Path:

Full text: Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger nebst Adreß- und Geschäftshandbuch für Berlin, dessen Umgebungen und Charlottenburg (Public Domain) Issue1871 (Public Domain)

Auielau — AnderSfon. 
9 
Amela», A, Kaufin. Nostizstr 11 Pt 
Amelon, M Schlächter, Lmidsbergcr- 
stiaße 90 
Amelung, CF, Fuhchcrc, Alt. Moci- 
litt 50a E 
— S, Schankwirth, Schüluiqstr 22 F, 
— K.Tapezier, Schöiihnufer 2llke 181 
lln 
— (5, flcli Sulz, 5Biu, Vntierc, Kei- 
I flftr 18 E Pt 
v. D melunxen, A, SeiicrnVWflcntnr 
K't Dcntz ti ©clbcrmnim m Av e» 
Champagne II Roman dc las Bar- 
cenas y Co in £>auimnn, Jnqer- 
ftrn[)c 27 Pt 
9IHtc«, I F, vr phil, Dlutiv.jrci am 
Kncbiid)ä>0i)iimo|niiii iv.o[jc §iu:t« 
Imrqeiftr 18 19 1 
— I, jtmifmmm, Saqu toliei » mini- 
hrtcr Gifcmiuf;roaarcn. Sloienti »r< 
strafte 58 E 11 F LouiS Slmrn 
unb Co 
— L , Kaufmann, Saqci roljci u eninil- 
lirtci (SvmnuRrontren, ’floftUhnlcv 
tttafic 58 E Pt F iiotiiä 'Jlmcn 
u Co, m ©djicbfiimumeindjen 8—9 
Amendt, C, Subdirector 6ct9'tr|iAc- 
nmqä-öntll)d)aft Thuunqia n 9er 
RianFfmkr 0la5ucrfirf)fuimi3-C'c|clI> 
|d)«ft, SHnrfqiafcnftr 30 1 l 5 
— R, SnmpHimrijcmiicHl- tmb chemi¬ 
sch c Prodneten-Fabuk, Ruui^nooi' 
— C, Rentier, 'Ticimcftnboii 35 E 
— W. Schuhinacher, bhoniierstr 8 
Amendt, SB ,Pptifu6, ©rcätuiciltr 136 
II li 
Amerlang, C, Rentier, ytniicnflt 20 
E I 
Amlians, 6, Stnbtqeudjtü ■ Bureau- 
Borsteher, Slbolhcitftt 23 11 
— F, 4anbcl«iiiann, Gjoüenfh. 26 S 
— C, Kaufmann iUliiljknbmmn 26 Pt 
Amler, 28, Tapezier u D>coiaicur, 
2eipAiqci|ti 22 ii 
— A, Tapezier, öafcnplnb 3 111 
Antut, F, Heilqehülse imb Snrbtci 
Manerstr 68 Pt 
— C, Sildjkr, Spaairoalbsbriicft 13 II 
SlSnfftntt ©rofie Hainburqerstr 2 
Amman», uoimnis 2P Icuchow, Luzi, 
Gonbttor, Leipziqerstr 50 
Ch, qcb Stnuemaun, Tychlct- 
Aw, Tmiöciistr 18 n 
Ammcdikk, I, Ivdjmfci, 3nchncr tm 
Hanbelö-Mini'terniiii, Plav uoi bem 
Neuen Tljor 3 11 
— A, Schuhiincher, J, Tarifs 41 
Ammer, 3nca\ Fuhrhcrr, Moitb ifa« 
flrnfic 11 L' In 
— A, Sfutfateiir, Simconftr 24 
— 3. £öptci unb DfcitfabtiEaitt, fflen* 
|trnf,e 19 I 
— H, ikiqolber, Slauuqufti 57 
Amtston, 6, 2.Uaiimci|tcr, ‘Bnllnnbr,!- 
Itraßc 20 
— R, Buchhalter, Bniinienstr 31 
— A, Schlächter, Abalbcrtstr 19c E 
Amplctl), p, Maschinist, 2d)öitc(icrqci 
Ufec 33 
V. Amsberg, Paul, tfaitfnimm, bich- 
l>ornfti 8 
Alttsc, 6, £>bcr'2clcqrnpl)ilt, Vethanien- 
Ujci 5 11 
Amslcr JRulharilt. Kuusthanb- 
lnnq, Charlottenltr 48 Gmqnnq 
Behrenstr 
AmSler, 5>nm, fiimftimnbki, Gbni- 
lottcnih 48 F Ämslcr u Nutl,arbt 
SlnttstrtC, 21, pcn| Schiitzmciiiii, Jork- 
stratzc 6 
Amthor, W, ällntcLiahcitucrmnltcr bei 
bev 'JhebcM"d)lc|i|d)<'iltatfi|d)cu (jiscn- 
[inijit, ©u'nif Slicq 75 111 
— C, Böttd)cr, Pni^clsimlcnstr 23 Pr 
— Sllbcit, finufmniui, Wcliihmiblcr, 
Spittclmmkt 11 
Amtmann, O, Hühucrouqcu.Opcin. 
