Path:
Eerste Afdeeling. Plaatskundige Beschryving van alle de Straaten, opene Pleinen, en merkwaardige Gebouwen der Steden en Voorsteden van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

7! BucHa TVINC der Straten, Pl1inen, 
fcheidene Karners, de geheime .Archiv. Op de twecde 
derde en vierde Verdiepingen, de Raad van Staat, en 
het Generale Direflorium. A;m dc andere zyde van 't 
l'ortaJl op de ecrite en twede Verc!ieping de Kan;ers van 
Princm e11 Princejfen r.:an Pruiffen. Maar op de dc1de 
en vierde Verdicping is de TVitte Zaal, docr Koning FRE� 
DRIK WILHELM aangelegd. Op dezclvc vindt mcn ecne 
menigte zilvere Drinkbekers; als mede marmere Stand� 
bee!den van de Brandenburgfehe Keurvoriten uit het 
huis van HOHENZOLLEREN tot op Koning EREDRIK den I. 
Zy zyn door n. EGGERS ceneq onbekenden, doch bekwai;t� 
men Beeldhouwer, van wicn men nog vier andere fraaije 
beelden op dezaal vindt, gernaakt. Behalven dezen han-
gen op dcze zaal verfcheidene Beelteniflcn van groote 
Potemaatcn in Lcvensgrootce. 
De zydc naar de Luflgaarde is van den doorgang naar 
de Ca'l:aliersbrug tot aan hct uititcckfel door SCHLUTER 
gebouwd en de Veniters +yn op dczelfJc wyze als die 
aan den Gevel oaar de Slotsplaats coe verficrd. 
Het klein gedce!te naar dc Hondsbrug toe, van zevea 
Vmiteren groot, en door EOSANDER gebouwd, fpringt 
byna ,�ier vocten vooruit, waarvan mcn, bchal ,�en de 
dgenzinnigheid van den Bouwmeeiter, geen reden gen:n 
kan. De Veniters van dit gedeeltc zyn nict volkomen 
~oo als de overige Gcvels verdecld en verficrd. Het ge� 
deelce dcezes Gevels, door S(:HL�TER gebouwd , heef~ 
twec Portaalen, welkers ingangen tegen over de beide 
bovcn befchrevene Poreaalen van den Gevel naar de Slots-
plaats toe fiaan, doch geheel anders verfierd zyn. Het 
ecrf!:e Poreaal ( van den doorgang naar de Cavaliersbrug 
toe af te rckenen) het:ft maar eenen breeden ingang, 
welke gefc!Jikt is, om 'er door te konnen rydep. De 
Balken
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.