Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Schwarz 
— 12G5 
Schwarz 
Lh°il I. 
Schwarz, Wilh, Postschaffn, 0 Weibenweg 1M. 
— I, Prem Stellt, W 9icuc iSiitterfclbtili 40 
— I. Privatier, NO Lichtcnbetgerstt 21 II. 
— Io>, Prwolier, C An bet Stadtbahn 46 HT 
— (j, Prodnclhdl, N öl ,5mii&iirger|ti 9 K 
— ö 3( Dr plnl, ÜKtlgl d ilfub d Wissenich 
Pios. b Mothematii n d Umoeri, Gol 
binmcmali1, Boolhlir U E 
— B, RechiSanw b Sanbgei I, C Mit bet 
GpmbcrocräMtfvG1I ^Xvl V S210)8 -10,4—7 
— fi, Stciionbci, NO Oli giaiilturliillr 79HI 
— <1, 'lieitbaut, 0 Rntulrmlcr 2llkc 180 
— A, SHetttur, AV Suijornitr 02 II 
— G, ilicntiei, NW iöanbdltr 35 E (Tel 
II. 00) 
— K, ‘Heufiet, N Rnheplatziit 24 IV 
— Ö, Huiltet, Siirbf, Mühlenili 17 IV 
— P, 'Jtentiei, Gljinlotlciibg, Schliiteiftr 0 
— With, Sleiiüci, N Siim|ed!|li 10 I E 
— ii'illi, Sieiitiet, 8 Stolibtifci Somit! J2 II 
— 3, Rohrleg, 0 J'fnwseillr 20 1LL 
— O. Schwarz jr., Salon n ftutitaiie 
;i'!obcl[tuf, ot(l licigolberct tt üadtrioertit, S 
llrl'attfii 07 (Tel IV 0) 3nh 0 Schwatz ] E 
— B, SatlUr, N Suiiiiieitlli 57, 2 H. III. 
— F, Solltet, SW ?Weui|li 112 II. 
— (>), Sattluiiilti, NO -IJibcrilt 12 
— Aug, Gchonkw, C tiiiiiciiflt 202 pt 
— E, Schatikw, SO Möpwidiillt 181 
— 0), Scfmitfro, X Gltelitteiflr 14 
— Morl, Gchonkw, f Jlmalicmli 11 i>t 
— Warl, Sdtanlw, (' l'iolfcnfti 10 pt 
— !)!, Gchanlw, XW Sloitotfctiii 51 pt (Tcl 
1t 10») 
— 9!, Echaitiptcl, XO ' uitbilüsofjulii "II I 
— 0), Tchtii-ctgttkt, SO Guiui)iti 4 II II 
— Aug.Gdilädjtcimfti, C iliette Sdjönljoiifcifli 17 
— G, Schlechter, 0 Iil]ilii|lr 8.) 
— Heun, Gdilädjkr, N Sdiliiniauuiir 42 jit 
— I, Sdilöiijlitmili, W Gueiiadiuitt 72 jit 
— <1 Sd.ladjtu, 0 }'ilcifrlnn(tcrtU 20 
— 2ull,, Srtllachlcrttt!» SO Cppilmriti 2S pt 
— Ci, Slgl Gchloitdien N\V3chlt)|, Sklkuiiept 
— Ab, Gditofiit, SO WoiltUiUt w nr 
— Alb, Sdilossei X Sltelilutiti Jl II. 
— G, Gdilolict, X J1ab,lr -12 4 i 
— G, Sdjlogir, GicitmniteiUr (i II pt 
— j^ronz (£ifilo||u 0 Hi.uilitr 10 II 
— !>>»»- Gdilo||ci, ^utsmg Rniiiiiiel^bg, hanpi 
in 81 JU 
— Ftty, Schlöffet, X i'Ollaut 7 II II 
— Weotg, Schlösset, Gtinilotliiibg, Ititobcföduift 
tu 51 III 
— Willi, £chlo||ir, 0 ßfmniliiilct Alke Ob III 
— §11111, Schlösset, 0 fttaiiliiiilir Allte 170II 
— vicuti, Gdilo||u, XW lUoldlli 1 IV 
— U, Schlosser, SO Qn iinoueifli 27 IV 
— X!, Schloss,r, X Gicicicti» 1,1 II 
— Mail, Schloßt,Schön,!-,,, Siegfrtedilt JU I 
— Mot Schlonet, X Slelliitttin 50 
— !)lob, Schlösset, X ("'iii|iliiifli Jb II I 
— 9lob, Schlösset MV Sluibolettlt t> III 
— Rttb, id)U'ssu, SW Wiiet’iiiaii|lr 82 11 I 
— II), Schlüfirr, 0 Slmlitiiei Allte J2u II. 
