Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Selinger 
1281 — 
S-llo 
rhcll I. 
p. S. Sellnger, Gommtjf Gcsch, NW 
Kiopftolkiii. 21, Gartens) UL Jnh. P S Sc 
liugcr 
Jacob Solinger, Gin Gontmifi, 0 Gh« 
lauer Platz 6 IL (Xcl VIL 5757) Jnh 
Jacob Gctingcr. 
Josef Solinger, Gieifjbtg Guqr, 0 Madai 
slr 91. (Set XTI 3012) Jnh Josef Sclinqcr 
M. Solinger, Eierhdlg Eng,, 0 Lange 
ftr 79 <TeI VII lb7ß) Jnh SS Gelinget pt 
Sclhtfltr,®, Fabrkmb, N Diene v>ocf)|tr 47II 111 
Sclliiowskli, Gt, 2i|djtei, SO 9liii8faueifti 3311 
SclinSti, F, Tischler, N Fnm>Ir 59 H IV. 
Sclij-, I, Stylit)m u ißoilier, Giieimdjeritr 80pt 
Seifn, S, Haudelsm, 0 Saiigeilr 12 IL 
— Glt Manier, N Raumcrslr 24 111 
Seile, 33, 9ö(fcuii|ti, SO 3 tlifciiftcmitr 11 pt E 
— I, Bahnarb, SXV Mtiiienbor^erstt C IL 
— St, Bahnbeaml NW yribefli 53 
— Wald, Beamt, XV Frodmslr 16 
— P, Gapnain a D, SO Stopcnidcisli IIS I 
— G, Drecholninstr, S8ilim?bt Siqumuitqcn 
ftv 35 
— G, @Q|tro, N SffjroeMufr *247 pt 
— H, GlgiiucnfjM, K Sdiouliolzeiitr 11 pt 
— G, ('«Ibflicii SO Mariannen Platz 11II UI 
— K. tiiiiniitimljblg SXV Plan ltja 2 pt 
— E, £anbrljui, N Hfc&omftr 15 IC 
— W, flaifenboie, N titmeuili 1 fl IV 
— 8, flatifm, SW S3iiric!m[li 15 I 
— H, Stansm, \W Piill»,ili 2 II 
— St, tlul|dier NW Stromftr ’O H IC 
— 91, Sabemiti, W Stiutnillciisti 1 IV 
— 23 ÄldjtiM, äiSilniei'-iij Sicrtinerflr 117 
— I, Paiiloffelinach SO ('iörlitzeiftr 71 K 
— G, iiin|ioimii, 0 ‘’Jiuiuluiti 0 II IV 
— F, Peiisionair, 0 Uoniqcbeigrilli 17 
— K, puti Pol 58at()»u|ti, NW Olotztotocti) 
sii r> ii in 
— St, Poitbeamt, SW 2ki(|mami[lr 22 II pt 
— R, Po»beamt, N Gwimmüti&eritr 00 IL 
— H, Privatier, SW ävilljclmili 15 1 
— Sl, Gchi||ei Baiimidjiiluinicq, (rinflftr 2 
— W, Schlosser SO Viai Icnffelilt 10S IV 
— F, Schneid » H SW Gljnrlotleiiitr b9 2 IIII 
— ®, Lchnvm, SO Gi|uibiilmfn 15 II IL 
— 33, Tilchkr, N Brnniienjti, 1% I\ 
— G, Kit GtnM L'eljieim SO 9tiichctibeigu 
str 07—70 pt. 
— Th, frb Sl-icinle, Puual, SW Bilsjttm 
fti 15 I. 
