Path:
Negende Afdeeling. Van de bezienswaardige Zaaken te Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

LY~T der thans le'l-�md: 
be1laande, nog tot fieraad aan verfcheide Gebouwen e11 
Zaalen. 
De Heer BERNHARD RODE , Hifloriefchildcr en Lid 
van de Kon. Akademie der Kunllen, is te Bcrlin in Ac.. 
17' 25 geboren, een Leerling van PE~NE geweell, en ver-
der in de Kunll gevorderd op zyoe reize door Italie en 
F~tmkryk, In de Maricn-Kerke ziet men van hem twee 
Alcaarfiukken, en twee Grafteekenen voor zyn Oude-
ren. In de Guarnifoens-Kerke zyn, gelyk wy reeds ge-
meld hebben , vier Gedenkllukken, op vier Pruif!tjc/;e 
Helden, en in de St. Pi~ters K-erlc.e een Altaarblad, alle 
welken by aldaar gefchonken heeft. In verfcheide Hui-
zen van Partikulieren heefc hy vele Solderftukken, cn 
OI\.dere Hillorifcbe Schilderyen vervaardigd, onder wel-
ken vooral bezienswaardig is de groote Zaal in 'c Huis 
wan den Heer KRAuss, ill de Spandauer-flraat. Te Potz-
da.m heefc hy, in 't oieuwe Slot, in eene Zaal, drie groo-
te Salderfiukken gefchilderd, om van andere Schilderyen 
se Berlin door bem gemaakt te zwygen. Ook beeft by 
veele Platen in 't Koper get!tft. 
De Heeren Gebroeders J. n. en J. c. SCHLEUEN zya 
bekend.f; en ervarene Kunfi. Graveerders, die zeer veele 
H i!\orifche Stukken in 't Koper gebragt bebben. Zy 
W"OOMn voor en by de K~ingf.poort. 
~ Heer c. s. scHMIDT , Opper-Opzienet over de Ge� 
bouwcn des Konings; (in de Kloo{terflraat) is teifens 
lCon. Ktygs-en Domein-Raad. 
De Heer c. F. scllMIDT, Kon. H<>f-Graveerder, Lid 
van de Schilder-Akademien te Parys, Petmburg en Ber� 
lra, is te &rlia in Ao, 1712 geboren, en door zyne 
'\'
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.