Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Sagawe 
1133 - 
Salbach 
ÜHetl I. 
Tagamc, Carl,VerlagSbitchhbl Scrfng dcr,,D>c„st 
alter Sitten fur du Proust Zoll' 
Gleitet beamten" u der „Zufainmentlet 
Iuitg ber Gmtidjluiigeu 11 Sleigüniligmtgcit jüi 
iic2Jtilgttcbct ber 31111t Verbände denttcher Be 
muten Sleieme gcljöwibeu Weinebc.' 
„Slerlmer McH Jlbiobluicf) , ber l)!onnlv]d(jn[t 
„'•tierltttcr STOeife' 11 beS , Slnlenber beo 
rcu!ichcnLa»dni>rih!-', SW fllerctibrmeititr 10' 
(Tcl IV 51b<)) (| ) Wut "!r 111, 
— 5, SÄanminitr, G&arlottciibg, SMttr ISI E 
— d, Postbeaml, N 9!t)!u|ir 20 2 Einq III 
— M,Zahlmsti.bOSUidjutbergciitr 1411 1—2 
— SS, Nnheini, MV ^-hilippftr 15 Poi! 2,IL 
— S, 9!atjeuti, N Gsiounerilt 23 III 
— 9(, Itiro, 0 fit Sfiigii|t|tr 10 K 
— Ch, geb Citit, Wlv 0 ^lieblich ilmtstr 8pL 
— P, Ww SAV SKitteiitvaldriitr 8 
Soqc, Sr. Suljrt), N Ma?»r 18 19 pt 
— O Gut > Union Club, NW Saiibetftr 1-1 
II f>-G 
— I Gtellm, SW Klocdcmlr 2 II L 
— K, Titchlei, SO (.'liünaiiciilr 9 I 
— F gib Sltebe, eifmtmiivnj, W Sgnifaiirnlr 20 
Snnclartl) 0, Gin S«r, Gljartotleiibg, Pesta 
Iozz»tr 7b III. 
— iT Gdjnubcmifli, S SUiichmU 53 K 
— I, Geibenlutrl KO älauumftr 1 E II L 
SoncliicI F, JJiiltt Sitten!1 Gant ?l|fi|l 
ßtiibeiiau Slöimebcrgitr 8 III. 
Sagcbrccht H .S'fautn SO Sieidjciiliergcrili 107 
— V, Gliibejibofon NW linlmnstr 10 II I 
— O Zitdjler SO SWaiitciiffelitr 42 
Snncdiin. t' SVinlir, W Jiomqliili 11 II 
— (T Schlosser Glinrtollcnbg, Gchlof,str 3 IV 
SagclSdors, O, Echloffeinitii N [ycimftr 3 
Snnclitburff A, Echlossei N Mülleiltr 2II I 
— (i, iBcrlmflr, S Siinftiainti 82 III. 
Sägern, F Stmmcim, 0 ßroiitturlct Slllec 4 
— y .jiiitnieim Rucbrichsba Vtnruli »> AI 
Gnflciifrfjiittlcr.W Sitdjlci OJieibcmikgdl U !2 
— 3, geb ^imsti 5 tau, O j!iitr|iliiiettr 9 IV 
Säger i a Gnager 
— 3i, Bahnalb, ilailvljout, ctöpcnirfuftr 7 
— G 9nl)iif(t)affn, UarI«l)oril, liignitc Sictotm 
str 1J II 
— St, jliu Seniul X ll|cboni|li 12 ITC 
— 91, Mattn) N Gchuc',iuiti 23S pt 
— (S Wniim, N Diiimuibiiigaili 39 pt (ZU 
IIL 5221 
— C. tianbelsm, SO Mlchwntt 31 K. 
