Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

» < *i 
B „ »' , ,7 vi* 
x l 1 
Schneider für Herrcu 
- 240 
Athm yi ( uioftniu 1!» pt 
T^oifici All' SO Sicobutctm 17 
Anq S W Uiiiii|iiU,i(jfim b2. 
— «Ittii S HitUifh <H IV 
- (5 s\V CmjIIitmiiiDli 2 IV 
— (i ( Hoientljiiluitt 8 II sls 
I S\V 3oInumIi 17 i)( 
AOitflf Jy SW Atiidrich'li III 
»'siM» !,i < hoiuilliitUuli l» 
«suih (i s Ctrttinttüi 1'! IV 
idutvvlil j S Cuuihinu I « J 
AI Ulf ’l O UOVlUllMl K> 
V S\\ nmcl biuinm !,1 JI 
ai mfi H SW Wiinhh 7 
C X j(\>(fiLi ui ii i\: 
4 lr sW tiorfim 2t, JII. 
0> S Hiuiutin 15 
(uim o umbaun 1'» II! 
- vcm \\ utimnttoun 7 H lr 
">> s\\ jtuditn 2o JV 
r S CiCvhriKUii 5> IAC 
C S Uoitbiuci Cnmni “ 
II ( halhu ‘Ml III 
)i X W Museum 2s i 
){ NO Knie Uwuqm 17 
I Vl S\\ '•VtütfuilWl #1 
•l NO ••tuit'cl ivfmiti ’) 
infc! V so 3htliLuili » JIT 
AuiiUft C S 2d)oiiIcmiti 1| 
uoih 15 s\\ 'torinti h 
W \() XillMCUI t. 
'*> < Hit hu 3ri)lunc 1 
u utul 15 V> UcilUm 1“ 
5* frei si s\\ N-uMtammi 2 
Auninv ih'ii >1 h Tuff iibndiin t>7 
AUimmtb I X J>crnoitu n it< 
aic tnq a h\\ Anedlichni 21 \ 2 ]JJ 
4 ai W Uumcmii lj j , j 
- Atuu SW Liiljcliiti t { ]\ 
vt X fllcteifti i >7 
— ' SW o itenuuuiiti ‘H 
-3 SO -Lalflcntarfli 7" 
RlCtll'alb ^ 0 Oumei l n\ r 1 J 
Aicii’d) ||} SO jjimlufn V 
2 l ih SO ^uuilcimclm 
AtuK H W UoIIcuDourn < 
fi O (vi Aiautruitcuu I I I\ 
Allstes A < | itUMl 
)i N 3rl)iuiUci n h 
AUiti V s »im mniiii |hl> ]| I\ 
a iitPu Immr ei i N IheDonntr 1 i 
Auuheutlml I u hstuuncinu J] 
AUMI!;'' (5 X\ UtbüllMi s 
li SW flimmvifn 02 
a so ^iaincuffihn i I. 
-o < Ztciunimit Is 
Qs ( t'anh bergeun rr. 
I V ( Uvmafii <>7 lir 
*NUl)!lit 0 \ -llUVtr l I 
^Arnt l>» s unn 
<S N iuuiuuiuh 14s 
V X Soatnqin 1 
-T ( Uüiuim 42 
Aucti (i "W Hiohicmn s 
0* s\\ Nortel mit l j, Is xr 
au-J ^ 0 Vsliuicin 8 II I 
ll 
M 82 
AUct-cndi « W i'aiiauuin 11 
i. i\ iSsmuinctti Ji» JV 
AUcdlüN- 2lumiittit <)i, 
AiuMuu'icr Ü \ AihtOclImeitit 24 
^riiPurfi Js S (zdioitlctmti 21 pt 
Unq SO ^otcpfim 
Ciiitu s (3cl> wianm l 
— v l ^icuc Aitibnd)?lr 10) 
— L. ( Aiidiaiir 21 r II [\^ 
1 Hollinboiiih 4 
u' 
A 
Tsiuörtit L. 0 vvüitiumtr uO 
AI tfj.v VI ( i'iübuitl '« 
AI au SO )lnd)slcl[u£s)ut 
?^rutc B SW IilNkcmr lj 
E SO Sfalttcnn 2°) \ 
— A > Lergui 
Arie Cifc Gf)i, O (Bdvdmafn 20 W' 
J<$’CUhlli Ji, SWr \tO(fl|!t 7 i JI l\ 
('nicivc-fn V SW stodiiit 2» II JI 
v SW ^Nauiimiciuii 7 
^uiton W l,irtiici|it t7 J T. 