— Ad, Schmieb, N ytittimiiilt 101 
— Sfttn, 2d)wub, N i£l)oniut|U 011IL 
— Aug, Sdiiuicb, N Sdjltfiitotiii|li 10 II I 
— G, Stfjmtib, SO Gttutt)|lt .1 
— i>, Schmtld, NW 3romglt|lt <1 H II 
— R, Schmieb, NW Veusselitt 10 II IV 
— A, Schuetber, K Ptttizeuilt 78 
— All', Schiaibcutilti SO Adtmtolilr 3J K 
— An>, Schuttb f Gonfecl, N L-edbtitgslr 8II 
— Sing, Schttubtr f. ^, SW Chltrlolleit 
fir 0 II III 
— Aug, Schuttb f ö,CJ.’all|lt 1"II Br 
— Karl, Schneidet»mr f (5, W Mouerslr 20III 
— Carl, Sdjtietbcimilr, X Selmncnftr 1 III 
— sticht Gchiietbctmflt t Gvtifeel, NO fiöch|li 
llr 20 I. 
— stiebt, Schneibertustt f H.LOBruckettslrLII 
— Wit|t,Sdraetberf £i,M\ GljorlolletiilrOIUII 
— ©u|l, 5d)iietberm|lr, N Bttchholzcril» 7 pL 
— 0)ii|l £dmttbtttii|li XO S!i(()lcit6crflct|tt 21 
— f>, ©chttctbctmili, d Staltichuilicrili o II 
— tictiit, Schuetb, | S,K 5riebnch[lt 1 Jld, 
2 II II 
— 3, Gtfitietbcxmik l v.NSlttiVtfWi 92H III 
— u , Schttetbcrraflr, N illciiii<ctibor|crfli (iO,it 
— Mail, Schuttb r £, N !Ocraauct|tr 47c I 
— C, 2rf)itabetm)li, XVi Unter bett Mtttbcn 12 
— P, Gd)iietbct, NO Sloiiciibiiißetllr 48 
2 H III. 
— R, Stftitttbeititin i ^ , X 2(ii((atttci 
str 28 II. III. 
— S Sdinctbei, >0 ffir ^tattftutletiii 7t 
— SL'tlfi, Schneider, NO Lanbübeigeisli 11J IV 
— itvilli Cdjiietbeiiitili., S PrtNMilt 00 II 
— tiilli Sdjiictbei.'llitrbf, Selbutd'lr  27H.pt 
— E, Schreibet, (' Petriftr Jl II 
— Q, Sdmflfel!, Stiilmetobf, !Öronbcitbm(!i|che 
m. J1L 
M. Schwarz vorra. D. Misch, Schuh 
sbrt, C Neue Schönhauitrflr 11 H. I (Zel 
III 28«) Jnh M Schwarz 
Schwarz A, Schuhm, N Wendmtt 79 
— G, Schuhiuntstr, S Seüoilmiifii. 76 K 
— Bb, Schtifiiit, N Hitd)l)oIjei|li I II II. 
— Gmtl, Schuhm, N Prett^lmtcr 21 litt 22 
— Grn|t, Schuhm, SO Walbetuorilr 00 II I 
— F, Schuhn,tuilr, Neu lt?ci|,ctifee Stbattilr 20 
— Kram Schuln», XO !Bk|imaiitt|ti 17 1L 
— Ftttbr, Schuhm, S SUoiiheii6iir(t|lr 74 pl 
— 2, Schuhn, O Gtpoilt 22 II pt 
— ü, Sd|i,li„„i,|li, O iUiiiiuiiili 21 K. 