— 3!, Mstittui, W filottn) Hit. I IV 
— O Üit()0(|V, S\V Sliubtfti lö T\r 
— K illamei, 3rtluibt Spaubaiieiitr 2> 
— L ipoinmeiitivtjblq. K0 Etiaus,beigciitr ül 
— £>, Sisjuirtm , SO Uopuiirtiritr 1J7 
— ti Srf)imeb, N Sö.ffrntlr 19 
— U Grimubu, C Uitr|lr 23 II IT 
— O, Sitchla, fsncbrirfiSl, fsrieburtitv 2 I. 
— O Tuchtei Jnedrichs' Ximii|Cit|lr 15II 
— 9i Loqelhbl. 0 Aildreasstr JO pt 
— 51, Miiiroiiitvrm NW Stromili 29 II IV 
— Sj, üliljicrnt, NO RutbciiiU 101 IV 
— E, Gliittrm, 0 Stnbienoitr 9 III 
— M, geb )!ictd Ww Charloituibz, Pe>ia 
Ioyiftr 0) H 
— M, qeb V»beiui(i Will K JcIjitcUmciflr Cfi 
Sauer f n Gicflir ii Gcgei 
— 'Bf Buffetiei, N Ucffelltr 29 I 
— F, Giflaucii « Tabalibik, ,S Scbaftinullt 2J 
— V (SincnKiiim, N Gi()iucbui(li 12 pt E 
— O, (iiiuib äcamt, SW Siiii(im(j(tr 4 II I 
— Georg Säe gor, ß>aS- :c 'Jini i’aultemp 
mia, O Uuwculti til L E (IlI \1L 5205 ) 
Juli (vcorfl Gmger 0—7 
— G , tvaitiu (ISoutoibia 5fcil|oli), 0 AuduaS 
fli 04 (Iil XII 1093) ii halenscc, Stur 
furitciibainiit 122-12» (Ic! Üuitmb 2b) <Post^ 
bc> Gol (ShmiciuiUb) 
— I, (Dotbmli SO (iluaktri Ufer 29 II I 
— Ciani, Huun Gonfcd, Cngr tt lifpoit, SO; 
lUnKmta Ufa üb 
— SO 6iitm O «viuq56eiqcr|tr 3 IV 
— K, Slaufiit S(t|iiiebfl Muilnli ssreylagitr 8 
— 5 St ttaii|m , Panim» isloraltr 41 ))t 
— SH{, Unuim, KW 6aud6irgcr tr. U J4 
— SB, Staurti, SO 'Vimlnuaili 20 I 
— A, ctotjIciisjM , SO tilci(ficnlmgcr|lr 149 II 
— (» , Sibitivfbil, N\V jlaubilili 17 I 
— St, Siebamitut illubf Glaumctltr 13 I 
— St Mechaint u Dptif ,S0 Olinlitnitr 07111 
— 33, 'Iknfiomm, !)!icb Gdjunljaiii Blanke» 
bnrqerstr 15 I 
— O, Piiimit, O (topveiisli 81 I. 
— ’fdic Pliffrcbreiiiirtli C Gitjbeliti 7 
Saeger^l« 
Plisadebrennerei, 
C., Seydehir. 7. 
Inlmlior Julis Ij liiosl mer 
Inhaber Johc G BicStauei 
Segcr, E, Piwaticr, 0 Stoppenftc 81 I. 
— G, Gdjiieibcnnftr f Gontect, N Söeuiaiier 
(tr 45 40 IL 
— £>, Sciteimftr, Tunpelhof, Scilmeulr 111 
— Ö, Stellinmftr, N Lothunqmti 9 II I 
— 8(16, 2i|[l)lermttr, N Nuie tiodjiti >!0,1 II pt 
— Aug, Titchter, K Swtucmüiibuitt b9 IIL 
— K -ifdilinnfti, SO 91aimi)ii|tr 71 II 
— (r, Mut SMjuin, GhaUotlenbg, Uhlmid 
fti 11 i, C'lartcnf) III. 
