV 
(MnutL'iiunbn, UiUttHi r><» 1 
v> aa» <totini vtü (i»i Virfjicii 
Jsiiduiiiitbiti 7 I 
Jl.ticfc i'WlitlclKrtfRnit, Xr 
Villa* " 
'Ui, fsil, liinlicrm SO Vtbmualiii 10a IIT 
H flib Bollack. S^'iv, yiniituji, (' Dwgvru 
]tr 4‘n II III 
— , Plattenn, C Eopfiicnih 10 11 Is I 
21, qcl) viJsllta, 'Siv , XO Höchil^ir 18 II 
— X, iul' PiniVcr liio SW Zclioivufii 45 
s),t, Sow X W 2lmrm|tr t> 
— ä'i qt-6 Üsiutiiit. ^immutiumnlf) SW 
Rmlmmimti 21 III 
^vche, M, Mainermiti, Uiufz iftui 
iMiitm 12b pt E (so! fluimi'tfali' 
Zvcher (s, yiLroalcii \\ ^robe i,tt VJ K 
V , ^üitiihirunlnf, W Luootv)!' G'J pt 
tf llliuii. X lljthoinpi 2h IV 
Lf -! dflt'midfri/ct 1/ t> Pfuücö Paufotv 
ZOuirnm b pt 
Sortiert K ^raiur, Chaüotienbg, Am Äahn 
imr ^'ciiiub 3 
tT, SdmciEJcrmtfi', XO ElisavUliitr 1 IK 
Süccfcf, i^i, Üiu, W (»übLtult ‘) I 
Zochow *>, Vollzieh. L^aml, NW Sidmflpn 
|!i <> I 
Subcl, i1!, FlI 2(s((tct^cnit WEicu-mcvilr ’Sl 
Sobiütv, A, Picrbtb Lchapii. XO vk Jraut 
HiUpcilr 7) II 1T 
ZvdtiierM, ^achmituvw, X SlulHimU Llll 
Sofcl M, Z.ichlci, (»Ji Lichtes, ^mcviü 41 
Sufelt, 9l, ftnrficr, C Iiwcn,ti< 5-t II pt 
Zoffel L Co., ßi]ri)Uim|6if ,S\V aL'ilhl'nlb 
9llfn-lir H 1 8-10, 2-5 Jnh Alt, u 
Vlltlli! ^uftel 
Oscar Zoffel, Cktmbt Q-ictichmiihK, Dampf 
bädicHchintbcut X s3od))ii U JI (Zcl III 
bM> 7-D, 2—J J,rh 0«f Jßfrtl, J E 
Suffcf Vlllt, tianfiu,S\\ ^tdilnuo VlliiiJ]tr 1t 
I s 3s. Zmfel L Co 
— Xi, Mflitfm, SO Sioitin'htr 116 L 8-9 
— ')i, SrfmmfDrf, sitindfchlih (srauaifiti u 
Huthdl^ NO (i)r ^räutiurlciili i5 pt (ZU 
Vlti nOl ?), 0 (^huitci Söist J»), XO tianb 
Berflcrftr 8.1 f a. S( Schulz SJndjf 
— SUmn, UstHffro», *S\V Ärttrbald AKnostr 331 
f Zoffel L Co 
— C, 9icnticie, 9iui Wecheusct., ctöutfl 
Chanssec 45b I. 
S. Zocg-all, Wäicheförk, Negligc-S ri flcftictte 
<tviiiL'rftnrbcr,C Stoui^ftr 02 pt (Zcl V 384V) 
Jnh Sally Zocflall Wvlin C Jridr-nstr 18 1'> 
N, {>rl, O Wuttkrer^Zheaterftr 20 27 
Zoqbanm. 1?(, ilaufm, X Fehde»,ckerslr. 3 II 
3-4 
— C, Lehrer d Mustk, Schonholz, eirfl[,c rmrij 
Noslnthal Nr 1 
y, Sattlei. SO Ülctdicnßciflccftr 12(1 IV 
I. Cchnelbcrmstr. X Bruimenftr $1IV 
O, Schneider, W Schvnedergcr Hfrc 18. 
ßußliflum ('>ifdjn.i SW Baliuhon'n o E 
— I Platten»l, SO Cmnuniti 38 H pt 
— V 5'rtln limit S ^»nuftunlr 1«. 
A -Lu’ X ul va»?t'iitiunti h III. 
C1, öiv , Steril, Zfippcliu 2 ! 