— Jtf, Schult»,, S illittirur 0 K 
— Cito, 5d)i,()tit,ii|lt. X £>flchmci|icrih 27 H K 
- P, Sd)ui|tit, SO a.>iott(ii!|lt 101 IV 
— Paul, Schuhm, SO '"foiiletiffellli 71 III. 
— S Sdiiisititiiiiti, (J StiphtettUt la IL 
— is.'ill,, Gdjiisiiitmilr, SO l'ns,tmiicr(lr h II I 
— Bill), £d)iil)iiniiittr, S Sebailtaullr 70 IIII 
— Glmil, Schuvu,, N Relbitt 4 III 
Gljnil, 5d)it|,m, XO toi Rioitliutletlli 00III 
— E, Tdiuhut, XO lioiib'benienti 11') II II 
— R, Sch»i,m, SW lellotccrilr IX) IV 
— v, Sdtntz,», W Gif,holjitr 7, Ganenh II. 
— Heun , 2d)Ut>m , X VAumih 18 IV. 
— st, Schul,!!!, G, Patochtaljlt 1" 
— i! Schuhn,, SO St!,citeifli 5! III 
— ÜU ,Sdjttlim WKittlectilbtiu oUi,to(iiteii()]\ 
— Setielou, W Ploluiti ‘t 
— IV, Seci b ttgl Potzell Mannsaet, 
C'iollitlr 52 1t. 
— ili, Setietibbl, SW ,lo||ciictfli 20 K 
— Jö, Sci|e„hbl(i, W 'liuicZ-iiitirtelbllli 50 pl 
-5.’, Sttleimilt, tioljiu, Hans u ilüdjen 
geböthe Giidi, C tMtiijlmieitli 4t> II pt 
— L, Stoat^anwoll JW PtiUvoIleriir 1J I 
— C«, Siallm, \V BarbotossaNi 10 111. 
1, 5Int Ttolat, X Jehbeitiditilt 4 IV 
Schwarz & Braetz, Slttnhbl, N Inva 
Iibiiuti 112 ILI (Ttl JU 2711) li 
Gliiiiltilleiibg, GlioiU'tlciibiif(|ii ll|tt 5 (Sil 
GHttil l'KI) Juli A imet, 
, Sleiimiet,, X W Stioimlr 24 IV 
')!, StcmmeV, S ilndm.nnittti 5 
— II, StLiii|d)kit MV löiifuiiu 7 IV 
— G, Slilliit Ghailolltnbg, Otaitgenilt 4 
— v , Stellmmiu SO &rattqtlili 1,0 II I 
— O Stellt», X Sduillli 'I II II 
— Jjtllj, Slilliit, XW Mndiiti 27 II H. 
— tiiUl, Skllttt 0 i'iuueletilt 11 
— Rt yaiipt Sttiieromb A]|i|l, Schvitebg 
Goloiiitciillt 01 I. 
— O, ßanpt-SItnetamI^ A»,>l, XW ititemer 
in 1°, II 
— A, Slitimtlieb, W jii„ilti|ilblilt 15 
Gotl, Strasse,inintg. 0 üittiqeitr 12 II I 
Gml Sttoiiciiuimn.'lliibi, 31,djorbftr22111 
I, Sludol, NW UUtltiiiodreitt 01 II IV 
R Tapeteuhblg, Gyatlolleiil'g, iUerlmtiilt 
I 
— Alb, Tape; 11 Sicomt, W 2I(ueiixMtbiii|ti 15 
Alb lopci, XO Va,,bcbeigei|tr 1 IV 
— Rtoiij, 2opej, N Gatten Plav 0 
Rutbi, Taptz,„>l,, W Ooniqtn Slngnslaiti 12 
— Okotfi, Tape,, N Acketilr 112, 4 II. II 
— O, Tape;, In Tit>l>tr l.i IV 
— ImKi . Tapez t, 2uoml, NO titciiiroalbet 
llt 10 K 
— Wtilt IstV'tJ, 0 Rottpachiir 7 U III. 