— F, geb GdjUgit iBro.NO’ilcueflomgitr 30 
— (i, öiö S iBaiiatfioiiti 59 IL 
— 2j, geb Hol ii, Bw, SO Giiurt)[li 4 Br 
Sdflcrt, I Agent ii Gommiff, S Wass^rthoi 
ftr 21 II (Set IV 8b4) 
— 23, Droschk Stiitfdi, N SSeumiierftr 114a T 
— 3, RaBif, 8 Wasserthortu 21 II f 91orf)liu 
& Gtiqcil 
— 3(,Ritlii() Charlottenbg Saiirfelnmnnitr 51 
— ^ Rttbil] N Slimicmiuibuttr 49 H I 
— 1!, Ruliilj, N N>uc öoiijlti !>>, 2 II I 
— U, Inqen, Charlotteit>g, äiiitmeriboitei 
ftr 19 III 
— 51, ftnnim, N\V Aithelni havenerftr. 10 III 
— 51, Sicllncr C Oragoncitti 34 
H. Sagort & Co., Stmi|t()Mg und Stnti 
qiiniiot, W üupjigeritiatie 20 pt (2il 
1 5097) dn6 Paul Guniitag 
— Joachim (limtttjM Gchonebg, 9!em6iaiibt 
|ti 7 III (poitbe, Riubeitoii) 
St., Sluttchir SO Cioiepf)iti 1 II pt 
— C 'Wnurei NO 'Uiaiieiibmgiritr !2 II IN 
Reib 3>((iiirer, 0 Sicmelcutr 50 ]( II 
Po>a nentiotibl W iHneüntfiuiti 2 
— y, Pott llenmt, N (iiittitnifti 12 IT 
— P, Poitichaffn, N Sleigltr 10 I\ 
C Grtjtnchteimiti, SebusiMg GngroS, 0 
SJeibci l»eg 9 pt titfd)n|tjli'cal Centralmmltti 
($ Gd)ii|tHli, 0 Üittfjaiieuti 5 IV 
33, Sdiustm X tiottumiti 21 II IC 
C viigtuln , N Gluiiiomiiiibirlli ‘4 IV 
E gib BM, Aw 2»hbu» i Zmbieigesch 
0 Poteneiftr 1> pt 
L geb u Hibemaim Ww Gdmnetig, Gpon 
tn'tjfu 2 III ((ioubei Rrubiimii) 
— oif, iL'm, Zehlends Pot^dameistr UK 
caegert 5( S'uj Fetdw Gchönebg Hnuptftv 59 
— f> Gipeb Giri ii Gdleiilnt, Chartottenbg 
Hantln 59 I 
91 Jimineimfti, Ghailotteiibg, (tn.ilflt 101* 
A, Fil, 9Iiiitmc, AV Pot^bameiitr liSall 
Sngct, K. Stgl Sfj-at Slxiidjmiit, U Slluanbei 
tu 8 II IV 
Snggaii, Tli, Di, Chemiker, NW @o(,(oio8(i) 
fti 21 III 
Snnifitjrlusfi Sdjidjm, SO (Sluumneiflr 711 pt 
ngili St Slohlenhdl, SW Siochltr W 
■ (X, ‘'ilnlmnlti, 0 ('miiur Weg 72 
■ 8(, 3!iiimff Wtl), N Sl|imr|tr 2 II II 
Snglinn. 51, Cchneidei, NWS! muiftr 41 IIIV 
■ G, Gd)iieibeuu|ti SW ('cbctmuiiflr 4 IV 
- T, Gdjueibir, S Gtall|d)rcibci|ti 21 IL 
nglili 2J slaffenbote, W IJroüeiifti 18 Iv. 
