Path:
Negende Afdeeling. Van de bezienswaardige Zaaken te Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

DESCHRYVING Van de Bnimswaardige Zaaken em:. 34-5 
~~~~~~~~~~~~ 
N E G E N D E A F D E E L I N G. 
Van de BE~IENs- WAAilDIGE ZAAKEN 
te Ber!in. 
K ortclyk zullen wy, tcn aanziene van dit Arty1.:el , 
alleeh hec merkwaardigll:e aanll:ippen , wat de opmer-
kiog en be[chouwing van een weetlievend Vreemdeling 
of Reizigcr te Berlin verdient, en ons daartoe eerfie be� 
palen by. 
DE GEnouwEN. 
Onder de veele aanzienlyke , prachtigc , en wegens 
dc brceGe Straateo en nicuwe Plcinen zeer ligtelyk in 't 
oogvallende fchoone en wel geregeldc Gebouweo, Pa-
leizen, Kerken, en openbaarc God~-huizen, kamt eerfl 
in aanmerking !Jet Koninglyke Slot, waarby te Ietten is 
op de fraaije Portalen, cn de beide \'Oortreffelyke Trap-
pen van buiten. V an binnen is dc Bibliotheek; de Kunll:-
Kamer cn eeo Oudheidskabinec, (waar van firaks nader) 
te bezicn ; en daarcoe heefc men zieh by den Opper-
Kall:elcin en Hofraad den Heer HAGEMEISTER tc ver-
vocgcn ; die daar toe den Vreemdclingen ecn Perzoo7l 
rnedegcefc ; deeze toont hun dan ook de Koninglyke 
Staat. Karner, de Beelden-galderci, de Woonkamer van 
Koning Fredrik l. en die van den thans regeerenden Ko-
ning. De Vcrtrekken der Koniogin , der Prinffen en 
Prinfeffen van Pruiffen en dc Poolfehe Kamerr , enz. 
Jaat rnen zecr zcklen z!en. De Slotr-Apotheek ende groote 
Y 5 Wi.l -
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.