Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Ranfft 
— 1051 — 
Rasch 
Theil I." 
Ranfft, Gf), geb. Iefch, vw. GutSbes, NW 
Kaiserin Angufta-Allee 38 I. 
— Doris Ranfft, Künflter-Maleriatienhdtg. 
W PolSdamerftr. 11So. (2cl. VI. 4971) 
— A>, geb. Wehet, 33», NO Pallifabenftr. 78 pt 
s. ©eorg Ranfft. 
Dienst, W., Lebertjbtg. u. Schuhm. BebarfSartit., 
NW Sllbrechtstr. 17 K. 
— G, Schankw. ii. [yiifjvfj., NO Patlifabeii^ 
ftr. 32 K. (Sei. VII. 750). 
— 31., Sdjanfiu., NW Slepsjauftr. 41 pt. 
— O., Schloffcr, N cticlcrftr. 2 IV 
— ©., Schnhmmstr, N Sti'tiltei'iestr. 30 II. 
— 3t., gc6. Hanold, 91äherin, 0 Aloppcitflr. 55. 
— F, SIadt-Hcbam»w a.D, S Sitte Jacobstr.79. 
BlengnBi?, G, Griechischer ©efanbter, W Ranke 
fit. 1 I. 
Range, SB., Hanbetkiu, 0 Langcstr. 41 III. 
— G, Liceseldw, SW Alt-Moabi! 10a. 
— K, Vicefelbw, NW Seiblitjttr. 15. 1G H. 
— Hebw, Privatiere, Ghtirlotteubg, ilautftr. 2 
SlaiiRcnicr, F, Melalldrehere! u. Si'ürtcrci, SO 
Slbalbertstr. Cü II. II. Wohn. SO SBtiSlaiicr' 
flr. 19. 20 II. 
Rangcr, I., Sdjiicibcrmiti'., SW 91illci'ftr. 72 II 
DldiiflCuS, L., Kutscher, N Lolhringerflr. 12,2.IIIL 
Alauns, G, Ziniinerni, Sleglih, Marlfleinfir. 10. 
9lmtglit(f, F, Kesselfchniieb, N Müllerstr. 33« 
il. 34 II. I. 
Slnitfliiolu, H, Stnweis, N Sljiiavilv. 1 H. 
— 23, HanSbien, C 91 nie iyriebririjftr. 12 II 
— P, Pofanieniier, NO Sitjitcritr. 31IV 
Rangott, G, Kutscher, 80 itöpcnidcrilt:. 31b II. I. 
fllnitiifr, 31, Friseur, NO (tzeorgentirchflr. (52. 
— St, ilaufm, Sdiöiiebg, ilaifer jJricbvirfjiU'. 3. 
!)länit, H, geb. 3i<iiitler, Ww, 91äl|ei'iii, N 
fiaftaiiieii-Stllee 07 III. 
Riinikc, I, Bnchhall, N Prenzlaner Slllee 104. 
— ©., flaufm, Sdjöuebg, Sebauilr. 13 III. 
— M, ©curcmaler, W ©roiicroalbsti'. 110 II. 
illnuifrfi, F, ilaufm, 0 Jiislcrbiirgerftr. 4. 
— I, Milchpächt, NW Gtcubaleritr. 5 pt. 
— A, Packeis. Sicamt., S Skaubcnbui'gilr. 02 H 
— A, jugfiiljr, SO 9teid)eubci'gciftr. 75. 70 I. 
RaiüözcwSkl, 3, Sdjneibcr, N Sdjlieiiianu 
flv. 39 I. 
Rank, E, Bäder, N Selcraiienflr. 10. 
— il., 4'etr. Sotr, 0 Slialauet Slllee 20,i IV 
—.3, Söicrocrlcg, N ©tialfunbcrftr. 08. 
— G, GolouialmljM, W Gulmitr. 19 pt. 
— Siirf)bcdcviiiflv,NWSils)cliTiSsjnui‘im'flv.l8. 
— Heinr, Tachbeck, NW Sfibvcfcvflv. 43 I. 
— O, TcoschlciUiilfch, 0 Hangelte, 41 II. 
— O, ffilala; Sdjöuebg, Sicgfvicbflv. 5 II. III. 
— W, Rechn, 91atl) b. b. Ob. Pofldirect, N 
Slnuiiiciiftr. 138 II. 
