Path:

Full text: Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger nebst Adreß- und Geschäftshandbuch für Berlin, dessen Umgebungen und Charlottenburg (Public Domain) Issue1866 (Public Domain)

I 
ibeihstr > 
im (V ibit 
sfftr ](j 
>eg H 
tr Gti» 
nftr 8_> 
[ir 170 
rfir V 
r 11 
. til 
«) 
1t. U'J 
lir 6 
$*ombmafr 
Ur II» 
loftr l h 
11» 
ischr tiu;i 
tfir 40 
141 
tunitr. 1 ' 
str r>3~ ' 
U 
A i>ti»hr« 
4. 
st v r>, 
il$r 
ucrfn 41 
tr u 
3-5 
rftr ffi 
)!t r) i 
l'.i 
rgiir ^ 
tr 7 
ü-' 
3h 
r 43 
2 
tr in 
Langer 
HQec 17a 
1U 
itiurtcrftr 
r)tr. h 
22 
rnNr 4- 
. 2t 
r ^ 
lb 
7'» 
ichl til 
b 
icrjtr 111 
44. 
str V 
j|ir. !> 
:(lr 
g 
mumm 
nlruriir 
»hol 11 
brück» >m 
HiliN 
J. 
4b 
6. 
•i 
tt 's.' 
'ue 1011 
(»0 
5t 
im 
54 
Tischler - Torfhändler. 
am 
nt>beb Prcinlaiierslr H 
Webenreyer XtUfbfMjtr. 4b 
flöebcr, SlPrO^Ur 1> 
äßfßfiier, £>nuilfiuir 11 
— (?, Hottiwwcitk 40 
LVchiing. Nnflvniitrflr 10 
‘Znc/niiamr uOaiTfrfftirftt rW 
LVciL'ti^ksi, Oruiitr ijlr H7 
Qüeibfwoun, ftriebrtd/t'fzr 22*i 
ttOUbciinnu (v > £d)twbirr 
f/rific 2r>S 
Weidilch, (brunifr 22 
»iBi Igvinb Zaqerstr 2 
2ßii(t<rtt, t>UIui niitftr 12 
ißcilaiib, Wvutbamerttr u3 
Weimaun, )*> 
80t w<tr, * »trf« (tr * 
»iöflnmanu .Oränlinitr 1 to 
ftklncrt, 2? uhlcnqralrt! I 
— Prnrzettste r>l 
HÖcmhclb, JHtttctllr II 
ÜVernholdt, ü(ugu|l|tr "» 
Sititm tijft-i A , Irküboftr Gl 
80ftiitfient, (Qrirlffmitiitr I 
a&elruitfi Pk-initinrlllkllftt >M 
ÜÖehtCr öMllfdireibcrftr 12 
Wcche, H. Sckonl'eizecUr 14 
— H, SOfiM ijt '|fr 1 
— £, Markgr vit^r U 
— Tk ^Icfaiibrlircii 
straf 41» 
— v, ^rtil;essin»enftr r» 
Meilibadi, £nittcfrfustr tu 
Weikre, (3riftc tvranssuricr|ir 
r> 
aöfi06«fh ' ©rsllcuffr 42 
WeUenlbiri, PiU's.ibennr 2o 
MVltii), ''rciiiitnilr 150 
WUtz, ^DUhmhtr ‘1 
Äß fv ti ^vitijcftr r)7. 
— I* , Mullstl- IV. 
— SrttirhtiiVurnflr ri9 
toviitf, Ötulvitft ftr 17 
aÖuiblanbi, ^u^iiilitr 2f:i 
Wcndr^ AtllstiHc'ffr IJ 
— W , tiirmriiftr 271 
— 3? Luriettskr f/o 
— iH , yiu^rhrrcrpr J1 
Wenlqer, Zaqer,tr i>* 
Wermke ^rlirtcnifr 4. 
