Path:
Eerste Aanhangsel. Beschryving der Koninglyke Residentiestad Potsdam

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

~60 � E SC H RY V IN G fla.rz het Luflflqt 
Phuao. Van RUBENs, de aanbidding .der drie Koningen. 
V an DUFRE5NOY, Venus. in 't Bad en Vent.!s mec de 
Gratien De Zoldering van de Karner is van zeer kofr-
baar vcrguld Stukadoorwerk. 
Uit deze komt men in eene vernifte Karner van ee-
ne koleur, als Perfikenbloeifel, welke mec vcele lyfieo 
voorzien is, waarop Porceleine Vafen fiaan. De Zol-
dering is van wit Stukadoorwerk. 
Deze Karner loopt in den kleinen V Ieugel, waar de 
Concert Karner de eerfre is. Derzelver geheele verGe-
ring befl:aat in Spiegels met gefnedene Iyil:en, die gedeel-
telyk verguld, gedeeltely~ groen vernifr, zyo. De Zol-
deriog is kofl:baar verguld. 
Naafr de Concert-Kamer is eeneKamer, behangen met 
:roode Stof vol zilveren Bloemen, en de Zoldering met 
de overige fieraaden zyn insgelyks vcrzilverd. 
Op deze volgc cene andere Karner, welker behangzel 
yood met goude bloernen is. De twee Schilderyen bo-
vcn de Deuren zyn Landfchappen , met Ruinen van 
FECHIIELM. 
Dan komt mcn in de Slaapkamer des Konings , wel-
ker Behangzel bleek-blaauw met Zilver is. 
Uit deze kornt men in eene Karner, die door MARTIN 
"erni.fr is. Zy is van eene bleekgeele verwe en de Spie-
gels zyn van Porcelein uit de Berlinfche Fabryk. 
Uit de roode Karner komt men ook achter uit in ce-
ne blaauwe. 
Uit dezelve gaat men rechts af naar de BiQJiotheek:; 
en links af in eeQe roode met goud behangen Karner, 
waarin over de Deur een gezicht door F.ECHHELM ge� 
fchilderd is. 
Naafr deze is eene kleine Karner met een rood behang� 
fel , enz, Alle
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.