— G, Sdjicferbecfer, N dlaiuterftr. 26 IV 
— 01, Schlofft, 91eu --SBcifjensce, Prenzlaner 
Gljnuifcc 2 I. 
— £ilo, Sdjncibcimftr, N SorOiugftr. 35 II. 
— Gb,Stcinmcty, 91cii=3Mficiifee,(£tfo(ferftr.Ü41II. 
— S3, Stickerin, N ^otlinei'ftt. 39. 40. 
ti. Slaufc, O, SpfaiTcc u. St. Gtifabell;, N 3n- 
Bnlibviijlr. 4 1. 9—10. 
Raute, G, Bnr. Vorsieh, Gtjartoltenbg, Vio 
uiarcfflr. 85 I. 
— iy„ Giöhdl, illirbf, Nichard-Plah 13 I. 
— $>., Hanbclcm, N Sinidtiflv. 75 H. IV 
— SS., Hansdicn, NW Ralhcnowcrfir. 59II. III. 
— I, ilaufm, N iycljvbclliurrflr. 47 I. 
— Cito, ilaufm, SW ffllitlcinoalbcrflr. 14 pt, 
■ ili, ilaufm., Sdjiincbg, Scbauftr. 53. 
— 91, Ob. ücfjrct a. D, W illciftftv. 9 II. II. 
— ('I, Edjlädjlcrmitv, N (Jödiuerifr. 6 II. I. 
— H, 2aprj, W EtcnliOcrftr. 50 II. IIl. 
— A. ii. (£, 8'i'li, W Zaueiijieiiftr. 19n. 19b, 
öiarltiil). I. 
— M, ß-vl, ,6aiibnvb, 0 Mavfuiftr. 10 I. 
— B, Poftbcarnlivw, N Stvlillmcilr. 10 II. 
— 211, illcuticrr, W iltriitfir. 9 II. H. 
— (?, geb. Groükopf, SViv, N Sienmiirvftr. 21 
Raiitciiburn. 8i‘vb,SchIoiitr,!llivbf,ilivd)r)offlv.2tl. 
— 15, lifdjlcv, NW l'cilc&rrgmlv. 23a II. IC. 
öläutcr, 91, Gvim. Sdjiifjm, NW Wilhcluis- 
(jaueueritv. 10 III. 
91au!uluicj, B, ilaufm, Charlottcnbg, Kant- 
flv. 23 III. s. 8(1«; Schulz. 
Railtowski, I, Mal, N g-rhrbcllinctflr. 31 IV. 
— St, lischt«', 0 Fiuchtftr. 30 III. 
— I, ftit, Nähcriu, N Pntbnfcrftr. 13 II. I. 
Blauuartjcr, G, Balkwhblg, NWStc(i()anilv.21pt. 
IHamicücrn, H, Glauicvitiumiev, S itottbufer 
Damm 23 II. IV 
— St, ilutfdj.'r, i)lcu=S'cifi;nfce, (iläbkrfir. 59 I. 
— 6, Schiicibmiifti', SW.'iimmci'ftf.37H.rv 
Naniicbcrgcr, H, Schiihm, N Schicgrlftr. 25 K. 
Rauncforth, H, Slcbact, NW tiirtcuftv. 58 pt. 
Ranncrt, P, Schucibcr, C ('hciinbicvftv. 17. 
Rannrwig, H„ Fuhrh, Pantow, Wollaulslr. 92. 
— 38, ilaufm, N Kcffclstr. 42 I. f. Otto iiafc- 
Iolö Rachf. !C. 
— L, geb. ilaut, KaufmSww, N ilcifclflr. 421. 
Blminjc, 5, 3iigcii, Gfjavlottcubg, (fiiglifdjcjtt'.24. 
Manna, 91, Barbicr u. ßfrifcitr, N äenmuer: 
ftr.' 37 pt 
Rannoch, S3, Schtächtcr, N ikastaiiicn-Allre 05. 
Rannov-Rciiiiann, 91, Schitcibcrmfti', N itaftai 
liicivStttcc 34. 
Slamiolu, 33, Otiift. Boiftch, 91irbf, Canuci'- 
ftr. 45. 40. 
— F, (Särtiicv, Rieb. Schönhaus, Siämntdfiv. 19. 