- O, Ll> Ickiit Amit XW Alt njonbit 0! 
— I Ob Xeligt Seer, ©t üichtut, Blnchet 
ftt 10 E 
$ , Vgl Theo! itiiamt, N IrestfuUilti 12111 
Ab, Ttlchltr, XO Gli|(ibclfi|lr 2b II 
Ab, Ttichlet, XO Stiebuchobiiflirflt G. 
— Gml, Zudilti, 0 Alnmuisli ,ll> II 
Gotl, Iifchlcr, 0 Moppeiillt 02 H IV 
Gotl, Ttichlet, SW i>io|lti|li 1 
Gotl, Ttichlet, SO Slolibuili 09 
— Gbitnib, 2ifd,lti, SW 5tian,lhet|li 11 II 
— Ebnarb. Iifdjltt, 0 FianIintlerAllcel15II III 
Gtit|l, T,schlet, 0 3u,dit|ti 20 111 
—  Gu.fi,  2i|chkiiii|tr, SW Bcatlgiaftnslr 21 
— (i)ml, Ttfdiietiiillr, Sitiieaii-, Gomploti n 
Ladeutiniichl, SW Jmimufti J7 11 I. 
fettn, Tischler, Sie» iUit|,eii|ct, Mömg 
Ghonssee 5o II. 
— H, Ttichlet, Gl)atIotleii6n, PesialviMt 70 
— Hetnt. Ttschlet, X Pulduiiriti 19 II IV 
— C>, Tiidjkt, XW üthileda ,o 
Aoh, Ttichlet, N Schlikblenti 27 II, 
— Mail, Ttschkr, X Sioiilheimeuti 11 
— i-'euiih, Ttfdilei, NW Skphanstr 52 II. IV 
Itiubtu, Indjlct, 0 (>)ipt tti 14 111 
X'iibro Ttfdjlet, SO '»(lufoiietllr 2"> III. 
— Ctlo, Ii|d)ler, X «aitameii Allee 05 0(> II 
Tito IiidilermiU , ('Spoiibaiittili 5b IV 
— Poul, Ttichlet, O ^ttidjllli 71 IV 
Paul, Ttichlet X Sdjimbeitflt 15a II 
‘li, Tmhlerti | Bau u 9’iolnl, Spee Gld|it 
|,ui W liottbomeiflt 110 II K Wohn W 
itimltritlbliti. 19 pt 
-chwarz.Reiuh TtschI.Ghoiloilenhg Sd-illtrstr 94 
- Sitib Tischler, X'W Zwingltilr 11 II II 
- iti, 2i|d)lei, 0 «onigsbergeriti J II. III. 
- & Mmaram, Iiichfeiiintr, W ,’iieteit|lr 1 
ptöiih Siiib Schwor; 1! PanIMingront. 
- G, Töpfer, Siiebetl u Bellenet, 2Sei[,eitei lt 
S)io]cl,ea Cefeii, XW Üeljrlirilt 1J,Wohn Jit 
42 II (Sei II 115) 
- Heim, Topfet üiitc, Süigeifn pt. 
- ftirm, Töpser, 9iirb|, fti!i|cbcd|tt 10J 
Louis Schwarz & Comp., Tuche, Goit 
feetiouSitossi, h Sfitneiijir 2JI |Tel VII 15-18) 
Iuh Somd Sdjionrj 
- G, Ilhrm i, Optik W Tanenzienitr 4 pt 
- (»i Üeigolb, N JioiiJ'fuchitr 9 II 
- W , Btt>ich. lleomt, Fttebcnau, Katser 
Allee 07. 