('utud) 15 iY Jt Iroiiinit 21 
!l ^ 1 W Mumnuii» 71 Ilf 
Nriil U SO oIn ll’ni) lila r ji 
|(MII u VI SW J tllnfmiii 1 |\ 
^ N Cluhtiuh !ü || II 
lOuiiu (i \ l\ >i) mti III 
niiitI )i SW aihiuhlim 2 J 11 
(viu b ( 4.cni>it J2 III 
('5 iiliiimin 4^ x 'InKmi i*n 12 
I!<'ci \ li '| SW nlnuncmn 2*2 2 
!('pti\iimiui )i W OniuhuicHii Ji 
(Miiuici \ Z*u''iuIr'U 111U1 7pt 
Lchueiber für Herren imi IV. 
Wi 1 Minis U SO VtniiliiiirUHi 7j 
( nl W X Irtufli 171 
lll I SO In iu V 1 1. 
AiU I" SO iurfserfti o0 
vt X Soift^u in 
— M X Br tmtcitm f 1 Ilf 
{sittidii ?lnq ( 5ei)hUnr J) 
H 0 Wiidu m 20 
U(uot \c 'I 0 >(tihtca in 27 I 
. ’lh SW Vuitl Ihb 1 II II 
|t< un v V S Jute oiulm ij 
(' ipi ui | \ 4 olliiui 11 i I pt 
I (' cUn a S (' mdilur D I 
S Jiuiir ilivunut |s |\ 
- SW i'initin nur js n 
(' cibia )i S , um ludnii »l 
>1 \\V inhfrnniiV )* lf r |(uu,m* ^ sciiiamum l III 
,.N%r,r 1 ivu nidi ,7 \\ ,'umii lamm JI 
I (' uhniM n so riunliui n 27 \ 
| h citrtr A W suivmiic mt l« <> 
l- s Vütim nn > III 
;ÜMitii h s Shlhclunbu 11 II II 
;h aU 3 \ (niic4)! u 11 III 
Oiilart) li 0 1|intln m 
a SW (inUumn II |i 
^ SW taun dim 1 II I 
Ji XO <>»l Ahintniucun 4i» II UI 
K'Ci'orr a W NuntiiVuntt hl II 
S ’imiimm “» \ f 
|V cu udi li X Jniutmnm l'> II 111 
■ 0 ri t'tur 'l s Stiiiliaiuthcrm 1 
^ouoii li \ \W »iiitil 11 > II 
4<v»fi yadnt >l V W 3iuumtm > 
; (' im^itl ii in vi \ (rht null» rui 12 
:+<'cidu *i s ^laihtcmn U. Jf 
Wc’rtifi ’l ( ^nchtidj (i idn " 11 
14h?c clhn d 1 l S )>itit\c Mittu tut 2H 
1'cnfl 'it ^taii W 'ii ,u»M |! II 
( uc (t 11 S l anliit I 1 JI 
I’ f Ii ü >W Hüt Viuib n III 
L \\ 3tcinmciiti 21 I 
bi»ut H? \ 3dunJnun Uilc 1' 
1 ('if di a SO 2 i^-,cdin h 
(' cu ’l S y mim I 
U S 3ovl)iciutr Ml II 
| h ciit ^ \ Ui iD ttem ( f II 
: +(' cm u l>> \\ MlOlIUtUl > » 
<' cdu ^ \ Lhctm 1,11 11 K 
h S ^üthiiutunii -Ii» pt 
Wi. 1 cl (j. W iiaiiunt 1 H 
a S h)uc[fumu!ii 17 II IT 
j (')t^iat <' SO ialhiaiicinit Ion 
Uittic^ion Ji ( Uainimi m 4 111 
■ VmiH 1 ’l so VuIU’cucim 7 II |\ 
(^akt Zl) \ Imiciim 1 <> lf I\ 
^»illoiv X iLoiitneim I I\ 
U'MCilm f: -! 0 ilh abeinti 41 
1 Wicuititmt a ST (t r vumLitriirtut ^ 
(smudi a W lioüuu''ntmit j< H 
im 
ll. 
