Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Röder 
1097 
Rogge 
Th-il I. 
S. Boeder, Metall-Schmbskbern ir 
Ritterstr 123 E (Tcl. IV 03-11). Jnh. Max 
Rocber Cp. u. Jacob FucliS C’p. 
Rüder, G., Mrlchhdl, NW Birkenstl 27. 
— .fi.Mthi Invalide, XSri)itt'/nbo:fmtt. 1GII 
— ,Mnf vMMiuimcuiciiftuf ,<3pcc Harmonikas, 
Echöiicbsl, Marflr. 28. 
— (? G-, (Leipzig), Violen , Buch- u Lirfjtbritdcm, 
W Alaucritr. -10 (Ict I. 877.) 
— A. Dr, Pros, Cbi'i(cl;icr ci SopFnen 9tcnl 
gyninas, Cliarlottenbg, Leitn,izftr 23 31. 
— B. Portier, W ctoiupqrnccrfti 6 
— E, Pc>!tmut<- 'Ixinttcb, X Mulleuti VtOa IV 
— sy, Postbeamt. N Brllmitoimfn. 12. 
— A, 26 Poftfecr, N\V 2f)iuiiiin 71 ITT. 
— M, Prrv Beamt, NO Xfh'Uwvumin 22 II. 
— C'i, Skm’ttber, X ftriiiifccfiftr. 41 lf I. 
— E, Rentier. Teqcl, Wvunuimtt, Restaurant 
z. LZaldkaler. 
— üi>, Rentier, XO OioHuoiüfti. 19 I. E 
f E D"qebrodl. 
— H. 9kniiei, Slvllucilr Waisenralli, d 23^ 
XIII, Charlottenbq. Schillerstr 114 I E 
— H L, RitlcistuU'kf, Liditeiidq. Dorsstr. 11 E 
(Icl kZrredrbq. 1) s Die Verwallnng de 
Nltterqute) Lichtentierq H L Roeder. 
— O. Qnttfei, N ^.'iuberqsweq 15h IV 
— W.Sotfla.Wcu Weis;eiifee.Uoiiiq CFianffee10.1 
— , Scfilndiicimsti , C ünucitiü* 233 pt E 
— ^, Schlosser. X\V Ottostr 10 
— E. Sdi.iiied, O ftrmiliiute* Slllvc 1% 
— n , Schmiß. 80 tVnfrteiutemiti. 2n IIL 
— (>>, Sdmetdmmh f s> ,X\V Marieiuü. 18als 
— ^ , Srsiiicihcniun , N\V Bandelstr 1‘) T 
— P, Schneide!nnli, SO Reand''rsli 24 lf I\ 
— M, ‘3d)inii'crmiii f. , X iSniimciisti l‘J7 
— I. Schreiber, SW Vhub.th 31 IF 
— 91, Sdiilsfet;, C RiuhiriitSnhW 3 I. 
— IX, Sdmijt'O, SW iv'iüilistlb Sllcucfti. 11II 
— R, Schuhinmstr, (J Oheimbtcrm 7 
— R, Schtthinnlitl, 0 21 pt 
— N, (rcl)tihvi, Xr yothrinqersii 10 1F. IV 
— 4S, Srtmljm, X Ucsu'hh. 20 H I. 
— (T, X Gdihciimmtstr. II ir. 
— 23, Schiitin, SO iUtrtiilvii^t'lin. llii lf 
— Roder, Meyer & Co. \ Beilm Aachener 
Spiegel,ncmusactm x 
— (5, pcns «ctciicifontuil, NW Altonaerstr 
K 0- 10 
~ y, Tafeldeck. SW Bauitherstr. 18 ]s. 
— L, Tape;, SO Ciseubaliniti 10 I 
— O, Tapcz, Wilinerr-df, Nin^l'ahiisil.2l>8U.I'I'I. 
— Ferdinand Boeder, Ificntei Aqeiilm u 
Novitäten PeUaq, XT (5lfnfict?U 42 js. (Tel 
III. 2"7I) i) -2 5 -7 Jnh C*uift Äcbei 
— A. Tischler, SW ^aq^I.'b^^eistl ’iO. 