Kur. Äurzestr 6 1 3-5 
— L, SDtatrualiunaicn- unb 6i(]atrrii- 
Händler, 3lm ctömnflqrnbtn 6 Pt 
— S, Poinmcnttkl. Mulackstr 1—2 
Amtsberg, ), Schnhmnchtr, jtcibcljtr 
18 S 
— SB, qcb Llchte>,elb, veuv Apotheker, 
Äfirnfliciftr 18 II 
AMNtl 91nri)folqcr, I, Mechamluö « 
qcpi OptikuS, gucbudjftrnfic 180 
) 2i) Scldincr 
Amulonst, Ä, Sdjimbci, Brunnen- 
straße 149 
Amnndsen, L , Schuhmcicher, 2Bill)cliiv, 
strafe 9b II11 | 
Anacker, Iulmü, Buch- u jtimt'tljäiibl i 
Gli|alictl)-nfci 28 1 I 
— Stell»,nchei, iWcrftc 42 | 
— O, Snpc.vn » Decointeui, Snnbs- 
bcrqcrftr 34 
— H C, qd> Schluter, DZw, Giqni- 
tcit« unb TlibackSqcschäft, ©arten- 
itinjje 1 2 
— L, qcb Diehc, Wiv, 2)!usiklchrer»i, 
2luqu|tfti 41 
Anüi^l, 2. ülqent, Kronenstr 11 
— O, jloch, jlionmitr 11 , 
Ancion, I, Poiizei-Lieuteuaut, öiciin- 
bialtr 4a I 
— I, ^!n|tmnqcn'2lunchcr, J, Drniucn- 
Imqcrfitnßc 70 
— , Hofliefelmit Ihrer iUinicftstt bei 
.ftöiuflm, ?Jiölu'[< imb fioibiuaaren- 
fnlmf, Snqer uou fllohr u 2ßciben, 
Nos;hnnr n Phnntniic-Oicqciiftmiben, 
Sübcnftr 40 ©dchäftdlofal Fueb- 
ridj|fr 104 Pt F ö 2lncioii imb 
Schneid 
SWF" 1 b umqcbrudte ®c)chnftfinnsciqe 
Aticion, 6, <3d]lächter, 2ßemftr 8 II 
v. Ancer, ^nnptmnmi, Noonstr 3 II 
Anclam, 2Ü, Ncstmnatcnr, giidjei« 
ItiaBC 41 Pt 
Anczykowsky, I ,Sdjlof(ci, @coiqen> 
Kirchstr 1 
Altbauer, @ , Bäcker, Slnflamcifti 26 
Anderl, F. Äüisteumcicher, Alexniwu- 
ncnstr 77 S 
— F, finmmmndjn.guebiichSgmchtGl 
Lu 
Andcrlcit, (S SchIo||ei, Steinstr 19 
Älnderlik, .3, Echncibe: \ D, Znubcn- 
ftrnfic 27 II 
Andermann, (£, Fuhiherr, Irebbmn- 
ftinfir 9 
Anders, K C, ^Injot ; D. J ,$ot5* 
bnmcifti 48 III 
— 21, Sei) rbcv93nuratli, R, Lmk- 
strnße 24 1 
— C, Staatsnnmalt beim Kmmnerqc- 
qeucht, 0teqlit'cr|lL 57 III 4—5 
— 'Hob, fflncitvnqcT, Linkstraße 39 
— 28, Schiihmmin, 2chdlmq|tr 7 
— 2?, €ttucrbcamtn,Soi)tn]tr 43 I 
— 6, Benmler, Äoppcnfti 22 III 
— Ernit, Sdinfriitr, Mnbienstr 17 18 
— C, Aqmtm-, Ttnhl-ii 2üerkzeiiq- 
qeschäst, s'tnnicnburqrrjlr 39 II 
2-4 
— Julius, Bncker, 3ltliUcuc]ti 25 
Llnders, H, Barbier, imb Heilgthülfc, 
Pnnzciistr 88 
— CG, Sßlimiciihniibler, ,1, Äöthener- 
strnßc 1 
— 6, Öiidjbmbcr n Leilibibliotheknr, 
Be^irkSvoistchei, Glatze ginuf|uitct* 
stinßc 3.i 
— 6 yi, Gattoimaqciv^nbnfant, ffltan« 
deiibiirqsti 46 Pt Fabnf Seba- 
stianitrniic 4 1« 
— y, Äcstillnteiu, ©linic 25cq 54 
— 3t. ssnhrhcrr, ‘‘ithnnobciflcutr 31 
— (5 ,FliI)iwerkSbeiitzer, Bmtelsti 8<i 9 
Pt 
— ti , Gürtler, Fabrikant von Näh- 
ninichmcn-2lppmnttii, 2lbnlbcit]tr 13. 
