Path:
Tweede Anhangsel. Lyst de Bouwmeesters, Beeldhouwers, Graveerders, Fynschilders en andere Konstenaars, die, sederd de tydem van Keurvorst Fredrik Wilhelm den Grooten, in Berlin en Potzdam, geleefd hebben, of welker Kunststukken aldaar te vinden zyn

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

1:30" L y s T aer Bouwm. , B!eldh., Grav., Fynjch. 
jing van die oude Kooinglyke Verblyf-Sceden, 't een 
cn ander hebben toegcbragc. Wy voegen 'er nog by, 
dat op den 9 Nov. van den voorl. Jare 1770 aldaar is 
ovcrlcden de Heer PHILIP JOSF.PH VAN JARIGEs, 
Groot- Kanfelier van 'c Kon. Pruiffm , Chef van de 
juflitie der overige �randmburgfc!Je Provimien, wer-
kelyke G-..!heime Staats- en Krygs-MioH1cr, in den ou-
derdom van 56 Jaren; gelyk ook op den 6 Febr. dczcs 
Jaars 177 I de H eer LOD. PHILIP VAN HAGEN, Gehei-
me S des voorgaanden jaars te Tou� 
lo1l overlcdcn, de Heer J:OYER, 1\Iarquis d'ArgeTJ,s; en 
de D irectie der Claffe van de f raui je Letceren, welke 
hy h:J.dt, isdoor den Koning geconfcreerd aan den H ee-
re nE MERlAN. Ook is o verledcn de Hr. F. o'oR VILL~ 
Staats-en Jufl: itic- Ra:;d ; cnz cnz. in wiens plaacre 
to~ werkelyken Staats-~ .z Rechts� l.fi llijler, door zyne 
Maje[teit benoemd is , dc Hr. Baron FE tlDJNAND 
woLFGANG \ ' AN ooar-;1:E RG, aan wien ook het D;.:par-
temeot des averiedeneo is opgedrageo. Voorts is de 
H~. Prof. sToSCH , Leeraar by 'c j oacliimrdalfche 
G)'mnafie , met 's Kc nings verlof, als Confifloriaal� 
Raad co Superintendent GcncraJI der Kerken, in dienfl: 
van den regeerenden Ryksgraaf van der Lippe-Det .. 
mold, overgcgaao.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.