— ^, 2ifft)(cim)h.,W 5tik-('ochctiU 47/W<uicu() pl 
— AI, Tischler, S UrbaniU .'!7 IIF. 
— Otto, Tischler, 0 Am Oberbarim 1 2 B’i 
— W, Tischler, SO Mariannen-Platz b IV. 
— C?, Suuualt, SO Dlcaiibersir 10. 
— Ot, ZiNiiilerm. S Ohacfesii. 30. 
— H, X\V ätrcboivfii ‘M IL 
— M , ^uumenu , N Schwcdierstr 227 IV 
— (5aU, LjiNliwfblk, Cpec. f. beschlagn •ttnlflc ii 
Seidel. SW Benthstt. 4 IL pt. ihtospi SW 
Kommandanienstr 10 IV 
— Masche.Äearutlvw., Schönel'g. Feiiuq 
ftr 11 H I. 
— $, ÜiMu , Colonialwhdlg., Charlottenbg . 
DanckeFmannstr lo pt 
— M, nt'Fi Ltnrzcl, uw. Dr, K Saarluncter 
fit :t> IV 
— (i, geb. ^ehlS, Kaufmswlv, SO 2)Ziu iaiuteu 
st, 
- M 
2 in. 
FrF, Stadt. Lehrerin, X'Saarbrnck(rstr 2 
— £», Jrl, Modistin, S Prinzeiisti. 05 I. 
— B. qcb aicmboFji, 9Zcifji'tiii, SO Vruckensir. 0 
— I, sieb jiüt)fer, Näherin, NO 3mmnnu(‘lfuch 
st» :•) II. lf. 
— ^, ^vl, Privat, NO Kollnowsti. 13 II. 
— P. flib LochmllUcr, Weilt, SW Wartenburq 
m 2^ lf. 
— P, Schließerin, Schönebss, Akazienstr. 11 II 
— A, Wiv NW Iaqowstr 22 II. IIl. 
— A. Wm, Pankow, Mnhlensü. 2Ju lf. IL 
— C, (jcö <llüfe, SW 'pflflck'Cicrflcrtti. 2511.11 
— I, Ww, SO Adalbertstr. 69 lf. I. 
— Mara, Ww., W Aiivbacherstr 9. 
— i»iauc, Wiv. X Hilsiiteiistr. G 111. 
— Marie, ncb RühF,Ww.XOLrehmaunstr 22M.E. 
— Math, Ww, N Schwluhtopsiitr. 4 IV 
— Panl, geb Marsch, Lüw, dOWicncrsü 57V. 
Nodcrbm'kl.H., CiMrcnm.N^ionLkirchftr. 7 V 
— P, llfjtm, N Lothlinqerstr 47 pt. 
Nvdcrjnhn, C, Bahnarb, FriedrichSf, Berliner 
stl. 50 I. 
— A, Eisenb. Arb, ssriedrichöf, Vrctoriastr 9 E 
— L, 5lassenbote, NW Manenstr. 23 IL UL 
— L, Schnhm, NO Wak;mannstr 32a II. L 
(Aras, SKnjor i. Wßibc 
SW Grosjbeerenstr. 87 II 
v. Nvdern, B., 
Kürassier 9icqt, 
(IcF. YL Ü75.I) 
AugnstRodors (Praq). Cuqros Satter Bohrn 
ÄeLt^dcrrr u Tannen. 0 Alerander^tr. 2'5pt 
(Xcl XIT. r>S4'i) Hies SBcih. Franz Brandt, 
Rödrrö,M,qeb Mot,ili:.,Gastw,X0Lebuserslr7pL 
Rodrrwnld, A, Portier. AV Bülowstr 21. 25 pt 
— Amin « Auq, ^n'srint», Schnndnunicn, X W 
Rathenowersti. 07 IV 
iHobcriunlbt, Ä, Stadt Maschinist, Panlow, 
Gpanhfiiicrih 44 I 
Rodtö, Ä!, Slniifm , XO ^anbi'Bantxilr 2°. 311 
Nvcdtslr. L , Fufnh. Rirbf, ^ermannjtr SII I 
illübrftorf 'S ,Cl(iarreittbll,X Pren;IanerAlleel90 
Rodcwald. E. Brldhaner. X Kastanien VUlee 2s 
5t, Bricftraq, XO Webersir 2Ü IV 
— £&(? (SiqaueiiljMi] trmv u Detail,Vv'üyff 
hän'ersti 7 pt 
— 'H, Cigarren v ^otterieaesäi. W Charlotten 
ftr M (Tel T l">d7) 2 Weid», n. Äohn 
SO Enqel'llfti 1a pt (ZU Vif 1001) 
— A, Wafitu , S Rene CuicoV'ti 9 
-ÜJ, ^iil) eiin’v OUn3' Neiniqiinqö Iniut 
{Reinlcprnq:' Inilit), NO ^iene 
Möimilr 11 J1F. (IU M1 Uvl). 