- S Btilt b Bayer (nipothek 11 Wechselb, 
Gharlotleubq (leibeifli 50 
- l'ji,|t, Vetwalt, X Kolon,eilt 10 I 
Ä , äiiUtmll, Gbnilotleiibn, üisSiimtditi 15 K 
- 55, Seitonlt, X Schonhouicr Allee 74 II I 
- I Lagenladireiei, Schouebg Honplili 125 
Wohn Nr 1 a 
- I, Wa'di li Plall Jtinl, Jsin„I|„rkr5(l[ee 101 
- Carl Schwarz jr., Inhaber Gustav 
Friedlaender, Waicheibi!, XW Oltoigeii 
slr 17 pt 3nl) ojitit jiteblotitbet 
- B, UVebet, 0 Moppe,i|l, 1! II 
- Eduard Schwarz, Weingronhbl, , 5,1,11 
Treppche,,' Seiiiiltibe II Aiifltinbepot, < 
ii'iolkiniioilt 3 pt 1, bW Äoniggioyeiilr 5J 
pL (Tti VI 9bl) Anh Gb Sdjtnarj 
- iy, SJmilibl, Ghailotteiibg, Jiaiitiu 22 II 
I iltchiniaiM L Schlvar; 
- 3, ffltlb 11 ffletlfigtlhbli], SW M5iit(igiä|;et 
fti 5J K. (Ttl) 
-fittn, Wollobiall Schle,|>rl„ch 1, Putz 
iablNhblg, 0 illoiifutfelbeflr 4 II (Tcl 
M1 57-«) 
Alb .lniimmi,, 0 Uroiipui.’,eiiUr 27 IV 
- A, oimmetm, SW l'iiaueiiborrtrtti 10 
- (w1, 3mtmnm, SO llcidiiiibeigeifli 110II 
- Oli,|l, Jimineit» , XW Snl^roebtlenlr ili pt 
- 3oh, Jimmerm X Mekcntr 8 111 
- ^ttmttaiti, X stafumnit Alke 18 III 
- G, ;j„„ii,ir„iin SW 25,11,bnlb Sderuitc 171 
- (r 3immeipol, SO (lopeiiirtitilt 40 11. 
- 'li, ,iti>„iteipoI, N SdjttlUt 1 L 
- 0, ,{tm,„u Setiitlill), Sdjötubj!, Golomnii 
fli lo pt 
- A ^rl, Auswätttim, s w Johann,rt»di .1IV 
- v gib Ojirje,'liifiuni'euit SWOroi„e„|lt 1181s 
- ül-lti Sliiiiuuit X' M1 t'tiiiibntqeiili 21 
- !> -vahubeamtww XW 4->illie[„H(ioueiict|ti 11 
- fi, geb Teltboru, Bahnwätletww, Paulo,v 
Tametowilt 20 
M , gtb %'ots, u’o 31tg Itmimilr, W ökbilfdi 
|Ir 5! III. 
- 'Aug um Bauroth, W 5'iotisli 7, Kartenh I 
- G, Wtu Bttivetlag 'Hubs, Sktironotü 10 
- Tl>, BuUeihdli,,,, Rubs, Knebelst, 1 2 pl 
- Keiln,b, Gtgitn < 11 Gigaielleuljblg.f' stömg« 
111 08 pt 2t*oIn, 0 Sildntili 11 11 pt 
- yimit, ttiinmnhblg, SW Jotlltbalb .'Htm 
ftt J(> 
- l'l,gib itiotple 5togei,hblg (Juim' Drogene) 
N 3thbrtttrtei|tr 22 pt 
- iti ,geb '"ictrtni RöiftentMu ,S\V W„e,|e„a,,|ti. li> 
- Si, isnm, b Oliimmltr II IV 
- i!, gton, S Priuzeuilt 08 | 2llb Schwat, 
- G, geb Schlestuget, §tau, b\V Uiergnmtiii» 
ftt. 2 | G Schwan 
- 6, orai, SW MmnqcunUntt 51 
- A, jjil, NW Hapelbeigenlt 1 pt 
- "t, Fti|ei,i,u SW Aleraitbriiuiilti 18a II 
- Suieiirmiu, W Itlmlili 5 III. 