Werner, >tL'Ubumrrftr 47 
äOerrtfrjtn m, Äeriattgcrte 
Öb<?llfri6ffr 4 
Wertlicr, Nomiynstk 41 
Weschk, ^kuorfuolltr H 
S2Dcfcl, Äoa(»tu«r t(r<r Is. 
aöcfcmnnn, Lldalbm^tr *il 
Weftendckss.Sci^nr'aus^kAUcc 
G3 
— Pavvel ?(Ucc ^7 3S 
50c|t<rrmntfi, jviUuftr Kfir 
int Hauic 
'l^UlfabuiPr JS h 
Wcietümp CuctfymiVr T». 
Wehel/ Piouierstr. 11 
^veyde,dngc! Uftr H> 
— W r r'runttnlir I7fi 
Weyhrairch sj>rm^nincnitr21 
Weyrrch <2Mflf<1irLibcrlir i2 
SÖMn»r Sckeirbi7ttscr ÄUee 
1631 
Wrchnkavn <[u't) Karlvsir 13 
— (b , flhdicrfrr Vi 
Wrcdt, SUslrtnc jrr 2'i 
2Di<g<i?ibf ^cfTc/ffr l'i 
W1»he, Vllfittnb^iir 61 
lOitliinti, <ZhtU|d)rci(.Hnin[ 
>1 2U 
Wiekikch, l'infcniir 2V 
ÜBitneitc 'üraiibeiihti iftr JS 
lßi/prfd»ff (9r<?{feRroi fitrltr 
ftrci[ic 80 
Wiese, 3Jioritiimtn|tr i 
— Zfj, Hlbültnt |(r 2~2 
aOifftnrr, (hrefre ^rfmftdrU* 
ftrafif 122 
iBIIctCf 4 
— (? , iMlümrntr li 
Ailbe/m, C . RbtitfrceMtr 1s 
— (Kunst ), (ycüifiiü stieße 
19-21 
WUkc, äUafTtrtfrirftr C2. 
— \ ochstr ri(» 
— DeUeallianceHr 34 
WiücrS, 2Baficri(ju|tr 7 
Willinq, 2?ZifiirtdMrdu U 6 
Wilpen ^i?mmuub($ntcnttr42 
Wmk^k, ^rirbr^v|tr 
SBiiitltt, ilmitnflr 47 
— ti-Mtüiiscr (lemmutiiaiMoii 
j2 
— äBitfffr^aiTc 13 
— DreoLmrstr 1J0 
— 2 F, Zimmerst!- 47 
— F, Juntrrsir. o 
fintier, ttöiv , ‘smitcrftr h 
ÖiUnfd), äBiu f ftiilmftr \ 
Mittler ^iiUhabmitr ( 
— fltiaffrrthi'rftr lh 
^Qfntiir, -ZBopmomtfftr 14. 
9DiiviTt»aim lÖaltfmcirflr > 
ÜOi»(tuicr, yhMtiHirchfk'T 13 
Wisä) (fharJoucnflr U, 
'JOuticutufi; 'Wnfcrfk 27 
IDitir, ÖDi'llonfitr 2 
— (5 tfjnun äöcvi 17 
— ^ufd)iiMt|ir Jri 
— j;, qm ulbii Svratitiitr lr> 
vl,Mirtusstl 17 
— W, M.nlu )tr h 
"'Oi ur, lbolbcrli)lr r>7 
tS , Wnbrcfliftr tO 
ÜOitiidi, D>.rolheenstl Jri 
iZOiti'oirr TotUcnKr 42 
HDiNiiMr, ^ifibamcrfir lr> 
DßtU|irucf, Itiufrfilincitr 13 
Wo uI l, kLimcftrlir lfiOu 
Wir a<r (lht rVt lo 
n exefs» i t 
Li. r, Ci mitr n 
5iDn r MfUntlliat citr iS 
W>. p, y'se»citlttt ntr !b 
i r, PUrlstr u 
lraudlcnUc 
2l3i( mger (flcn 2 
UQtn#, ^Vf bet i K >u^l{);r 
M» 
Wh N, *{£u\\x V> 
— i'anbf(rr * t)tr 10(> 
— <s^, ^erl nigerie lQiif[a 
rf i'rftr *• 
— £ , klu^.st tr 2fi 
— VI <5t1)i.'ithuncr|tr r> 
Wolff, ):, Lr Uinritr W 
— ?20 nimitr l 
WUtt W jtmbrtitfii 
Uni sie Js 
— i. urltr lr> 4b 
— A Cn, \ i II,'- 1 
- N, £ntmmitr *11 
— , Ul\ifnuuiiii| lr; 
— 4(, ju«u«tcu|tr i 
— 2Zh, Junicii i2 
— e 113rhiHr 30 
— I, 4.'hillv^ir I ia 
3i>iümmn Cu(f td>c Oonnuu 
n islfipu <f 
!2Diri f, > uritM rftr 10 
xlBui4 ercr, nr iditjtr 4^ 
wi>d i) Vliijuilt ir 21 
AZu fjiti (jJtcbeU J Llineii 
IJrifk H> 
Wuln h t Otc bncrftr M 
— I ,7 W ' atiit'iriir 21 
Wunder Pall^aden^r l 
Wunb rlirf >lhied>Ml}tr U 
— sUdW'ct r>d 
HOuriid) ticiMle illr 0. 