— O. Sri)Iitchlum»U , X Biilqc^orsitr 1 pt 
— B, tsriiiihinmtti. XWMUanchlhousn 2ü  ll.pl 
- £>. Sicflin , NO Paüiiadutm 12 
- XS, <X<xvt\, X ^vtnt'vltnuuU ">> II llf. 
- \{. Tischler, Borliag Shtmmel.l'i, Neue 
Pnin VUl'erütr 2> 
- L', Tischler, 0 Memelerilr 1 j. 
^utinihi, SO Adiniialm Iht- III. 
- X?, Vw. M^afdirmu, 0 l'irriner tit'fl 70 
A . äi'iu. X Clia'>erstr 2h 
- A. qel' iiiu'tf, , SO VifliuU)itfli 10 IV 
- B, qel' ftstiiMint, , Chariollenbq. (')oetlie 
sir i-s II 
A. F. Bodewaldt, Baukqesch. f1 Niedu 
lunlhti 11 I (ZU I. 2*wn - 10,5-7 Jnh 
A aiodcivnlM, l'p AV Bendleisir 27 
Nodc;ko C, Markrha'l Beamt, 0 Prenzlaner 
m h II IF. 
?)iubflrr$, Einachlelner. X siochstr " II. 
iliodisl- B. Bildlianer. SO PittfUuiti 40 
- JH . Bucitr , SO 22 III. 
- A. voljbitbf), X (vi ^aml'Uiqerstr JlO.iTII 
- 51, Untfchci, X MailstJtiiit Affcc 12 I. 
- lH, Pol Beaiilt. SO Lieqi.il^erstr 2J pt 
- P, Beis Beamt, 0 Lanqeslr 10^ I. 
- B. ^iiniii Verniieth, X Artilleriestr .1 ? II. 
Mbbiß, yhch. Schncidernistr. Lag fert Herren 
ii Mmib ^oft ii, SW <lortnlr .72 I. 
Rüdiger, E, Balltechnik, Teqel Brunowstr. 101 
Umil, Bnchhalt, SW ^cdemaikiisir 2 H. IV. 
— .(•>, Clqarrciiiii, X Oderbersiersir. 27 II. 
5J, JViutür, S Wiumiiitr. ‘M I. 
o, ^ii|iiir, W Bon bir Hüjdhh lf> pt 
^ait^buni. S Schtcuimnchniit 11 lf. pt 
— P, Ingen, Charlottenl'q.Schillerstr :$S 39pt 
— E. Maiischettenarb, N Schulstr 10 pt 
— Gi. MaichineilHiitr, S Boecthstr 3IL 
P, Mmirer, SO Ötc^uUcUU 20 
— A, Montenr, (lliarlotteiil'^, Äallür 01 I. 
— 91, Dr plul, Pros. Ober lehr, SW Linden 
ftr 131 (t Sommer Tempethof,Albrechtslr 5E) 
— Poslbeaut. 0 ?,or.ldorscr'tr. 4 III. 
— Ü, Post 3ecr, X Cichendorssstr 7 I. 
— M. Dr phil. auf; oidentl Prof. a. d l!m 
vers. SW ^lihilmftr. 110 III. 