Sorfirr \l, S'nduWu, ^vrii.rq ^ürmmel.l'g 
2üülrtm 2J 
Zadibcitnvii u Vnruitiuikili O Koppen 
)tl 32 I 7 t 1 ! 
V s'slilH«, ^divztcbg, 55ida»biir lln 
(Atiuiimu) 
('»oldaib , S 'Uafieul)Oiili 7i> 
'I jlil, yinl)uni XU Zuanfcbcrqcrih 201H 
Sonfoiocrf ('), ^itfioqi, Challottcnbg, Silmci 
fcoiMHi 117 11L 
— n, Sm 1 tjr tenalH, XW Natherrower 
tu SO IV 
— i", 5tciur Stupifj, X Snjincmuuömlr 51 
Zoqmantt V, f Coitfifr Sncfintm O 
Ofrnmr 12t I (TU Vif U2hl 
Cü. Äaurn, SO -Salbuitann 71 II. 
Sue(|( v*aiti\kw, X Hjiboiutu 21 
ßülflcn, C JVslbit SW )luitrflmci)ii 19 3 
1 TtUtschc binl>cr ^crutu^iuii? füi vccn. 
Dibart, fohlen iV ftaljuv 
Zohiu, 9i, si-auw f1 PnnVoiiciifi 17a 
V, Wtitiamtu it (£oloti|t, ymbi, Juten 
stt 14 If 
V , Sctm^m, 0 Ztlütmti °0 ITT 
.'I, qeb Br.nu, -L'iv, l>ti|d)um, X SicVa 
tir 3.1 IV 
Zohncr, A §al'Ut l' MnhiiiiMcnih 8 9. 
Sollitv, C. ivUu, 0 15ofcnci|ii 2 t I. 
Hol/rett,?'. Schuhn, X SionamuubCittt. 97 IIL 
xSotfe, v, (iunöuct, S C^rtutntfU V 
Zolt & Wozny, All El'ui 11 Melallbblq 
Vol’, u ^tvJ;kitj)blg (nifli, 0 Fionlfurter 
»’lilce 1(2 Cstift Zmn Jof 
Sof Ust«tm 0 isiaiiftmlci Allee 1G f III 
!or L 
Zoeke & Mittmcyor, (sfnon’ylitßogi <tm n 
stillt v X W Zf|iuni|ii 71 I. fiel II 2020 
Cwif) Paul Joclc ii ^il (5 Mülmu>er 
Sole, yi ?>iai]cr, titubt, 5lcmmitfti 27 1H 
P Steindruck XW Zhirunsll 74 IV (Zcl 
II 2021) | Jütft L ^iitlitiujit. 
Sorulöfvfli, C, Uttufm, X i>umneitffi 181 If 
^olchow vt. Züpfvr, S (\)tacrcHi 33, 1 If, II 
" vs> vnu du», X 25 1. 
Sutfcf, P ^iatüiilt Paiiloiv, Bu'limcitr 3 Ilf 
Solficf li, (£i|cub üeti iccci, X W Qmyotu 
in 111 
Zolkr Üwp, Lklltig)brrchl,dlq, 3 Neue Jacob 
fti 21 
v Miunm, 0 ^djisluuiiti 2J 21 If. 
2, Puuuii]i, ChaUoUenbg, Ojoctf;c|U. 6 pt 
{V,- ji_ 
Sutfowi N, ÄUchhblq, X Echwedtci,k 237 K 
Zoll C1, i'lituihu, Fbrk v Gklniutc 9litlonmtcu 
Uuiba)aii(t)ln)chci!, SW ^ill^lmiti 11» pt 
(Zd X 1 17()7) -12-1 
('1, Cttculi v»tlpdicmf, Wtrbf, NlngVahn 
1ti 20 *0 I 
O Ustutm XW (fni&OKi|ii 10 
A, Vtl/icr, Boxh.rq ^ininmbba, ^aupt 
fli 7 
tH iKüiHlkiu, SW Buk 2Uluuuc)U 71 EL 
Ll, v4's)otüi]r, X äkrj’slwiifii 7u 
- is, f §, XO (vc G'mntfULlcr 
flr 9J II. 
— 31, Gdjiuibamik, SXV Stuinfjtcuti. 3 II, 
Üi?, Grfjiiciiiiimiii SXV U:uni|iciiti 3 
0 Uiimiir, 2t'tu, iRaittcri, Sdjiimtgcnbf 
*iSimdcks)luk H 
<>, S3w , s)ktihiu\ ChaUottnib^, Goclheslr 8 
P, 52Jm, X Ber^sli 7U 
Sofinh, C. ^ifchsiM, XV Cnliicik 37 pt. 
