Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1897 (Public Domain)

Aerzte. 
Diener, ©., SW .Königgrätzerstr. 8 
11. T. 6-6. 
*- W.. W Maastenftr. 15. 1G pt. 8 
l'iS 30, .‘*—5. 
(£., 0 SUibiCstsftr.li». S—10,4—G 
*Wiefenlhal, M., Sanit. Nath, XV Link 
iiv. 3 J. t. 
*— O., C Spandauerslr. 48 I. T. 8 -9, 
4—5. 
— W., 0 9l(cianbcvfiv. 35 I. T. 8—10 
.‘5-4 ■/,. 
*ttiMculcr, 28., N Invalideuslr. 34 I 
8- 9, 4—5. 
Sauit. Nath, N Grffm'fev 
flv. 76 I. 8 -9, 4-5 nnu. Somit, u 
feiert, 9im. 
(5. M., W Sidnimimftr. 
ll. 5 -6 miß. Mitlw. u 
Sonnt.' Nm.’ 
*:h>iUc, Ä., 0 Köuigöbergersjr. 10 U. 
T. 8 -9, 4-5. 
Zimmer, O., NW Panlslr. 10 I. T. 
8- 9, 4-5. 
*Smbctbnnb, N.. K'önigl. Prinzl. Hof 
arzt, SXV Mbittflfimyciitr. 881.9-10 
4-5 oitf;cL- Mitlw., Somit. 9 -10. 
Kindels, (§., Sanit. Natii, SW Stielte 
Attianceslr. 211 11. T. 8—9, 4—5 
*Äinfelmann, 0 9ludreasftr. 28 II. 
8 —10, 3--5. 
Winter. W., Pros., Ob. Arzt nit d. Kgl 
Ihiiumit. ftraueukttnit, NW Luisen 
ftr. 31a. T. 4—5. 
Winzer, ftr., S Dresdenerstr. 70 I. T. 
8 -9, 12-2, 4 -6. 
Wirsch, itf., SXV Neiienburgerftr. 31 
8-9, 3 -4. 
^Äic.zwianski, 2(., SW ftöniggriiycv 
ftr. 06 L T. 8-9, 3-4. 
Sitfcfe, O., XWHaücI bergerftr. 28.201. 
. 8-10, 4-5. 
Gut., SO Briickenstr. 7 II. T. 
4—5. 
— Ern., W Arigsburgerslr. 22 L 
*— N., Samt. yintij, Ob. Stabsarzt 
* d. L., 0 ilüftriiicr Platz, Oftbahn 
Hof I. T. 8—0, 3—4. Somit. 8—9 
*Wirttowsti, D., SXV Storfiftr. 54 II. 
T. 8 -9, 3—5. 
*2tiittfom*h), G-, W ftrobensir. 18 pt 
T. 8—9, 4—5. 
*Äittslock, H., NW Brucken-Allee 15 I. 
8 -9, 4—6. 
ÜÖoliI, I., Sanit. Rath, SXV ftriedrid)- 
ftr. 243 I. 8V2-IO, 4-5. 
*BoN<tm\ R., C,i3tcJMlrtitci1iv. 23IT. 
T. 8 -10, 4—0, Somit. 8—11. 
*WoIilqemutli, H., NW Lefsingftr. 37 I 
T. P,2-fi. 
*^olfcvt, SX, Gell. Samt. Nath, W 
Potsdamers!!-. 43a j[. 8—9, 4—5. 
*Wolff, 9(lcy, N Scllerftr. 1 T. 8 bis 
O1,.,. 4-5, Somit. 8-91/2. 
* • 9llf., NW Klopftoctftr. 39 1. T. 
fu. 1. Apul NW 9lltonaerftr. 7.) 8 
bis 9, 5—6. 
*- B., Gcli. Sanit. Nath, XV Schel 
lirrgslr. 4 I. T. 8—9, 4—5. 
*— (£•., Generalarzt <7. D.. W Lribow- 
ftr. 100. 110 II. 8-9, 4-5, Somit 
8-9. 
*- ftriebr., SW Lliideiütr. 81 T. 9 
bio 10, 4-5. 
*— Heinr.. W Wichmannstr. 6 I. T. 
8 -10, 4-5. 