— H, Schueldermstr, SW Barutherstr 13 III 
— A, Schllh'nmltr, 0 Oirinicr Weq 110 pt. 
— W. Tischler, X Woliineritr 7  ll.pt 
— y, Zllnmcrniftr, N Semselderstr 1 I 
— B, geb. .urihnleiii, Aardierivw., SW Gros; 
beerensir 51 IL pt 
— Cl, qeb 0>iitf),nhr, Rmtt, W fiioncnsü 01 
Th. ^il, Stylit), Cudendstr 8 
— M, ßiü Deomarelö, vw M(1113s 9Iatli, SW 
Anhaltsir f) IF 
- H, Öefiicrut, 1' Knrzestr 10 1IT. 
- A. ,Xd, Diviit, SW Plan User 14 pt. 
Mobittfl, P, Mansm, X' ^ochinciilerslr 10 II. 
M , Metaltdreh, NW Stromnr 37 I\^ 
fllübiiifl, £, !)iocj Aaui.i'tr. Chailotteubg, 
.slucfcbciffii lö IL 
W, BllchF'indermstl, W Nolleudorsstr 18. 
- C, Droschk klitsch, W Wli&itfcftfir. 31 1L11 
- 51, Clsenb Beaml. Schonel'^, ^othenstr 10IV 
- G, Fabrlarb, S Tempelherrenstr 21 IL IV 
- (?., Rutscher, 0)i. Lichters, Chanffceilr.kOII I 
E, Pserdeli Beamt. a D, SW Batpmuui 
fiv 90. 
G, Tapez, W 6)olhftr 25 IL IL 
- W. Mw, 0 Meineleistr 9 IV 
RvbiS, G, Droschl. älntsch, SO Neicht-ilberger 
ftr 100.1 IV 
2?, Stulerbeain!, N Sliiinemnndersti. 54 II 
Nocblcr, H, Buritenm, Nirds, Prinz Handjerl) 
ftr 9 II. pt 
rapezww, OHolzmarlt 
Norbler, W, geb SIIqu?, 
ftr. 50a IV 
Noblcy, A, Schiicibtr, SW R’riebntfistr 49 K 
— B, Tischler, XO Cyriilbnrqer'lr 41 II. pt 
— A. (tcb Teyke, , SW Rucbrichtti 4'! III 
'Korblirf), Rechn Rath, NW Rene Wilhelm 
ftr. 10 I. 
— M, Sttstodame, Stegli^, Pobdomcifti f> 
(Poslbe; Sndende) 
Nvblinq.l^ .Schneider.Rilds fiohersit'tr 51T1II 
'HobHiistcr, Cw ?yis .Buchlwlt, W UatjlufU 7III 
Rvdlvff, ü, ^nschnerder, 0 Blankerislldem 1 IV 
iliubiimim, A. stfll Mns Diria a D, S Trer 
dener'tr 27 111. 8-10 2-1 
'Itobncr, R, Schnerderinili,SW^ros;beereiistr 02 
llobürnin^fi, E, Butter 11 .^aieqrosrhdl'.. O 
Riqaer'ir 11'« I 
— <S, Trvschl <UUich , X Rcmtcfeubovfcrfir iOI 
— M , ?io'c!'t Mund), X 'Jiflcnt-hmaiU 2i V 
— U , MnUi, X Piitbufcnir 12 II pt 
iHobumiiuift), (r, Aiapcliima n. (lompomft, X 
younuvn 31 I 
(5. Uulsdia, S ('irocft-iir *12 IL II. 
C, Sdiloiiei, X* Henn.acdorscislr 25 IV 
15, Srijutneb, X RamlerUr 0 lf I. 
V Sleppei. X 'lioivlnffuit »J IF 
Nobows.l^ .Miuifm .XOVlnt ^ui'dnd)^ham *10111 
— P, Urtitfm XO Neue sioithim 91 IV 
Wubotuvfi, VI, Tisdiler. O ^'arsdiaueiur IV 
Dlobrinii, äi1, Motfueibef, SW >'1olt'tr 10 II 
— P, Tischler, SO Snlbcmrrftr 11s 
— <1, Bmitiili, XW SC'tildm 1‘) 
— ?s, (landcl^fr, Vlm Mömq^qistöe« H'iII pt 
— y, , Ri’itl, CshaUoileiibii, WuniUr 12 I E 
— A Ww, X Uiedomui 15 IF IV 
^übriivtcj, E. viiqeit, (£oI hjumciunld, <tüittq. 
