Path:
Eerste Aanhangsel. Beschryving der Koninglyke Residentiestad Potsdam

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

SANS Soucy, by PoTzDAM. I. Ajd. 457 
Pylaren van gehouweD Steen zyn , te famcn vcreenigd 
zyn: het geheele Plein tot daar aan toe is met vierkance 
gehouweo Sceenen belegd. Een weinig te rug ziet rnen 
nog twce kleine Vleugcls van ecne Verdieping, welken 
van de kleine Zyvleugels, welken aan �den Gevel van den 
Tuin zyn, tot hier aan roe gehragt zyn. Voor 't overi-
ge is deze Gevel, op gelyke wyze, als ac Gc,�el van den 
Tuin, verfierd. 
Tegen over den grootcn Gcvel fiaan twee grootc Ge� 
bauwen of zoogenaamde Communs , waarin bencdeiJ de 
Keukens, Kelders, Spyskamcrs enz. en op bcidc de bo� 
vcnfie Verdiepingen Karners. voor het Gcvolg des Ko-
nings en voor vreemde Heeren gevonden worden. Jeder 
van deze Communs heeft ecn uitflek , welk ccgen de te-
genoverfiaande Hoofdvleugel van het Slotaanfroot. V oor 
icder uitfiek klimt men langs een clubbelden ronden Trap 
naar eene Colonade van vryfiaande Corimhifche Zuilen, 
welken eenen met Standbeelden verfierden Fronton dra-
gen. Op ieder Vleugel fiaat een kleine Toren, mct ee-
ne Koepel; de beide Gebouwen zyn door eene prachtigc 
Halfronde Colonade van groote Corinthifche Zuilen verce� 
nigd, welke in 't midden een Portaal heeft cn zieh nan 
beide zyden tot aan de uir.fiekken uitfirekt. 
Naafi de Vleugels van de Communs zyn de Stall en en 
Wagenhuizen. Verder naar beneden is aan de fl inkerband 
cen \Vachthuis van twee Verdiepingen voor de Lyf-
wacht des Konings eo aan de rechterband het Woon� 
huis voor den Kalleleinen de Tuiniers, ook van twce 
Verdiepingen. 
Achter de Communs is eene tamelyk ledige Plaats tot 
aan 't Kanaal, waarover, teo naafien by tuiTchen bet Slot 
en de Communs Sceene Bruggen liggen. 
F f s Hct
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.