— !Ui, geb Bargheei, Sie, Piitzm, 0 91ii 
deiSdoiseisli J2 II 
— J), neb Geitcit, Wa|chc Nah u Glitt, N 
Gtioimcrfli 15 IV 
— G , gib Biedermann, !!.!« iW Linien 
(Ii CO U pt 
— Th, geb Bohme 53iu X\ ftiobniltr 10 
Ectto, um Ob iUinqcnit|tr,GI)ailolluibg, tob 
mzilr 75 I 
Scttmniiii W, Wnll ('ie*i 'Itntli Gjt ffirof,i) 
Oldenb Bcuollumrfjl z yiiubesnill) W Bmg 
gniiciuli 1II 
Selhid ')!, Gdjn|l|et), SXVvtosmiiiiilenli 2 III 
Seilt), Out, $uli b Gifl(iicitru|bil Sltoc 
S'icibeu, N Eichendoi-siili 1 I (iet III li-l) 
v Seit G (teS ßrutu u Grama, um General 
Heut (£tc, W Utei|l|ti 1J (iiaitcul) II 
Seit G, Stirfjitetl, N üor(jniflfli 35 I 
— M, Bihnaib, NW PuttiWi 8 II II 
— M, Bahnarb Gfjiutotlcubii, Gopljii Char 
tollenflr 151 II 11 
— P , Gastw Wi Stililcif, ojlfitlcnli 28 pt. 
— I, timiiNiiieii W SIützoiDiti 11 i 
— P, (inii^biui 0 Jl iimniili CJ 
— iL! (" £><iu9i>uu 9lub| ')lirf)nrb|tr 18 II 
— L, 1)1 plnl GOmlottiitlfji, GSoilficfti 03 IL 
— 5, ilaficnOotc Chartottenbq ('uotmanftr 17 
— fi, tlnn|m S ®imfe|tr !2 IV 
— R, Ulempmi 't!eii SUiRciiiei, Gibnnili 00 
— I Sii)Cuiionu|ul)i, ^ Gl)o:i)7ci|ti 101 
— G, Mouui, 0 Miihteiifti 45 II 11. 
— P Michanil, N Diuppiiirrfti 12 I 
— E, iVii(itj()btii, N Gtioriuuiti 11K 
— G, Pianoibrk SO Enendahnsti 15 IV (2il 
IV 13.) I) | höhne & Seit 
— 5(b, Schantw, Gteflti(i, Fichte^ti 68 pt 
— G, Grfjlnctitcimfti, 0 Weidcnweg 00 II 
(Iet Yll 1430) 
— I, Sijtiirfjteimili, 0 Mainzer)tr 19 
— O, Grtitofier, N $!ellermniiu|ti 15 II 
— 3116, Schiieibei, N Ojikbeuomfti lu 11 UL 
— 61, Gchneiber, 0 Jübeii|ti 18 19 H II 
— fl, Gtuiilmg, NW 3i!at6ilr 17 
— 5, Tischler, X\V (ilopstorfiti 11 pt 
— Franz Soll & Co., Bichcomimil Welch 
0 Gtdbt Vieh u Gchlachthof, Äorse, Goinp 
Ion % (Iet VII 1402) Jnh Franz Gell 
ii 31 b ßtte 
— 3 Vieh Gommiiiioiiaii, OgfittHliiuleiStHecüU 
(Iet VII 242) s Fianz Stil L Co 
«- Futz, Biehhblg, 0 jiantiiirtu t'tllce 82 I 
Seit, O, Stmmvrm, Gharlottenbg, Slnttgartir 
Platz 5 IV 
— ®, Jiigführ, Gharlottcnbg, Kaiser Friedrich 
str 64 I1L 
— St, geb Haase, vw tzauplm, Steglit itich1 
liqk'ihof.1 pt 
— B, Raleri», Steglch, Clruneivalbitr 4 pt 
— St, S'(obi|tiu, W Zietensli 2 III 
— N, flcü Tiemann, vio Geh Rath, NXV 