— Herrn., Sanit. Nath, SW Eliar- 
lottenstr. 3. 8—9, 5—G autz. Mitlw 
11. Somit. 9hit. 
— Hugo, NW Werflsii'. 1 I. T 1—2, 
Sonnt. 11-12. 
*- ^ar., NW Ottosir. 5 L T. 8-9, 
. 4—5. 
— v»ul.f Prof., NW Neustadt. Kirch- 
. ftr. 11 T. 5V2-GV2. 
— M., Prof., W Potsdainersir. 134a 
ir. 8-10,5—g. 
— W., W Courbiöreftr. 12 L 8-9, 
4 '5. 
*SolTT-~ctuiit,.£.,NXV Spenerstr. 18 i>t. 
T. 8-10, 4-G. 
*35olfff)cim, L., N Rcinickeiidorfcrstr. 42 
I b-10, 4—5. 
"Äolfheiu;, M., W ftrauzosischeslr. 59. 
8-10, 4-6. 
*23öslcjiÖerft, S., W Pallassir. 24. T. 
8-91/2, 3-5'/.. 
*Wolll)eün, C., 0 Koppenstr. 99. T. 
8—9, 4-G. 
SBollncv, M., M. Sanit. Nath, W 
Lüvowstr. GO I. 10—11. 
*2i>ordi, 91., S Aleraudrineustr. 37 H. 
8-10, 3—5. 
*Woruiann, M., 0 Audreasstr. 63 II. 
8-10, 4-5. 
*2‘Jorm5, S., NO NcneKönigstr. 31H. 
T. 8-9, 4-5. 
Wonidlow, H. R., W Linlstr. 11 H. 8 
bis 10, 4—6, Sonnt. 8—10. 
*Wothe, G., SW Xiiubciiftr. 73 H. T. 
8-10, 1-2, 4-5. 
*Wozuitzta, L., Sanit. Nath, 8 Luckauer- 
ftr. 11 IT. 4—5. 
*LZrcschner, E., N Müllerstr. 156 0 H. 
T. 8-10, 4-5l/2. 
SBulffert, ftr., NW Calvinstr. 21a. 
9—11, Molit., Mitttv. u. Freit. 5—0. 
Wulste», M., ÄV Tauenzienstr. 11 pt. 
T. 8—10, 4—5. 
Nutzer, H., Samt. Natli,8^ Tcltotvcr- 
jtr. 9 pt. 8Vs-91/2, 4-5. 
iWtjstöi'wnöst, S., 0 Dm^oncrstr. 12 
ll. T. 8—9V2, 4—5, 7—8. 
*Zabel, 91., Assist. Ar^t, SO ilopciiidcr 
ftr. 14.3 II. 9-10, 4-5. 
?>al.'ludowsti, I., Pros., NW Astis 
ftr. 8 1. T. 91/2 11, I--V/2» 4-5'/: 
*Zachauas, O., W Lcipzigorür. 108 i. 
11 -2, 4-G. 
3acfc, P„ SW Halleschestr. 10 L T. 
8—9, 4-5. 
*Zadct, I., S Dieödenersir. 109 I. 
8-9, 4-5. 
*Zandcr, H.. NO Neue Mönirpir. 6011. 
8—10, 4J/n - 5 J/o. 
*— Lonio, >S\V Marlgrasensir. 103 II 
8—9»/y, 4-5^. 
*Zelle, H., W.Wnnficijijir. 16II. 8—9, 
4—5, Somit. 8—9. 
geller, £)., NW Flensbrirgerftr. 20. T. 
Zemhoefer, L., SO Skalilrerftr. 39 I. 
T. 8-9, 4-b. 
»Zepter, G., N Scllerstr. 35. 4-5, 
Mittiv. it. Somit. 10 ll. 
*;tcuiicr, ft., N Friedrichstr. 115 I. T. 
8- 11, 4-8. 
*vicleit$i(tci-, -0., 0 .fioijiimvttftr. 721. 
T. 8-10, 4- (». 
•Ziffer, ?(., SW Wucijciuiuftr. 1G I. T. 
8 -9, 4 -5. 
Zimmer, E. N., NW Thunustr. 33 I 
T. 71/-.-8'/... 
Zinn, W., Oderaizt a. d. Charilö, NW 
Luifen-Play 1 II. 3—4. 
