Path:
Eerste Aanhangsel. Beschryving der Koninglyke Residentiestad Potsdam

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

462 BE s c H R Y v 1 N G van S A N s Sou c y, 
muntend fraai Stuk. Dc Zoldcring van den Zaal is van 
1\MADAWS vANLo op doek gefchilderd eo verbc:eldt eeo 
Godenmaal. 
Aan de rechterband van de Eetzaal boven de Mar-
mer.en Galdery is eene andere met Haut befchotene Zaal; 
waarin twce Schilderyf'n van cumo l~ENI ce vinden zyn, 
mamlyk Lttcretia, hoc zy zieh doorficl.en wil, cn Dia-
genes in 't Vat. Twce van LUCA JORD .'INO, Paris oor-
deel en de Roof der Sabynen. Twec van TITIANELLO 
met naakte Gedaan~eos. Dc Zolderiog vao dc Karner is 
kofibaar en vergold. 
De ovcrige volgende Karners zyn vol Becldhouwers-
wcrk en Verguldfel. 
Uit de Eeczaal kamt men links af in eene Karner , 
welke met Schilderyen van R llnENs, van .DYK, 111AR T. 
DE v.os cn rneer anderen ver!lerd is. 
Oit deze loopt men in eenc roode Karner, waarin men vcr-
fcheidene Schildt: rycn van den Riddcr COi\""CA vindt, on-
der anderen eene Vrouw, die een kindleert lezen, welke 
Schildery aok gehouden wordt om Jl.faria co Anna te 
verbeclden. 
Uitdeze Karner kamt mcn in eenc andere, die mct eene 
roode Stof met zilveren Bloemen doorwerkt behangen is. 
Op d.cze volgt eene Karner met gefchilderde illoernen, 
er. verl1lilverd Beeldbouwerswerk. De Vlocr daarin is ab 
in de Kamer van gefchilderd Haut. Dezelve is met 
~v.erd Beeldhouwerswerk op eenen belder geelen 
~ond verfier.d. Alle de Schilderyen, die daarin gevonden 
w.orJm; :zien ap de Jagt. Men. zier daarin op het Zol-
clal\!\Qk de Jagt. Godin Dtana cn v.ier ronde Muurfiuk-
keo, op welke Kinderen z)'n , die 1kh met dingen, di~ 
tot dojagt behooren, ve~maaken. Zy zy.n.allc van FRrsci: 
op
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.