— M, Dr. plill, fflijmuaf. Lchrcr, W iiatjlci- 
flr. 1 IV 
H, Hausbicn, NO Gtifabcttjftr. 41 H. III. 
— Bannow & Nebelung, Seim, Schellack, 
Drogen, Farben u. Lacke, NO äBcinftr. 8 pt, 
(Set. VII. 5435.) Jiih. Slbotf Nebeluug. 
G, Leconoi», N Schöusiaufci' Sttlee 170. 
St, geb. Schutz, Ww, W ilaljlci'ilr. 1 IV. 
Rausch, H, ilaufm, NO Ciivcift-malbevflr. 3 H. IV. 
E, Zatituiflr. Stfpir, Gsjarloltcubg, Pestatozzi- 
flr. 10 IV 
— B, Di'iickciww, Fiiebeuan, Hanbjeiyfti'. 52III. 
Dtecnfd), O, Llnchhatt, 0 ilöniqsbcrgcn'tr. 14III. 
— 91, ©aftiu, Gfjavtolteiibg, Schillrrflv. 40. 
— M, SBertfütjv, 0 Üangeflr. 40. 
H, Frau, Ojaftm, C ilurftr. 38, Ging. Stile 
Leipzigerftr. 
Rauschoff, G, fiaiifm., N Uniuiiciiftr. 185 H. 
— F, Fraii, 9leut, W Paffauerstr. 30. 
»lauscht & Weinhotd. FrtS, lilumciigcfch, Spec. 
f. Gonbitoveu, SW Jloftizflr. 49 pt. Jnh. 
Gtara 91aufd)t .11. Bertha Weinhotd. 
Rausdorf. 91, ilaufm, SO iloltbiifcrftr. 18 IU. 
Raiiftit, 91, Beifich. Vemnt, SW iloilizflr. 42. 
Raustcbc», F, Slbbnidjuiileruetiiii, 9icinideubf, 
Hottänberflr. 20 II. 
— Gustav, Snu= u. Stbbnidjigeidj, Van- u. 
Ht'cimmalljbtfl, N Datlborferstr. 34 —30. (Sei, 
II. 2523). Wohn. Jlr. 8. Sprechft. 0—8 91m. 
RanSpach, St, geb. Teetz, uiu. Pot. Seer, N Prenz 
lauer Allee 221 III. 
RaufTc, B, Portier, NW Somnu'i'flr. 2. 
Räulsch, Si, Goiifil, Chocolab. it. Honiglnch. 
Fabrk, Niebeit. in- n. anst. f. Liqneure n. 
Spirituof, W JJoriflr. 42 pt. E 
— St., geb. Touner, um. Tirector, W PotSbainer 
ftr. 201), Waileiit). I. E (Set. VI. 3507). 
— st, geb. Witte, Reut, Chartollcnbg, Kaiser 
Friebrichslr. 72 I. 
zu SHaultaii, ß, ©ras, £>fjic.,NW Paulftr. 18III. 
— O, ©ras, Preni. üieut, Sttjnt. b. Jiiijpetliou 
b. Jäger n. SchiiUen, W üuiljrrfti'. 14, diarlnit). 1. 
»laiitmn, 9.11, Fi'l., Ghinlölleubg, Harblnberg 
ftr. 19 pt. 
illautic, H, Schtosiec, X Tattdorserstr. 40. 
!>lail1>uch,©.,ilanzlift,N0©eorgent!rchPtat>22III. 
RanuS, E, Piivaliere, Charlolieudg, Saiiffet- 
uiaiiuflr. 1 II. 
1)1(111,1, D„ ilstt. Gifenb. Bell'. Secr, Tempelhof, 
Torfftr. 7 III. 
31, .ftgt. Gifeiib.Uetr. Secr, S ©iaefeflr.4011. 
Raiizmaim, W, S5iu, Slierueilag, SW 9!ofi!z 
ftr. 58 K. 
E, Haubelöfrau, N Vuchholzerstr. 7 II. 
ülanzmeicr, SI, 9!äheriu, 0 4H'c6laiiei'fir. 22. 
U. Dlaiijotu, D, ©ras, Gorvetten-Gapt. a. D, \Y 
Bayrentherstr. 12 I. 