Brücke» Allee .M 
— V Frl SKcifäutciin, SW Hollmaiiiistr 2 H 
— Sl, qeb illotjroer, Bit, S (tott6ii|cr3nmm72 
— G, qeE lochtet £3n> S Gebaftmiiltr 61 IV 
— P, Sra, W 2BnilertcIbt|ti 8 UI 
Seiln, G, 5rl, Gchnuipiel a Perl 21jetit, NW 
Gtoiibuiäitr 1J pt 
Seltnes) Sl, Rüllab'nhrge'ch, Gleglitz, Schloß 
str fti 
— Th, Gteiieictf)e5, 0 Finchtiti 19 IV 
Scltnrf 91 SKatciraitr SW ^>osieiieritr 11 I 
u Seite 31, Baiitbeamt, Ghailotlendg, Rütkert 
fn 12 nr 
— S'i qeb ib’oqel uiv ')itllm|tr, Gljiiilültiiibq, 
Unnei 3riebu(ti|ti tl 11 
Seite Gbiimb, Slqeut i Cartonuaqen i Stpolhettr 
Vertr v th! Gchiuibt i Sieufatz a Q, 0 
Stubren^iti 18 II !- I 
— L, Slpotticfu sl D W fi(ei|l|ti 4, 2 H pt 
‘"f üniinit 1' Patent ’tnit, Ghartotlenbq 
GarbtS bii Gorpsfn 12 K 
— P, Beamter, SO SchtejiichcfU 17 IV 
Sl, llilblitiuei, 0 ,"\nichlfii 59 2 H pt 
F, Bilbhanei S Gebnllmuilt 05II 
— Nnchf. E Buchhbl Vcihbibliollnt u Soimml 
Ie|c)irfet, C Slu ber Slralnuet Btütkt. 4 pt 
Jnh liiro Sluim Gptisiqer 
— Gart B ichhbt, > ävcmeubiiiqcrslr 40 III 
(t Nacktraq) 
— SJ $m Bote XV Sleqlitiiiitr 11 II 1T 
— St, Siiltn , Gnjmuti u Rlei|dirot)btq, fcnqi 
ii S'et, XV Polcbtimrrm Hi.a pt (Icl) 
Solle &Kary, Glirmiicht u U.irtilnt Gnqi 
Giptul 0 Mailitiuosti 10 (Iet XII 510)1 
Jnh G M Gelte u %' (latij 
St Giqtiireiitjblii, XV (vubenttr 1 pt 
— Th, l£i)lomativl)btq N ''Jene tiodjilr 12 
— G, Sredjclei Gteqlitz, Gchitbljorut’i 101 Ix 
— ti, GliiKtbif, SO S3rouqcl|ti 120 III. 
C1 Wäittm NO tn)(t)Hem 11 IXr 
d t'liiltiö NW ttmliii !3 pt iUclju Ntt 
S(lbud)t|ti 2t IV 
— 9t ©ui Stqeului f Sibtu? , ftciter ii Hn 
sallvcrsich, SW Jolmiimtiinr 12 I 
91, foolbaib SX\ nutnifieilli 2! III 
— P, fifliiibicn NO ffit Riaiitiurleislr 3t III 
— St Umitm , Gdumcbq, Öullieiifli 25 
G Slniifur, 0 Atagaziuilr 17 I s Gilte Ä 
Mail) 
— Gtmt, (liiiifm, SO l’iu (tiiievU 37 II (Itl 
ir Oh) 
('( (tnufui, Gommt't u Giport S 3lbratral 
str 13 
- 0 
£i 
~h 
sti 
Uiiuim Gsiiirloltiiibn Schitleiitr 7:111 
Uitlnci, SW (sniei|iiimi|ir 112 pt 
peii| Locomotiviühi, Gd)ouebg , Wölben 
7 
P, Matt, XV SoilUi 51IT 
ti Mantel, BoiHag Jluuiiutlibq Sieut 
Piin; Stlticmtr 51 
R, S'itchtimt, h\\ Stcueiibniqeiili 23 II I 
