Path:
Tweede Anhangsel. Lyst de Bouwmeesters, Beeldhouwers, Graveerders, Fynschilders en andere Konstenaars, die, sederd de tydem van Keurvorst Fredrik Wilhelm den Grooten, in Berlin en Potzdam, geleefd hebben, of welker Kunststukken aldaar te vinden zyn

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

5 I 6 L Y s T der Bouwm., Beeldh., Grav., Fynjth. 
Hy h~ dc ook eenen Lcerling, die veele Srukken in BerliTJ 
gemaakt heefc, mec naamc ALFANZ, uic Weenen geboorrig, 
van hcm zyn de bcide Leeuwt!n boven de tra!ien. poorc 
vao hcc Paleis van den Graaf van wALLIS in dc Wilhelm-
flraat, cn de 10 Vafen, welken aldaar gevonden worden. 
nALTHAS :iR ging VJn Berlin naar Dresden, alwaar by in 
't Ja::r 17 32 fiierf. 
J.NTHO~Y PESNE werde in 'c j:~ar 1683 re Parys geboo-
rcn en leerde de Schilderkonfi by zynen Vader, die een 
Pourtraicfchilder was, en by zyn' Moeders Broeder, den 
Gefchiedfchildcr LA FO~SE. Hy ging naderhand naar lta� 
lie, alwaar by in 't Jaar 1707 te Venetie den Vryheer van 
KNYPHAUSEN uicfchilderde, die na zyne ce rug komfi het 
Pourtrait aan den Koning vercoonde, die hem in 't jaar 
17 IO als Hoffebilder naar }Jerlin beriep. Onder de re-
geering van Koning FREDRIK WILHELM maakrt: hy meefi 
Pourcraicen, die, gelyk bekend is, uirnernend fraai zyn, 
en deedtook eene reize naar Engeland. Onder de regeering 
van den tcgenwoordigen Koning khilderde hy verfchei-
dene Zolder- en H-fiorie-fiu�:en op de Koninglyke Kaf-
teeleo. Hy moefi op bevel van den Koning een grooc 
il:uk, de fchaking van HELENA, vervaardigen, welk, als 
hy het na zyn' dood die in 'c jaar I 7 57 voorviel , onvol-
tooid naliet, van n. RODE ten einde gebragt is gewor. 
den (*). 
Rossi Ct) een Fynfchilder uit Ragufa geboortig, heeft 
in Berlin en Charlottenburg eenige doorzicht- en bouw-
kur.dige Stukken gefchilderd. 
WIL� 
(�) "el flaat i11 't nitt:v�� S/ot te Potztiam. 
(;t) Nif!clzitn is het llONAV P. N1 tiRA RO~~l. 'll'im I UESZLI in 'I Suppl. 
n:.~ ::yn LexiCin p � .:040 tumhaalt.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.