iq Lüüen^r i4 
Kleine Wnhrej<-{tr S 
— il, Ztltcu enir 14 
3ad) iuv, (tur ^udibructcrj, 
Cocciqci tnd))tt H 
— (5i, Biri"m ftr b!i 
^idi nta, Ä^mnanbamniitr 
is 
"Aick B 'yUnettÜT <10 
— ü , ticrnLur «r tr> 
^hniLUvtn, 2)luDlni|ti $1 
^td>, <S)rL'ficf>rautturmftnfu 
11J 
^il)l, ^trehf tr)lr ti i SIi Ci 
nifl idu ^u»c. 
rfelv, lPrcavitr W 
^cibffr iimcftnbLrrtr|tr 10 
— <cvaub(iufrftr 2 
— v (ciraizr M 
Seiler, BruiiUk-, j>r llr»a 
^ni-*, Vrui i vintr IS 
^ellnirr, J)iosen|rr J1 
üniitnitr 21 
Icrttd'd Mcf/lti,ir(fc'mmum 
COtlL'I 22 
i, 2J arfiicvr !2 
sttid)C/ ce(alttaiiv|tr 10 
-^cuuer Mullerjlr 22 a 
Wickler, Üiccf|tr 21 
^ichi», ^lUiiabcttitr 52 
Hitler S\id)ftr 72 
^crlcsir & 
fielen, Omniettftr 1*3 
SfUnnitu, Lei dem Konigr. 
tlH’r Ua 
3niimttmon«, , Oranun 
strafe 2‘) 
— A 'Ubem 6ugeTfiinft 
im DUik;'id en Hauie. 
— Ü3if>rtu«tlt 21 a. 
— WlrPI-'ffr. 2i. 
Zlnle.Fnkdrichestr 30 
Siurl, S4Ufiftr ri 
^idifxr, s* u ii juii, Alle %) 
UUftr 1,1 
Zöllner, Wstricjiflr HD 
>>iid', ycr-^ilr 41) 
■^minier WfL'nrntirdiftr W 
^tirn, 6:d)iiKuuuiMmm 10 
Jufdmcr Vin^fftr 1'. 
•Jnittrmdfttr Vtltc Sduihui 
ftrafii i 
^nadi, 3iualibrnftr üb«l 
^uanq ^M'it6anni)lr 12'» 
^nleblcr Wadzcctitr lua 
^tiuncr, Hntdjtttr 1*> 
Opfer u»d Dftii-F»bri- 
( kauten 
i 5Iltrtd)li ?lbolberli'flr 7*1 
i vlmuur, yitvittr 1 * " 
iih >Uau kUr Bcrliutr 
Hnific li» 
^taat, 'X^t'-bima i ll 
ÄMiirfy '){jiicr)ir ^1 
Vaucr iltittccUr r*‘i 
y irti d' Aur)tr. 4'l 
^cctir toix , ^ttVuatut jfilH 
1J i 
% ccU( UutfnvtiicMU 'i 
tirl)iiC/ ilinuiiftr V 
Bckrcud t'nrunfu 170 
^thruib1-, tymiU* 27 
Brttrle, Oicucnlut^eTitT 4^ 
*i erq, Ärrttlur^erftr li> 
Berqan, ^aimvtnir 24 
Bcrgcr, l-'Obftr 72 
ü ri->nri)Ll6)tr 1 ) 
ikper ^nn-,cu|tr S 
^lamiiann, X'lihtimiir ro 
— '1, toerfrful iciidivcritan 
diqkr ricr lant VlrUHui 
2)l«urvatcinir 7 
^vttd)a ^rmvnitr *• 
a>u[hr, Sctaitiau^ilr U 
— C r '5Utmncn|lr in 
— ttö i ^Umnbnrqcrilr $<l 
£XnM Pr^iijlanerilr il 
^rud), (^nbmftt 2b 
Erlief, Siucfmurftr il 
^ruefner i^ciliurftr r> 
^ud)nmtm, ^cvnicfcr)tr 11', 
Biidihi.!^ Dre Lncr)h UV 
Busse, Üiiucniir lo 10, 
uanblcr, I^idniinir V». 
