Path:
Tweede Anhangsel. Lyst de Bouwmeesters, Beeldhouwers, Graveerders, Fynschilders en andere Konstenaars, die, sederd de tydem van Keurvorst Fredrik Wilhelm den Grooten, in Berlin en Potzdam, geleefd hebben, of welker Kunststukken aldaar te vinden zyn

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

~94 L Y s T der Bo~., Beeldh., Grtw., F-ynfclz. 
Reglement werde derhalven tot fiand gehragt, en men 
liet WERNER wel den tytel van Direeleur bebauden, ter-
wyl de anderen flechts Reeloren genaamd wierden, maar 
het opzicht over de Akademie werde hun jaarlyks by 
beurten opgedragen. (*) 
De Akademie kwam nu in eenen bloeijenden fiaat , 
waarin zy ook tot in 't Jaar 17 I 3 bleef, toen Koniog FRE-
DRIK de I. fiierf. Koning FREDRIK WILHELM was, gelyk: 
bekeod is , meer een bevorderaar der nuttige dan aangenaa-
me Konfien, daarom bleef de Akademie onder zyne Re� 
geering wel fiand hauden, maar echter in eenen zeer 
kwyneoden fiaat. De plaatzen der afgaande Konfienaars 
werden niet door andere Konfieoaars van gelyke ver-
dienfien vervuld , maar het onderwys der LeerUngen 
werd voortgezct, het welk geduuriglykfnog veel out ver� 
fchafre. In dezen cocfi:and bevond zieh de Akademie, 
toen in ' tJaar 1743 in de maand july, midden indenacht 
in dc Stallen onder de Karners der Akademie eene onge-
lukkige brand oncfiond , die alle de Karners der ./i kadernie, 
en alle de Schilderyen , Tekeningen, Gypfche Beetden, 
Prenten en iozonderheid de fraaije Modellen der oude 
Scandbeelden, en de Vormen daar toe behaarende, ver-
teerde , welke onherfielbaare fchade de Akademie nog 
tot nu toe gevoelt. De afgebrande Gevel werde wel, op 
bevel dea Konings, weder opgebouwd en half aan de A-
kademie der Wetenfchappen en half aan de Akademie der 
Konfl:en toegewyd, de laatfie is ook kortelings in 't be� 
zit der Kamcrs, welken voor hun gefchikt waren , ge� 
plaatft. 
(� ) lkt Rt gleme11t ' 'an 2 0 /lfaart 1699 wcarin dit rtitdrulr.Ju lyk btL~ft 
'!l'ordt , ' 'indt mw in her Europi[che Theater in ' t I Deel bladz. 730 m 
?u v9lgens insgelyks in GUTHERS leren ya11 Kunin; FIU:DIUK tim 1 .. (/Jrc�a:J 1752 i'� fiO. bkii!::.. 187.)
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.