Allee l.i pt 
Wvbf.vut Schlon'er. SO Mütliüctfti 5; “il 
Nobtttick, (5. Ril S 0)neise'ianstl 00 111. mfu 
,^idn \ Wodtmrf 
— W, S (''iieisenanstr f.9 
Robust. R, vene.t ©nirficflnf. Spee Cfutsintt 
den. <Ua(|cti, Manschetten. NO s‘iori)iteiir 11 
u. "liucH, A ^tfii, PaUtml, W Blnmenthal 
stl 0 pt 9 -10, 2— 
RufaU , Colonialrvhdlq. SO Förster>lr 12 pt 
Rosse C. Svi'veiiinilr, S Plan Ufer 77 ilF 
Rvfi, ^ , Posischassn, (Slmxlottvntni, Goethe 
sii 28 20 II II 
i)IOstsll)u, A, Droschk Rutsch, Nen Weis;ensee 
Hiiiierbüisir ^5cn .T) 
Roqal. Rt Bitdibmb, XW Stephansir 3H 
Ronntiucr, ü, Sclterwasserfbrk, 0 Frantfnrter 
Allee 99 I 
RoststK, ft, Banarb. Borliaq Nnmmelil'^. 
Reue Prinz Aldertslr 1 
s\, Brauer, 0 Wuuici Weq 67 II. 
a 95, Fabrk techn ,^ach n Aquarellsarbe» 
qrflimtb 182s SVr Plan Ufer 10 11. Radim 
— ^.('-'ärtner, Ried Schvttt-an'. Alankenbur^er 
1h 11 pt 
vaitnvari, SW ^ohanniteistr 11 IL 
Uaiislii, (5harlotluibg, Wilmercdorser 
00a 1IL 
Mstun«, W Wuüerseldlltr 5 G IIL 
Pserdeb Rutsch, SW ^loedenstr 
— £1, Reisend. X' iSiviitmüitdetilt 90 
— Js, Sattlei, 0 Kn'tniier PI1U1 1 
— A. Schneidermstr. XW Steplianslr 59 I. 
(5, Sdiueider s D, SW Zimmerstr 59 IlF 
— N. Vorrichte». XO Weberstr 20 II. UL 
— I 11 0,1^1'tchm .Mus Lehrerinu.NVicfemti 1111 
(£, ^raii, Rsllieiut, N Beriranersti. 101 
L. geb Radziwill, LSw. 0 hh. §rantsnrter 
str u IV 
iHußflltn U Bicbcr stein, I, Hauptm. n^gi b 
^eucralstal'e, W Rttiubergerstr 1 III. 
— M, qeb Boelim, 5um, Charlotienbß, Schiller 
ftr. 119 IV 
— §eb Moitcoip3, viu (sisenb. Secr, X'WCmde 
uerili 15 I. 
Nvstalla. V,^abriarb. (5barlottuibg, Wilmer^ 
borserstr. 1 i IF IV 
2i'. ^abrlarb, Ruuidends.Ä'achlioldeislr 7pt 
y , (^emnsel)dl , Chailotteiitg, Üi'Umen* 
borserstr 10 K. 
— 2'3. AUtichei, ^riedenau, WilFiilmitr. Pahl 
cheu’scheo 
, Malet, N Stleliheisli 01 IV 
Masd)incild, lilmUottutlui .Scharienstr > 
Schlosser, NW Panlstr 28 II K. 
Schneidermsir. SW ^iitiemvnlduili. *ld 
Schuhmmstr. X Maftaiiicn Alhe 17 K. 