iSiubiuab ^«.'mienjtr b 
6c tihuiy Meine SUcraubirs 
Itiatc 2H 
Guttab '5dHur)autu0l(Iccrf3 
IStnciiccf 'i)iMvbaniir)ir lr« 
ÜmbenUr Vri 
t)vmlLtn, £Oilhclniv|tr 141 
^ul>cl, yiatianucttur <* 
Stitridi Metl£)uicr ^cmimnii 
causn n« 
Dutwalbt °lbi\lbctti)li 6 
Dermq SnibnerVr 4rf 
Suimiaid) S9af»nl)vr)tr 3S 
3teti idnuaiVr IV) 
Sun Üb Ci Mauc >tr b3 
— ^Iiuimntr i»2 
— 2 H $ t Schutzcnstr b 
Ircscrt Hlivvel.Ällcc b 
tljrmuiij 3ov)ei|tr (b 
tyiilnet, 'Hicxanbruicnjtr I2t 
(rai|t 'Zd'luibitr 12 
fiulncru (So, ^ulucrjir t 4 
f Friese 
jTicbig Sscueaüioiicijtr >1 
— ^uid)iihiöltr 7 
hlcmming, , Jxomman 
bauruiftr b 
ftraiitfc, ^niuuciiltr % 
tiiarinti, W^ssi-rgaile 13 
6;»in;cr, S>iubcr:borr(rflr r». 
Vierecke, üiuiciiitr 7r> 
beriefe eeibunftr. 21 
(Mcid)tc, WuKiuetitr 7 
(hlaife SlujulUtr 42 
6)cmtami« ^aut^aut 5 G 
— M, (55cLrgentird)ftr !(, 
traben ^eiTautiftr 24 
Wruu, Unter den Xinben 21 
(ftrcitr» Brande,lUliHitr 4r> 
(5)icif’aiifezi, nncbrid)j|lr.2lb 
VWmilctj, 'Mit 3)Uohl 44i 
(iii mlul ikutwnjtr 127 
(hinüber, Vmfccn)tt 2Ü 
CSunbcriiioinn, Jerusalemer, 
ftrof e b2 
Hase» DelleEoncestr 4b 
Lasier, Äraldkmsrstr 3U 
4uilm, yaufüof)r b 
VoUnil odv PaUisadttistr U5 
VstHid»» CÖTOfic ^ranhurkT 
Ikraste H 
Hmiold, Wwfiojji/rsfr lb 
imii»hinir, i“ 
^irfnmiJiJr ArilWiferflr 2V 
— V , Waldeniarjil ii 
l\hu ÄippiiiDUiö 1 
i'riuii^ ^rflir?f»|ir IS/ 
IViiijf/ Ättiimerstf J1 
$irisr LhiUilTrfflr U 
ivlTc ^ifiir'ilr 22 
V>imui, ^lunlcftritr r» 
VrniiiT -Strolancrslr 47 
^crrmnim Mroirnitr 71 
— dbansscestr nf> 
\\rty  (‘qrüin'ii'flr lb 
— üJJcIjnrrjir ri 
'Öilbcbrnnbt Srcobiicrstr (I7 
Wassers,t>ritr bl 
yupmrr , ^jt » ©djuifler^, 
Vvitiytlir 3$ 
L^ne, Ww, )!e»e jVuiiT^ 
Urcißc (ll. 