— E Gdjaiiliutrtljm, N k!ic6eim’a(bci|tr 37 pt 
Sagitcr i)i Baftio, NW Zwinqkutr 27 pt 
— St, 9leiitier N üiuuithnteifti 07 pt E 
— fc, Dichter SO [?onter|tr 18 II IV 
— R 3nmiierui, 0 Kionpiiiizenitr 25 I 
engner I Portiei, W Jägeuti 04 pt 
Zagorkki I, geb Bokowökt), lUiv, SO Foittei 
fti 3 I 
SageludK, Ch, Fil, fimibeU tr, N Gtralfimbci 
ftr 15 pt 
ZagowSky, St, Gchii'jmmfti, SW 2idjta|e(bci 
Itr >0 K 
aguitöky 81, Prwatier, N Zthbeniikeiftr 191 
- I, Gdiiitiiiuiilti, 0 Lange,tr 2S pt 
aglmli L1 Stut]d)u N lI|ebom|ti 2Gn 
nltci 8t, Gigairentjbtg, Grfjonibg, Haupt 
fti 101 pt 
nt|ib Z Zndjla, 0 Sifiber botfetfli G 
Snhiba, '-iinifillitfenn, S Gampljaitfuiilr 4. 
al|l t n Gaal 
— G, geb Grfjiiler, (tniitniSiutt, C Grün 
fti 25 LO II E (let V 145b) 
Snljlanb, N, iUiuuietjblg, G Slltv Gchuiiljaiifei 
ttl 4 II I 
— G Sjotctportiei, N Luneiiitr 111 IT 
— R '!)!slim rimti, Bangetch Gljarlolleubg 
3!m*tiMi 10 I E 
Snltlniibcr, '"( üii», W li b tieliltitr 13 
Snltlüng B Sliiiim ')iub| 'llirtjmblti 52 
G, 'Ulnlei (J iMulaifitr 10 I 
P '^iiiiicfotliibil 9tnbl, 91idjnib|ti 5211 ÜI 
SJotm Jii 18 pt 
Snlilcfclbt, üj 5>!etallaib, NOerCergaftr 27 
ahlftldt ü Cetonoin N Gfjnnüeiitr 2il H 
2ncl|ll|i)ff, G Etat Siniff, 0 StiulciieiSWccil 
Sntjlfi P, Slgent, (J Aalt,Ir 2t (Iil 
] 77bl) 
— S(, tieliniiinie, C 5T'nll|li 23. 
E«(|(mimit f a Gnolmniiii 
— 51, äliideniifti, N Franfeckiitr 51 pt 
— M itaitfm, SW 3ol)niiiutir|ir 17 HL 
— G, Dientiei, SO Skaliyei>tr 138 E 
— 3(, Echantw, Chailottuibq,Ragazinstr 19])t 
— S1, Schneider t H, Rixbs, Pirnz hmibiery 
tu 57 rv 
Zahliiiiiii, R Sntrl, W Frankenttr 9 siehe 
5X Cahtiiion & Gohn 
— O , tüaiipiiermiu SW SSctti. Stdiuaucc Plat, 
17 K S'öolni SW fiucbridjilr 10 II IV 
— Nchf W Dampf Metattdruckerei S\V Stlli 
Saco'Mtr 120 II K ?nll W Sott 
— F. Sahlmon & Sohn, Raliif m Dampf 
bitruB f Mitaltbruckw in äliuftiig ,jml ie 
SW älciith'li ! II I ?u(i 5 Gahlino» 