I, Gdjoiifiv, SO Stalilrersi'- 112 
M, geb tomamt, Ww, Qbjt 11. (ikmfifi 
I)Mg, SO -Ornmuifh 193 
SuHbtttt, Th, Coloil'alwhdlq, SO Eotaiicisii 2sf 
Zvlldauu, 91, Coninmverwalt, ChaUotlenba 
6s)u)tfti 11 pt 
2S, Genius, hdl. W eiilmfii 5 
Zolle, Aildhaiin tt Stuctat, X Schonhauser 
l’Okc M Is pt Ht'ol)« XT Zrevdoiutti U Is II 
Avllcr, E, CompionboU, X Shigmtfti t>5 I 
yi, Ztäit, XXVyiUüjmeifii: 19 UL f 3» 
& Ctuiurfc 
A, FuhUi, X Skalsuudecitu 10 I 
A, ilaufm, XT ScmmtncriU 28 Is E 8—10 
ZoIIer & Stolnlcke, Mechaik Werkstatt 
ftnßrtfaltoit mecfjamfch photoqraphi'cher Ssppa 
rale, SXV Ncuenliurqerltr. 20 ^usj Meuchelt* 
sollet 11 2f Sicmlkke 
M, Neiiciid. X Sdjoiifmufcr M^e 143 AI. 
5l, Zapev SW Mockuisil 79 Is pt Is. 
I, geb. Haat. Wm, Nent, 0 Wclduiwcq Ob | 
I, qcb Wiutifd, Schnhrnfr, X Schlremmin 
21 H pt 
Zoellrr, ?sa[utt'C’ ii 3tcmbnich&ci, XV 
Miinfiritinbstnm 11 pt (Zel IX jH^) s. 
Btio? rnluiü ( rfrllrchart Jpcllei, 
Drociu 
- ^ , Ukmpiif SO Cofipfiut ö II I 
- V yartnc” \\ Lleqliyeritr bO II IV, 
51, Sdjslu v, XV (»1 ditich'.i 9 pt 
?l, Sdi' ;tei, 0 Zhacntr 2'» 
(s <5d) ibcniPti W >VuioiiKvtr 44 IV 
- A 3tmunrm!ti, XO ^ncdumi <,111. 
- viv Dr XV Utrdjßstdjjlr 18 IV 
<" ,^1! ,Lehrenii,ttr Lichters,Iüqeriü 12aII. 
vi (leb ,(I'ict)u,9Ztv ,X 5d)5iihauiir xMllci 112. 
iufr Sdmlj , X 2rijul)u 43 II. 
Zollern 2V Buchhdl, XW ^tcitbnscr)ti 13 
Port IV 
Zottfeldt L 26iv XXV 3winaliül, 0() IfT. 
ü Sulktofcr-yiltcuflmncit, D,t'kn 'JJJaion D , 
W iVtcbrub iTbithUmiir ls 111 
Win ll'itnoi ^ D, ChaUvtkubg, L'i.ttiarck 
tlr 7" 
ZolllNH Tb Di vciaiugcb b >t,guuuau', W 
:%iu)temi.r 7 IF 
V, Hnljrtior, 0 ftf ylihpntilr 11 IV 
- 0, [?ri, Vljailutkiißg ,(snqli,c')Liu 23 f 5ne( 
lV ^olluig 
dolliitncr, N Pcinmcnhcr, SW 3Züiih)tr 21 I. 
’Vmi, Ltadtyebamttit, «SW 21 3. 
Sullnmitn, 3. Muitv-Zti’iT u Gicfanfl. 28ait, 
l'k« l.'ctftcuiec, Jllbcriutcniti C II L 
W, Sdilossci, SO 9lmuti)i!)ii 1<) 
Suti»tcr, xMliied, Sudcttbiutöcr n Aedarsvarlkk 
v>iutuii, 0 ^roß'otr S 1 I 
Zöllner, B.Archücct u ViUitmcrmvr ,XXV 2chk. 
Wislcc Ujcr 11 E 2-3 
— Paul Zöllner &Co., Aanqcsch. AilSsüiir. 
fcuctitchcrct Wände, Deckeil u Grwölße, Um 
«nuttUuiiq ciierncr Sauku u Zcnficr, XV 
Scmuiotsjtr 19 pt fZcl. VI. 103s) Inh. 
Irrlrus Äcrch. 