Ranzxw, 9J1, Gtjemiter, N Fennftr. 30 IV 
S, Gifeiib. Secr, StegliO, S)rciteftr. 20 I. 
Jy, Hanptin. a. D, Haienfee, ilronpriuzeu- 
bamm 0 I. (Poflbcz. Go(. ©rnnewalb.) 
— I, Maschinist a. D, W Sfiirfürfteufii. 170. III. 
Raoiitiu, U, Sdjuciberiu, S S!aeiwalbfli'.58 pt, 
Dlayet, 91, Schneiber, SW ilorfjftr. 33. 34 II. I\'. 
Dlapct, St, Ilaufm, SW ,'liiiimeiili'. 89 I. E 
u. Rapcrziiiöti, v, Tischler, N Pautstr. JOa 131. 
91a|)t|act, X1, Stgeiitiir, S Stile Jaeobftr. 84 I 
(lel. I. 881) 1-3. 
St, Dr. nicü, Pfad. Strzt, W 9l(öeii5Ic6eu= 
ftr. 12n 1. (Tet. VI. 3751) 8-9, 4-5. 
— H, Stilist. Sti.,1, S Slm lUbau, Slädt.Krankenh. 
St, Haubelöin, 0 Prenzlanerftr. 51 II. 
Siglsmund Bapbael, JnponS- u. Schür- 
zenfbit, C 91iebcito(illfti'..'i5. 30. (Tet. 1.7307) 
Jnh. Sig. Raphael. 33olin. W Magbebnrger- 
ftr. 20 pt. (Tet. VI. 2018). 
L, Slstufm, C Stile Sriiöiihaufcvftr. 33. 34. 
— il., ftitufm, 0 9Jlarfitiuoftr. 211. f. Maifuulet 
stein & Mühsam 9!achf. 
M, ilaufm, S Watlftr. 73 I. 
S, 91ed)tc-ainu. b. Landger. I., W Jäger- 
ftr. 12 II. (Tet. I. 1090.) 9-10,4,/2-Gy2. 
— St, Schlächter, NO Höchkteflr. 43. 
H, Schneibermftr, N SUeiiieuburgerflr. 73 I. 
— H, Schneibermftr, C Preuztauerftr. 40II. IL 
— 3, Rentiere, W 91egeiitenftr. 3. E 
H, Ww, W Staolciflr. 11 I. 
Jacques Raphagli, Fabrik u. I. Kaufhaus: 
C Stil ber Spanbauer Brücke 2. (Tet.V. 3377.) 
II. Kaufhaus: W Potsdaiuerftr. 100». (Tet. 
IX. 0581.) III. Kaufhaus: 0 Grüner Weg 31. 
(Tet. VII. 2232.) IV itaufijauä: SW 3erufn- 
Iemerftf. 50. 51. (Tet. I. 178.) Juh. JaequeS 
illaptjaiiti. Wohu. C Stil bet Cpandaner 
Brücke 2 III. E 
Raphaöti, D, 3iertr. auSluärtiger Häuser, 
Gomptoir-Slrtitet ii. technische Fitze, SO 
91eicheiibergerftr. 9 III. (s. Nachtrag.) 
— Gtara, Pntzgesch, SW Simiuci-ftr. 37 L 
AranziSta,Putzgesch,S091eichenbergerflr.9lII. 
RaPt,actSk>>, F, Frau, Pelzwhdl, SW itommaii' 
baiitenftr. 83. Wohn. SW Lindenftr. 59 III 
Dlatiicrt, 91, Dachdeiterniftr, NZehdeniderftr.20111. 
Rapicu, 3, ilütier, W Potsdamerftr. 37II. 
Rapior, F, geb. Urbauiat, Ww, SO Oranien 
ftr. 181 IV 
Dlaptc, 0, Schlosser, 0 KönigSbergerstr. 35. 
!lla|)niuub,9(,3)ädei'mfli', C  5iicbridjvgrachl02.pt. 
E 11-1. 
F, Bauiinteruehm,Rirbf,  91iiigbasmftr.27.28. 
S<, ilnffir. b. Hanptlaffe b. ftäbt. Werte, SO 
Schtesischeftr. 22 II. 
— St, Stöbt. Lehrer, NO Glbiiigeiflr. 10 II. 
F, Lehrer, NW Ftensburgerftr.29I. E 3.4. 
