Path:
Eerste Afdeeling. Plaatskundige Beschryving van alle de Straaten, opene Pleinen, en merkwaardige Gebouwen der Steden en Voorsteden van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

78 ilcscHR YVING der Strate!l, Plcinett, 
Hct laag!l:e geJeelte van die Gebouw van cwee ver-
diepingen, hoog, waarin men door eeoen verwulfden 
doorgang uit ht:t eene Slotshof in het andere komt , is 
daar Keurvorfl: FREORIK wrLHEL!II DEN Graatcn ge-
bauwd. Onder deze beide Gebouwen is , in \'Ctwu!fde 
Ke!ders, dc Kaninglyke Wynkeldcr. In den haek naar 
den klnt van de Slutsplallts, naafl: den gcmelden trap van 
EOSANDEit ko;m men bencdt:n in de Laods-threfary. Langs 
den seme!den trap a;:> de tweede verdicpin~ gaat men naar 
de Keurmarkfche Krygs- en Domeinen-Kamer. Op de der-
de verdicping kamt men door de Galdery by de Woo� 
ning van den Koninglyken Opper Kafl:elein. Op de vier-
de verdieping woonen eenige Bedienden der Kaningio. 
Beneden ter zyde van het binnenfl:e Slot~hof is nog eene 
byzondere ingang, die naar de geheime Kancelary loopt. 
Onder den doorgang is aan beide zyden de Keuken van 
den Prins en Princes van Pruf!Jen. Boven den daorgang 
is de Zaal der Keurvorflen, daor den Kenrvarft FREDRIK 
WILHELM den Grooten gebauwd, welke Z:1al zync bena� 
ming gekregen heefc van de Srandbceldcn der Keurvar� 
fien van Brandenburg , die Kaning FREDRIK WILHELM 
op de Witte Zaal heeft laaten plaatzen. De tegenwoar-
dige Koning heefc op deze Zaal dlt fraaie Hofwneel laa-
tet apreehren , waarop de Franjche Comedie gefpeeld 
wardt. Mco komt in hec binoenfl:e Slatshaf naafi den 
doorgang langs eenen trap van fieen ap het Tooneel ; maar 
op de Schauwplaats kamt men laog5 eeneo trap, waar� 
toe men za wcl in het buitenfl:c Slocshaf, daar eenen by-
zonderen ingang tuffchen het Panaalen de doorgang, als 
ook ter zyde van het binnenfl:e Slatshof op de beide on� 
derfl:e verdiepingen, doar eenen gang geraken kan. 
Het buitenfte Slotshof ligc tuffchen het binnenfte gedeeltt 
'V 'Zn
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.