— Alboi~t Sahlmon, iiietnltiutlut, W Slaiiei 
ftr 4111 I (Tcl I 7509) 11-12'Zj Siil) St 16 
Gatilmoii iioohii W Potobaiiitri» 1171 
cnl|lfif)iiiibt, F, Titchler, 0 Btnmentti 47 II 
-ahm. Sl, Buesträq, N Sumiiltr 115 II HI 
— 'II, SndjbriKf, S Subnitiinilti 52 I 
— fi hol; ii MohIentjMg, SW Watertoo 
lltci 9 K 
P, staunn Gchmicbg , öiUaiibftr 
(yofik; Riiebcimn) 
— F, ilimcfjini N iUnppiiieiiti 8 I 
— 8, Jtmichiieimftr, N iBoltnieiitr 4 IV 
— I, Stnlldj i SW ;!üifuur|ti 35 IV 
— I , Soromotiuiüljr, Ghartotteiibg , Raqazi» 
ftr 1 pt 
— 6, Gdiloffer N Gdjuiebeii|tr 18a II IIL 
— ')! Cchlo-fu N l’l) mijtr S II 
— Sl, Gdi ii hm SW SiJnuciibotfeiftr 5 pt 
— fr, Ctallmaiiii, N i)ünltiibirgu|tr 11 II II 
— 'II, Ziniinerm 0 Cuümr ibeg 121 H IV 
— M, Jmfiitici SO ftortterm 10 IV 
, geb iflagfilbt, Gteneierljebroto , N 
Boyentti 0 I 
9>i, üiu üichtuiCg, SfOpobieiiftr 48 H pt 
iUiu, X ainiimeiiftr 110 
— 3( geb tzeinn, Jimmciucrmicts), N Mnllir 
fti IIi III 
nhinct 5(, Nahnin S Plan User 92d II 1\ 
Solimtstiib G, Moditti», NW fiütteburgcr 
tu 12 IV 
Snl|it '}! Biktnatienhdl, W Fuedlich Wilhelm 
|!i 7 
Snliitmt, F, Fnieiwehrm, 'Jlijbf, Hotuecht 
fti 81 
— G, 2i|dilcr, XW Sielifuti 1 IC 
atinoli) K . Sliitseh S Blüchmtr 5.1 IV 
— Ä, Gd)iieibu | 5, X 3ür|leiibcrgcr|tr 10 
Safir f n Soai 
R, 5lii|ieh, XW Siibeiferitr 51 
— sing, äUanei 9lciiii(tiiib|, jtlirttr 4 H 
— 01, Qiifpcct Siumrfciibf Thaterstl,BetnebS 
Hof d 5(i'lli|ten Stert Gisiutrl 
— R, Just Senmt, X Rricdenfti 95 II IL 
— C» tininur X Cch.vedtrnir 250 pt 
— H, Poitnr 0 vornborferiir 42 n I 
H, Gdimtcb, SW tiagciebcigcrftr 40 II III 
51, Gchiicibci, Aen Auuenfee, Friebnch 
fti 18 M III 
— F, Gchneibirmitr, XT0 (lödjiteftr 29 UL 
(Sl, Schneid f H, SW 8(ttc $aeob|tr 25 ÜI 
— Sl, Gdjiiljnimi'r, XO tianbroehritr 19 pt 
91, Gd|.il)H)f6rt, C Sluie gmbiidjltr 75 
iiilofin 'Jii 71 II III 
O, Stammt), 0 Gnpuoiftr 3 2 II II. 