Zippert, N iWiillcrftr. 175 I. T. 
8 9>,2, 4—5, Somit. 9 ~10'/:>. 
Zoepffel, K., W Miufiinteustr. 100 X. 
4 -5 auf). Sonnt. 
Zucker. I., W Klirsürftenslr. 15.16 pt 
T. 8 - 9, 
♦^ültbQUf, I., Sanit. Nath, N Oranien 
lntrgvriir. 6‘) II. T. 8—9'/2, 4—5. 
Simfcr, (5., Gen. Vlr^t, Leibarzt Ilntr 
Majestät d. Kaiserin 11. Mönnit. fta 
miiic (für innere Kraiikheiten). NW 
Hindersinstr. 2 J. 4 '/>. -6. 
Zwirn, I.. N ^nvalidensir. 164 II. T. 
8-9, 4 - 5. 
1, Homöopathische Aer.ztc. 
ihirffinri', A., SW Alte Iacobftr. 172 
I. 8 9, 4 -5, niifj. Millw. 
(SiJieiyeJJ, N., W itönicrfn. 4pt 10 -1, 
5-7. 
BW !• Anhang, Imcialc S. 20. 
Dahiie, P., NW baiMhr. 11 pt. T 
10-1. 
GifeviiiS, B., W Potsdamers!!'. 0 J[. 
10- 11, 4-5 aus;. Sonnad. ii. Somit 
3h». 
Jy., N Chauffeeftr. 118 L 8- 9'/^, 
4,/o — 51/« aus;. Sonnab. Nin. 
Griefe, O., Spec. für ftnineii- 11. .Uin- 
derkiantli., NO ftricPcnftr. 29 1L T. 
8-9, 4-5. 
Wm, E., SO Elisabeth Ilfcv 39 I. 
8 -10, 4-5. 
Aeinsclmiidt, W. 91., SW Friedrichstr. 221 
I. 8-10, 4-5. 
Lnye, %, SW Belle Atliaiice-Plak 6 a 
pt. T. 10-11, 5—G, Somit. 11—12 
Milan, iU., W Cliarlottenstr. 54 ls. 
Wocheuk. 10—12, anfzerd. i. Lüiuter 
Dienst. 11.  Somic.it.  Nachtu. 3—4. 
Neithardt, A.. N Brnnnenstr. 4^ I. 
8-9',-u, 4-5Vo. 
Vcbüler, Tl,.. XV Thanenzienftr. 9. T. 
8V2-IO, 4-5. 
Sorge, L'., W ctöruerftr. 6 I. 8—11, 
aufo. Sonnab. it. Somit. 
Snlzer, y., W Lützowstr. 88 pt T. 
8—9>/2,4—5,Miktrv. it.Son»(.8—9\'s 
2. Specialärzte 
a) für Augenkrankheiten. 
bu Boii-NeymoiiLi, C., AV Liukitr. 24 pt. 
yictthcimcr, L., SW Plan-User 22 1. 
T. 8-10, 4-5. 
Bülirist, H., Geb. Smiit. Nath, SO 
Neanderftr. 2(> II. 8 -9, 4—5. 
Casper, K., Sanit. Natb, 0 Nene Pro- 
mciiafrc 5. OVn—1L 3V2—o. 
Cohn, G., C ©iuiiftftr. ') H. T. 9—10, 
41/2-6, Somit. 9-11. 
Dons, ft., N (fJ;a«|fccfr-.122 H. 11—32, 
Elircnsricd, L.. "Wr Winterfeldtftr. 7 I. 
Poliklinik. W Goltzstr. 26. 
Fröhlich, C., Prof., W Uiirfiirficn- 
banim 232 pt. T. ' 
Ginsberc;. S., SO Michaellirch Platz4l. 
T. 4—5, Somit. 9—10. 
Graefe, 9l., W Zicteiiftr. 25 I. 12—2, 
Somit. 9—11. Politlinik >V Lülow- 
ftr. 56. 10-11. 
Greeff, N., Priu. Docent a. d. llniücif.. 
W PotHdamerstr. 4 II. 4—5'/», 
stitfj. Somit. 
Gutniann, G., NW Säiiffbanerdamm 
20 I. T. UV--21/", Sonnt. 10 m 
11, Priu. 4-5. 