— 31, SRngiftr. Secret, 0 Slrnlnuvi' Stllre 31. 
— E, l'laimr, 91eu-S3cis(cniee, Gtfasiitv. 9 I. 
il-, SrOrerium, NO 3!arniiuslr. 11 III. 
!I!ap0lk,O, Former, Schöncbg, Sedanftr. 35 H.1V. 
Rapp, 01, Buchlnud, SO Stalitjcrflr. 54,2H. II. 
— H, Suchdruif, Haienfee, Bomimerftr. 7 II. 
(Poftbez. Got. ©rnnewalb). 
Gb, Gotonialm, Delikatessen, Wein- unb 
Slullei'ljblg, W Lüdowftr. 08 pt. 
— ©, Hanobien, N ,'Iehdeuickerfir. 12 H. pt. 
— H, Ingenieur, 0 Sitte Leipzigersir. 3 ILI. 
F, Kellner, SO llleidjenbergeiftr. 0 IIL 
H, Kellner, N Ramleiflr. 18 I. 
— G. Maschinen!', NW Ginbcun'ftr. 8 EI. 
— Ghr, iVlechanif, 91eii=33rif;eiisee, Gnsiao 
Slbulpljilr. 157. 
01, Mechanik, Steglih, Strubtflr. 2 IT. 
— SI, Schnhmmftr, Spee. f. Slbiionuiläteu, NW 
illopftockstr. 20 pt. 
— F, Tapez. u. Secorat, W Stusbacherflr. 14 
pt. 7 -8, 1-2. 
F, Tape;. u. Deeorat, AV Terfsliugeiflr. 20 
II. pt. (Tet. VI. 4111). 12-3. 
St, geb. Kayenberg.Ww.S DreSbeuerftr. 80 IV. 
Rappatier, St, Goutiolcur, W ffioebenftr. 7 III. 
— SS, Schneibermstr. f. H, SW ileeuzberg 
ftr. 8 K. 
Ludwig Rappaport & Co., 3!aukgefch, N 
Friebridistr. 110. I. (f. Jlarijlrai’.) (Tei 
III. 987). Juli. Lndw. 9tappaport. Cp. 
Rappaport, L, Banquier, N Friebrichstr. 110 I. 
(f. 91achtrag.) f. Lubwig 9!appaport & Go. 
Oleoig, Gommiff. Oiefdj. f. Fiuaiiziruug, 
Wruubbei. il. Hi)potl)eteii, Pateuiveiwerth., 
W 91ene 'tiinterfelbtfii'. 57» I. (Tet. VI. 3782.1 
8--10, 2-4 
— Rappaport & Gang, Erpori u. Coinmiss 
Olesch, l- 3'ui'gflr. 5. (Tet. V. 13.52.) Inh 
Julius 41. Weif! (Wien) u. Giegmiuib Rap 
papori. 
S, Fifchhdt, C Hiileitflr. 18 II. 
— Adolf Rappaport, Wetroibe il. 9.1ai|l-Goui- 
miff. ©efch, <J Heiligrgciilgaffc 11 II. (Tet. 
V. 3072). Juh. Lubw. itrafau (,'p. 
P, Hutfbil, SW Orauienftr. 97a. pt. 
S,itaufm„S03l  nideuilr.5n.il  (Tcl.VlL'WJO). 
f. 9Jnppapoit & Saug. 
Edmund Rappaport, Münzenhbt, SW 
Hallefchefti'. 1811. (Tet. VI. 1011.) Jnh. Gbui, 
Rappaport. Cp. 8-11, 2‘/2—8. 
— Gb, Rentier, 0 Waltner-Thealerstr. 29 I. 
— 91eiitiei', SW tiros;beeie:iitr. 1 II. 
— Bcnno Rappaport, Wäfchefbrk, CHeilige- 
geiftftr. 19 I. (Xel. V. 3497). jnh, 41. Rappa 
port, Siotjii. 0 Waltner-Theateritr. 29 I. 
Rappe, G, ilaufm, N Linienftr. 110 II. I. siehe 
Grnit 91appe & Hecht. 
H,Slul|chei', 93o)chag.!)lummelS6, Hanptili'.5.riii 
Ernst Rappe & Kocht, Makart-Bonguet 
u.Paliuenfbrl. ,N ili'au6uiditr.22.  (Tel.III.l303) 
Juh. G. 91ap|'e ii. ‘ES. Hecht. 