4)uiUcn, [M/efrfje {lurrmimi 
catu» 2b 
yiiifr i'jiifcniftr ‘21 
yutl'mc»« tofl)T<rtf}orfir 15a 
3‘tnun Aiinnierfir ,9 
'Uv\tn)tr 2\ 
Matt, 'Jjri/ijfnilr ^ 
Junmvmlt i 1. 
S^cilidv tHfur 3i)M ftr »,i> 
— Ww, SdinudNr 2b 
kerftru Wi>l'eli.i«ftr 147 
S\idrnctter, SrcobiurUr I l 
— w i^u^cltr i 
'AiDnn, Ylbolbmotr H 
jxlinuj 9Ninidtnbtrsir|lrof/t 
r>hi 
Mirferi, Planuser 7 
Hiblslnlitr. t 
Aid) 3»fiilibff)?lr 117a 
Mitfd' (BrüuRr 20 
Acts tibiij6frtv|1r 0 
suhl, Ssotf'cncrttr jo 
Mihliimim, SiQap'cftbtrftr "«l» 
su Ifiii, i'uJiensis 4J 
Mrittle ^iUßbnimr|ir 141 
Kramcr, £rmwj)Hr 73 
sxrotifr, 93lononnfnflx 30 
j\riigcr, Wilbelm^iir 12 
— 15 , 3Btill<r/f?ctftr lb 
VnM ‘cti.MsjJitr JJ 
Lanwrech:, Ackerktr 11 
Vff?m<inn 
ücntcfi-i (sli^xCctfj llrcr 21 
üciiil)iubif Änhlniikr VI (o 
ic Iakobostr- 120 
üirbiff/ Oranieuft? J71 
^ictzmarni iiu^iuann^ f)c L 
Mutete / (9rcf;c F^nksutter 
\iu\[w 134 
— V , Acdfftr 1t 
Lochte Alkxattdrinrttstr 75. 
Üicc Äuntn«ftr 1" 
Ludwig Slliumbnncnftr d. 
Ünrfc Mcip^ijjerjtr 1J2 
Luckl.li.  s^u5u]tilr 22 
Markcr, pi'ljnwrtjffr -Jl 
Licilz ihn, Wn»^r J) 
2Riirnn V llci)Uhi«reitr 1 
2),aybam„ 14 
2)UdUer, «?;tollfii)reiber}trofif 
.n 
2)?rlir‘ ^>rf:bmi)r 11 
3)irl)lwan», ^ouiscnstr '>2 
a)lilJrr, 9leiifftr Jl 
2JUiMcnbi.iT/  Ferlncrstr 3 4. 
Älttller, , Uiiunc Weg 11 
— W, ^utzowerwegstr 45 
— l'l, jimlenftr 23i 
— ss Groß? Hamb«^er 
Itr.iße $4 
)raufchutz, Asiklamrrstr 11 
— Slnbruöplülj 4. 
9uf)li<, Shbwtftr 14 
Jieibfixih Arie Bd)cub<tüfvc 
(tr.)[)f 28 
^elo, aoaifcnftr 30 
^tfiinitinn, Dehrenstc 49 
Oi'lemann. Oranicnstc 2du. 
SRcnmuerftr. 77 
^inuid), Lichtenbcra 26 
verreis, Rofenihalerstr. 42 
Prtti. SMiftDtt. U 
Vcrsiq, irebbincifir 14 
yirlifli], Hiövvei Slllee 10 
Uihrslß, ÄcienfhiKrNr 42 
^riUnih, -IßilMinö/tr. J37 
Prei^lh, Grüne Weg % 
Purtz, Weberilr 33 
v’liilfd?, Äiiifrrltr Jl 
^utljnmiiii JDrcvbiutltr 3 
Mich jUauldftr 17. 