Cail Solle, i"!el)t Boitoit n GierliM 
Gnqi ii Dttait NW Mitttllti 17 pt (Itl 
I 21^)1) Juh G Gellt • i —>» 
— « TOciluiqichuiubhiiteufbil S gfn[leit|li 20 
O 'Dtiltillbrehrr NW ikutfui StlteelO II ]it 
Sl Siildihbt, S Gd)onliiii|!r 2b IC 
— G "Jlilrfihbl, W Bal)ienIhei>I> 15 pt 
(v Mnsitti, ( Stmataniti 4 II 
— 3 ,Port i.i,G()nilollinbq ,Pot»bamci|li ßillpt 
3 i«o|iiiiieiiliö[jblii SUituunbr llfilniiblli 70pl 
— St Poilichauu S Gdiliterumdierllr 2 IV 
— W Poilichaffn, 0 (toppemli 71 111 
91 Procnuil 0 Btuiiieiithtilitr 37 18 II. 1 
10-12 
— S. Pichet, X\ Grnnewaldstt 111 
— E, 9ltchliaiilD b Vnubqer I S Punzen 
str 74 II (Iet IV 3012) 1-7 
G, Heultet, SO Gnqtl Ufer ! II 
t'iollji, SO Stbinimliu 11 1 E 
— tonst, Mutliu, SW JJoitilr SIE 
9! Neutiei SO Walbeniarsli 401 pt 
— ö,Ä(|( Göuqir, Riiebeiiaii, §aiti>jui||lr 72 
C, Galilei, N Sticlitzuili 18 II UI 
0, Gdjaiilui, 0 Marlnsilr 1 pt 
— H, Gchlüchltrmfii, SW Berqmnuufti 89 pLE 
— M, Schlächteimltc, NO HoppciilU 50 pt 
U, Gdjneibeiiulti f <ji, N j!ettitiueii|li 6 
St, Gchnhnimiti, SW Zosseuentr 52 K 
— L, Glut Slfint, SW ffiorfeunti 80 II H. 
— H, GUuemljeb , NXV Sübettiiflr 20 IV 
C, Snpez, 0 Ftnchlilr II 
— P,TeIeg> Bauanst, S Glallichieibcislr 13II pt 
Stils, P, Tischler, Gtegti tz, Markstein slr 5II pt 
— St, Bei sich Beamt, N Danziger>lr 8 II 
— M, Jiegcletbci, SO Stopemdtnli 2t III. 
— G, Zimmeiinili, XV Bon ber Ciehbtlli 3 IU 
E (Xel X L 9") 9 -10 
— ,iiiitüi,, 91irbr, tiobrichiitr 78 
— Sttina, Btiimenhbtq S iloimimnbniiliiiili 53pt 
— L ß’rl.Goiisitiimiqcfdj XVPolsbaineiitr 54pt 
— G, qeb Gtlle Rtan NW Sltt Ä'oabit 18 I 
— E, Frt, XV Pol"damertlr 7oa II 
— Sl, Uauiiiiviulv Ghailolleubg, iluc|cbetf 
fti 4, s'ltiileut) I 
— G, qeb Ptieljch ilaiitm’iuw, W hohen 
jolkiiim l m 
— I qeb Tillmei, Poitichamiwlo, N Btruaiier 
slr 36 IV 
St, qeb vimtifbir 91iHt,XVstuitsii|leiiilr >1111 
Glifab 'lieiit, Glinilolieiibq {%rtt SbirnUl 2 
— h ,gitiu 'Heul X\ 'tur|iirileiibnmni22(i Ojarleiih 
— G, 'Jitiiiiue W Jltiuibtuiiiiir 70 
— G 23ii)chmit SO Butznin 10 UL 
- Sl, Sti<ro, NO Gti|<ibuti u 16 I E 
- .'I, JJw NO öl Kimitlinleiili 7! 
eilen Juudibe, X W 'liumutiflr 20 II II 
— h, Giellmmili NW iUil'imctcifli ol III. 
