Path:
Tweede Anhangsel. Lyst de Bouwmeesters, Beeldhouwers, Graveerders, Fynschilders en andere Konstenaars, die, sederd de tydem van Keurvorst Fredrik Wilhelm den Grooten, in Berlin en Potzdam, geleefd hebben, of welker Kunststukken aldaar te vinden zyn

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

tn andere Kunflenaar.r in PoTZnAM. 11. Aanh. jOj 
nant; in 't Jaar 1705 was hy recds Overfte en Geoetaal. 
Kwanicrmeelter van dc Armee en omtrcnt het Jaar I 7 I 2 
was hy Brigadier. Dc Kcurvorfi liet hem naar Italie en 
Frankryk reizen, uit welke Landen hy in 't Jaar 1699 te 
rug kwam. Na zyne te rugkomfi werdt hem het bcwind 
ovcr de Toneelfieraaden van de Opera, die wen boven 
den Stat in de Bree{lraat gemaakt werde, opgedragen. H y 
maakte ook verfcheideoe verGerfeien aan die Ecrenpoor� 
teu, welken de Stad Berlin by de intrede van Koning 
FREDRIK den I. !iet oprechten. Hy bouwde ook veeJ te 
Oranjeburg, inzondcrbeid de Oranjerie en Favorite: daal' 
op werde hcm de bouwing van de Zyvlcugels van het 
Slot tc Charlottenburg opgedraagcn, alwaar scHL�TER 
reeds te voorcn het Ccrps de Logis gebouwd hadt, waarop 
F.osANDER de Koepel bovcn den Hoofdingang plaatfic. 
Eenigen willen de Oranjerie te Cliarlottenburg aan scnL�-
TER coefchryven, waarvan men echter geene voldoende 
berichten heefc, en het in tegcndecl waarfchynlyker is, 
dat EOSANDER dezelv~ gebouwd heefr, dewyl men de 
fr:~aie midde!fie Salon dczer Oranjerie, in het Theater 
v~n Europa ziet afgebeeld, waarin EOSANDER niets ge. 
woon was bekend te maakcn, wat v:m andere Konfte� 
naars gebouwd was geworden, en vooral niet van scHt�. 
Tl:R , wien hy g
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.