Hirfchberg, Inl., Pros., Geh. Medic. 
Rath, NW ftarlftr. 36 I. 4—6. 
öffentl. 1—3, Somit. 10—11. 
Forstmann, l?., lliiiucrj. Prof., W 
Karlsbad 12.13 I. 9-11, 3V2—41/-. 
Jacobsohn, E., SW Lindeniir. 96. 
8-11, 4-5. 
Katz, Sanit. Nath, W Pot§bamcv= 
ftr. 29 1L T. 11-12. 
— 131 
-Uodi, A.. 0 Aicntirhcrftr. 13 J. iü- 1, 
3 -4,Somit.lO-llV2. Untern. 9-10 
imi'iitqcltl. 
Korn, M., SW ftrieduchür. 221 II. 
10-12. 
ctoflcrlii}, 2h., SO Omniensir. 148 I. 
11-1, 5—6. 
Vvhmmm, H., W Poiöt>anitrstr. 121c 
II. T. 4 -5Ys. 
^evinfohn, W., () An d. 
^rncte 2 ls. 9-10. 41/. 
Aerzte. 
Theil II. 
Ipaiibiuter 
(5. Poli- 
tliiiit Schöneberg, Maifvr ^Sithvlm^- 
Platt 1. 12'/.. -I1/-’, Priu. Sprechft. 
12—12 V*.. 
iiieht, S.,’SO ÜÜnirfctiilr. 9 1. T. 11 
bis 12, 4-5. Poliilinil 111 o -1, 
Somit. 12—1. 
Mafchle, (?•., SW Belle Alliaircestr. 91. 
11 1,4—5. Politliuit SW Gneise 
imufir. 104 II. 10—ll. 
Meyer, H., N Sdiöiihauscr Allee 181. 
10-1, Somit. 10 12. Politliuit 
W i'iiuotvitf. 12. 9-10. 
Moll. A., W jhnfüiitvnür. 99 I. T. 
4 - 6. 
PU'ljji, S Neu Kölw 0. W. Ist H. 
8 10, 4-5. 
Polktf, B., W Vinfiir. 7. 8 1L 4—5. 
Nadzicjew^ki, M., NW Mit'elstr. 48IL 
T. Poliklinik N L'öeinbenivweg 7. 
12-1. 
Neicsienheim, M., W2>ictouii]ir. 23 It. 
T 2 -3. 
Salomoit, Mar, SW Hafen Play 1 
pt. T. - 8'/.., 41/..—5 Vj. 
Snlomonfofm, H., *W Poks-arncchr. 
141 K. T. 9-10, 4’/« - 0, Somit. 
9-11. 
Schalscha, P., SW ftrifhridjiir. 13 IL 
T. 10-11, 4-5. Politliuit SO Ska 
littcrftr. 23 I. 8 -10. 
Sri)clytc,N., NW ycctljoueuftr.3. 5-0. 
Scticif, E., SW F-riedrichstr. 211 II. 
11 -12, 4 -6. 
chißmg, H., N Z-riedrichsir. 109 I. 
8 - 9, 4-5. 
Schot er, H., Pros., Oicfi. Medic. Nath, 
NW Alerandei Ufer l pt. 4-5, 
auf;. Mikkm. it. Sonnt., Sonfiaf». t—2. 
Poliklinik NW Hnrlstr. 2. 1--3. 
Sdnuciciflcr, G., Pros., Gcli. Medic. 
Nntj), NW Rvonsu'. 6 I. 3 -5, miy. 
Somit. 
Sccligfohn, W., 0 Mumenstr. 1 I. 
11-12, 4—5, Somit. 10-11. Poti- 
llinik NO titi. Franlfnrlersir. 79, 
wockientagl. 12—1. 
Selleibcck, H., Cb. Stabsarzt 1. AL, 
NW Nooiiftr. 13 pt. 8 -9, 3,/2—4‘/‘.*- 
Settegafl, ftr., 0 Wallner Tlieater- 
ftr. 21 I. T. 4—C», auf;. Mittiu. u. 
Somit. Kni. Poltf/iitif ö Anürcas- 
ftr. 28 II. 
«ilcr, P., NW Mtiriciiftr. 23 pt. 
(l. yuirijtr.) 4-5. 
