Path:
Eerste Afdeeling. Plaatskundige Beschryving van alle de Straaten, opene Pleinen, en merkwaardige Gebouwen der Steden en Voorsteden van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

14 �ESCHR YVING der Straten, Pleinen, 
Het cweede Portaal gdcek voor dczcn zeer wel naar het 
eerfie, alleenlyk dat het dric ingangen bade, maar tocn 
Koning PREDRIK WILHELM, door de gcheele onderfte 
Verdicping aan deze zyde eene vereeniging der Kameren, 
wilde hebben, wierdt die Portaal zeer befchadigd. De 
ingaogen werden wel zo hoog geloeen , dat men 'er door 
gaan konde, maar het bovenlle gcdeelte van het Por-
taal in eene ZaJl veranderd. De zoldering vao 't Por-
taal werde te vooren van 24 Dorijche zuilen, zonder 
voedl:ukkeo , met een plioc gedraagcn, waarvan men 
nog het onderfte gedeelce ziet. Ook is het buitenfte fie-
raad van de onderfie Verdicping geheel verdankerd ge .. 
worden. Maar op de beidc bovcnfte Vcrdicpingcn is de 
fchikking nog even eens, als in het ecrfie Portaal. 
Aan dit Portaal kan men in ccn Latyr![clr Opfchrifc Je-
zen, dat Koning FREDRIIC WILHELM in den jare I]I6dit 
Portaal, na het eindigen van den Pommerfehern Oorlog, 
voltooid, en daar door de beide Slotsgebouwen aan elkan� 
der getrokkeo beefc. 
Beide de Portaalen fpringen iets voorwaards uit en 
hcbben, aan de po(l:cn op de eerfte en cweede Verdieping, 
Pylafters a la ruftique , maar op dc derqe Romeinjch~ 
Pylaftcr~. 
Van het tweede Poreaal om den hoek tot aan het 
grooc Portaal aan de zydc van deSlots- Vryheid, ziet mcn 
cen breed en hoog Stakerfel (*) van hout , diergelyk 
~er een op het Slotshof aan deze zyde is. 
Ik heb reeds te vooren aangemerkt, dat het gedcelte 
uit zeven Veofters befiaande en� door EosANDER ge-
bouwd, 
(�) Tn nomm" I~ ''1111 dc grorultdr.eninr; van scHJ. EUES, we!ke t(e 
:t~de van het Slot yutoont, ls door un mlsjlpg u n deur en ope11m~ zn 
d;t Sta.tet[el geplaatfl, welke llitlaar 11iet iJO'uJzden �wordt.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.