Path:
Negende Afdeeling. Van de bezienswaardige Zaaken te Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

~]6 L y s T acr thanr levende KuN STEN AARS enz. 
Schilder, geboren ce Berlin, in A0 � I72l, is een Scholier 
van AUGUSTYN DE BUissoN geweefi:, die zieh vervolgens 
11eefc toegelcgd om volgens de Natuur te fludeeren. H y 
fthildert ook Karners mec Blocmen cn Vruchtcn, gelyk 
by dus te Treptow aan de Rega, cen dienfle v:~n zync 
Doorl.lden Prinfe EUGENIUS van Wurtemberg, gefchilderd 
beefc. Hy woonc op her Plein van Donhoff, achter 
de Hoof'dwachc. 
Vrouw ANNA DOROTHEA THEERBUSCH is in Ao. 172 I 
geboren en heeft de kunfi: by haren Vader geleerd, cn 
:Uch naderhand op het Hiflorie-fchilderen toegelegd. Zy 
i~ in A o. I 756 naar Parys gereift, en in den jare 1767 
aldaar coc Lid, in de Akademie der Schilderkunfi:, oncfao 
gen: van daar was zy (rerwyl het origineele Werk , 
wclks Vcrtaling wy leveren, gefchrevell werdr) nog niet 
ee rug gekeerd. 
De Heer AM:6DJEUs VAN Loo, eerfieKoo. Hoffebilder-
en Lid van dc Kon. Schilder-Akademie ce Parys en Ber-
lin, mede op bet Donhoffs-Plein woonende, is een Scho-
.fier van zyn Vader en Neef geweefi:; en heefc vccle 
f.IH!:orifclle Schilderyen en Solderfi:okken in de Kooingl. 
Sloten gefchilderd; gelyk daar van hec Godenmaar in de 
Marmeren Zaal te Pot'Zdam eeo voorbeeld is.. Hy heeft 
ook deft Koniog en de overige hooge Perfoonen der Kon, 
.Familie gepourtraiteerd.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.