Path:
Eerste Aanhangsel. Beschryving der Koninglyke Residentiestad Potsdam

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

~ :!~ BEsCHRYVING der Straaten opene Plaat{m 
( * ). Aan beide zyden van den Voorgevel waren op het 
Dak rooremjes. Hec fchynt, dat deze V oorgevel bene-
vens de binnenfi:e Gevel van het Corpr de Logir, welke 
toen te.r tyd, zoo als nu, drie VerJiepingen hadt, hcc 
geheele Slot heeft uicgemaakc, want men vindc aange-
tekeod, dat omtrent hec jaat 1683, 39 Burgerhuizen om 
hec Slot te vergrooteo, om verre gehaald, en op eene 
andere plaats van de Stad weder opgebouwd zyn ge-
worden. Om dezen tyd werden de beide zyvleugels van 
NF.HRING gebouwd , die ook de Oranjerie, waarin ce-
genwoordig de K oningl yke Seal is, aanleide. Deze vleu-
gels badden flegts cwee Verdiepingen en in 't middeo cn 
aao 'c einde was nog eene derde Verdieping, van drie 
VenO:ers breed om de Zaal te verboogen gemaakt. Toen 
ter tyd wierden reeds de .cooremjes op de hoeken van den 
Voorgevel naar den Tuin afgebrooken. Na den dood 
van NEHRING voltooide DE noTT de bouwing vao het Sloc 
eo rnaakte in 'c jaar 1701 her Portaalmet de Koepel naar 
de Oude Markt toe , welke nog ce zieo is. In dezen toe-
fland bleef het Slot tot ooder den thaos regeerenden Ko-
n-ing , die, door den Vryheer vao KNO�ELSDURF , het 
Slot , met behouding van de inwendige fchikking der 
meefte Karners, van buiten , oogemeen verfraaien liet, en 
van binnen werde het ook geheel eo al nieuw en met 
veel fmaak gemeubileerd. KNOB ELSDORF verfierde het 
gehee\e Slot van buiten met Korimhifchc Zuilen en Pylas-
ters' maakte de groene crap zoo als ze nu is' insgelyks 
de marmerO:eene trap, in het bionoeofte Rijalit vao het 
Corps de Logis, de Vteugels verhoogde hy allen tot drie 
Verdiepiogen eo verfraaide de beide hoekportaalen naar 
de 
c�> Zie -ie :tziclrtm )'611 IIROJ':D ES I\'o. 9 m 10 , b.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.