(5 so Ciinn l 10 
lr SW 4KIK 'Uimtfi 11 40 
(' sO liuiiLhumliti 1 1 JII 
2 ( -Ltiikinti (i lf 
l<M iclct v» X\ iinumn U III 
(vn! mann (i X -iunjuim 2" l\ 
1 SW Aiiedriciinr ^ JII 
U'Mlb nl t P SO Cramci lr (> II II 
0>tUat ^ X i'cuislucim U I 
KMuc Zi SW iuttfamuiti 18 Ilf 
6'uod X! l titci'invai |lt 21 
(vioi'horn ’l sO (rncitbafnmr 3b II 
U')hrci 1 ( itiitam 47 JII 
|Wlota Ji sW vatK1 (ciHtm 4 
iivinr ( ^iiitcitih jiy f[ 
('►laoci )i XO Lattiuyplnitt 41 pt 
M' leint X Srfoitlml entr 4 Jf 
J4Mcmn 'I XO Ucuc voiuqn, ojf 
h'»lcit,uci a X W 'Hilncdmu I'Iff 
(MentUur U >1 SW Hit »\t 
h' (uimcui ^ S ä\iüluti 
I(MoPc si ^ ^rcicitiüalbiiut 2<» I 
(viouVit y XO ))iuuv'i tolntiti 10lf 
(' lotnit ’s X W -L 1 mirtcnu J UI 
tt W Duh^aimtict ;iu 
^>UMit a. Juditet W Ho matten' r 4 
('»lo^u \ X vniMttuim lb I 
Kvsu la f) s Hm oaciuiu i * I\ 
I XO ^cmiti 7 JII 
!v»ln U I SO 3chnudliu 10 JI J\ 
H^It! iHu Zi 5t S 'oödjmuuirui 17 
G>oclil Ü W iiciv qaut HJ7 Hl\ 
(f SW Anebiiditlt 2 52 
7)ivinuu v’> o \> oiuui u uu 
^roiimcif C 0 suauntr n I. 
^lomhol^ A Is Lcrqiir 02 pt 
^romfc § XO Mcyctbcer,tr b K 
ftromm Auq N Tcc^ctow'lr 1 X 
-S X ^csiiecfluicuü 30 H m 
^roir Sl \\ An öachenü H pt 
— Iv XW Stcuhaleittr S H pt 
"lnq XO Gicordcn^cdiitr to 
Fuche (i, ( Buldciilr 2 H II, 
(vpf)(a XW 2'ciiin.lm 4‘J 
Noifiltdi ’s A\ i'tdjiiMitiuti 14 
(^oiilfc '1 SW' 3u+tcinr rA H. 
| — Jf X -LoIImuui 4s I 
J0>os)r \ X Bunin u,u ijH IV 
('>ol)n a SW svotstom fmti l II f 
0 ofnii (t \0 (>)Coii,eitttrriiilr 10IJI 
(»osi Ci SW Jyu^udim 24'J 11 ni 
— SO iVtdjailfuduti 42 II J 
(volbslii Ji X ^oil^kltch'll 4i» pt 
|h>olDlad) 0» SW 'Ucitettluti ict 7 
ni XO lilbmijCim 2 I 
('»olMei,t ^ ( ui %’lkini^enn 0 
- 5 , XO Wfiufliillurfifu I. i 
1h SO <liinct|li 1 || 
I JV SW Amliriii|imu 201 
<'oh\ nanu ^ Ci v^eiiethi 7*11 
(’Sili'mu "V sW ACiiiieuu ll II 
l ' u* SW 3ilmi enm r>s II 
4<'*olMi o»»n v X tuipimidth r 7 
<' üllu (i O s ol ni nll lt 1 
^UUUiv tt n s\\ )ui|tiMu 12 lf 
<' oitcintiinii s>, s Homnnm'nnlCH 
fn 1 » |\ 
i'-oitt SW ciiinb um 21 lf l\ 
^OltiH fl ' sW 'mi vlt i It III 
hu>hirt)i'iv Ii ’l so 3iila nn !' 
