Path:
Tweede Anhangsel. Lyst de Bouwmeesters, Beeldhouwers, Graveerders, Fynschilders en andere Konstenaars, die, sederd de tydem van Keurvorst Fredrik Wilhelm den Grooten, in Berlin en Potzdam, geleefd hebben, of welker Kunststukken aldaar te vinden zyn

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

en IJntkrt Kunflenavrs in P OTZDA M. 11 . .Amlh. 509 
werde. Deze was ook , benevcns de uicgaaf v:m eenige 
Overzettingen van Theoretifclze \.Verken , zyne groot� 
fie verdieorten, fchoon hy teffens veclc Zolderfl:ukken 
en andere Hifl:orifche Schilderyen op de Koninglyke Kas� 
teelen, als mede het Altaar in de Kerk van St. Nikolaas, 
gefchilderd hcefe, want, toch alle zyne frukkcn zyn onc� 
bloot van oordeel, en worden van dc Kenncrs flegts voor 
middelmatig gehouden. H y ftierf in 'e Jaar 1730 ce Berlin. 
JOHAN OEORG t:LUME werde, in 'e jaar 1679, te Wans� 
leben in 't Maagdeburgfche geboren. Hy werde een goed 
Beeldhouwer, die veele frukken naar de Modellen van 
scHL�TER en anderen gemaakt heefr. Hy fl:ierf in 'r jaar 
17G5 . Wy zullen vanzynedrieZoonen benerlen fpreken. 
MAR TEN CR UNERBF.RG, was uit Pruiffi(ch Litthawwen 
geboortig. Hy is Ointrem het jaar 166o geboren. Zyn 
Vader, die een Houtvefier was , wilde zynen Zoon tot 
het jagen opleiden, waarom hy hem vroegcydig de Ma-
theGs in alle haare deelen liet leeren, rnnar by deze ge� 
]egenheid werde in hcm zulk eene groote neiging tot de 
Bouwkunde verwekc, dar hy alle de voorkomende 
Ontwerpen natekende, eo het be{}uic nam , . om zieh ge� 
heel en al op de Bouwkundc toe te !eggen. Hier toe 
begaf hy zieh naar Berlin , waar hy, dewyl zyne ga. 
ven fchielyk bekend werden , op kofl:en van het Hof, 
(in de Iaatfre jaren van de regeering van Keurvorfr FRE� 
.DRIK wiLHELM of de eerfre Regeeringsjaaren van Keur-
vorfi FREDRIK den III. naar Italie en Frankryk reisde, 
om de Bouwkonfl: naar . de befre Voorbeelden te leeren. 
Na zyne te rugkomfi werde hy als Hofbouwmeell:er by 
de Keurvorfielykc Gebouwen gebruikc, en na den dood 
van NEHRING verkreeg hy de plaats van Bouwdirecteur, 
en werdt ook by bet oprechten van de Koninglyke Maat-
fchnp.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.