Path:
Negende Afdeeling. Van de bezienswaardige Zaaken te Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

u BERLIN. IX. Afd. 347 
Schilder-Akademit gefchikr. En in den zy-ge\�cl van 't 
Gebouw is de Tapytmakery bezienswa:ndig. A:m den 
Achcer-gevel �ziet men tn 't midden den verhcven vierkan-
tcn Slerrentoren , die in 't bt:gin deczer Ecuwe gebouwd 
en met alle nodige werktuigen wel voorzien is. Onder 
anderen heefc men 'er een Achromati(che Kykbuis en 
eeo objettive !Jficrometer cn een fehnon Gregoriaanfch 
Telefcoop, en waarfchynlyk thans recds , d-~n nicuVJeo 
Qu~drant, die over eenigen tyd befield is, en die i:1 den 
rnuar vallgezet zou worden. 't Opzicht m�cr dit wcl 
voorzienc OJ!fer'::atorium is den Heer nEP.NOUILLr aan � 
bevolen, by wien men zieh ook melden moct, als men 
het wil bezien. -- In dczen Gevel is ook dc Vc~;;.l�� 
derplaats van het Genees� en Heel- kundig Genoo~fc!1::::' 
Men hecft hier een Atzatomifclt Theater, en verfcheidene 
A�natomifclte Bereidingen en andere Zeidzaamheden, waar 
v::m fir:Jks nadcr. 
Het Pa leis, thans door zyn Kon. Hooghc. Prins FI:R� 
DI~ A ND v:m Prttiffen bewoond, is ccn creflyk Gebouw, 
rnet ecn fchoonen Tuio, waar in verfd:eide groocc Stnnd-
bcdden zyn,die eigenlykgefchikt warcn,om op hctS!oc 
gezet te worden. 
In het Sc!Julenl�urgfchr: Pa leis in de TTTilhelms -flraat is 
een fchoon Ktibi~et Sc!1ildcryen, afkornfiig uit dc nala-
tcn !cbap ''an den Graaf, die, als Veldrnaarfchalk, by de 
Repui:Jiiek Venetit: zieh beroemd getr.aakt hcefr. 
1n hct N'ieuw Collcgie- huis in de Lindenjira::t, ziet 
men op het Voorplein ht:t marmeren Borfibeeld v::m den 
Groot Kanfelier van cocEJr, zeer fraai door den Kunfr-
becldhouwcr ADAM vervaardigd. 
� Hct Dol!mis, het ll'[a~(on de C!;arite, 't Crooc Frerlc-
riks Hqfpitaal of T:Vm!mis, en h::-t Koninglyk Huis voor 
d::
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.