Path:
Eerste Afdeeling. Plaatskundige Beschryving van alle de Straaten, opene Pleinen, en merkwaardige Gebouwen der Steden en Voorsteden van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

en voorn. GebomXJen t~an BE R LI N. I. Ajd. 7! 
bouwd , eenige voetcn vooruitfpringt. Boven in den 
boek van die uitflek is een Schild gczct, welk door 
eene Faam gedragen wordt, en mt:c hct \Vapen van Pruif-
fen pronkt. 
Aan deze zyde op de benedenfte Verdieping, tuffchen 
den doorgang � onder het eerfle Portaal, zyn nog ee-
nigc Poolfehe Kam~rs. Tuffehen beiden Poreaalen zyn 
wooningen voor Hofbedienuen. Aan dcze zyde van 
hct cweede Portaal zyn dc Vercrckken van dc Princen 
van Prui.ffen, welken om den hoek rot aan het groote 
Poreaal loopcn. Op de twcede Verdieping zyn de Ka-
rners, welken voorheen de Princes AMELU, Abtdilfe 
van Qyedlinburg, bc>'I'Oonde ; ,�erdcr naar benedEn, ue 
Vercrekken van dc Princes van Pruiffen, die ook om den 
hoek tot a:::n het groote Porraal loopen. 
De Koninglyke Staat.fiekamer en Beeldengaldery, waar-
uic men in de bovengemclde lf.Titte Zaal, die het cin-
dc van de Staacfiekamer � uitmaakt , kamt , befban de 
gchcelc derdc Verdicping. Deeze Kamcrs beginnen reeds 
in hec groore Poreaal van het binnenfte S!orsbof : zy 
zyn onder Koning FREDRIK DE;:.< I. err g::dcclreJyk on-
der Koning Ftl.EDRIK WILHEr.:.r, in deze order gcbragt 
en ook naar 't gebruik van dien tyd zeer fraai gemeu-
bileerd. Men vindt inzonderheid aldaar eene grooce mee-
nigte van Zilverwerk, voornaamlyk zyn diegroote zilveren 
armblakers merkwaardig, welken mcc veel Iofwerk ver-
fierd en naar den befien finaak gemaakt zyn, insgelyks 
verfcl,eiden fraai gemaakte Spiegellyfien. Deeze ftuk-
ken heefc in 't byzonder HAID, de Vader van de be-
roemde Juffrouw wERNER te Dresden , ecn ervaren 
Goudfmit, geboortig uit AUGS!lURG, vervaardigd. Mcn 
vindt daar ook verfcheide groote zilveren tafels, waarop 
hifio-
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.