Path:
Negende Afdeeling. Van de bezienswaardige Zaaken te Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

te �F.RLIN. IX. Afd. 
ccn gebooren Berliner aan het School gefchohken, en 
uit Venetie herwaarts gczonden hcefr. Geenc mindere 
goede Verfarnelingen worden 'er by verfcheidc Private 
Perfoonen gcvonden, onder welken de Kunfi-Kabinet� 
cen van den Heer DireCl:cur CJESAR , onder de Linden, 
van wyleo zyn Excell. den Groot� Kanfelicr vao JARI� 
CEs, van den Bankier DAUN in de Breedjlraat, van den 
Hr.:cr Graaf van KAMKE, van den Cornmercie- Raad 
TRillDLE, en eenige anderen, uirrnunren. 
Andere Be-:.iensru:aardige Z A A K E N. 
On der dczen mag en moct rnen optellen, de vele in 
Berlin zieh bevindeode fraaije Tuinen , onder welken 
vooral de oprnerking verdienen, het Konioglyke Lufi-
ilot Monbyou, ncfFens deszelfs Tuin , die, door een fraai 
uitzicht op den \Vilgendyk zeer bekoorlyk is, en rot 
welken de coegang voor ecn ieder open !laar. De beide 
Graaflyke Revffifche Tuinen in de Leipziger- en Oran-
jeburgerflraaten; de Kruid- Tuin der Akademie voor de 
Stralauer-Poort; de Tuin van HAACXE voor de Stralauer-
Poort, voons de Tuinen van KRAUSS, HOLTzEcKER, 
SPLITCERnER en COTTSKOWSKI ; a!~ ook de Diergaar-
de, en de Lufihuizen , io de nabuurfchap van Berlin, 
van welken in 't vervolg iets nader. 
Hier toe behooren ook dc dagelykfche Wagt-Paraden, 
waartoe de plaatzen zyn de Luft. Tuin, her Plein voor 
de Koningspoort, by het Weeshuis, het Wilhelmsplein, 
CD dat V:JD DONHOFF. 
De jaarlykfchc Monfieringen of ReJDuen plegen altoos 
in het Voorjaar plaats te hcbben. Eenige Wecken ce 
vooren korneo de VerlofgangeJs van de gefamemlyke 
Regimenten binnen Berlin te rug l en worden dan da-
ge-
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.