Simon, 5)1, C tiöitifliti*. 28 H. 8—9, 
4 -5, Sonnt. 9-10. 
-o.mia, X, NW tHtt ^oabit 119 IT. 
lt-1. 
Türi, S., SW ^öiiiqqraLerstr. 39 I. 
4-6. Poliklinik NO Neue Mimig 
ftr. 23, lvoriiciitiipl. 12—1. 
Prolet, (>)., W Lcipzigerfir. 13 H. pt. 
9 -10, 3-4. 
Weil, N., SW üüni'ciiftr. 110 I. 9-1, 
Sonn- 11. fteiert. 9—11, v. 1. Mai 
biC’ 1. Cftob. mir Mont., Donnerst. 
11. Sonnab. 9-1. 
WertHeiitt.TH..NOrattienbiirgerftr.69lI'. 
T. (u. 1. April NW AUucditfiv. 22.) 
4V‘«—5!/o. 
Wotn. ,fv,'NW Verststr. 1 I. T. 1-2, 
Somit. 11—12. Poliklinik XW Luisen- 
ftr. 17. 3—4, Sonnt. 9-10 
Wurm, 5., SWMlerslr. 9ü 1. 10-1, 
4—7, Sonnt. 9-1. 
li) fiix d)ir 11 r(|if cf)c itr(i 11 ff)cileii. 
Adler, (5.,- W Polsdanierftr.511. 4—5. 
(Sljir. Poliklinik W Bülowftr. 56. 
12-1. 
S., C Alt d.Spaudauer Brücke 6. 's. 
5-6. 
Anuscüat, ft. 9t., SW Markgrasenftr. 9f>. 
3—5. illiuif N Solliiieiitr. 46 I. 
1-2. 
v. Bergmann, E., Geh. Medic. 31ntf), 
ordentl. Prof. b. Chirurgie, NW 
9llerandcr-Ufer 1 I. T. 4V2—6 aus;. 
Mittw. 11. Sonnab. 
Bode. O., SW WilHelmstr. 10 HL 
11-12, 4-5. 
Bott, ftr., W ssvnicMätzcrfir'. 125. T. 
4Vo—ö. Älliuil Ö Aiibrcfli'ftv. 15. T. 
Lmttano. 91., S Am llrba», Städt. 
^rantenhans IL T. 8—9, 4—5. 
Cohn, (£., W PotSdalnerftr. 54 I. T. 
8-9, 4—5. illiitit C Briidcrftr. 33. 
T. 1-2. 
David. M., N Lothringerstr. 67 I. T. 
8-10, 5-6. 
ftifcher, H., Pros., Geh. Medic. Nath, 
NW Albreditftr. 13. 14 ll. 2-4. 
ftrank, H., SW Slnhaltftr. 8 II. T. 
4V-'-5V". 
Frentzet, O-, 80 Melchiorstr. 24 II T. 
8—9, 4—5. Klinik SO Mariannen* 
Ufer 2. T. 
(iifuct, Ih„ Pros., W ‘Pototiowerftr. 1 
2cl. VI. 1950. 5— 6. Klinik Kaiser ii 
.Ünitfviu Friedrich .UiitbcrfiaiUciil) 
N yifiiurfeiiZiorfaitr. 32.  2fl.1T.  1511. 
1V.-3-7.- 
ßjocnicsi, ll]., W Königin Anqiiitn 
ftr. 12 I. T. 8—9, 4—5 aus). Somit 
it. Donnen'!. 
Hadra, S.. W Leipzigeistr. 100 II. T. 
5 (>, Somit. 8 -9. »llinil u. Poli 
fliittr O Markussir. 1. T. 11 — 12. 
Haqen, (X., N Charn'seestr. 123 I. T. 8 
bis 10, 12-1, 4 -6. 
Haksn. E., Piof., (ikfi. Sanit. 9iatfi, 
Diicctoi-,(iin ftriedrichc-hain. T.ti -10. 
Priu. .Ulimt W ChaUoitensn'. 59. T. 
4 
niittiuicf), (r„ Sanit. RalH, N August 
str. 83 I. T. 8''.—12, 4 -G, Sonnt. 
9--12. 
Holländer, (£., N ftüebvichftr. 131 e. T. 
8 9, 4 -5. 
.s}iil5, P., W Holienstani'ensir. 1 I. T. 
