Path:

Full text: Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger nebst Adreß- und Geschäftshandbuch für Berlin, dessen Umgebungen und Charlottenburg (Public Domain) Issue1871 (Public Domain)

M 
I 
80 
Berndt, 5 ^, Zljonmnarenfnbufniit, 
©tcmlti 5 Pt 
— L , tyloqmpl) und Zeichnn, fteilnei« 
11 II 
— 3, Jinimeipoltei, .1, 9(o|tijlti 10 
— VJt, iicb Seeqei, um Geh ttanjlei* 
Scuetnu, Hnlle>d>e>!i 1U IV 
— D, qeb Dninmel, Aiv, HunbelS- 
siau, yubeieiiteiqn||c 8 Pin 
— C , Dlle, Bin stehen» des Fichte^chen 
jtmbei • ©m tene, Sllte 3nfob|ti 12 
II» 
Berndts, N, Bnibiei, Wilhelmllr 48 I 
— A, jhn|d)itet, Geuchtjtl 45 1 H 
SBmiebuvfl, C, Schneider f H, Alcmc 
sl>o|t|ti 5 I ii 
v. Berneck, (5, iUtaim z 3, R, fto- 
mqiii«sJUiqiiftsl)tr 25 Pt 
Berneft, 6, LlUobeltjunblei, ©ollnom- 
Itmjje 31j Pt 
Bernecker, A, Stemmet}, ScmpUmv 
|tinye l 
Berneis, 3, ctmitinnnn, Potübnniei- 
ftinfje 33 öe|dnitt(slocnl ,ficii|ci|ti 41 
lu F ticmcid ii guinfel 
Berner, i n SJumei 
— H, 'JJjnufi c»i bei Gt Sliibieno- 
suche, Stmlnueipliili 14 E I 2-3 
— H, Stabtultcitei, R, Hntei den bin¬ 
den 51 III 
— M, Hiinpt>Bnchhiiltei bei Bei An- 
lmltilchen Cisenbuh», jiuiiiqqiului> 
lUafie 106 II 
— G „(Iiifiilmbn^Beniiilci, Jloiuqqmtui' 
»UM 105 S 
— 6 , Schubiimiin, ttldalbatiü 34 IV 
— £>, Buckei, toieimbiet|li 23 
— A, säuchtiuufeiei-5nctoi, R, Rothe- 
neiiti 19 III 3—5 
— (i, §nnt)el<Sinnnii, Lindenjii 107 S 
— Snil, .'jüljiuiimcnljniibki, Webci- 
itinyc 5ö 
— sjl, Ücljicr, oiiuiiUbeii|ti 66g 11 
— F, Stemqutnmlei, £d)iueblei|$i 26 
— v, Scimufumli), Stnlitsenti 129 
E I 
— ö, SiSelui, 5)(l)cinobcn]ei|ti 35 III 
— Ü, iitb Schmidt, fimitmniiivj'Wiu, 
9Jiauei|li 73 II 
Bernert, 6, .öiinDelomann, Ginne 
Wul 71 h 
— >)1, jtniifiimnn, Bmliqlli 18 III 
— (Sl), qeb jliiiqei, ueuu yuuteiuiiit, 
SUnlbeimulti 54 I 
— (i, qeb Piqnlln, ueuu Cbei-Steuei- 
(loiitiolem, Sßnlbeunuiti 39 I 
Bernet, (£, BuditMlta, üliibiencitr 28 
II 
— 3, (lonbitoi, «oiuiemti 5 Pt 
— (£, Sttibeimmlci, j"te|iel|ti 10 s 
— 6', Stuben- u SchilDeumilu, ')(o|iii- 
tl)alu|ti 5 Ptii 
Bernett, ft, Polizei-Secietun, jaucht- 
Ituiije 70 Pt 
Bernhagen, W, tomtlei, üvn|ieitljoi- 
lluilje 38 III 
— W, Jiniiihipulici, Vllemnbmnn- 
Itinfte 107 Hin 
Bernhard, i n Beinhnibt 
— Geh »Intb, PeiiimlliinqSuiIH bei 
tinslnit'Wntiihnmi enb (Piei^i- 
Idie yibtbeilunq), stiel)ieu|li 55 Pt 
11-2 
— I L, Gih >)fechmiiii]oiiith, öeneuil- 
Diiecwi nnd Ptcin -luicnt n 3, K, 
SBajjecttjorfti 69. E. I. 
