Path:
Eerste Aanhangsel. Beschryving der Koninglyke Residentiestad Potsdam

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

F'an de MamifaEtuuren en Fabryken in PoTzDAM. 479 
Eene Fluweel-ManufaCtuur in de Nauenfchefiraat, bc� 
hoort aan den Jood HIRSCH nAvm. 
Eene Manujaftuur van Zyden -Damafl en Gros du Tour-
aan de Nauenf-ehe Poort, is den Jood MOSEs RIES toe-
behoorende. 
Eene ManuJaftuur van Zyde-Stoffen, aan 't Kanaal by 
deNauenfchebrug, behoort den Jood nERNHARD rsAAK, 
die in Berlin woonachtig is, toe. 
Eene Manujaftuur van Fluweele Boorden, ook aldaar, 
behoon aan den Jood LIEBMAN ISRAEL toe. 
Eene lrianufaftuur van zydm Kouffen, aan 'c Kanaal 
heeft ASUvfONT. 
Eer:c Manufaftuur van Z)'de Nr:usdoeken, :Jan de Kerk: 
van Sc. Nikoiaas, heefc de Koopman KOCH. 
Eene ManufaEtuur van Catoenen m Clzitfen in N ova-
weft, heefc de Weduw ELI.'\S WOLF. 
Eene Manzifaftuur vm~ Catoenen en Clzitfen aan 't Ka� 
naal hebben LAUTENSACK en HOTHO. 
Eene ManufaEtuur van Kemelsbairen lJuffels in de 
Nauenfehe firaat heeft BAREND DAVID HIRSCH. 
Eene Manujaftuur van Manchefler-fiuweel aan 't Ka� 
naal, behoort 330 LAUTEN ~AGK en HOTHO. 
Eene Manufatluur van Lynwaat in de Nauenfche!haat 
ls de beziUiDg \'an den Kooprnan WILLEM FRED FISCHER. 
Eene llfanufaftuur van Linnen Damaflen by de Bran� 
denburgfche Poort, behoorc aan :MosEs MARCus. 
Manufaftuuren van verlaktc Rottingen, in de Ploeg-
firaat aan 't Baffin hebben HOLRERG en LORENz ; in 
de Fredriksflad THUMKE; en in de Hollandfehe Huizen 
JONAS. 
Eene Mamifaftuur van gejchilderde Tapyten in GJi. 
r;ecl\A, heeft ISAAK LEVI JOEL. 
G g 5 Ee-
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.