8 10, 4-5. 
omniclnmmi, M., W Blnmcc-liof 9 pt. 
T. 9-11,4-5. 
2SF* f. Ül'CipuctfcT s. b. 9Zci<c,S.Vtls. 
>arijimvtha(, W., SW Marigrasen- 
sir. 81 11. T. 8-9'., 4',.. G. 
Zolepi). v.. SO Sdimidfir. 12 I. T. 
4 5. Politliuit 9 10. 
vC'iacl, v.., Pros., birig. 9tr;l der rfii 
ruitv 9lbil;. ant jrki>. itrazifml;., W 
Moyienm. 7 ll. T. (u. 1. 9lpril 
Vittioiu Ufer ou 1.) 5 6 anfj. Don 
nersi. Pnvalklinik W Mmfürften 
ftr. 42. 
tlarcwtfi, ft.. W Potc-bamciftr. 28. T. 
8—101,.» täql., 5-f>V<» an Wochent. 
Modi. ft., NW jtnrlfu. 14 I. 9- 10, 
4-G. 
Uöhlcv, 9f., 06. Stabsarzt, Pros.. SW 
WucifiMinm'tr. 911. 8-9, —♦Vj- 
N„ Pros., 6>s). Medic. 'JtntI), SW 
Cairofibccrcnitr. 9 pt. T. 5--G. 
UönijT, ft.. Medic. Pros.. 
Diiect. h. djirnrg. Mlinif b. (Ihnritv, 
NW Biliclen Allee 35 I. T. Monl., 
Dienst., Domicrit., ftieitaq 3—4',:.. 
tlöiinrq. ZUiuik d. Cfhsliite 11 Bin. 
.Uinte, U*>„ Sanit. Math, Direct. b. 
diirnni. Mth. h. Stiibt. Miantcnli. 
aui llrbait. W Potvdainei'lr. 19 1. 
T. 4' o - . 
Vaiiqcnl>iiri). (£., Pros., Gell. Sanit. 
Nalli.(5t)ei Arzt h.Va^arno .Umiitciil)., 
NW Scliifflmiicitamm 18. T. 10 -11. 
Veut), sivo., (1 Sdmnciii'tr. 9a l. T. 5-0. 
.Ulwit N PioJMlaiioi' Alice 36b. 
Garleuvilla. T. Mont. 12—1. 
Wlienfclb, A., W .Uiirfüiiteniir. 81,1» pt. 
9-10, 4-5. 
Viiibner, H.. Medic. Nath. Diric^. Ar;t 
a. Mönifliii 9luquna -Hospital, SW 
Desiauerstr. 38. T. 5—(> aus;. Sonnab. 
u. Somit. 
Vitthnucr. yji., SW Marlgrasenür. 9 I. 
T. 5 li Klinik S ^oinmandauten. 
fir. 30 H. I. O^-lOi/o. 
ünb^l)iis-fi, 6)., W Zietensir. 17 pt. T. 
8-9, Politliuit W Goly. 
ftr. 27. ’O-IO' 
Äaafi, H, SXV Pnttfnmcriiv. 12 H. 
T. n -t>. Poliklinik 0 Neue ftiied 
tidiftr. 3. T. 1-3. 
Mauaffe, P.. SO Elisabeth-User 46 I. 
Mitscherlich, A., Pros., WHohenzollern- 
fir. 12. T 8'/s--9Vt>. 
Mosheiui, S Ömnieiisir. 58 IL T. 8 
bis 10. 4-6. 
ÄCMsliöHU, 9l.. NO Laridöberger- 
ftr.16 II. T. 8—9, 5—6. 
Rinne, ft-., Pros., W Oictühincrur. 28. 
T.8 -9,4—5. PiiimtHinif W Magde- 
bmflcrm. 2. T. 12 - K 
iJlofe, (r., Pros., (Vieh. Mebie. Nath, W 
Tauenzienstr. 8 I. 4-5. 
y{ofcnftciii. A., N Oraiiieubrnflernr. 19 
I. T. 5- 6. Poliklinik N Elsasser 
fir. 39. T. 12-1. Ulinit N Gr. Ham- 
burqerslr. 18. 19. 
Kolter, I.. Pros., Diriq. 9li.;t b. diir. 