81, Pfeideb. Kutscher, 91eii=33cifinifee, Gr.See- 
fir. 30. 
— Adolf, Pserdeb. Kutscher, SSeißenfee, Sjeitiner- 
ftr. 123 I. 
H, Sch»hm, N Sti'tliljctslr. lü. 
01, Schiihm,, N Bullmniinitr. 8 III. 
»läppet, P, 4>nchbrnck, SW Kochstr. 5 ITT. 
— I, aiüisteiim, Slirbs, Sünttcrftr. 51. 55. 
Rappcuus, H, Schnhmmftr, NW 3)irteuftr. 2 K. 
ti. Rappert, SI, ßieut, N Hessischeste. 12. 
Rappcrt. F, Kassenbole, SW Stile Jaeobftr. 20. 
— B, Malermftr, N Ghorinerstr. 27. 
Rapphahn, 8t, Schlosser, NW Stromftr. 40 I. 
Rappich, Sä, Siantbeamt, Gharlotteiibg, llaui- 
ftr. 02 I. 
Rappika, E, Prio. Beaint, Ghaitotteiibg, Eng- 
lifchestr. 23. 
Rappmanii, St, Väckermfir, N 33ürthciftr. 27. pt. 
H, Sdjneiberaiftr, N Siciiiemüiibeiftr. 08III. 
Rappiiiiiud, 01, 3'usset, N OJarleuftr. 19 IL 
— il., Seiler, N Hochstädlerftr. 30 II. IV 
Rappiuiiudt, St, Schiihminslr, NW Cnrhavener- 
ftr. 15 K. 
A. Rappo, Anthracit, oberfchtef. Stein-, bohrn.; 
Schwarz- u. Slraiiiilohlen, Brikets, Gas-, 
Schmelz- u. Grnbe-Gole, Hotzkohten, Brenn¬ 
hölzer, Stiizünber, W ©i'OiVWörfdjenflr. 20«. 
<Tel. VI. 3905). Onlj. St. 9tappo u. Johu 
Klingenberg. 
Rappo, St, ilaufm, W Äatztersir. 14 II. siehe 
8t. 9!appo n. G. Minke. 
Rappotd, 9.11, Teslillat, N ZiouSkirchstr. 20. 
— P, Landrichter, SW Gronbeerenstr. Kla pt. 
— 8t, 91eid|vger. 91ath a. D, W Burggrafen» 
flr. 14 IT. 
Rappotdt, G, Juspect. a. D, Schönebg, Frie- 
benauetstr. 00—09. iPoslbez. Friebenau.) 
— Th, Schnhmmftr, N Fehibellinerftr. 2 I. 
— 91, Tischler, 91eu-33eifieiifee, Gljaitoticuburger- 
ftr. (il 11. 
L, Vorgezeichn. Scißiuaar. eig. Fabrik, N 
TreSckowstr. 18 pt. 
Rappolt & Söhne, Fabrik v.Reifedeckeu ».Bett¬ 
vorlagen, Flanell- ii. 91eifeljembeii, ©nimm- 
iiiänleln für Herren u. Samen, feiner Herren- 
garberobe f. Reife, Iagb u. Giuil. — Import 
u. englischen 9Jiobcarliketi' f. Herren, bergt. V. 
Sliigurafctieu u. chinesischen Iiegenbecken. 
Fabrik 9.>larte 
Handschuh - 91iedertage von Fowneü Slrottjerä 
& Go. in London, (J 91iobct'iuallitt. 14 (Tet, 
I. 7737). Intl. Joseph. Paul n. Strthnr Rap; 
polt (Slußci'halb). 9!epi'äseutaut Franz 91appott, 
Rappott, G, Tapez, N ilt.Haiuburgeritr. 10.11. 
Rappoport, SI, Gigaretlenfbrt, C Linienftr. 82. 
- H, Fabrk, N Schöuhaufer 8tllee 152 I. siehe 
Fiicdlaeiibev & »lappoport. 
91a|)|)fittier, 8t, ©aftiu, SW Johauniotisch 3 pt. 
(Tet. IV 3473.) 
St, Poslfchafsn, SO üialiberflr. 20 I. 
81, Tifdiler, NO Glisabethslr. 44 III. 