I, Znni.ierm N Sldeiftr 111 II I 
Sl, Sun, $!ofdjaii|t, (’ Petnttr 10 II 
Snhrich ii, Rntcuim, SO '''iidjael(irrf)(U 18II 
Zahl in Th, Ingen, X Gnuiieimmbciiir 4111 
ahrtand 2t, Oberm, W MoVitr 11, Slraalten 
Hins 
niggc St Grfjniber N Sdiwaititopfnlr 12II 
Taika. P Stnufm SWSlelli Sllltnticitlr 90 IIL 
Saitcr Ph, (Sllnomal, 0 Stugn|t|tr 35 
— SU1 geb Potthoff, Ww, W iVniifieinfti 111 
Soint-'Jtiibre, W, öelbgutji.r, b Waffel thor 
ftr 2‘l II III 
— 9i, Jlslufin, S Uibamtr 48 III 
enxnMSjtotnc L, Slgeiitingi'tch t buchen 
C Geijbittti II IIL 
£nmt Pn»t B, geb v Veitut, oni Pieni 
üiiut.W llluttiti 11 vlartenh II 
atmett CS, Cdjtilint SW SUoibuntr 2 pt 
Snfatait|ti, d Sdjimcb, X '■'tüllum Ob 
ZakakowSkt, Ö, Sliit|ch SW Slreii0imti 21 
Takanbci t£, Ziirijluiiittt, SO Slbmiroliti 22 
Tacket G i)U'|i Sinnt XW ^(plippiti 5 IV 
-akclschinÄky W, VUjui, X iUn.miicrlti 101 
Snfetuili, [y, Sattler XT S>orfig|tr 24 IV 
cafulauHft (- Schnhinu,ti u PoUiei, SV 
SJsttirloo Ufa lo 
SariHuäfl (>> fe.feitD Beamt, Gljarlottutbg 
jMltuloii'lti 70 III 
— S'f, Sltiibeibugel u SloIIttaiibcrfbif, NO 
Patli nbentti 20 II II 
Reib Sliiitilglnfuei, S .'tmieiiftr 48 
G, Ptatteim, W GUgligcrfti 23 IL 
Safohi^ll) H, Gtabt Sichler, N Gchiitjciiboricr« 
ftr 18 I 1—5 anficr Mont ii Donnerst 
— I, Pensionatr, X W Haideitr 32 UL 
— G, Tochter N Gtraltmibnttr 8 
Safrijt, ??, Gchtachtcunitr, N Mntteiflr 14 pt 
eatrili E, Slcittmjtr i Neg Gerr, NSangiger» 
ftr 7 I 
Safroiuvflt R Buchhalt, NW Sübederftr 27. 
Satriclvsfi, P,geb Schteiber, J3iv,NWSBeuffet» 
|tr 57 H I 
eal-'.icivsh) 5t, Stpolticler, SO Schäferftr 21 E 
1-4 
— H. Sakszewsky, Aankgesch f Hypothek u. 
Olnmbbcf SO Gifiüterm 21 (let VH 4391) 
—10 I— I'/a Sich herm Gakszewöty Cp. 
-ata St, {vibrtbit, SW Schühenitr 00 I E f. 
Sl Gala 
— F, KaSrfCef, SW Gdiüt,enflr 00 IL E stehe 
St Gala 
— V, Slmifm, C Gtfimtr 5 pt 
— G staut»! Gchutitbg, Gponhotzfir 49 K 
(l<oti6ej Fuedenau) 
— A NochuS Weograpt; Sierkag C Stemftr 51 E 
— F. Sala & Co., Slimft Sertag, Gngr, 
Giport NW Ü'iitlelitr 51 pt E (Ttl I 029) 
8-5 Jnh 33m Stmm Gala 
A. Sala, Lninopapiertbrk, 
Gpcr Humorist 'lieii|at)ri ii 
Stpnt Srijerjkarten n Robr lehr 
reidju Ingenb n (S)e[UI|chaft8> 
Spute Gngr, Giport, SW 
Gdjfioentlr 00 pl E (let I 
41%) 3ich Fortunato imb 1 
Slbott Gala 
— E, 9lnttier, W Keithstr 0 K 
— St, Berstd) Beaml, W Sktjreulsieifir 15 I 
— H, Frt, NW Unter b Linden 51 II I 
— Sl, toiu , ftanffrait, NW Mittetttr 52 L E 
9-11 f F Gata & Go 
— St, geb Sinrfe, Sliiiisttjbtiulo, Charlolteitbg, 
Slirtmeittr 104 E 9—11 
M, Mut fiisireun, W Sigivinimbstr 2 IL 
St, geb fjnich 31entiere, W SJai)reuthustr 15 T. 
cataicluofi, O, Gchiihntinilr, N Meyersti 7K 
snlitlctuMl), 0, 3itfchueibei, N Prenzlauer 
sitiic in ii n 
Safaman E Gonbitor S Gmituljaiifenfti 12IIIL 
— 0, Pterbeb Strb, Panlow Slciliiierttt 10. 