Berndt — Bernhardt. 
Bernhard, P, Symigoqendienei, .1, 
Dinmeiiluiifleiiti 7 lll 
— I, ©eometei, 'llitteifti 1 I 
— Cd, Auchbmidlei, Soplnensti 22 II 
— Theüdoi, liitqt 06‘Vnqei m Suchen, 
Doubles, ätialdfiiKi, Bi|il)0||ti 22 I 
— 3, Diakon, gttebudjilr 9 11 u 
— 3, Siechtiln, Bliindeniniiqsti 21 
— , tonttlei nnd Blüiicei», Kleine 
Will 3 Pt 
— H, jinueliei, 3nstd|ti 48 II 1' 
Gebt Lemhiiid, )'n 5 Biocknninn 
-- W, Kaufmann, gnluifnnt ljnlbmoll 
ctleiDeiftoffe, 18 II We- 
|d)n|lolüuil ©panbnneiftiniie 30 F 
SJcinhniD u gucblanbfi 
— 9Ji, <fnii|mniin, Öimeniti, 47 1 
— D P, .taifmnmt, Pun;enj!i 90 
II 8-10 
— L, ctmnmnmi, 9J!olfeninmFt 4 fe'e- 
fd)iijtöloinl Tpiindnneisti 61 F A 
Ucnnbcr 
— B, filempnei, diene SDtmft 1 
— G, Koibnmchei, Potsbumeiili 138a 
— 3 g , fiunltl)iinblei, 'tiab|ti 91>i 
— 5 K (S, Aiipfeiichimbt, tiuiuiv 
|tm|je 41 Pt 
— Sl, ,stiiptei|techci u Zeichnet, Göttinn- 
Itinjie 11 II 
— O, ^slijellnnnmlfi, Lubowstt 89 
In 
— , 9'hiftcijeichnet, Jnqeisit 48 
— (S, OijellHUtei, Punzcnsii 86 
— «V, Dr, 'llebiHtuii bei ,,Jubime", 
■Uioiienfli 20 
— rt, Nentiet, 4iittu|ti 70 E 1 
— fs, 6il)lo|iet, (ilnnbctl)-llfoi 12 lll 
— (?, Schneidet | H, Lnniiesti 81 II 
— 6, SeueichiliiMei, 2e(Hi)'tinii|ti 81 
b 
— (5, Iiiihmncha, tonei|ennnifi 10 l\ 
— B, qeb l’Ueiun, venu l)i , .Slnin- 
niniibnntuiiti 46 II 
— D, qeb Pimit, veuv Dr, PütS- 
ti.imeiiti 32 Pi 
— 3 , qeb Dilnb, .önmflfdjlcun, Knin- 
|eii|tmfie 26 
— sJt, qeb yeitmnim, 'Hciitieie, ?Jiolttii- 
in inft 4 
— 91t, qeb (inl)bom, yiöbelljimbleun, 
s>ieue onfobfti 14 I 
— 21), qeb üittnuei, 'Hentieie, Pot-i- 
bnmetlli 105a I 
— y , qeb 'Hib|d), £ecietnu>ül!iu , Sliiv 
Inneilti 15 III 
— D, qeb Piiiitinunn, lIl>unachet.Ww, 
Alte Iiikob,lt 7 lMi 
— H, DIle, ftql Tunzeun, yeipjiqii- 
|iisl|je 118 lll 
Bernhardi, i'J , 1> plul , itmneuti 
17 lll 
-- Ült, Dbeilel)tii am yom|enitnbti|cheii 
toi)iium|imn, a'iiHfan|ttii),e 133 II 
4—5 
— (im|l, vnupt-^lqent b 6chh| Jeiui- 
Bet) <©i) A'lqent ]iii Pel 3o) si'mlifin- 
betq in Äiüiinü n s)i, R, "Jtmiei- 
Ituifje 95 II bid 9 3-6 
— P, B»chlin»d>u, UU'tnc vninbiitqu' 
Itinljc 25 II 
Bernhardt, | n Beiiihnid 
— Dr mt'il, puut Ätzt, SUnitfu^i'li jt 
mit (iljaiitu'fiiniiftnljmili-, Uutci- 
bniim|ti 7 
— M , l)i plul, Obeilehrer am grieb- 
ruh - äLUltjclniij * öijiniislftiiiii, Pnll- 
lainmeiiii 10 11 
