Path:
Elfde Afdeeling. Berichten wegens eenige, den Vreemdelingen, te Berlin, noodig en nuttig te weten Zaken

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

398 BERICHTEN, wegcns.fommigeZ:Jk~n, den Vreemden 
tot vafige!leld Loon d<~gelyks 12 gocde Groifchcn g'?nie-
ten. Men kan dezelven viaden ter zydcn de Iunge Bru6 
aan het vVatcr, by den Heer NEUMANN . En wil ccn 
Vreemdeling eenige andere B_edicnden, of eene D ienfi-
maagd huuren, die bn zieh daartoe by dc D ienfiboden-
Makelaars verv~gen, wel.i;:er Namen en \Voonplaatfcn 
in den Adrer-CalendM gcre.ekend fi:aan. 
De gemclde .Adrer-Calender wordt Jaarlyks gedrukt en 
uicgegeven neffens meer ander foort van Almanakken, 
cn Advys-Boekjes _of B~richren, by den Heer Hofraad 
CRAvrus , als Callender-Pachter, en by den Bockbinder 
PESENECKER , niec verre van de Pieterr. Kerk. In den� 
zdvcn vindt men men ook uangewezeo de Namen en 
vVooopl.antfen der Perfooncn , die rot hct Konioglyk 
Hof en tot de verfcheide Collegicn bdworen , als 
oo.~ die der Dottarcn , Chirurgyns , Vroedvrouwen, 
Notariffen , Wi[elaars , Boekhandelaars , B::lekdruk-
kcr.s enz. zoo d ,; t die �ock , nevens eene Provimialc 
.tldrer. Calender, waar in alle de Collegien in dc Koning-
Jykc Provinticn aangewezen z.yn, ondcr de eert1e Mcu� 
belen moet zyn, welken een V recmdcling zieh dient tc 
~erzorgen , nls by by dezelvcn wat ce verrichten hecft. 
De Fiacrer of Huurkoetzen , die allen genommerd 
zyn, ftaan van 's l'dorgens vroeg tot 's A vonds laat, 
op het Slotspleio tegcn over de Steekbaan; en het is 
hun verbaden by de ry of beurt tc ryden, fi:aandc hec 
elk eenen vry om zulk ceoe Koecs ce kiezcn , als hcm 
bcbaagt. Sedertdcm I Juny 1764 is aandezen ook deTux 
voor het Loon voorgefchreven, \�o)gens welke zy niet 
meer dan vier goede Gro!fchen mogen nemen voor ecn 
R.il: doordedrie Steden, Berlin, CiJln en de Werder, zelfs 
tot aan de Nie:w.Jjlatj ) en aan den Vierhock voor de 
Bran-
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.