Path:
Agtste Afdeeling. Van den Handel, Handwerken, Fabryken en het geen daartoe behoort

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

~40 BESCHRYVING van den Hand. Handrw. FatJryktn 
i) Andere Fabryken en 111anufaEtuuren 
'!:an allerlei foorte. 
Dc Ko1:inglyke Porcelein- Fabryk. 
Dc Heer Koopman WILLEM KASPER WEGELI begon 
het eerfi in 't jaar 1751 fyn Porcelein re Iaren maken. 
Hy bouwde ten dien einde in de nieuwe Fredriks-flraat 
naafi de Koningspoort, een groot Fabryk huis. Daar 
worde veel Porcelein van allerlei foorren en van ecne zecr 
goede deugdzaamheid gemaakr. Ondercufrchen fcheen de 
Ondernemer d1ar by zyne rekening niet gevonden re heb-
ben, dewyl hy de Fabryk gcheel op gaf en het aanziene� 
lyk Magazyn voor eenigen tyd by openhaare veiling ver-
kocht heeft. 
In t jaar 1759 nam de Koopman .JOHANNEs ERNEs-
TUS GOTTSKOWSKY zyne plaats in. Hy rechrede de Fa-
bryk in zyn huis in de Fredriksflad niet verrc van Jen 
Agrhoek op. Hy verbeterde niee allecn de fioffe, maar 
brage ook de Schilderaadje en Modellen tot zulk eene 
grooce volmaaktheid, dlt het Berlinfc!Je Porce!ein in die 
opzicht dat van llfei.ffen zoo niee voorgerrokken , tcri 
miofien gelyk gefield moet worden. Iri 'e jaar 1763 
nam de Koniog die werk over, en fcderd wordt het voor 
rekening van den Koning voortgezet. Het Porcelein 
wordt dagclyks tot groocer volmaaktheid gebragt , de 
Fabryk wordt fieeds meer en meer vergroot en geduurig 
worden 'er Ovens gemaakt. In Berlin ls een aanziene� 
lyk ~agazyn voor bandenen daarenboven zyn ookin 
verfcheidene Provintien Magazynen aangelegd- De Por� 
celein- Fa&ryk (is in de Fredriksflad in de Leipz.igerflraat 
niet ver v:m den Agthoek. Hee Magazyn is in de Broc-
derjtrflaf in hee huis van den Heer COTTSIWW~KY. 
1la-
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.