Tisd)Iei. SO Maiituiifelilt 5 
Waldcmar Rogalli, Inhaberin Trau 
Marie Rogalll, Biittu u Muse, U Central 
Marllhallc In'el I) 13-18 
RöfinUi, ^, Miiufm, N Oiaituistr. 157 IL 
— Ä.. Mmifm, XO >laiseritr 32 
— 3, yocomotivsiihr, yichtenbq, 'oaqenstr 3 I 
M, Siaiifihiu, NO Mmseiiti 32. s Waldeinar 
Rogallr k. 
— M, Ww. SW Solnisstr 45 IV 
NvftalsN, R, Agent f Nutzhölzer, Walbnnqen n. 
Grirndstück-Berkehr, NW Havelbcrgerstr. 311 
biö 9 V 
— ^, 
v f 
fü 
R, 
I, 
B 
s? 
H 
- I 
— ^ 
Robermann, O.. Schncibei, SOrauienstr 152K — A, §rl, Putzmachcriu, SO Wafferqasse 4. 
kttphaVetislilliig: ü, oc, 5, oe, fi, 11c nach a, 0, it (3 V. Machte hinter Mahlei, Mvser hinter Moser, MÜllrr hinter Mulerl :c.) 
— R, Bierwerleq, S Luckaneutr 1 IC. 
— A, Pscrdr Comnnfi, NW Karlsir 41 UL 
— Tischler, S Boppftr 5 IL III. 
— A, Beanitwtv. W Stessliveritr 13 pt. 
— A. MfliilvnHini, XO (rlisiüiclfjilr 61 pt 
— M, Frl. Slicfi'iii!. SW 0»iiL't|\lia»Ur 28 
— C, neb Schulz 26w, X Schwart,lopffitr. 9 
— y, qili Schnlh. Siv. (J Brüdernr 35 II, 
'Hoflafdfh, ('3. .Uoiifm, SO Cnvrystr 1 111. 
A, Mollncißif. 0 Marlur-str 11 K. 
— Th. Sd).ll,m'nnr. f1 Draqorrcrilr 19 pL 
‘Hüflnu. v. fNiumu. X Amonilr 4ti 111. 
— R, ^lUidilvnt, X Swiiierulinderstr 89 IL1V. 
, y'isllci, O Memelersli 57 I. 
— D, Mitnllorb, X Btuiaiicistr bS UL 
— H, Satller, N BeniHt 3h III. 
— ('), Sdiloffii. XW Bulüelslr 08 IL 
— y, Sdilosier, XW Ü'JaldUi 3 II. 
iUoflttut. Z, Trenttm, W BcuMciiti. 35 K. 
Ilonas. B* isil. t'kjim, S ^iaerwaldür 48 pt 
Niiqasik. B. V'i^r. U MI Aiiqiislitr. 4 pt. 
Sl S.hloiut, X Vuü'iifti 10 pt 
Runofiitori), 2ni, Wlafcimili, X Bruunensn 151. 
Rvnasr. Wer Bollzie'), (J yandSbergerstr 53 
III. h-1, 3 -7 
W, Miil Schloiidien. C Barteliir 12 II. 
Nonat. A. Ol' (Loiiiroleui. Gr. Lichters, 9,1er- 
Immu 1 I 
(i, Invalide, (5l,arlo!tenbq, Potödamerstr. 4. 
v , Uutidju, X ^iinbcirtoiocii 15b IV 
y. Tischln, SW ixibicutstr 7 IL 
Wöfifitt I, L'erl;eiWdilov, X b.aitensrr 44 lf. 
Rüfiah. (5, o”l)Uj, X ^hauffeestr *15 4t> II. I. 
V. Letirer. Wi. Lichten, Ancinststr 19. 
0, Lehrer. Oh. Liriitcr-f. Aiiglisistr 18. 
Nvnlillli R, Ssfiubm .XOWcoifu'iiluchitr 12TTt 
i£, Liee Suldiucbcl, W Nollendorfslr 18 
Rüststl»?!), C, qc6. Bon, vw ftfll. Le'hamto Buch* 
ball. X' Colinaiersti. 1 IIL 
Ronausch 355, Ulcmvuieunfti ,S0 Abalbcitftr 77. 