Seltenheit», 3t, Ttistlbtlk NO ü«i,buiehi,ti 2III 
Sellenscheidt SS, (MiViljla a D Gteqli|> 
Stlbud)i|lr 10 II 1 
■ G Siiqumin SW (niumiiaiim 20 pt fu(n 
itiuliiier Suiifidtr Riibut Gtlleiiichcibl ’c 
elleiitliieii 5, ^otiiei, XV Mur|tir|ii.n|ti 81 
SeKcntlim (r O'arlucr, GfjailolU.tbq, Schiller 
in 7t> 
— V, Schitabinti SW Stile Jncoüflr 132 II 
- L, qtb Biuifoui, !!!>w JJalch n Platt 
auitall SW -ij'lhetmfti K 
elleitti» y Gchiihmiuili Gdjuinbg, ©olljui 
str 31 pt 
— W Voislth b Slu tuiilt'biii b Gtaati 
boliiicii N l'mitliwi Stllre 5 UI T'.-l1; 
— ti, liifllül» 0 ''itihltiifU 15 
— XI, ('iiiiumlliiii XV Glenliljctili 5 6 pt 
Sl Willi Ulnmit Ghaitolleiibg, SBilmei5 
boricillt 1 ,l I 
St, Reulitte, Gharlolltnbq Schto>,ilr 1 I 
Seiler, & Äohltnhbl, S llibnusti 128 
G Grfjufintmsir, SO iUmugetiir 120 
— M, Sieiitur, Ghaüotteiibq, itaiiu Fricbrich 
fli 53 III ‘1-11 
— Gb, Cj Jileqr Sl|fi|t, N 9iamUr|tr 20 III 
kllerbeck, 6, Di inod Dwtstonoaizl d 2 
(varbt. Jui Siui|ion, Slnqenarzl, NXV Jtoon 
fli li pt 8-0, 
Seltert Is, SVoll n Poiainentw, SO Michael 
tirchili 9 10 pt 
Seltne l”>, Bai bin Gchoiiebq, Sujiucbilr l 
M, Gonbuor ii Biiumtiichiubncfei XVr Pol“ 
bamallv 01 takuti pt (IU IX (V125) 
— P, Lthrei Gleqlil, Gchützi i|tr 19 II pt 
G, S'üiler, SW' giiebndjitt 3 II. I1L f 
iiobctbeiq & Selige 
ti, Gdjulim SO Gltiiticeiili 101 K 
G, Glal 4!oi|tcI), SW Bitqmtiiiiiili 105111 
-! qtb Stripp Fian, Gigarrtnsl'ik.NPiiuzeu 
Silier 19 pt 
St Wegen ii Zehlcnbs Gchweizriht'f Heilanit 
Sel(l)iifcii K Mantti, SW itiilk Sttlmner 
str 87 II III 
— tv 2iipt, ii Tecotal XV ^iiiiiibitqtiiii 45 
— 01, Siuqolb, SO Siiioeiiti II II IV 
Scitieii, '1! , lliiiiim , SW SSiliiOotb Sdeiij 
fit 10 I 
St, Pöitiu SW homilr 4 pt 
Selli» Th Banialh Ghailolltnbg, flat|n 
Surbiirfjlli 511 III 
B, Bitchdiiiüerci ^apitnv « 2tiUm(n( 8U 
cltiiui .iUIct u (tiiitcu S 3111t 3iui)b|ti Im 
SJolm S!t 51 III 
St Gtqiuieitfjbl Ghnrloltutbq 9?Jilmei3bor|n 
fli 115 lli.pt Ctl Ghatl 55 i) 
V Gtieiib Gtci, Fritbenau, Sttbeilr 1011 
— G, Gi|enlj SiSnflcitmifi, 0 Pilctjbmgei 
fti 0 IV 
9!, Oitistw, X Tau;igei|li 2pt (Itl 111 639) 
— M, öuiller, N Jiuiiauerilr 119 1~ 
— O ©üillei SO EftiliOriilt 79 II I. 