- iü ,geb 5ititäe,C')n|lumt()tn,NWS!u6cdii|it T1 
- 5L‘, geb Audharbt, Gastwiithin, 0 Blninenthal 
ftt 11 pt E 
- G ii J'i , tiks Lehrerinnen, W Pot.boine, 
str 01, (volle,,h IV 
- G, gib Sriivle, SCtu, &la.bln|uu, X Gho 
rmerllr 70 I 
- tjj 1, I (infdiiu , (i)olb|tukiiuiicu, W 4![,„m,i 
thalsll 15 III 
$1, geb Pochtei vw fetiKbei, SW ,ji(tllc)d)t# 
Ufer 21 pt 
-:»f, geb SJttbift, Fiau, VioiMtiiiig, 0 
Uuul|tgu|tt 7 II 
- Ang,Ww,Slabl ficboiiuiie.SOCppeliieriti 18 
- 3*% Ww, Httttnwoiche n Gtouolleit, 0 ito 
iiigäbetgetiti 21-t pt 
- 2t, geb i'ituu vw 3iigc,i, W ifimileiti 5pt 
- icrtlja, gib 2!intdigti, vw 3ii|U)iotlj, X 
'tmiKiiidlr 8 111 
- Gi,11110, Moi,f,n3ltilu, X Jatiitgtilli 0 
- Gmcil, geb Nianant, Mauimciolu, (J Vten, 
lotn,11t J2 11 
- Mails,„«luiv, XO Gliaiiiibeigenli 12 11 
• 3uimj, ila„|„ieroiu, XW Stephanfli JO III. 
Schwarz. Smo, geb Rolle, KousmSww, NAV 
Süneßurgeritr 10 I. 
— Matte, geb 2((pa!, tlanstnSww, NW Klop- 
Itockilr 21 H I 
— 'W , Ftau, vw i'anbgr Rath, SW Halle- 
fcheS ll|er 21 II 
— GI, Fron, 'Nassemin, X Giros,tmigetfli 20. 
— 3ot], qeb Schulze, 33w, Mossenr,,,, N Lol- 
I1,,,,II, b I. 
— ffioue, gtb i)ii|,maiiii, S3t», M,lch 11 Bock- 
whblg X Rhititübergerslr 72 K. 
— B, Mobisim, XW Ptttwalkcrstr 16 H. I 
— G. iliobtiim, W 3telcn[lt 14 H I. 
— Marih, Mobistiu, AV Slugobiitgcrflr 28. 29. 
— R, Mobiiliu 0 IGeiiniieiflitilt 7 IL 
— ?Utij, 91öhnm,S0 iluicheiibugiriir 13JII.IIL 
— Gt), iliohnu., Gdmitcbg, Oioilicintr JO II. L 
— Johanna, Nahettn, XWPrit>wal!ei|ti 13IV 
— Thei, 21ö()trm, Rtrds, ,->,io!eitlti 80 H II. 
— M, geb Schuloe, Plv Oberin,pecl, SW Ha. 
qel;beigcr|lr 10 U. 
— Gfi. geb Scharte?, 06|i u Wcmii|ehblg, N 
Gd)iui6ici|ir 0 pl 
— 2f, geb Gpiei,bach, Peiisionaititt, Schonebg, 
YioljvittiUblHtqtli 25 IV 
— ,'statt, Plalianst, S llibanstr 2 K 
A Wiu, yiulkiui 'llttbr, Beigflt 102. 
Gti, Rtl, Plallertn X Ttedilr 21 I 
M, geb Cito, Poiankniww, W Potsdamei- 
llt bl I 
Paulo, Poiamenlwhblq AV Toncnziettstr 22. 
•ö, geb Lose, Sw, Privat, X Fehrbelliner- 
|ti 01 IV 
— G, S!m, Piiuol S Pnir,oii|li 85 II I 
— 3ba, Ftl Pr,votiere, SW Golmc-ilr 20 I 
— 3ofi, geb Günther, Flau, Pttvat, SW G„e,. 
„aufir 01, II. 
— l'Ajdjui |ia A 11 !»,' Piippeiifliiiif, SW 
-bliidnr|,t 00 
— 81, gib Gdmchl viv, 'Jteiiboiil, SO ?'!niiaiiiicii» 
Ploo 1I 
— (rmmo geb Nalha» Ww, Sienl, SW Groß- 
b eu „|tt 11 
— teuuit, geb Ttetie, Setüttu, SW Fucseil- 
fli 17, .! 2(i,tg I 
— fiuiriclle, gib Gplimim ‘lietiliere, XWr ffln« 
tieitut 7 I 
"iiitg gib Schnibtu, Fton 9lu,l, Ghar» 
lollutbg, Wiileiibergllt 4 
— Mnuc gib Wagnet, 'Jlutt, NO Frtideil« 
I,r 97 I E 
— 'II 'Jimlicie S Rene 3aco6|l' 20 III. 