GatainoiiS, F 23iu, 9leiit, 0 Grüner Weg 117. 
TalamoiiSk«, 5t, Slgeiitur u Goimniff ölefch u 
Sertret aiMuart Rabrifen b Galanterie, Sturz 
u Gpielio Sliauche, Papier Stuoflaltuiigeu, SW 
!)littir|ti 79 I (let IV 1721) 1—8 
— I Holz Slgent, W £toiii6crgci|ti 17 pt (2el. 
M 110) 
Balatuonskl & Comp., Command. 
Gesellschaft, Stiisl Dur u Baut Gisch, 
W lau beiutr 15IIII (let 1 389) Pei> haft. 
Gei S.titt) ii iyinii Th Galamoiiäh 
Onldo Salamonskl, Roiibdmaller.W Kur« 
fnntcnltr 811 II (Zel VI 851,) 
« Mantnt, V ÜJiaibnrgcrfti 18 s Schwebet 
Ä. Dppler 
3.1, Manft i, W Zanbrnilr 35 H. s Gala« 
inonsli & Comp, Goiu tief 
— II), Slaiipr W Saubcnttr 35 U f Gata« 
ini'ii"Ii & Gontp, Gom Bef 
alanion)k>> S Mantnt NOSleiieÄömgttr 19cIK 
Talamowicz St, Gchuljramttr, NO Sianb&beigcn 
ftr 97 II I 
qalaild, St, Goloinal tt Farbwhdlg , N Gericht- 
ftr 58 pt 
— h, Stanfin, NW äSikimiferftr 01 UL 
— © ii W, Slut|d)er, X Slittlatiien Stltie 45 UL 
H, Slagittr Geer, N Sinntittnilr 95 IIL 
— Hans Saland, Niederlage b MUatlwerke 
Slmii &. Gelne .’llluia i 32 und Glbinget 
"iicittiigmerl G JJodi (illniig Lager von 
Sfidit n 91ictela lobm,'if.ntillui, Stlniinimira, 
Slnptei, Tonibalk n SVilung m Slledjen, 
Trahten ii Rohren ’c S 91ttlei|lr 21 II pt 
(IlI n ‘Mb5 II ’9S5) 5—7 Inh Hans 
Saland Sjotjit S Sltiidjerm 10 II 
‘«l put, ii 'i'iodttvhMg, NW Siilänadtt» 
ftr 11 pt 
R, Schneider, N 0 erichtltr 35 II ITT 
91!, iientiirc, Gchöitebg, Gponholzttr 12. 
(postbe; Jyitehetinii) 
Salafir, 1!, Stilist N Glaigaibeistr 14 II 
SntatoluJft P-Sdirittliher (’flruletlr 8 911 TTL 
otatotudh) Fi, Corieetor, Gchonibg Gtban» 
ttl 18 
Sflintu, IX Gtabt fiJncr, N 9tl](eflr 41 UL 
Salbad) 1 a Gaalbach n Gollbach 
G, Sluldilngei N Slii|entti(itci|lr 20 
— P, Slanlbeaint, X Friedlichste 121 II IV 
— 'Hf, l!)la$mnla, X Echonhauter Slltu 70o L 
O, Sanfitt SW Jahanniteitir 10 II pt 
W, Slgl Hot Siiir|dineuii|ti, XW Unter beu 
Linden 07 II E t Galt Salbach 
— F, L hur, XW SJilt)ilini(iauciiet|tr 23 L 
— 0, Lehrer, SW jucti0bcijflt 31IV 
Al>>habe!isiuiitg' ä, ae, ö, oe, S, ite nach a, o, u (z A Maehlet hinler Mahlet, Möser hinter Moser, Mnller hinter Rnterl :c.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.