91611). d. St. Hcbmifl-itroiilculi., N 
Cnniicnsiiinicvitr. 22 I. T. 2 
Nuben. 05-, SW Neuenl'nrqeistr. 14 pt. 
T. 7-/2-O. 4-5. 
dc Nuyter, G.. W i'itt’Dlonv. 29 I. T. 
4-5. Politliuit NW .>>avelbeiger 
ftr. 38. 11-12. Priu. Klinik W 
Magdebrncierftr. 2. 
Salzwebel, N., W Pot-Sbnmcvüv. 83f 
II. T. 8-9, :ii'>-4V., Sonnt. 8-9. 
Savfcrt ,fx, C Vanb^bergerstv. 63. T. 
4-5. 
Sriilcidi, CT. ^., SW ftricbricfiitv. 250 
I. T. o—5. Klinik 11. Poliklinik 10 
bis 12. 
Setteqafr, H.. SW 9Ücrsliibrinciiftr. 118 
II. T. Politliuit S Oranieunr. 67, 
wochenk^-. 2—3, f. Geivert^tranke 
12- 2. Sonnt. lO'/o-ll1^. 
Sounendmg, E.. Pros., Direct. des 
Stadt. Krantenhaufes Moabit, W 
§töislFlr. 3. T Mitlw. 8—9, Mont., 
Dienst., Donnerst., ftreit. 4-5. 
Speyer, ft., W Maas;enftr. 24 pt. T. 
4—5. Klinik NWftlcii^Cnii'slcrftr. 18. 
T. 10—12. Poliklinik XV Sleimuey- 
str. 11. 1-2. 
Stctfiiicr, H.. SW Köniaaräverstr. 99 
I. T. 8-10, 4-5. 
Thomalla, W Ausbacherftr. 7 I. 9 bis 
lO'/jr, v'/n—41/... Klinik N Vicöo 
luei'itr. 10. 11, (Uiifflllftstt.) 12—2. 
Veit, W., XV Mohrenslr. 29. 30 11L 
T. 4-5. 
Wectiselinann, W., XV Lüvowftr. 72 I. 
T. 8-9, 4-5. 
Weibsen, (5., NXV FlenHbnraei slr. 18 
I. T. 8-9, 4-5. 
31'itttoii'vti, D., SXV Kochstr. 51 II. T. 
8- 9, 3-5. 
Wolilaermitli. H., NW Lessinaftr. 371. 
T. 4J(._.- 6. 
26oIn, CmiI.. Pros., NXV Neustadt. 
tiiidsnr. II. T. Chirurg. .Ultnil NW 
Am iMUlly 9. T.UVs—lbVs. 31/2-4‘/n. 
Ouhop. Inüii. NW Amllim’i‘5 12a. 
Zelter, O., NW ftlenrburgerstr. 20. T. 
1—5. 
Zonbek, M.. 0 Pcteivbnnp'iitr. 10. 
8 -10. 4 -6. 
<*) fiii ftra 11 e 11 - kraiikheiten. 
9lln‘l, K.. XV Potv-danierstr. 122h. T. 
1-2. .U/intf W Stciirmcyftr. 15. T. 
10 11. Politliuit. 4-5. 
Abraham, £>., (' Gallsir. 88 I. T. 
TVl'-H1-;,. 4 -5. 
9lmiichat, ft. A., SW Markgrafennr. 9(>. 
5. Klinit N 'Solliiicritr. 461.1—2. 
Apolant, (5., Sanit. Rats), SWZimmcr- 
ftr. 36 H. T. 8-9, 4-5. 
Arendt, (r.. XV Potsdamerftr. 111 s. T. 
4 6. Klinit 0 Blmueiitlmlstr. 11 1. 
Politliuit SW Wiuwimiistr. 104 15. 
Beliru, (5., NW Luisen Play 6 L T. 
8 9, 4-6 ani;cr Somit, 
tticldc, (!>., SO tRvirtcittenicrstr. 71 I. T 
8- 9, 4 5. 
Benicte, ft.. (’ Stralanerstr. 56 I. T. 8 
bis 10. 3-5. 
Bode, O., SW Wilhclmstr. 10 IIs. T. 
11 -12, 4-5. 
Bodern'tein. O., XV Potödainerftr. 17 1. 
