Path:
Elfde Afdeeling. Berichten wegens eenige, den Vreemdelingen, te Berlin, noodig en nuttig te weten Zaken

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

te BERLIN noodig of dienflig te wete71. XI. Afd. 3.S:9 
JJrandenburger Poort, cn voor cen Rit tot aan ' t Roodeel 
by de Potsdammer Poort, of vao daar tot naar de Binoen-
Stcden , in welk eene Scraat het zyn rntlg, . of .uit een der 
Binnen(teden cot aan 't einde van derzelvcr Voor.fieden., 
oict mcer dan 5 gocde GroiTchen. Eo wie eene Koets by 
hct Our wil gebruiken, betaalt voor 't eerflc Uur, agc 
goede GroiTchcn, cn voor ieder der volgende Uuren> 
vier diergelyke Graffehen, zooder dat men van een ,Qe. 
zellchap van vieren, in die opzigt., meermag ei!fchen, 
dan van ecn Perfoon alleen. 
Behalven dezen, zyn 'er nog veele Parriculiere Koet-
zen-Verhuurdcrs �CO Sralhouders , die hnen infpannen, 
zoo dra rnen h~:t eifchc, of befreit, en die zoo wel bin-
nen als buiren de Stad ryden. 
Oe prys zal by hen weinig verfchillen , van die by 
Taxe ''oor de anderen is bepaald. Men kan dezeo lig-
telyk vindeo , om dat ze mecfr overal by dag huone 
Koeczen voor hunne Huizcn Jaacen ren toone ftaan. -
Wie een Draagfloel l>egeerc, kao ook by het Slot onder 
het eerfte Panaal te regt geraken. 
De InteUigentie � of Bericht~Cedttle wordt aile Diogs-
Jag , Donderdag en Saturdag uirgege\'eo. In dezelve 
vindt men alles, !W4t men tot kenniiTc van hetPubliekwil 
brengen; .als Inncluingen vande Politie, Opgave van de 
Goederen, die te verkoopen, en te verhuuren of te 
verpachten , of clders goed koop te bekamen zyn, oan-
biedingen van Dienften; wat 'er gefioolen of verlooren 
is; Voldoeningen van Schuldenaren ; de Pryzcn van het 
Graan, deV\T olle en Suiker, de Taxen 11an �c Vleefch,Brood 
' Bier enz. Wie iets in dezel\'e wil geplaatil: hebbeo, heeft 
2ich te vervoegen by �het Adres-Kornptoir, in de Nieu-
wc Fredriksflraat, niet verrc va~ de GuQrnijotni. Ktrke.a 
be-
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.