M, uiii. yrouiaulmiti', NW 'Weiftitr. 19 III. 
Rappuhu, G, Slanfageut, Slsseeuranz-Goinmisf, 
N Lynalstr. 9 III. - U, 3‘/3—5. 
RaPPuS, 8t, Schneideiinstr, 0 Ruderi-borfer- 
_ ftr. 39. 
»iappittaii, I, Stuiiatjmeitclle b. fietat. Slbdeckerei 
Berlins, ©efchirr-, Huf- u. öagenfett, Ghar- 
iDilenbg, Segelet Weg, ilraav’fdjej HauS. 
91, Bildhauer, NO Wr. F-rauIfiirlerflr. 00 IL 
— !)lart)f, 81. ti, Kunst- u. 4>au-Schtosserei, 0 
©ilbenciiU'. 59. Jnh. 91. Riesig. 
il., Rentier, 0 Wubcneritr. 59 pt. E 
G, Söpier, N Slergilr. 38 II. II. 
£, 4Vi'j, Haararbtriu, Gharlotteiibg, Spree- 
flr. 2 II. pt. 
Rapregcu, 9J1, Fit, Räheiin, W ©eulhiuer- 
ilr. 18 II. IV 
Raps. St, l)r. pliil, Piiv. Doe, SW Nortstr. CG. 
'Rapsch, SI, SJottcher, NO Frirdenftr. 90. 
91, ©olbarb., Schönebg, ©otljeiiftr. 51 H. IV. 
I, Heizer, 0 Liebigftr. 47 III. 
— Frz, ilellijei', W ilirchbachilr. 10 II. III. 
— W, Lorouiolivführ, W Slülotuftr. 07 H. H 
— I, Maler, SO Forftttstr. 42 II. II. 
— G, Manier, SO Forftcvflr. 42 111. 
33, fllaurermftr, Gharlotteiibg, am Bahn¬ 
hof Weftenb 4 I. E 8—9. 
— 8t, Plattere! u. Wäscherei, SO Melchiorftr. 11, 
— 9)1, Portier, W Königin Slngnflaftr. 15 K. . 
L, Postillon, SW yorlflr. 08 IV 
it, Schneiber, SW 4'effolflr. 4 II. 
H, SJertäuferin, U Rofiftr. 24 II. pt. 
M, S3iu, SO Foisterstr. 18 II. IV 
Rapfitber, AI, Sdjiiflilellet, NW Ktopstock- 
fli'. 7 II. 111. 2-4. 
Raguet, ('), Cigarren ii. Sabafe GugroS, SW 
©ilfchiiietjlr. 4 pt. (lel.) 
J. Rares, Sluchbnideiei, W Wilhelmflr. 48 XL 
(Tei. I. 1497). Juh. I. 91arcS. 
RarichS, G, ilaufm, S («ilfchiiierfli'. 73 pt 
Rarifch, SB, S'udjbrnct, N Cbtibergerflr. 40 HL 
— 9J1, Buchhalt, NW Sickingenftr. 8 II. I. 
— St, Frau, N Äelforterftr. 15 IV 
— B, 43w, ©laS- n. Porzeltanhbt, W Linkitr. 41. 
St, geb. Hohe, Ww, SO Köpenickerstr. 100IV 
G, Ww, N Kaftanien-Allee 38. 
fllafaif, (9, Rector, 8 ©raefeftr. 85 -88 pt. 
— St, geb. Mylo, Ww, N Fraufeckiftr. 19 IU 
Rasch f. a. Mansch. 
— G„ Bäcker, N ©erichtsir. 20 II. I. 
St, Hilbtjaucr, SO Lübbenerstr. 4. 
F, Bilbhaner, SO Stalitieiflr. 120. 
— St, Briefli'üg, NW Sllt-Moabit 133 II. H. ■ 
G, Gigarren - Import, W Stegliherftr. 78 
(Sei. VI. 3787.) 8-10. 
H, Gotoiiinlwljblg, 0 SUanleufclbeftr. 4 pfc 
— G, Drechsler, Gharlotteiibg, Maiitstr. 97. 
Alphabetisirung: ä, ae, ö, oc, 5, tte »ach a, o, it (z. B. Maehter hinter Maytir, Möfer hinter Moser, Müller hinter Mulert it.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.