Path:
Eerste Aanhangsel. Beschryving der Koninglyke Residentiestad Potsdam

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

1Iet PoLITIE-B&wum, te P orzD.AM. ll . .Afd~ 463 
op doek gefcbildcrd. Ook is nog in dczc Karner aan 
den Schooril:ecn een fraai oud Camee of gefnedcn Steen 
met eenig verbeven Becldwerk, welk byna 6 duimen 
hoog is, geplaaca. 
Links af in den g.rooten Vll!ugel van de tweede V erdie-
ping is dc Schouwplaats van het Slot ', welke even als 
die te Pot'Zdam op het oude Slot ingerichc is. Dc To-
ueelverfierfelen zyn door FECHHELM gefchilderd-
T W E E D E A F D E E L 1 N G. 
Pan hee Bewi11d vm: dc Politic en Juflitie in 
PoTZDA?tr. 
D e Zaakcn, zoo welvan de Politie als J ufiitie, worden 
in ' t gemcen beaierd door den Magifhaar, aan wierrechts-
gcbied de Burgcrs vao alle de drie Seeden, benevens de 
Jnwooners van Novaweft, ooderworpen zyn. 
Her Magiflraats-Coflegic befl:aat uit eenen Konioglyken 
Commiffaris van de Plaats, die te gelyk Raadsheer van 
de Pinuntie-Zaakcn i:s, uie drie Burgemeejteren en drie 
Raadsmannen cn een Regiflrateur. 
Hec algemeeoe Bewind in de zaaken der Politie be-
hoort tot den Commilfaris van de Plaats met de.n regee-
tendcn BurgerneeLler, die te gelyk Rechter in de Zaa-
kcn der juaitie is. De lagere Officianten in bet Bewiod 
der Politic, zyn een InfpeClor der Politie, een Politie-
mecfi:er, vier Scadsgemagtigden, zes Cornmi.ffarifTen van 
WykeD in de Stad eD zcs. in de Voor.freden. De twee-
d"
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.