Wuflstuisftj, L Clubdien, XW Dorotiieenftr70 
iHofic. A. pens Buefimq. X Boyenstr 2 II. 
X, 0)ei Astn*, W Friedrich Löilhelmstr. 10. 
— Baut), Uiinsm, Berlr b Reuen Papier« 
Maiiiisact t Stras;bnrq 1. (5, W Friedrich 
tii3ill)elintU 10 111. (Tel. VI. 719 ) 8-9, 2-4. 
— ,X, Lithqr, Wrlmei.df. Siflmariuqenstr 3111. 
L, Schlos7er. XW Alt Moablt l.U) 
— A. Sdrrrsisev. v»r Lidilers, Parallelstr 11 IL 
— A. 11 s>, ^rls, Modistinnen, NW Perle» 
In'himn 21II. IIL 
yioncc, . Clsenb. Beamt, Pankow, Berliner' 
str 10 n. 
— W, Pol Bill Dlat, Charlottenbg, 2tiilma§' 
dorseritr 29 IL 
tKoncl, P. Bahnarb. 0 Mamzeislr 14 IL 
— C, Drcch lcr. XO ^u’dnteitr 19 II. pt. 
— W, Hslitöoliiii, XW Br^dowstr 20 pt. 
— . Por tiei. W ^ounsersti 2 
iKüßcscr, W, Sdiiieldri. X Mnllerstr 103 ITT. 
Wotwm*, A, Laatiet, kudji|Llbc, Punzctv 
Allee 12 
JF. Rogor, Gardine'ivretter , Bilder- u. 
Spu'rtiluifimut osiuf C Pi.'uzlauerstr. 19 pt. 
Sich SHiu Marie Reyen 
illüstcr, Peiisionat. XW ^arlstr 27 II. 
— L, Schauspielerin, Halensee, 
Damm 1 III. (Poside; Col. (iiruuewald). 
})itirtw. H. Kansm . X Säivnhauser Allee lbOa IIL 
- L, ^ausm, 0 Audreao'tr 10 
fllonnntt, A, Baliiiard. 0 Ant Ostbah»hofel3HL 
P. Dulder, SO Slfhtniti 52 
— 05, Mulsdier, Buv. SiniduiU 01 I 
W, Möbelpvl, O ^uichvn 21 II I 
A.Sdinclturinitr f \S, ^3hilhd)reibi'ii(i 20IIL 
1, Skat Aiuil. Riids, Biitiin </) 70 pt 
Wunnnii, (V| Stadtiatli a D Sdiimebfl, ßi^ie» 
tu 11 E (Poülu^ ftiiZnimii) 
B, Schneidu, SW v>otlmiumin 30 lf II. 
iW, Schuudel, X vimciniiievir 12 II. IU. 
A, Sdinlini. SO Airtmjinii. 10 lf pt 
Tiidilei, NW GidMiqui'ti 2 II. IV. 
— C.qtd Tlini'i vosiiiwUiuwir'. SW Hörnst! u 
Oiustdc. Ad, Aflitmmit d Ciienluniiche, W 
Mionenfti 8 9 (iil I. 27V)) b'/j -9'/j. 3 -7 
Theodor Rogge, Aqenlnr n Comnilss. 
(vkidj 1. Chenlilalleil :c. W Schillfh lb L 
(Tel VI. '1170) U -0 Rchm. Jnh Th. 
Rogqe, Maiifm Cp 
— Rudolf Rogge, Aqenilir n. Comwiff. 
('ksch. Laqcr fuucv MetalllUlen u ftiafft & 
Schul! in Düreu. SO L^ienerstr. 15 I. (Tcl. 
IV 1124) Jnh Rlid Ro^qe 
— A, Architecl, X yisiiarsti 2 I 
— L, Bstdamsti, S Stallschlul'N'tr 00a pt. 
— Banarb, X' hhu'beiuuvm 5 I. 
— ('), Beamt, XO Pallisaduislr 21 IIL 
— H, Beti Secr. Chartotteiid^ . Schlulerslr 1. 
— F, Bildeuahmeiifbrl, S Liiisin Ufa 10 K. 
I. 70.»
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.