Path:
Tweede Anhangsel. Lyst de Bouwmeesters, Beeldhouwers, Graveerders, Fynschilders en andere Konstenaars, die, sederd de tydem van Keurvorst Fredrik Wilhelm den Grooten, in Berlin en Potzdam, geleefd hebben, of welker Kunststukken aldaar te vinden zyn

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

53'- L Y s T der Bouwm , Beeldh. , Grav., Fynfth. 
fieringen aan her gemclde Theater gemaakt, hy is in A o. 
17 57 ge!l:orven. 
JOHAN COTFRIED BURIN'C, heefc, als KoningJyk �ouw-
rneefier, tc Potzdam veel gebouwd, en over verfcheidc Ge� 
bauwen her opzigt gehad, doch omhoude zieh nu elders. 
F. J� v. DIETRICHs, Kon. Krygsraad en Opperbouw-
Directeur, een Scholier v:m noHM, heefc in Au. 1732 tot 
I 736 de Boheemjc!ze Kerkc gebouwd, en verfcheidc an-
dere Huizen: li.!vende nog, buiten Berli11, iu boogen ou-
derdom. 
c. F. EBENHECHT, een Beeldhouwer, van wien ce 
Berlin en Potzdam , en vooral in 't Park, en in den 
omtrek van Sansjoucy, zeer fchoorie Marmeren Vajetz en 
Sphiizxm te zien zyn. Hy fiierf in A0 � 1757� 
J Acon FMRI; een Tbcaterfchilder uic Vmetie, die in 
A'�. 1732 ce Berli?z vele gocc.le Decoratien gcrnaakt heefr .. 
is naar Koppenhagen gegaan, en aldaar gefiorvcn. 
c. F. FELDMANN, werde in A0 � 1 7o6 te Berlin gebo-
ren,- en heefc zieh op de Bouwkun!l: toegelegd. ln Ao. 
1746 werde hy Opperbouwdirccteur te Berlin, en in 11�. 
1758 Bouw-Raad by het Bouw-Gericht. Te Berlin heeft 
hy naar zyne eigene Teekeningen verfcheide Gebouwen, 
en naar die van c!!:RLACH .deGuamifoetHkerk, en het Slot 
te Rynsberg, n:wr die van wANGENHEIM, vervaardigd. 
Hy is in A0 � 176j overleden. 
ROSJNA \'AN CASC, Dochter van G. LISIEWSKI, heeft 
te Berlin velc Pourtrencn gefchilderd; en is in .1\0 , 1765 
als Hoffchildereilt:, naar Brwmvy.~ berocpen , al wa:u zy 
nog lcefc. 
BENJAMIN CIESE, ecn tiOed Becldhouwcr en Gicter. 
Men heeft te Potzdr.m en Sauifoucy verfcheiden loodeo 
en metalen Standbeeluen en zeer vcle hJ!f verheven 
Deur�
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.