Bernhardt, G , Post > Expedient, 
Dtnmcnlnirqeiili 11 lll 
— o, tiocomotiuiiilnei, 5tleine 'JlnbicnS* 
ttnifie t lll 
— 3, Slqent, Sslochimfti 18 
— sJl, toeneinl-'.’lqent, ')lo|enthnlei|tiaije 
66 II 
— l’l, Slidiitfct, Siiiilbenuniti 75 Pt 
— >)(, Bilbhiinei, ÜUnlbemni|ti 42 II 
— I, Bnchbinbei, 8nllonieiqn||e 0 
— o, S3m|tfiinind)iM, AtteSctwiihnniei- 
ftmfie 32 In Gi|dmit Mnnzstt 2 
II ii 
— 6 g, süiii|teninnduu, Ptenjlauer|ti 
35,i Iu GeichiNwloiiil Aleianber- 
tlintie 69 
— ö yuiltciitiibutant, Vleuc Wil- 
Ijeliniti 4 u 3iiqet|U 44 
— f3, 6oloiimliuiinieii<§unblei, S»a> 
liiiicistinße 57 I 
— W, toiirtuei, Sl}ill)elm|ti 125 
— Ü, £>aiibelc>mnim, ©eoiqenfuch|tiafje 
42 Pi 
— »I, jlniitmnnii, ®oiotln’iii|ti 49 
— 5 V A, 5tiiti|iiuinn, Sijnlbcinni* 
Ituiije 43 II 
— 3, fiantmnim, ülo|ta|ti 15 I 
— 3 0, .stiiii|iimiin, lVialtt)m^tiuh|ti. 
27 lll 
— H, finiiinmnn, Iiiden>ti 43 44 1 
— 3 > Stniitmnnn nnd 'JJüibljmil Korn> 
biiinntivein-Hnnblei, Gienzsti 11 1 
— '3 >s A, i*ncht> unb Seisenhiiiidlet, 
'■Jlbaltuit|ti 74 Pt 
— Ä!, Optifuc ii Sitediiimfud, Püts- 
5ninei|ti 40 I'i 
— (i P, Piüdiiileiiqeichnit nnd tziet> 
beiei, Pnnkiti 41 E F ßiebnibei 
Betnhnibt 
Bernhardt Gebr., Piüdiicten- 
qe|chaft u Gubetet, Vuqei uon lohen 
Hunten w gellen, Än bu Spanbouet 
Blinke 6 
Bernhardt, T, 'Kcntia, Teqel 10 E 
— (i ö, 'Hcntiei imb Seiviü-Beiüio. 
netei, Siictoua)ti 20 I 8-10 
— y, jTnntmniin, 9(nlipiütniclen- und 
»loblcbei-^nnblunq, Hiilzinniktstuiße 
69 70 II 
— is, 'i>niiö|diliichtei, Gllebeiiüivsli 2 
— , £chlo||ei, 9inupnd)|li ä 
— v, Schneibei t H, il'!ntiei|tuif|c 53 
III u 
— , 6chiil)mnd)fi, Alt-Müiibil 19 
— L, £d)iil)iniiil)it, 'Jllte £il)nnhnn|et< 
lluifji 39 40 lll! 
— W, Schnljnmchei, stieuzbeiq 23 
— A, 'tmiimnnn, Stnblueiuibiittei, 
Gpibmoii‘3",(ioniiiiiiiiott<3' n 3iun|]o« 
toe|il)ii|t, yieue jti'Niqlli 60 I F. 
B Betiihnidt n (in Cp 
— C, lllji nmchci, Bumiienili 55, I 
— V , qeb Dornte, Äieisthieirnzt-Ww, 
yiiitl)icii|ti 1 II 
— s)i, qeb 'jsluibil, Wfiiobniineiie« 
Obei|t 3ßnchtmei|lei-&iiu ,fchnilutlen- 
ltinjji- 73 IV 
— H, qeb tiubiimiut, Guitwnlh-Ww, 
toiO)je öiniif|mlii|li 58 Hin 
— S, qeb jinob, jhiiitmniins-l'ßm, 
Grüße gisliif(iulei|ti 129 
— M, ijib Witte, s|!mieltiibufaiittu> 
Jliii), i'lcuc guiDud)|ti 102 fc I 
1' G iüt'inhslcDt’ö Ww
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.