Path:
Eerste Aanhangsel. Beschryving der Koninglyke Residentiestad Potsdam

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

en merkwaardige Gebouwen in PoTzDAM. I. Afd. 435 
wiLHELM Jic~ alles, uirgenomen eenige laanen langs hec 
Water, uitrocijen en gebruikte dezc plnats tot cene Para� 
deplaats. De cegenwoordige Koning liec voor het SJot zoo 
veel plaats blyven, als tot dc Paradeplaats nodig was, 
en op het overige gedeclte een klein perk of lufiwoud 
a:mleggen , welk oogemeen vcrmakelyk is ; voorann 
ziet men twee ryen reche gefchoorene hngen, waar over 
Marmorficene Paalgoden en Standbeelden van E REN-
HECHT Haan: terfiond daarop komt men op eene plaacs, 
welke rondom met een fraai ver!icrd Stakcczel bezet is, 
en rondom het welke verguldene Standbeclden cn Mar-
merfteencn Rufibankcn gcplaarfi zyn: deze plaats is met 
e~n groot getal Oranjeboomen beplant: aan de flinker-
band hcefc mcn over cenc fraaije ~'cide een verrukkc-
lyk uitzicht naar de Havel. De overige ruimte is bezet 
met fchaduwachtige laanen, die door kleine groene per-
ken met Vafen bezet afgebrooken zyn. Naar de Bree-
frraat toe, ftaat het Oranjeriehuis en aldaar is ook de 
Luftgaarde met eenen muur omringd, welks binnenfie zy-
de afrefco gefchilderd is: men noemde het zomwylcn het 
yzeren hek, om dat voor dezen hier een yzeren hc~ ge-
wcefi is. Voorby dc Luftgaarde loopt d..: Havel, die hier 
zecr breed is: niet vcrre van derzelver Oever n~ar de 
Lange Brug coe ziet mcn eene t;roote Korn, waar in 
NEPTUNUS en Al\IPHITRITE op een Wagen, welke door 
blazenJe Tritons verzcld is, afgebeeld zyn. De figuuren 
zyn van lood gegootcn en vcrguld, en dc Modellen daar 
toe heefc N AHL vervaardigd. 
Na de befcbryving van hct Slot en van de Gebou-
wen , welken daartoe behooren , keeren wy weder naar 
de Brauerftraat , welke den mam da:trvan nog bchouden 
heeft, dewyl io oude tyden hier alle de Brouwers aan de 
E e 2 Ha-
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.