( oft \ S'tiicjianci II 1 |\ 
»l SW Ullt'fltMl ' ji 
<' ol e ’l S Hutl iiiicm: js II III 
)l S uu 11 vt 22 l\ 
<vomUit v W jjulmiiui s II III 
( 11 nn fi "1 SO Ein ii usiMi 1 
(^OIIIIII A O ^Ulhl'li r I II pt 
A < > Miiumm 11 s ] 
<' 111 mlidi (i s jitti ci tu 12 l\ 
H'ioiutio ,■> sW int 11 tut 111 |\ 
oiiiinIn ' ( vcilnnuuMi -> III 
<' onn ton fn 3 ( itotiitiijiki 11 1 8 
<'*o u\ \o 3iimn>li nmtt h 
oi bim i)l \ W (Sflluttmi 20 j I 
< ou n v- S oiliintiiiti ii 11 
<' i'i iu -! o 3n ii 11 ci iim j 
<' 01 ui 1 7v S ^onunn 2s |l K 
(' 0 1111 4 So Hitic uoitiiin 2 II 
<' uti 4 So 4 iiDcmum 1 11 
i' uit ’l s Hin 1 nn Js III 
H S hiimleun Ilf 
a S < uu mit 1 |s U ns 
ou tu t ' so 4 iibt 11 um 1 ' i 
n oiltrt j SW ]\ ut v Uiinti s 
('outL a X W -L ii itadum 1 
ls 011111 H s\\ ^rit vituin 1 > j|f 
■a sW Ui i mimic m '» 
<sui ’l sw Hitc “\i obm _ II 
-! s (Mt b 1 T 
1 ou rii ( so \u^Ci tduut U 
•1 So (' 1 ihtoivm 17 
< 011 ’* sW 11 niheum M IV 
('Oll ^ sW (' oj,l 1 cuiiiti 1 1 ||1 
•I W ’Vrtticun 17 ls |\ 
i1* u 1 L \ Lnin tcun 2> 11 
"v'ei 4 tu S Aticunm 121 
(>)0j in um S Xitduicvn [» 
r < x teueut 1^ in 
<s on C XW Coroilicun t '0 H II 
" ONOIII fl) *\ > 4. 11 l-jClHltUCJlTU i 
(vital iv ti »X W 't 1 it ci tu Hu unn 
H’lu 72 
h011 (i X 3umniuim\i’U 7'> I 
t'ioit il (' S\\ m utbeu mit ^ K 
■l so 1 ta mu t 1 <1 lf pt 
4h otlu SW sstici'ud ’u 211 [ 
(' utm T So trizu tni^tut 1 
h ottholM X ^oiljniidCiM < 
i^ottuiq li SO Jijtiiqrm h II JII 
i'uii duld t" sW iniipirauiuir 1111 
vo * diaI f H s intuim 21 l\ 
H ( 'MHidmum H» Ilf 
o HnMii ui i 
X W i’ntihn l 
s i. uu it t ♦ 1 r 
S W Lubidu ir 40 II lf. 