i 11 
- A, hmidsdiiihsabn!, fiomqflt 37 
I ii F A 5tiirb 
— 2Ub , Kaufmann, Mi'inzstt 27 I 
— ti, tiaufinnnn, Bnqfti 22 Vt 
— äom6,5cbtrmaarcninbnfaiit,Schrnl'i- 
» jcitfjncimmlctmltcit n Giijaucn* 
handlunq, Alezanbersti 35 
— 3, Alilchpnchter, Puii^ciistr 26 S 
— 21, Pofnmentier. imb Äurzwaaren- 
hniibln, M-Moabit 16 
— '>(, Rentier, Invalibenstr 42 E 1 
— 21, Rentier, 2üihnlti|chcftr 2 I 
— H, ')lrftainitcur, Barutherfti 11 
— <5, Schankwirth, Bruniicniti 133 Pt 
— 6, Schankwirt!,, Chuftliieuftr 22a 
— C, Schcinkwirth, jlöpnnfcrftr 170 S 
— <S, Schlächter, Bruiinenftl 148 
— W, Schlächter, Äömym 2luqustn< 
ftrafic 37 
— S, Sd)lächtei, Buiinieiiltr 114a 
— I, Schlöffet, KoppeniK 27 11 
— Z, Schinibt, 2Balbennu|tr 73 
— 21, Schuhmacher, Pnt!kii»»»cr>tr 5 
— F, Schiihiuachci, Soadjimftt 11 b 
— SB, Stibenwirkci, 9Jintfuc|ti 4 1 
— A, 2i|d)let, jtrnnhjftr 26a Pt n 
— , 2i|d)ki, SBüinfti 5 II n 
— (t, 2iUifiqcrbcr, Pankow, Prmzen- 
flrnfic 10 b E 
-PC. BcitimqS-Spcbitnir, Nieber- 
mallflL 21 Pt F C >1 W Neu- 
mann 
— pcb Pallaschke, Fuhnveikö. 
bfti^criu, 2lbmiral|tt 29 
— (Sh, qcb Hübeler, Rentiere, Stia- 
lauerfti 22 II 
Anderso», 6H, Diatai, Ziuchtjtinße 
7U III 
— Julius, Kaufmann, golomaliuaarcn- 
bünblcr, Sanbsbcrflnfti 49 
— Paul, finiiimann,'E Pt 7—8, Vor 
betn ilaiiöfiberqcr Thore 1, GeschäftS' 
locnl AleiMbcrjti 26 
— Julius, Kaufmann, Lanbsbcrqer- 
ftrafec 49 E I C,, 
— >5, Dllc, Klosiersti 69 I 
Slndcrssen, 21, Dr med , ptnet 
Wundarzt imb Geburtshclicr imb 
fttci5phi)|ifu5 a D , .ftailftiafte, 
Vimkthallc hcniS A 1 12—2 
— M, 2Mntcct, 6hailotkn|tr 84 
— 2 , Fuhrhcrr, iUWUtr 39— 40 S 
— P, Rentier, Fuebuchstr 180 E 9—10 
— 21, qcb Dalheiscr, vciw Di, Jo> 
hnnniGftr 10 1 
Andcrssohn, &, Schnnfmuih, Pips- 
Itmfic 32 S 
Andcrsson, P 6, fiunft-gaibutninb 
ircmz Waschanstalt, Biücfe)ift:aficl51) 
Pt l 2lnnaHiiiciteilc Burqstr 3 
— 21, Schneider , H, Friedrichs- 
qracht 21 III
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.