— B, MtUitei, NO Palluabeiiltr 105 
— R, Mimil ii Haubetogäilu, N0 Glians>beigei 
fti 11 pt 
St, Kutschtr Ghailotleubg, a8ilmcu'boi|ei 
|tr 151 IIIII 
0, üebentipp, N Ümbimieiiti 17 I. 
— G,Socomomi|ü()i, SO 9letcf)eii6eiqei|li 100H 
St, SJlatei, Slttbl Uc\i|u 8"»drichltr 241 1\ 
P, Mehl ii ibortofthbt, XV 3ruiijo|i|chi. 
str 8 K 
ti, Aöbtl, Gpiuut u Pol|ltiw Magazin 
ii Fabrk, Gharlotkubq Beilincntr 801 
— Gnch, Phologiaph, XV Unter ben ämbeul91I 
s Euch Gettiii i. Go je 
Al^halciisining: 3, ac, ö, oe, ü, ite nach a, o, u (z V Maehler hinter Süqljlei, Mö|er hinter Mosei, Müller hinter Mulerl ie.) 
Erich Sollln * Co. Inhaber Erich 
Sellln, Photogr arti|t Sttclier, XV Hitler 
den Linden 19 IL u I1L (Xel I. 815) Jnh 
Grich Selliu 
ScIIitt ti ,9!elchsb -Ueaml ,S Gch(eteinmchci|li 91. 
— 23, Rentier, SO Gorancritr 9 I E 
— W S(t)orn|teiii[egcrni|lr,NGbciSivtitberitr 16, 
2 Slufg I 
— 9!, Gleliui, Ghaitottcnbq Gt'pf)ic Gtiarlolltu 
str 89 
— G, Ti|chtti»i|li, 2id)len6g, Sorfilr 21h H, 
— F, Tischler, 0 Franlsiiiler Allee 181 IV 
— 0 , Tilchler, N Gmiiicmünbcrftr 47 
— P, Btrsich Jiispeet, XV ÄyWii|er|li 10 
— H, iUcingrosiHMg n Welnitnbe, NO Sieue 
Monigllr 16 pt (Icl VII 506) 
— 21j, Fran Giqmltiüm, N HussitenUr 381 E 
— Sl, qeb ’linmni, S3w, tirünlmntljblq, >" Lin- 
bomeiftr 28 K 
— G, geb Selliii, Um, ilient, Gfinitolteiibg, 
Berti»er|lr 80a I 
— St, L-w, Sleqlit, Sttbiedilllr 8 pt 
— Stug qeb Glrmge, iSro ,SOKtittfcii|icunlr li- 
— M, qeb 91ei(helt, Ww, SO S'iaiilenffel" 
sti 71 II IV 
Stflmg O, itmifin N Jnvatidenstr la IV 
— vi Utt mpiiei, N Golberqeiftr 10 II IV 
— i* tiocomoliuführcr, XV Gteiiimctitlr li.iIL 
— W, Uuoulier, XV Slegtitzerflr 47 
— G, Gdjiicibermllr, C Mieberronllilt 23 IL 
— I, Fil, Schneid, N Vergilt 17 
Seilte, ycuni, GigancichMg, N Gitjo iliolzn» 
llr 11 pt 
— H, flniifin, N SRuppiitcrflr 11 II 
O Schlosser, 0 Mamzerfir 5 IV 
— V, Tilchter, SO Manienjfelllr 72 II II 
Sellmniiti, P, Heizer, SO Mtlchiorilr  161I.pt. 
