Path:
Tweede Anhangsel. Lyst de Bouwmeesters, Beeldhouwers, Graveerders, Fynschilders en andere Konstenaars, die, sederd de tydem van Keurvorst Fredrik Wilhelm den Grooten, in Berlin en Potzdam, geleefd hebben, of welker Kunststukken aldaar te vinden zyn

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

tn andere Kunflenaars in PoTZDAM. lll. Afd. 5II 
dcnkbeeld van NEHRING veel edeler en fraaier was en het 
dus te wenfchen was, dat GRUNBERG het zelve gevolgd 
en den Toren daar naar ingerichc hadt. De Kerk werdt 
in 't jaar 1703 ingeweid. 
Tot de Nieuv.;e Kerk in de Fredriksflad maakte hy de 
Tekening en naar dezelve bouwde SIMONET1'I in 't jaar 
I 701 , dezelve. Zy is merkwaardig, dewyl zy een vyf� 
hoek is. 
Het Fredriks � Hojpitaal in de Stralaujche Straat werde 
in 't jaar 1702, door hem begonnen cc bauwen, maar de 
Kerk enden Toren bouwde GERLACH na deffelfs dood. 
Het Colnjche Raadlzuis, welk, volgens zyn oogmerk,. 
eenen fraaijen Tooren naar de Breedefiraat toe zoude 
hebben, is ook van hem gebouwd, desgelyks heefc hy 
veele Huizen vail Particulieren in dc Stad gebouwd. Hy 
fiierf in 't jaar 1707. In de hedendaogfche Bouwkon!l: 
vao VOGEL 1708 in Fol. zyn vcrfcheidene Gebouwen,. 
die hy van buiten gemaakt hcefc, en in 't Kaper gebragt. 
Na den dood van NEHRING beeft hy voor eenen karten cyd 
het opzicht over dc bouwing van het Tuighuis te Berlin 
gehad, welk naderhand aan DE BOTT werde opgedragen. 
ANDREAs HAID , een Goudfmid uit Augsburg, ma;~kte 
te Berlin veel konfiig gedreven Werk, in Zilver en Ko-
per, hy maakte in 't byzonder veel aan de grooce Zilveren 
.Muurkandelaars, die in de Paradekarners van 't Koning-
lyk Slot hangen. Hy was ook Adjunf:'t van de Akademie 
der Konfien. Hy was dc Vader van ANNA MARIA WER� 
NER, die naderhand in Druden, door bet fchilderen met 
\Vatcrverwe en 't tekenen, beroemd is geworden. 
JOHAN GEORG VAN HAMILTON, de middelfie van de 
dric Broeders, die de Schilderkonfi tot eere gefirekt heb-
ben. Hy fchilderde Paarden, Vogels , BloemeD, Oofc 
cn
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.