Path:
Negende Afdeeling. Van de bezienswaardige Zaaken te Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

te BERLIN. IX. Afd. 357 
doen graveeren, Niet min merkwaardig is hier de Ver-
fameling vao zoogenaamde Hetrurifche Vaten , waar 
onder de ouden echter zeer wel van de nagemaakten 
van PIETRO FOND!, als men ze by een houdt, te onder-
fcheiden en te kennen zyn. Het merkwaardigfte in de-
ze Karner befi:aac in de kleine Standbeelden der oude 
Heidenfehe Godheden, en veele andere tot dc IIiftori� 
fclze Taalkunde behaarende ftukken uit Brons , cn cer-
gelyke Gedenkteckeneo , tot de Romeinfehe Hifi:orte 
betrekking hebbende, welken ook door nEGER, in 'c 
gemelde derde Deel zyner Oudheden van Brandenburg 
befchreven, en in 't Koper gebragt zyn, zie ook J. P. 
nELLORII Monum. Veter. Rom. en M. ANGEL! de la Chaus-
je, de Simulacris. 
In de Derde Karner, welke met Schilderyen en ver-
guld Bceldwerk verfierd is , zyn voornaamlyk de Ge-
fteentens en Munten, de cerftcn in ecne Kaft, de anderen 
in drie Kafi:eo , die fraai verlakt, en op de bovenranden 
met verguld Bceldwerk voorzien zyn merkwaardig. 
V an de Gemmata of geiheden en verheven gewerkte 
Steenen , zyn hier zo wel vele Egyptifche als ande-
re Gedenkteckeneo , van welken de v.oomaamfren ook 
door BEYER befchreven en afgebeeld zyn , zoo dat 
elk zieh van de waardye dezer Verfameling ligtelyk o-
vertuigen , en zien kan , hoe veel de.relve tcr ophel-
dering der Mythologie en GefchiedeniJTen , zoo wel als 
tot de befi:e kennHfe van de Zeden en Gebruiken der 
Grieken hcbbe bygcbragt. 
De Gauden, Zilveren, en Kaperen Munten zyn elk 
in byzondere Laden bewaard, en de gcdenkwaardigfren 
zyn door nEYER befchreven. Ook bewaart meti hier 
afzonderlyk die Munten , welken in de Koninglyke 
Z 3 Lar:-
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.