‘Uid’tfr, Bartelstr li) 
^tiiuv, (v|/ta£rif |fr < 
^etiilrfr kleine ?|faonbcr 
lirtffk 17 
'lZi»p tihiolrfhf/r 39 
'Ui'bMUi v!outnitnuosK, Im 
^chuklt. |ti)en ^oulc 
'lui lancaof/ ^isdnrUficfe (i 
)U ruti(t WofifiiHr IM 
Mittl nies 2?f irf rafuttsr 8 f 
— Üi’inbvLirmriic r)ri 
^i'Uuibolfrllr lr) 
^olfiiitr, C/rfcritr t(. 
-Salcmou, yUonberftr 1 
tMwtfir, SDii)bni{|crtlr b 
Sd^tbnrr, W^öat, ^ rg 
strajjc 2 
Ldtcilk. jx<iif(rstr b 7 
Sdiicfi/ MiUfrnh 12 
^ddebcridh Dce bttcifir 17. 
£<Wllcr, Söab^ccfftr I 
^diinimcr,'lkU(oUnince|tr(\U 
r»b 
Schuuvl, L’dvstscrftr Vj 
— Q?ic(dikr|tr 
(£ , Or<>«icuftr 1G<< 
— f VlbtilLuzcstr. 2't 
— Ht, 21 
— 0" r SuiMflfttfir 20 
— Vmbcnitr lls 
SdiuTvf, jJuulcnD(ii(t 12 
£d)inbt tn, Hirtenftr lu 
3d)rfbcr, Hitfhr|/r ) 
— üinbcnftr loo 
— 3 t , ttnffam«r 
ttnfe 40 
v^dinbrer Dreöbnrlstr 67 
^imbaldj Dkt D/ierRr 17 
^duilt, ^rlinnnti 37 
— Vadsir Sr) 
'SdittMc, ^Mqpiicrtlr- 2 
GfivUtl()flr 48 
<^d)iLflr^, 20albltr I 
Seciur, Plrtit/encflr Ua. 
£ctlrr, 'Uittcrllr. 57 
^ifiiifir, H'l.'lüdtimersir 1311* 
ßtfiurs, 20f(ftelmß|tr MO 
(Zihvar, (»(jtiitwcnflr 33 
^OiJlUrtür 76 
^pitziug «2ktniici)tr H 
— O i VcUcalltanc platz 7 
— ir, jvrtnfmtr 2u 
«Lteiritoke. OicucÄoutg )tc 1G 
«Llichl^lin (SiptRr ti 
etiUUic ^cftiithaUritr 11 
XuuCtrt, Sörunncnitr M7 
-T<49virß, 210 
ZetUtrt <5, L^nqeitr 2$ 
— £? R ut , 'cd)c»himftr 
rtrt&c 2b 
Tür!, 2G-'23t 
Tnickr, L^ainenftr ll? 
tummlet, 4*cl^inortotr 2 
Tl"eb i^csciusiiilrrftr 13 
— C?, jun . llnbcnilr 122 
— Anguflftr- 81 
Unhn, Rriebridi^rdbr M 
Uuicrer, ^runiifiiftr J5 
WcqEr. Sleinsrr 21 
iÜ^Uer, anmeittr 19 
Wen,kt, eifern|tr III 
WtM, ^LÜslnffir ot 
Wievm^nn, 9iiuer|tr by 
SGilfc, £)ronirnstr 0 
löinf Mittelslr U 
— iutiimd)? ^(idimirfj ü 
Winter H«.llmannftr 2i 
Well, P.^pel Allee > 
Wclieribprfs, <2djcii^imuc 
klttee 177 c 
Wifsld) 2ftidunfir 141 
3iUi«ci/f Grchc ^runEinr. 
tfritr lo7 
^ild), Lanqestr 33 
fyrnd>in>si), Wqd,krkstr j 
^upyud)(, ÄtauU|(r 2t> 
Corfhändler 
eihrcnbt, Neue FnrL ich 
frrafye 107 
ArteU' £(bcniber$crflr.24. 
Sddfr, ^inienftr lb 
■öaiib/irc $irsdies}tr 4G 
Bcrljp, Rricbrid)5gradjt 4b 
- tt Hcnraiserstr (f 
Berettb, L, hitrhisstr Uter 
Dlknge, Wallsir 6
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.