so Chimtr > H pt 
m) Duuaci n im 112 
h a H so Hhaii um 100 
H s ^rc jipitrt t- «n Jf j\ 
•V \o DicmXf tolntm ) IJ 
)i -’W 3dmucUiii u t 1, H 
v oui ’l ( 3u öiuti ls 1\ 
(v \0 J cluutr l-s 
m S Hlu ^aioon 7s lf IV 
(s>ouh ’l SW .buhn tr 2s L 
^ NO iMofluoium I 
C SW l LOi^OlOltt *" pt 
(' lern h < »um m i) l\ 
('»lab utM (r S ^uu vaulUi ‘ ) 
(' 1 ibcitt C W tot Pan cru 1 > III 
foascmi <1 Sw ) men t “ 
(»ukUi H SW ^odn t ( 
I X W fnin oueurii 11 2 lf [II 
('tnsnt St NO vaturn 1 JI JII 
N Hai u s 1 
V uniui sO Jictaktil tau n lu- 
Wialoiv a N iettukrni 11 II 
— -L S 0 1  \ttum  i) 
bnaoon fi h S W vmfn di 1 11 
('labotu fn 3 so Cipumui 4 II 
4 Ji XW (verfiai'u 1 11 II ILL 
('iru vui fi ZU N W Vit »mm 7 
W Vuhowrn r H pt 
<s iv li W 3tmunvn 0 
li SW ^uPjUuitr 4' 
a N Ji uitlerm o.; II 
i— v> 0 -l tinnc n i pt 
<' u er 4 (' 'iiri s leiutm 10 Jf 
Hvtare ^ 0 C'jui u i ^ 71 II III 
4~ 2 SW Scrnl incuit ol I 
lina nai!?ei w ^ 3il ii tinuure u 
122 I 
W oicit t X -iion lud) i-iat 7 
(vraacu H N "ncr tt 2 
(ualii a s ’Uic ostcobui Öu I\' 
s Hititcmn 11 Jl 
i>naiiloiu -i S t?i iittnii v», 
h»uilnu i ( lau laticuli 18 
luaimu 11 X ul nai burqam 1 ^ 14 
('laineii^ >-> X hetmäciiiioiTerut 2 
‘x> atuttdief w \\ Vinntruemtr >1 
d 1 uuu iv ( 3ei dU'll 2u H 111 
l' uiHj.iy li, sw Ci fu'ti 4. 
S 3rs iinaii! I 11 II 
ls I UI I il) sWf »nUl>N ifu ft ^ 
1 n I D so 1 ni ttivi h I I 
< l Ullll! II s> \ jl, IllllUItn , I. 
Il'.tU 
W "> UI(I n 1» ll,. 
•' icl 10M (2 O Mliutiuitli I 
(v ll Ui >1 s 'll laithmninn 7 1 f> 
h htvn )( O ninMm hl 
^ icfliill ll SW ’Hauuim 2« Ilf 
‘Murmluii N sW ' ml titt J(j. 
um \ i) ( Ute I 11 uu 1 {, 
ii Ci N C111 n vn iu 
u s h tiim ,1 7) 
•' l IHl ^ N "uilli (Ml "1. 
tkliiei a S 3hi) Uiitivim \ 
S jhn 1 lunii |s() 
t 1 t l SW Ml um IIIIIIU i h) 
s iim mit 21 II 
11 11 \> \o iu uü 22 I 
’n ( ‘ AU ölldllU I I 
11 1 nli v \ |) lcHiiur n 10 || 
Ui 1!) >1 sW »UU ^1 im 12 III 
»' ii 1 ll SW >11 UHU ii hl jj lj 
\ nW 3 btibu Mi 1 || 
' SO Vui iu! u 1 
1 o I! UI U 21 I 
(' u u (s [) ((liiiut 1 1 ^ 107 
' uqo 'I s Cibrtii iu m J UI. 
