Path:
Elfde Afdeeling. Berichten wegens eenige, den Vreemdelingen, te Berlin, noodig en nuttig te weten Zaken

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

te BERLTN noodig of dienflig tt weten. XI. Afd. 397 
denfiraat, de Witte Zwaan en de Rhtebok , en Frank.f(Jr't 
a:m den Main, in d e Joodenfi:raat; de Goudm Arend, 
dc Gro~ne Boom, her Gulden Hert, cn het Dantziger 
TJi'apen in de Lambcrgerfiraat, en 'c Zwarte Paard, in 
de Oranjeburgerfi:raat. 
Voor alle dcze Herbergen is in Ar>. 1766 is ecne Taxe 
opgefl:eld, volgens welke zy allen, in het rekenen voor Lo-
giesgeld, Spyze, Drank , Voeder enz. zieh gedragen 
rnoeten ; dezelvc is zeer naauwkeurig , doch dein laffehing 
hier onnoodig, om dat .elk, die ze tc Berlin wecen rnoec 
en wil, dczelve in alle Herbergen kan te Jezen vindeo, 
alwaar zy op op de boece van vyf Ryksdalers in iedere 
Karner rnoet aangeplakt fi:aan ; en indien een Herber-
g ier dezelve ovenreedc, heeft een Vreemdeling by het 
Staats�DireCtorium flechts rnondeling verflag daar vao te 
doen , welk, na 't onderzoek der bezwaarnis, den Hofpes 
die overtuigd wordt, dar hy de Ta:t.:e overgefchreder. heeft, 
voor iedere te veel gerehende Gro.ffc!le eenen Daler boe-
te oplegt en doet betalen. 
Behalven deze openbare Herbergen, zyn 'er nog vele 
~ ndere Huizen, alwaar de Vreerndcn, 't zy by den Dag, 
by de Weck of by de Maand konnen bediend worden; 
waar coe ook byverfcheide Parciculiereo afzonderlyk ge� 
meubileerde Karners ce huur ce bekamen zyn ~welk voor 
iemand, die zieh lange aldaar wil ophouden, onkofielyker 
\'alt dan in de publieke Logemencen. Deze worden ge-
noeg in de lntelligenoz,Cedul, of het Dagelykfch en We-
kcly t.: fch Nieuw~blad (even als by ons hier te Lande, in 
de Couranten,) aangekondigd. 
1 en dienfl:e der Vreemdelingen zyn 'er ook by het 
Staats-Direftorium een goed geral beeedigde Loon La-
lceyen, op welker eerlykheid men zieh kan vedateo, en die 
tot
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.