K, 9Iifl lymiiitcnkt, XX' Könupir ^s'ißufiar 
|U xCt toiirktth IV 
F, 33iamtu, SXV ?vitticm|ir 11, 
C>, yildamnltr SO Sßtilfrcmiuitr 60 E 
P, Ättdhauer 6cho«cßq , (ribmnuuftr. 7 Hs, 
— R, Gtulctu, S itiuptt)U. 21 If pt 
— Colüiunlwhblff, SO Möpemrfpi)h 21. 
— P, Coimmn u (£rpvrt, ^utt von Ed Karntz 
L Co, 2i'icit, S Lullen U|a 40 pt 2Jofiu. S 
ahttuHr 2b IL 
— 5Ü, (SüiibUoi,XO äi'fl»nhinmii 12.(s ^'ach!r) 
— A, Dachd^ck. X Garten stt SJ V. 
— ft, Ciseilbarb, XV Jfufbnchciftr. 17 II I, 
— 6, Faßlk, X Fuednchstr 131a L s. Plant 
& 3oflim 
— A, Cßci (slsttluci, ^akrtite, Georq Wilhelm- 
fli 7—11. (jioitbez Cot f'kmiuuatb) 
— C, Onvami Arb, iliubf, E^'ininey'lr uö 
— C, Gas ,Wassu u Aul, SW (vner- 
fcitait|U 88 IV 
— % , Gailw , ^uibuchsbg , Sun([iuUc 
Chaussee uu E. 
— SB, (l>cm L3ach!ei Srfioiießfl, GjIoitite»iU. Gl. 
— I, OifiUkr, S Z)urci[bacfiitr 28 II. IV 
— N, Winslet, SO ManLeuffelili. 71 UL 
Hol; 11 Uoliktilibl, X (£os?lmci)ii 21. 
— A, Manrm, W lV?n«tu|h 50 j iüaiutcc 
mecfutitii 1 Zippichfkipftucifit i?lu|öciuas)u:nqö-* 
slitlt von C Mtilncr 'liacht 3C Jotluer L Sohn 
9l, slauim, X l3lia[$bin|ici)ii 58 pt 
— (s, Kaiism u Diuct b blauer Ca[o n d. 
Cat« ßitedudjxhof, LXVFueduchslr 41.12IV 
(ZU I 2718) 
§. tofm XXV VcnssUitr. Cij I j LeUniec. 
mechanisch Ztppidjilopr^af» AilsbewMlkn^- 
anst von C Uot)!ti 9iachf A SöUucL<i 5oliit. 
ft Mrtitfm xw m r* 
H , Mmtfm , X'W M Moabit 78 
Unufm.SO Waldcmarilr. U) I E 
^ Msliifiii, äh^br, jlaiftr Friedrichs 241 L 
— M, Uanfm XT Wcis,enßllrgeritr 78 
Mar, 'laitfm, 0 JtuulHi 3u IIL 
— Mar, Slaufm, SO iBalbcnmriii [>0 E 
A, .QmnftniMit, XW Liuscii Play J II IL 
0 , ßelun, üoilmcrööf, EUHclm^Cuc 108,1 L 
Ü3, Lmiipciihblq, 0 i'iiutchcbcrstcrfli: 11 K 
— B. Zöllner, Viniic PtuinOM,XW2)txanm» 
fir 711 (Zcl 111. 1716) 2rih Aettno Zöllner. 
Wohn Nr 21 II. 
— H, '"ioiuir, X Lolhruigerstr 8. 
G,iVtstumntftr, AiaUottenbq, ^'e,talozzlslry7. 
— A, Michamk, XW Alt Moaßit 79 
— P, Mnnzarß, Skalib ^trfik|ti G I. 
A. Rud.Zöllner, ^abrk v Näwirasch ufsa* 
Art, Wrkttg » Waschmasch, S Uummnitömttm» 
flr 40 pt E Fnh Sl Nnt Zöllner II. 
tz, Oberst 3 S, SW Haftn Ptav 4 3L 
9-11. 
P, Pferdeb Schaffn , X’W yretitciftr 17 IXC 
— C, Pol Beamt, Charlolteußa Nosinenstr 2. 
H, Rechn Nath, 1 Muiist f ^aitbiu, Scho= 
ncbfl, iBn’Iüiibitr 33 U (Posib^ ^riedenan ^ 
— O, Weder, Charlo^k^cfjiutgitr f> U, 
8ssvs)nl>riifititiig: ö, nr, ö, 2, uc mch a, u (z B Kacfjfct h-ni-r MMcr, Möscr 6mlci Mos«, MüNn Omlct Kulcii :c 
) 
I. 97.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.