< niMiii ( \\\ uMunn 1 1 
l SO ( t fti ui uitictm sj 
V < "uii n1 ii I > K 
l S A I ll llll 1 II )" i lf 
’ s 1 u» I 'III 12 1' 
1 imi'ci h ( »i, 1 mi 11 h irr 
(mh 10 (1 s h in ii 11 2 
(' u liou H s\\ {in iu u ii 
iu I W 3ti Vnu tt 1 h> i 
v> W Vntliu'ii » j t 
h uu C so^ \ U!U1, t ji j{ ||f 
I* u l i si S 3n 1 U! i n 1 1 n j_ 
(' loei mi > S\\ >UIII 1 t u u 11 > 
l 1 rfjoll l \ Ji 11 1 u 7 
v S wulü ll l\ 
< Ul N 0 1 M IM n 1 III 
iniiiiii NW 1 { 1 m 2 L 
1 U bt 1 H \\ v iu it 1 11 1” 
Mmoiii II li N m i im - 1 
i'i'iiu M ^\\ %1| \ w 
( oiu io so Ci 111 I I > 
Momin C sw j n„ u n 1 
l 01 le ‘'s s\\ ' 1 1 ir ji 
" ui 101110 H SW ^ 1 1 r 
01 tut C s\\ ,1 1 
^ 1 ’ l Ni) 'um . 
N W »ii nimm _ III 
^ W lullui? ir t 
"X W liIPIlllUUM 11 
•v < J I III!U u ir 1 111 
3 N libuniuih u-' 
0 ui! V s iu ir 1» I\ 
1 utii li N 3iatlutdiutr 2. IV 
(Mn r «" W J illiehtm UM , 1 
1 u uit H SW ’lliKuthiutiim 221 
> 101 ikttll a O kvlu It ^0 1 
(uufiun ,7 ( iitriu 17 ls 
t ui mirt ! -l> N vaituiut <1. 
lr N Hdu u j(K 
li ( Xiiu 1111 7*» lf 
NW ^unilm * 
s  7oeoi.il  ui) u 2 
W lioi ul 1 u 10 Iv, 
vO 1 < uu r vh t 120 
S Zu 1 u r pt 
SW H llll 2 
S OjI» 1 UluUl l 1 r 
XO Ja u Suniupir 
ll S aU ibilli k ui t 
so ii idnii knierm 21 lf 
H SW Initu dcir Vn utih 
So in 11 b 
^ X W unnt ur (i III, 
v» < ituil idiu l 
— N 
A 
( 
> 
i. 
  1 
1 to 
I 10! 
(Ml! 1 
('10 I 
l 
IV 
('10 l4 ll 
( 'llli 
:dio 1 uu ls 
ZelHciierttänmg: i = Iiwunq.mttglii^ T - T/ephon Anschlutz. 
1011 din lu v> N CiuneiibiiiiUv 
u 4^ 4> 
( ulu (' SW x ilfi in 1 11 J| lf 
^ s (tut u 22 
< rminet ^ X Ha'tai ui ^idie 
(m m lr o au um u Ha 1 ri 
("ti hl v> W 'u 1 ui 1 1 1 II lf 
ni SW AI u n In II n 
(»rnmiii k , ( “(1 t t 3 m 1 
•l mit 4 
0 tun ^ X 'u lud 1 t 11 s 
(vnu v XO in k 'u uyu s7 f<r 
3 ->W >iii iiitt« 
11 nbei t S W viau i 14 *{ 1 
- 's ( V ein 2 7 1 
• ll "•O l^uiir | < 1 I 
nt V XO Lli U I) 1 2 | III 
4urm Mu I W t 4' 4> J1 
0 nt dmai H S 2 i*oi i . 
« s 2u t I u ir ts*> I\ 
C SW 3v vn 1 , p 
i s() 0)oiitt uu } JF 
(' 1 uu 1 Jt- SW7 -i e ’e Miumci n 
uiucUui 5 OIKiuicfnl ui t _ 11 
4 tu 1 J < >ui . 11, n in 
0 ui mt \ S Jtllii it 21 H 1 
0 1 lucituili) si >0 3fil t 1 1 >4 
WnntciikUfr x> SO ( orlu 1 11 "U 
( imtreli' Ui 1 1 v i 1* 1 II, 
( tininn s' ( ,!u tu iti üt 1 
^ sW l,o ni ein »0 ff K 
0 iuuir«)Ci J2 N0 2i d li 1 tt 2 
1 ton) Jl, sw Tri k 1 1 llo I.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.