Path:
Eerste Afdeeling. Plaatskundige Beschryving van alle de Straaten, opene Pleinen, en merkwaardige Gebouwen der Steden en Voorsteden van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

66 BEsCHB.YVING der Straten, Pleinen, 
Aan hetzelve fiaan van den gewezcn Taoren der Slots� 
Kopel nog drie verdiepingen, welke iedcr van twee ven� 
.fiers vo�rzien zyn. Hec O\'erige gedeelte van dit Ge-
bouw, welk nog in wezen is, heeft aan de beide uircr-
fic einden een hoekkolom naar de oude wyze, een weinig 
vooruicfiekende boven met een Tooremje op de Gotlli-
fc lie wyze verfi~rd. Hier naafi fiaat hct Gebouw, van 
NEHi{ING, ooder den Keurvorfi FREDRIK WILHELM, �p� 
gerecht. Het heeft a:m de beide einden twee uitfleekzels 
cz.:an vier verdiepi11gen , waarvan het eene dc hoekkolom 
van het Gebouw van Keurvorfi JOACHiiii, die daaraan fioor, 
ter zyde overdekt, hct andere, aan den hoek van de Ca-
valzersbrug, heefr twee tegen dkanderen o\�crfioande Bal-
cons. Het te rug fpringende gedeelte van dit Gebouw 
heefc maar drie verdiepingcn, welker beide onderfien uic 
groote boogen befiaan. Dc boogen van dc middelfie 
vcrdieping zyn mct grootc vcnficrs toegeflooten. De 
boogcn van dc benedenfie verdieping zyn open en loo-
pen in het kleine Slotshof. Dit klt:ine Slots Hof, is zo 
breed , als het te rug fi1ringende gcdedtc van het Ge. 
bouw van NEHRlNC. Het is met boomen beplant en op 
hetzelve is cen yske:der, ten dienfie van dc aldaar naafi� 
fiaande Koninglyke keuken, aangelegd. Anders is daar 
niets merkwaardigs, behalven een oud Standbeeld, welk 
een zwaard in de band houdt, en welk waarfchynlyk, 
een RoELAND~nEELD of diergelyken Man affchetst, zoo 
als men in veele Seeden aamrcft, cn die een teeken van 
de Huzs-voocoxscHAP gewcefiis, welks rechtsgebiedzich 
in oude cyden , gelyk als nog over het Slor , en alle 
dJartoe behaarende lecngoederen of vrybewoondc hui-
zen uitii:rekte. Toen de \Nooning van den Huisvoogu 
en de Gerechtsplaats in oude tydcn tot in de voorige 
Eeuw
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.