— Jliiq geb Sogloin, , Schtietbeuit, N 
Siuimmimbiillt 25 
Jlcttsii, Schllube,,,, SWr fflifftudillr 217II, 
Gmilie, [vil, Gchncibcrut, AV ÜKouerfli 84 IU. 
(11,1,11a Ww, Schiieibiuit, N Metiersli 21 L 
— vieiirulle, Ww, Schneid, X Gbeiowalbcc« 
fir 5 ir 
£, 3:'IV, Schneid SO 4'iiiiusli 08 
— Tliit, Schneiderin X W übilcnadcutr 21 II. 
21 ou,„ Schütze,, Goii|ict, N Gchönhoitfec 
21 Hei I811 11 
üm|c 'Jintiiiclsj Gompl, XO Rene Stömg» 
ili 42 II I 
"(itgitiu Priimets) Gompl <’ AttgttMt 30 
— A,geb Fobcti Ka|chnau,NWIilitt|eii!lr 50IC 
— Gmilie, Wasch- 1, Plottauit, SW Wilhelin- 
stt 115 
.'liiinl, geb '"itillit Ww C Sliigmlfti 17a. 
— 2(ima, geb ^ioIjii, Ww, 0 Wiüiiei Weg 1151. 
— 2lug, geb Sntiber, Wtv, SW Sloitijftr OOIH 
2(iig, Siro, XWr Rotheiioivuiti 54 II II 
— B, gib Roiinthol, Ww, W ilmtiti. 5 III 
Ikillni gib Ludwig, Ww, S Montmanbanlcn- 
flt 12 111 
— Ghatl, Ww O ümncili 2t IV 
Ghoil, gib 'jiogel, tiiu, NW ßltoili 19 
Gljtilt geb Ulidmi w O W,»„ei Sieg89. 
— Glota 1' 1», Sdiombg, Slubuuouchltr 0 OaL 
Torolh, ji’iv, O ilioiitm 51,t JIL 
Totoih, gib Tun, L'idjlenb.i, Somit 7 IL 
— femilti Wiu, X' 0t (Sttmbiuqeisti U II pt 
— Gimlii Ww X" Lolhriitgiillt 21 III. 
— Gnullt, geb iihlmdois, ä3ro, U Sophien» 
(11 20 27 I 
— (Simlic, Ww, SW Willjilmitr 1 IV 
— (iiiuit geb (iiitt|che,W«) ,XS(inrbisi«ci1U J1IL 
— R Ww 0 Litiigifn 21 1 
fiuiumiiide, Ww, S Giit|diiiiufli 70 II IC 
— h, Ww, t «injelti 18 IV 
— joh , Ww SO 1,ioniiiiiieii Ploi, 5 II 
— 30I) ,geb Mitchiiei.'Jjtu, XOSliaiifcbcigitili 11. 
— Lmo, gib W101,ki, Wll', SW2eisoiinfli 1211. 
Linie gib "ii'bu Wni, X W Untlilr 11IIIV 
— 'i'iotg, 2--iv, X' SiluaiieiiiU 7 
— 'iiforie, Wtu, X' 2iiiimiiiei|ir 21 I 
— ®or,i',geb Giimibug Wiu NW ('jiorguiflt 421L 
—'"iotic, Wiu X W Li(jitu|li II 
— 'Niotte, g b Muhm, Ww, N SiumciiiimSct« 
llt 48 It II 
— Äain, geb Sto.peuch, Wiu ,XJc(jbintdctiU.19L 
Sllytjnbtlijiimij): ä, ac e, ot, 11, »t »ach a, 0, u U D Machler hinter Mahiei, iDioiei fjtnltv Mvsn, SinlUi Ijttnet Mnleit it.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.