— P tturichner, N Schlicmannftr 45 
— LS, Schneider, N Odirberg«r|lr 00 II UL 
— G, Gdiuhtit, SO 'Keidieiibergerilr 85 
— .’(, Sluiroarlettii, SW ©ro|)beereitftr 13 II pt 
— Gnulie, geb Gifiuth, Ww, 9tculuie, SO 
Stbsllbciliir 55 IL 
— Giitilie, geb irngwer, 9Uitltcrc, SW 2iebbiuci» 
slr 12 pt E 
Scttmnier, L, Gljoriitui, N Novalissti 6 
ettmer, H Siqcnt i Dnchdiuck|achrn u Giquiuii, 
S Jacobttirchilr 5 pt 
^ P, Fourage n tietreidehbl, XV Pot.bainri 
1k 47 I. (Xet XrL 3781) 
- G tieich Maler, Hauptnw b Re>, XV PolS 
bnntcrfrr 34 
• Th, Pol Rath a D, NW fiaibefli 53a pt 
— G, qeb Benttel Beanitww, NW haidesli 5.11 
— G.qcü Detitich, Ww ,Qlaflro,N Sthlcftr 36 pt 
— Th geb GggeiS, KansmSww, ®r Lichter!, 
SuitflieritUtcg 28 pt E 
— ü, geb Bonte, p u Kreiögci Rath, XVSl(uen5= 
ltbenilr 11 L 
Sellncidt, H, T>|chle>, N Hochsii 29 
ellncr Barbier u Friseur, j; ©mteuflr 81. 
— fi, Bianer, N Felbftr 8 11 
G, Gthuibei, N Uinieiiflr 120 
Sl, Sijiu , W StiiSbttchciilr 17 II pt 
SctlnoU) 's ulnflro üidjlenbg, Soifflr 21b E 
W (>« va, N Punzen Allee 02 W 
— L! Plnllniilt SW Slciieiibiirgerfti 13 K. 
— 91, Tapez, 0 Thaerili 3 DI 
cllo Slbolt Sliiliqmläteiiljblg, N itian'im(f> 
str 13 I 1'h-iO'k 2-1 
— Max Sollo & Co., Vanlgeich, SXV Mail 
giafeiiftr 30 I (Icl I 987) 10'/: -ll1,, Pei, 
haft tief Max Gcllo Cp 
M, Banqnici, W Stillfmflcnbtiinra 17 II. 
Mar Getto &, Go 
— Moritz Seile, Gonfccltoutilonc SW 
Benlhllr 18 I (Icl I 1853) Ii h Moritz 
Gilto 53o()it 0 Untliifi 2Vetitei|tr 43 IL 
— Sl, is»h>l> X Lhnaiiti 1 II I 
— Isldor Sclio, Getreide u Lande piobnc 
teil tvcldi X Linitnili 1111 (2el III 1562) 
—9, 11—12 ii 1—7 Jiil) J|>d Getto Cp 
— L Di plnl, önjnmni Sihui, S Äiaubeii- 
bingflr 10 
— 3td, Staus,u N fct|ajieiftr 21 II I 
— ird, Staiiim, 0 ‘Itstiipadjffr 11 II 
— Giifl ii O, Stauflle, C Munzftr 30 III 
— H, Stoufm SO Michaelltrchlli b 111 stehe 
Otto Ojumb &. Go 
- I, Stnufni, NWSttopito4|ti.‘21, ©urteiisj UL 
— B, Melattaib, SO Neanberfir 21 
— I Pensionate, NW Ointzowslr 117 
— G, Ur 9!tchlsau>v b Lanbgti I u ‘'lohn, 
Bur XV titipziqei|lr 0 (2il XrI 1571) 4K 
biSO'/j Wohn XVGchitlltr 10(2il XI 1121) 
— St, Rentier, XV 611,6olziU I pt 
— L, Stcntici SXVr Sc||iiuei]ir 2 I 
— P, Tapezinstr, NWr (iinbeiftniti 14 
— Ignatz,Wenigrobhdt.LiqntUilbtl » Finchisaft- 
pufi Jmp v 9tmu, Sliac, Goguac, N 
SJrimiieufli 110 pt u I (Xet UL 1211) 
— G, geb Lasch, Frau, S Baerwalditr 15 
I. 81.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.