T. 11'^ -1, 4-5. f. Unbein. 3 4. 
Botetniann, W., XV Viiooivstr. 1311. T. 
1 2V... 
Soll, ftr., \\ König^rätrersir. 125. 
T. 41/2 -6. Klinit 0 9lndreaonr. 15. 
Lrehni, H., N ii'inthciitv. 48 I. T. 9 bio , 
10. 4 -5. Sonnt. n. Donnerst. 9—10. 
Bröie, P., SW Köni^qräyerfir. 50 pt. 
T. 3 — 5. Politlinik S Ouinieu 
ftr. 131. T. JJ- 12. 
Bunge, O., S Neue Nof;str. 6 ]s. T. 
8-9, 3'/o-5. Somit. 8-9. Klinik 
5 Luisen Ufer 17 JI. 
Buttiimmi, M., XV Golyfir. 13h 1.8—10, 
31.-5. 
Biittucr, H., W ^liyowflr. lOpt. 9—11, 
Czeiupin, 9f„ NXV ftarlitr. 38 IL T. 
4—5. Politlinik Nr. 25. 12 -1. 
rfthifc», Alfr., Pros., NW Kiopftod: 
flv. 24. Tel. 1 l. 1624. 1—2. Privat 
klinit NXV Schifsbauerdauim 31. Tel. 
JI1. 1286. 10-11. 
Dnwelinv, o., NW Suifonftv. 52. T. 
t -11, 4—5. Somit. 9—10. 
Eocns, B., NO Neue Königur. 69 1s. 
8-10, 2-5. 
vsllt, Ed., N 9lrcoua-Plab 51. T. h - 9, 
4-6. 
ftasbeuder,H., Prof., SWstüiiititpäven 
flv. 46c. 3 - 5. 
fteig, M., toeh. Sanit. Nalli, XV Dorfs-. 
iitflcrftr. 25 I T 9 11. 
ftlai'dilen, N., SW Tenipelhofer Ufer l 
I. T. 3‘'o -5, auf;. Mitlw. 
ftnnil, Ah," XV Wittcribeig-Plab 3 pt. 
T. s-9, 4-5. 
ftrciiüel Bci)nie, 61, XV ftricbrich 9Bil- 
lieluiftr. 13 JI. 9—11. 
ftrcnbvtibcni, (£., SO Äaldemarsir. 22 
• Jf. T. 8—9, 4—5. 
ftreimb, B., XV Elsjholzur. 12 pt.10—11, 
3-4. 
ftrieblaenbcr, I., 0 HolziuaUtür. 65 11. 
T. 9 10. 5-6. 
fttoi(,Vfl,N.,N vnuitltbctifir.ll2r.S--10, 
4-6. 
ftstrft, y., Sanit. Naih, XV Kcilhüv. 171 
T. 8-9, 4-5. 
Glaser, A., W Kleistsir. 31II. T. 8-9, 
4—5. 
(Aoectuer, SXV Königgräveinr. 75. 
T. 11—1. Klinik imb Politlinik C 
Niebenvallsir. 8. T. 21/o-4,,o. 
(Violbstbmibt, M., NW lilurmuv. 17 11. 
T. 8—10, 4—5. Politlinik NW 
Wil-Znadeiitr. 63. r>V»~ö,/li. 
Goitsdialk, S., W Potsdämerilr. 10<». T. 
9—10,4—5. Poliklinik W i'tioow 
str. 12. 10-11. Klinik XV Movitr. \K 
T. 11-12. 
Krrsserow, A., Pros., Geb. Medic. Null). 
NXVNooiiftr.4 ll. 12 1,aus;.Sonnt. 
Hadra, S., W ^eipzigerfir. 100 IL. T. 
5-6. Somit. 8—9. Klinit 11. Poli 
tliiiit 0 Martnsstr. 1. T. 11—12. 
Herzberq, S., XV Potsdamerstr. 139 11 
T. 8-9, 4-6. 
.CSilbvbmnb, M., SO Nvidivnsn'vq^vff 
' 182 1.1.9-10.4-5. Sonnt, bitf 9i,. 
.sioffmnmi, I., SW Blndiersir. 15 11 
T 8-9, 4-5. 
.Rolland, H., NW ^nfinquv. 30 pi 
8-10, 4-5.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.